Byla 2-1546-494/2011

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zeniauskaitė, sekretoriaujant B.Sienkievič, teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „SMScredit.lt“ ieškinį atsakovei A. D. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas, kreipdamasis į teismą, nurodė, kad 2009 m. kovo 3 d. tarp šalių pagal UAB „SMScredit.lt” bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta paskolos sutartis, kurios pagrindu ieškovas paskolino atsakovui 500 Lt. Paskolos sutarties terminas nustatytas 30 dienų, atsakovė pagal UAB ,, SMScredit.lt‘‘ bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 5.1. ir 7.1. punktus pratęsė paskolos grąžinimo terminą du kartus po 30 d., paskolą turėjo grąžinti iki 2009 m. gegužės 7 d. Palūkanos, numatytos už naudojimąsi paskola (paskolos suteikimo komisinis mokestis), - 100 Lt (paskolos sutarties 5.1. p.). Atsakovė pažeidė sutarties sąlygas, paskolos ir paskolos komisinio mokesčio laiku negrąžino, nors įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos įvykdymo sąlygas. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.38 str., 6,59 str., 6.200 str., 6.256 str.). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė laiku neįvykdė savo prievolės, t.y. negrąžino paskolos ir paskolos suteikimo komisinio mokesčio (palūkanų), remiantis UAB „SMScredit.lt” bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 9.2. punktu, nuo 2009 m. gegužės 8 d. atsakovei buvo pradėti skaičiuoti delspinigiai (netesybos) už įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymą (LR CK 6.71 str. 2 ir 3 d.). Atsakovė savo prievolės neįvykdė iki šiol. Remiantis LR CK 1.125 str. 5 d. 1 p., delspinigiai šiuo atveju buvo skaičiuoti už 180 dienų. Remiantis UAB „SMScredit.lt” bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 9.2. punktu, už kiekvieną prievolės neįvykdymo dieną buvo skaičiuojami 1% dydžio nuo uždelstų mokėjimų delspinigiai. Taigi, delspinigių dydis už 180 dienų yra 1080 Lt. Prašo priteisti iš atsakovės A. D. 1680,00 Lt įsiskolinimo, 5 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; bylinėjimosi išlaidas. Atsakovei nepateikus parengiamojo procesinio dokumento, prašo priimti sprendimą už akių.

3Ieškovo atstovas į posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta, prašo bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant, todėl byla nagrinėjama ieškovo atstovui nedalyvaujant (LR CPK 246 str. 1 d.).

4Atsakovei teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo nustatyta tvarka. Į teismo posėdį jis neatvyko, iš jo per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį negauta, todėl tenkintinas ieškovo prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo (LR CPK 142 str. 4 d., 246 str. 2 d.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Byloje ieškovas pateikė šiuos įrodymus: mokėjimo nurodymą apie sumokėtą žyminį mokestį (b.l. 1), Bendrąsias paskolos sutarties sąlygas (b.l. 4-6), 2009-03-03 registracijos paraiškos patvirtinimą (b.l. 7), 2009-05-07 PVM sąskaitą faktūrą Nr. 9423601 už suteiktą paskolą (b.l. 8), 2009-03-03 mokėjimo nurodymą Nr. 1446 apie paskolos pervedimą (b.l. 9), UAB „Creditinfo Lietuva“ Gyventojų registro informaciją (b.l. 10), paaiškinimą dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos ir dydžio (b.l. 11).

7Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus.

8Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą bei atsakovei nepateikus įrodymų, patvirtinančių skolos sumokėjimą, darytina išvada, jog, pasitvirtinus paminėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą už akių. Ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovės sumokėti įsiskolinimą. Ieškinys dalyje dėl paskolos, palūkanų ir procesinių palūkanų priteisimo pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl tenkintinas visiškai – ieškovui iš atsakovės priteistina 500,00 Lt paskolos, 100,00 Lt palūkanų už suteiktą paskolą, 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.2 str., 6.37 str., 6.38 str., 6.210 str., 6.886 str.).

9Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1080,00 Lt delspinigių. Ieškinyje nurodo, kad 1 procento dydžio delspinigius paskaičiavo už 180 uždelstų atsiskaityti kalendorinių dienų nuo uždelsto mokėjimo sumos. Atsakovo uždelstas mokėjimas sudaro 600,00 Lt. Bendrųjų sutarties sąlygų 9.2 punkte nurodyta, kad minėto dydžio delspinigiai skaičiuojami paskolos gavėjui vėluojant atlikti bet kokį mokėjimą pagal paskolos sutartį. Pagal CK nuostatas netesybos yra įskaitinės, t.y. jos įskaitomos į nuostolių atlyginimą, jei šalys savo sutartimi nenustatė alternatyvių ar išimtinių netesybų. Atsižvelgiant į tarp šalių pasirašytos sutarties formuluotę, laikytina, kad šalys susitarė dėl įskaitinių netesybų, t.y. delspinigių dydžio, įskaitomo į nuostolių dydį.

10Dėl sutarties įvykdymo termino praleidimo minimaliais kreditoriaus nuostoliais, įtvirtintais įstatyme, laikytinos CK 6.210 str. 1 d. nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal CK 6.73 str. 2 d. teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės, tuo nepažeidžiant sutarčių laisvės principo. Teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta. Pagal Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką net 0,2 procento dydžio delspinigiai, kurie sudaro 73 proc. metinių palūkanų, yra laikomi aiškiai per didelėmis netesybomis. Remiantis sutartimi ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 1 procento dydžio delspinigius, skaičiuojamus už kiekvieną pradelstą dieną, o tai sudaro 365 procentus metinių palūkanų. Konstatuotina, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per didelės ir neprotingo dydžio netesybos, ženkliai didesnės, nei nurodyto įstatyminio dydžio minimalūs kreditoriaus patirti nuostoliai. Sprendžiant ieškovo reikalavimą priteisti delspinigius, atsižvelgiama į tai, kad ieškovas prašomų priteisti delspinigių dydžio nepagrindė jokiomis aplinkybėmis ir įrodymais, kurie patvirtintų, kad dėl netinkamo sutarties vykdymo ieškovas patyrė prašomų priteisti delspinigių dydžio nuostolių, ieškovas savo reikalavimą grindžia tik sutartyje įtvirtinta sąlyga. Konstatavus, kad šalių sutartyje nurodytas 1 procento delspinigių, mokėtinų už kiekvieną praleistą sutarties vykdymo dieną, dydis yra aiškiai per didelis, ieškovo prašomi priteisti 1 procento dydžio delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną mažintini per pusę iki protingumo ir sąžiningumo principus atitinkančios sumos - 450 Lt delspinigių (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Dėl reikalavimo priteisti likusią delspinigių sumą ieškinys atmestinas.

11CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovo priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

12Iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 67,00 Lt žyminio mokesčio ieškovui ir 10,53 Lt pašto išlaidų valstybei (LR CPK 93 str. 1 d., 96 str.). Nepavykus nurodytu adresu įteikti atsakovei procesinių dokumentų, jie ieškovo lėšomis buvo įteikti viešo paskelbimo būdu (b.l. 33-35), todėl iš atsakovės ieškovui priteistina 136,21 Lt būtinųjų išlaidų (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

13Teismas, vadovaudamasis LR CPK 285 str.,

Nutarė

14Ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovės A. D. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „SMScredit.lt“ (į.k. 301881644) 950 Lt (devynis šimtus penkiasdešimt litų) įsiskolinimo, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2011-04-12 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 197,86 Lt (vieną šimtą devyniasdešimt septynis litus 86 ct.) bylinėjimosi išlaidų.

16Priteisti iš atsakovės A. D. (a.k. ( - ) 10,53 Lt (dešimt litų 53 ct) pašto išlaidų valstybei (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas Swedbank, a.s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

17Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos Vilniaus rajono apylinkės teismui turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo CPK 287 str. nustatyta tvarka.

18Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

19Sprendimo nuorašą ne vėliau kaip per tris dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai