Byla 2A-1339-601/2015
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš Evaldo Burzdiko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Gintauto Koriagino ir Mindaugo Šimonio teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės N. S., atstovaujamos advokatės V. L. ir įgalioto asmens V. S., apeliacinį skundą dėl Prienų rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 4 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės Daugiabučio namo savininkų bendrijos „( - )“ ieškinį atsakovei N. S. dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs apeliacinį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė kreipėsi į teismą, patikslintu ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovės 9 466 Lt skolos, kurią sudaro nesumokėti eksploataciniai mokesčiai ir kredito ir palūkanų skola. Nurodė, kad atsakovei nuosavybės teise priklauso butas, esantis adresu ( - ), Prienai,

5ji yra daugiabučio gyvenamojo namo bendraturtė bei Daugiabučio namo savininkų bendrijos „( - )“ narė. 2008-03-14 visuotinio ( - ), Prienų m. daugiabučio namo savininkų bendrijos susirinkimo protokolo pagrindu, buvo pateikta paraiška

6būsto renovacijos paskolai gauti. Kredito suma sudaro 695 000 Lt. Atsakovė privalo prisidėti savo lėšomis prie bendrųjų namo konstrukcijų ir inžinerinių tinklų atnaujinimo bei modernizavimo, nes lėšos buvo skiriamos bendrojo objekto - viso namo - renovacijai.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Prienų rajono apylinkės teismas 2015 m. vasario 4 d. sprendimu (t. 2, b. 1.103-109):

 1. Ieškinį tenkino visiškai;
 2. Priteisė iš atsakovės N. S. 2 741,54 Eur (9 466 Lt) skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (2 741,54 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-07-25) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 579,24 Eur teisinės pagalbos išlaidų ieškovui Daugiabučio namo savininkų bendrijai „( - )“;
 3. Priteisė iš atsakovės N. S. valstybei 6,52 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu.

9Teismas motyvuose nurodė, kad, kai CK 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka yra priimtas administratoriaus ar butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimas dėl tam tikrų darbų atlikimo bei išlaidų jiems paskirstymo, net ir tas bendraturtis, kuris nepritarė tokioms išlaidoms, turi pareigą jas apmokėti. Sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma ir priimti sprendimai privalomi

10visiems savininkams. Pažymėjo, kad investiciniam projektui pritarė 56 daugiabučio namo butų savininkų parašai, todėl atsakovei, proporcingai savo daliai bendrojoje daugiabučio namo nuosavybėje, atsirado pareiga mokėti išlaidas daugiabučiui namui išlaikyti ir išsaugoti. Byloje nepateikta jokių duomenų apie tai, jog daugiabučio namo ( - ), Prienuose, renovacija nebuvo reikalinga, to atsakovė neįrodė, atvirkščiai, sprendimas atlikti renovaciją priimtas daugumos ( - ), Prienai daugiabučio namo savininkų sprendimu, šiam sprendimui pritarė Prienų rajono savivaldybė. Ieškovo iniciatyva sudarytos rangos sutartys atlikti rekonstrukcijos darbus atitiko įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. Ginčo namo rekonstrukcijos darbų išlaidos yra susijusios su

11privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais, be to, namo gyventojų sutikimas su rekonstrukcija išreikštas balsų dauguma, todėl aplinkybė, kad atsakovė nebuvo davusi sutikimo namo rekonstrukcijai, neeliminuoja jos pareigos apmokėti už rekonstrukcijos darbus. Teismas pažymėjo, kad atsakovė savo teisių pažeidimo klausimą iškėlė tik gavusi ieškovo ieškinį. Teismas rėmėsi Konstitucinio Teismo 2000-12-21 nutarimu „Dėl Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 16 str. 1 d., 17 str. 1 d. ir 2. d., 19 str., 1995-02-21 įst. red. ir šio įstatymo 2000-06-20 red. 27 str. 4 ir 7 dalių, taip pat Vyriausybės 1995-06-15 nutarimo Nr. 852 „Dėl Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo įgyvendinimo tvarkos“ patvirtinimo Tipinių Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatų 8 p., 1, 3 ir 4 pastraipų, 10 p. 1 pastraipos atitikties Konstitucijai II sk., 3.1

12p., kuriame pažymėta, kad nuosavybė įpareigoja ir buto savininkas, nepriklausomai ar yra bendrijos narys ar ne, privalo atlikti pareigas, kylančias iš bendrosios dalinės nuosavybės teisės

13įgyvendinimo. Nors atsakovė ir nedavė rašytinio sutikimo dėl namo rekonstrukcijos, tačiau privalo sumokėti jai tenkančią renovacijos kainą. Namą rekonstruoti nusprendė šio daugiabučio namo butų savininkų dauguma. Susirinkimų nutarimai yra galiojantys, nėra nuginčyti. Rekonstrukcija atlikta teisėtai. Prižiūrėti, tvarkyti, remontuoti, renovuoti gyvenamuosius namus įpareigoja įstatymai bei

14kiti galiojantys Lietuvoje teisės aktai. Dėl eksploatacinių išlaidų teismas pažymėjo, kad būtent tokio dydžio, koks nustatytas atsakovei, eksploatacinis mokestis buvo nustatytas 2012-10-18 bendrijos susirinkimo. Klausimai, susiję su bendro turto išlaikymu, priklauso bendrijos narių kompetencijai ir privalomi visiems butų ir kitų patalpų savininkams (tiek esantiems, tiek ne bendrijos nariais). Ieškovas įrodė, jog atsakovė nepagrįstai atsisako mokėti eksploatavimo ir kredito mokesčius bendrijai, o atsakovė neįrodė, kad bendrijos sprendimai yra neteisėti, niekiniai ir jais neturi būti vadovaujamasi.

15III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

16Atsakovė N. S., atstovaujama advokatės V. L. ir įgalioto asmens V. S., apeliaciniu skundu prašo panaikinti Prienų rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 4 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-25-962/2015 ir priimti naują sprendimą - ieškinį atmesti (t. 2, b. 1. 124-130).

17Motyvuose nurodė:

 1. teismas sprendimą priėmė neįvertinęs visų byloje esančių įrodymų, nepagrįstai nesivadovavo atsakovės atstovo paaiškinimais bei rašytinių įrodymų, pagrindžiančių tam tikrų bendrijos teiktų rašytinių įrodymų neteisėtumą. Teismas nesirėmė atsakovės atstovės parodymais, kad bendrijos

  18narių susirinkimai neatitikdavo įstatymo keliamų reikalavimų, nevyko ataskaitiniai bendrijos narių susirinkimai bei teisėti susirinkimai, kuriuose būtų sprendžiami eksploatacinių mokesčių ir

  19pritarimo renovacijai klausimai. Nepagrįstai nepripažino ex officio akivaizdžiai niekinių bendrijos ir bendrijos valdybos susirinkimų protokolų, o jais vadovaudamasis priėmė ginčijamą sprendimą;

 2. ieškovas nepateikė jokių sutarčių su komunalinių paslaugų tiekėjais, byloje nėra duomenų, kad namo techninė priežiūra yra faktiškai atliekama. Iš ieškovo 2014-11-22 pažymos nesimato, kad eksploatacinės išlaidos mokamos už privalomųjų statinių priežiūros reikalavimų įgyvendinimus, tačiau išmokos neaišku kur išleidžiamos. Byloje nėra jokių sprendimų, kurių pagrindu bendrijos pirmininkui ar bendrijos iždininkei suteikiama teisė išsimokėti be jokios atskaitomybės vadinamąsias „kanceliarines išlaidas“. Eksploatacinės išlaidos nėra naudojamos išlaidoms,

20susijusioms su privalomaisiais statinių priežiūros reikalavimais ir dėl tokių išlaidų bendrijos teisėtai sušauktų ir visuotinių bendrijos narių susirinkimo tvarka sprendimo nebuvo priimta. Bendrijos valdyba neturi jokių įgalinimų ir funkcijų pagal bendrijos įstatus ir negali spręsti eksploatacinių mokesčių dydžio, nėra visuotinio narių susirinkimo protokolo, kuriuo valdyba būtų įgalinta spręsti klausimus, priklausančius visuotiniam bendrijos narių susirinkimui. Dėl nurodytos priežasties neteisėtas 2014-01-07 bendrijos valdybos posėdžio protokolas, kadangi sprendimus turi teisę priimti bendrijos visuotinis susirinkimas, tačiau priima kompetencijos neturinti ir neteisėtai išrinkta valdyba;

 1. 2012-11-18, 2012-02-25, 2010-11-23 bendrijos visuotinių susirinkimų sprendimai negali būti teisėtu pagrindu nustatyti eksploatacinius mokesčius, nes nebuvo nustatyta susirinkime dalyvavusių asmenų teisė balsuoti. 2008-03-14 bendrijos susirinkimo protokolas negaliojantis, nes prieštarauja imperatyvioms Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 21 str. 2 d., 3 d., 4 d., nuostatoms. Apie 2008-03-14 susirinkimą nebuvo tinkamai pranešta (prieš 14 d.), nebuvo pateikta 2008-03-01 kvietime nurodyta susirinkimo darbotvarkė, kvietimas surašytas atbuline data, suklastotas. 2008-03- 05 susirinkimas buvo neteisėtas ir negalėjo būti priimti jokie sprendimai, nes nebuvo kvorumo. Nesant kvorumo, neteisėtai nuspręsta kitą visuotinį bendrijos narių susirinkimą šaukti 2008-03-14. Į nurodytą susirinkimą atėjo tik 8 žmonės, nors 2008-03-14 bendrijos protokole nurodyta, kad 29 bendrijos nariai, protokolas suklastotas, kadangi dalis dalyvavusių sąraše asmenų nebuvo bendrijos nariais ir neturėjo teisės jame dalyvauti;
 2. nepagrįsti teismo motyvai, kad 2009-12-19 ( - ) namo butų savininkai buvo pasirašytinai supažindinami su investiciniu projektu ir pasirašė jam pritariantys 56 balsai. Daugiabutis namas turėjo įsteigęs bendriją, todėl tik bendrijos nustatyta tvarka, sušaukus visuotinį bendrijos narių susirinkimą, ir turėjo būti priimtas sprendimas dėl renovacijos, tačiau tokio sprendimo nebuvo. Ieškovo pateikta 2011-03-23 paruošta lentelė „Renovacijos kaina ( - )“ pasirašyta L. P. negali būti laikoma pakankamu dokumentu, įrodančiu bendrijos narių daugumos pritarimą bei priimtą teisėtą sprendimą dėl renovacijos.

21Ieškovė Daugiabučio namo savininkų bendrija „( - ), Prienai“ atsiliepimu prašo apeliantės N. S. apeliacinį skundą atmesti visiškai ir Prienų rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 4 d. sprendimą palikti nepakeistą. Prašė priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą (t. 2, b. 1. 138-144).

22Motyvuose nurodė:

 1. nepagrįstas apeliantės argumentas, kad teismas nesivadovavo atsakovės atstovės į bylą pateiktais rašytiniais įrodymais, kadangi neaišku, kuriuos būtent atsakovės pateiktus rašytinius įrodymus teismas įvertino netinkamai. Visi bendrijos sprendimai priimti vadovaujantis Bendrijos įstatais. Atsakovės atstovas dėl visų, tariamai suklastotų neteisėtų veiksmų, buvo kreipęsis į teisėsaugos institucijas, pirmosios instancijos teismas taip pat kreipėsi į prokuratūrą, tačiau neteisėti veiksmai nepasitvirtino, ikiteisminiam tyrimui pradėti nebuvo teisinio pagrindo. Konfliktinė situacija

  23prasidėjo su atsakovės atstovu, kai jis buvo nušalintas nuo bendrijos pirmininko pareigų;

 2. Eksploataciniai mokesčiai nustatomi pagal buto plotą ir bendrijos valdybos teikiamas tvirtinti bendrijos narių susirinkimui. Palyginus su mokesčiais, mokėtais UAB „Prienų butų ūkis“, eksploataciniai mokesčiai mokami bendrijai sumažėjo per pusę. Pirmosios instancijos teismas

  24sudarė visas galimybes atsakovei įrodinėti savo teiginius, nebuvo atmestas nei vienas atsakovės prašymas į bylą prijungti rašytinius įrodymus. Teismas, remdamasis įrodymų pakankamumo

  25taisykle, išvadas apie konkrečių reikšmingų bylai aplinkybių egzistavimą padarė pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Apeliantė prašo pakeisti skundžiamą sprendimą ir ieškinį atmesti, tačiau priešieškinio neprašo tenkinti, todėl jos apeliacinio skundo argumentai neturi teisės reikšmės.

26IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

27Apeliacinis skundas atmestinas.

28Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 263 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamos bylos atveju absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 straipsnio 2, 3 dalys).

29Ginčo esmė - daugiabučio namo savininkų bendrijos (toliau - bendrija) nario kredito įmokų

30už atliktą namo renovaciją ir eksploatacinių mokesčių mokėjimas.

31Apeliacinio skundo esmė - bendrijos priimti sprendimai yra neteisėti (dėl jų sušaukimo

32tvarkos pažeidimų, dėl kvorumo nebuvimo), todėl nėra pagrindo mokėti kredito įmokas už atliktą renovaciją bei eksploatacines išlaidas, kurių dydis neaiškus, išleidžiamos neaišku kur.

33Nustatyta, kad 2008 m. kovo 14 d. ir 2010 m. lapkričio 23 d. visuotiniuose bendrijos narių susirinkimuose buvo sprendžiami namo renovacijos klausimai, 2009 m. gruodžio 19 d. atliktoje namo butų savininkų apklausoje 56 asmenys pritarė namo modernizavimo investiciniam projektui

34(t. 1, b. 1. 45-48). 2011 m., bendrijai gavus kreditą, pasinaudojant valstybės parama, namas buvo renovuotas. Apeliantė nesutinka mokėti jai tenkančios kredito dalies, nes sutikimo renovuoti namą nedavė, namo renovacija atlikta neteisėtai.

35Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Įrodinėjimo tikslas - teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Pažymėtina, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo

36taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos

37Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 liepos 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2014).

38Teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliantė nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog bendrijai priklausančio namo renovacija buvo neteisėta (priimti bendrijos sprendimai neteisėti). Pažymėtina, kad priimant sprendimus bei sudarant sutartis dėl namo renovacijos, apeliantė nei sprendimų, nei su tuo susijusių sudaromų sutarčių neskundė, o savo nesutikimą su atlikta renovacija (ginčyti renovacijos teisėtumą) ėmė reikšti tik ieškovei (namo bendrijai) kreipusis į teismą dėl įsiskolinimo iš apeliantės išieškojimo. Nepagrįstu laikytinas apeliantės argumentas, kad pirmosios instancijos teismas ex officio turėjo konstatuoti, jog bendrijos sprendimai yra niekiniai, prieštaraujantys imperatyvioms įstatymo normoms. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad CK nustato savarankiškus juridinių asmenų organų sprendimų pripažinimo negaliojančiais pagrindus ir tiesiogiai nesieja jų su sandorių negaliojimo pagrindais, o tai reiškia, kad tais atvejais, kai yra ginčijami juridinių asmenų organų sprendimai, nepriskirtini prie sandorių, taikytina CK 2.82 straipsnio 4 dalis ir joje įtvirtinti sprendimų pripažinimo negaliojančiais pagrindai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 17 d. Nutartis Nr. 3K-3-513/2009). Taigi, darytina išvada, kad byloje vertinami visuotiniai bendrijos narių susirinkimų sprendimai (toliau - ieškovės sprendimai) nepriskirtini prie sandorių, todėl apeliantės nurodomi argumentai dėl susirinkimo kvorumo nebuvimo ar susirinkimo sušaukimo tvarkos pažeidimo gali būti pagrindas prašyti jame priimtą sprendimą pripažinti negaliojančiu (DNSB įstatymo 21 str. 4 d. 7 p.), bet ne teismui ex

39officio spręsti, kad jis yra niekinis. Ieškovės sprendimai nėra pripažinti negaliojančiais (CK 2.82 str.

404 d.), todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai, spręsdamas ginčą, jais vadovavosi.

41Nepagrįstais laikytini apeliantės argumentai, jog yra neaišku, kodėl reikalaujamos būtent

42tokios eksploatacinės išlaidos (neaiškus jų dydis). Nustatyta, kad 2010 m. lapkričio 26 d. bendrijos valdybos posėdyje buvo nuspręsta nustatyti eksploatacinius mokesčius (vieno kambario butui - 15 Lt/mėn, dviejų kambarių butui - 22 Lt/mėn., trijų kambarių butui - 29 Lt/mėn.). 2012 m. vasario 25

43d. ir 2012 m. spalio 18 d. visuotiniuose bendrijos narių susirinkimuose buvo pritarta padidinti

44butams eksploatacinius mokesčius (vieno kambario buto iki 19 Lt/mėn, dviejų kambarių butui iki

4528 Lt/mėn., trijų kambarių butui iki 37 Lt/mėn.). 2010 m. vasario 20 d. (t. 2, b. 1. 18) ir 2012 m. vasario 25 d. (t. 1, b. 1. 52) ieškovės revizijos komisija konstatavo, jog bendrijos lėšos naudojamos taupiai, racionaliai ir pagal paskirtį, apskaita vedama tvarkingai. Taigi, teisėjų kolegija sprendžia,

46kad ieškovės sprendimais, kurie nėra pripažinti negaliojančiais, yra nustatytas eksploatacinių išlaidų dydis, todėl tokio dydžio šie mokesčiai ir turi būti mokami. Eksploatacinių mokesčių panaudojimo aplinkybės (kada, kur, kam, kokiu pagrindu ir pan.) šiuo atveju nėra reikšmingos. Šių mokesčių panaudojimo pagrįstumas nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Pažymėtina, kad kiekvienas

47bendrijos narys (taip pat ir apeliantė) turi teisę gauti informaciją apie bendrijos veiklą, jos finansinę būklę, turtą, pajamas ir išlaidas bei privalomus mokesčius (DNSB įstatymo 21 str. 4 d. 4 p.), todėl dėl eksploatacinių išlaidų panaudojimo apeliantė gali kreiptis į bendriją su prašymu gauti

48informaciją apie šių išlaidų panaudojimą. Nesutinkant su eksploatacinių išlaidų nustatytu dydžiu ar

49jo panaudojimo tikslingumu (pagrįstumu), toks klausimas turėtų būti keliamas ir sprendžiamas visuotiname bendrijos narių susirinkime (DNSB įstatymo 21 str. 4 d. 1 p., 5 p., 5 d. 1 p.).

50Kiti apeliacinio skundo argumentai nesvarstytini, nes jie neturi reikšmės teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

51Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad tenkinti apeliacinio skundo, jame nurodytais motyvais, nėra pagrindo, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

52Apeliacinį skundą atmetus, iš apeliantės ieškovei priteistinos bylinėjimosi išlaidos už advokato teisines paslaugas apeliacinės instancijos teisme, t. y. 300 Eur (CPK 98 str.).

53Teismas, vadovaudamasis CPK 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331

54straipsniu,

Nutarė

55Prienų rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.

56Priteisti iš atsakovės N. S., a. k. ( - ) ieškovei Daugiabučio namo savininkų bendrijai „( - ), Prienai“, j. a. k. ( - ), 300 Eur (tris šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas, išnagrinėjęs apeliacinį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė kreipėsi į teismą, patikslintu ieškiniu prašydama priteisti iš... 5. ji yra daugiabučio gyvenamojo namo bendraturtė bei Daugiabučio namo... 6. būsto renovacijos paskolai gauti. Kredito suma sudaro 695 000 Lt. Atsakovė... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Prienų rajono apylinkės teismas 2015 m. vasario 4 d. sprendimu (t. 2, b.... 9. Teismas motyvuose nurodė, kad, kai CK 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta... 10. visiems savininkams. Pažymėjo, kad investiciniam projektui pritarė 56... 11. privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais, be to, namo... 12. p., kuriame pažymėta, kad nuosavybė įpareigoja ir buto savininkas,... 13. įgyvendinimo. Nors atsakovė ir nedavė rašytinio sutikimo dėl namo... 14. kiti galiojantys Lietuvoje teisės aktai. Dėl eksploatacinių išlaidų... 15. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 16. Atsakovė N. S., atstovaujama advokatės V. L. ir įgalioto asmens V. S.,... 17. Motyvuose nurodė:
 1. teismas sprendimą priėmė neįvertinęs... 18. narių susirinkimai neatitikdavo įstatymo keliamų reikalavimų, nevyko... 19. pritarimo renovacijai klausimai. Nepagrįstai nepripažino ex officio... 20. susijusioms su privalomaisiais statinių priežiūros reikalavimais ir dėl... 21. Ieškovė Daugiabučio namo savininkų bendrija „( - ), Prienai“... 22. Motyvuose nurodė:
  1. nepagrįstas apeliantės argumentas, kad... 23. prasidėjo su atsakovės atstovu, kai jis buvo nušalintas nuo bendrijos... 24. sudarė visas galimybes atsakovei įrodinėti savo teiginius, nebuvo atmestas... 25. taisykle, išvadas apie konkrečių reikšmingų bylai aplinkybių egzistavimą... 26. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 27. Apeliacinis skundas atmestinas.... 28. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 29. Ginčo esmė - daugiabučio namo savininkų bendrijos (toliau - bendrija) nario... 30. už atliktą namo renovaciją ir eksploatacinių mokesčių mokėjimas.... 31. Apeliacinio skundo esmė - bendrijos priimti sprendimai yra neteisėti (dėl... 32. tvarkos pažeidimų, dėl kvorumo nebuvimo), todėl nėra pagrindo mokėti... 33. Nustatyta, kad 2008 m. kovo 14 d. ir 2010 m. lapkričio 23 d. visuotiniuose... 34. (t. 1, b. 1. 45-48). 2011 m., bendrijai gavus kreditą, pasinaudojant... 35. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai,... 36. taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma... 37. Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014... 38. Teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliantė nepateikė įrodymų,... 39. officio spręsti, kad jis yra niekinis. Ieškovės sprendimai nėra pripažinti... 40. 4 d.), todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai, spręsdamas ginčą,... 41. Nepagrįstais laikytini apeliantės argumentai, jog yra neaišku, kodėl... 42. tokios eksploatacinės išlaidos (neaiškus jų dydis). Nustatyta, kad 2010 m.... 43. d. ir 2012 m. spalio 18 d. visuotiniuose bendrijos narių susirinkimuose buvo... 44. butams eksploatacinius mokesčius (vieno kambario buto iki 19 Lt/mėn, dviejų... 45. 28 Lt/mėn., trijų kambarių butui iki 37 Lt/mėn.). 2010 m. vasario 20 d. (t.... 46. kad ieškovės sprendimais, kurie nėra pripažinti negaliojančiais, yra... 47. bendrijos narys (taip pat ir apeliantė) turi teisę gauti informaciją apie... 48. informaciją apie šių išlaidų panaudojimą. Nesutinkant su eksploatacinių... 49. jo panaudojimo tikslingumu (pagrįstumu), toks klausimas turėtų būti... 50. Kiti apeliacinio skundo argumentai nesvarstytini, nes jie neturi reikšmės... 51. Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 52. Apeliacinį skundą atmetus, iš apeliantės ieškovei priteistinos... 53. Teismas, vadovaudamasis CPK 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 54. straipsniu,... 55. Prienų rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 4 d. sprendimą palikti... 56. Priteisti iš atsakovės N. S., a. k. ( - ) ieškovei Daugiabučio namo...