Byla 1A-163-332-2013
Dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012-12-12 nuosprendžio, kuriuo T. V. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d. ir nuteistas laisvės atėmimu 1 metams 7 mėnesiams

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Raimundo Jurgaičio, teisėjų Zigmo Kavaliausko, Vidmanto Mylės, sekretoriaujant Raimondai Katiliūtei, dalyvaujant prokurorui Laurynui Butvidui, gynėjai advokatei Lionei Musteikienei, nuteistajam T. V., teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo T. V. apeliacinį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012-12-12 nuosprendžio, kuriuo T. V. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d. ir nuteistas laisvės atėmimu 1 metams 7 mėnesiams.

2Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 64 str. 3 d. paskirta bausmė subendrinta su 2012-07-19 Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtos ir neatliktos bausmės dalimi ir galutinė bausmė paskirta 1 metai 10 mėnesių laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos namuose.

3Bausmės pradžią nustatyta skaičiuoti nuo teismo nuosprendžio paskelbimo dienos – 2012-12-12.

4Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 66 str. į bausmės laiką įskaitytas laikiname sulaikyme bei suėmime išbūtas laikas nuo 2012-10-01 iki 2012-12-12.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

6T. V. nuteistas už tai, kad jis 2012-09-24 apie 20.00 val., tiksliai nenustatytu laiku, ( - ), ( - ) g. ( - ) namo kieme, naudodamas iš D. K. striukės kišenės pagrobtus automobilio raktelius, pagrobė D. K. priklausantį automobilį „VW GOLF“, v.n. ( - ) 4 000 litų vertės bei automobilyje buvusią bevertę juodos spalvos medžiaginę rankinę su įmonės dokumentais bei beverčiais trejais garažo raktais ir vienu namų raktu tuo padarydamas D. K. 4 000 litų turtinę žalą.

7Apeliaciniu skundu nuteistasis T. V. prašo pakeisti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012-12-12 nuosprendį ir skirti jam švelnesnę bausmę. Nurodo, kad Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendis yra keistinas, nes jam paskirta bausmė savo dydžiu yra aiškiai per griežta. Teigia, kad jis apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu ir teisme savo kaltę dėl padaryto nusikaltimo pripažino, davė nuoseklius ir nuoširdžius parodymus, iki šiol labai gailisi dėl to, kad pasielgė nusikalstamai. Mano, kad teismas, skirdamas jam bausmę, neatsižvelgė į tai, kad jis yra jauno amžiaus, yra jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė, jis nori pradėti dorą gyvenimą.

8Teismo posėdyje nuteistasis T. V. ir jo gynėja advokatė prašė nuteistojo apeliacinį skundą patenkinti, prokuroras prašė nuteistojo apeliacinį skundą atmesti.

9Nuteistojo T. V. apeliacinis skundas atmestinas.

10Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą ir susipažinusi su byloje surinktais ir teisiamajame posėdyje ištirtais įrodymais, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, tinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, padarė teisingas išvadas ir pagrįstai T. V. pripažino kaltu pagrobus svetimą turtą ir nuteisė jį pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d., todėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012-12-12 nuosprendis yra teisėtas ir pagrįstas, jį naikinti ar keisti nuteistojo apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

11Apeliaciniu skundu nuteistasis neginčija teismo nustatytų faktinių nusikaltimo aplinkybių, jam inkriminuoto nusikaltimo kvalifikacijos, tačiau prašo paskirti jam švelnesnę bausmę. Taigi apeliacinės instancijos teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniu skundu (Lietuvos Respublikos BPK 320 str. 3 d.).

12Bendrieji bausmės skyrimo pagrindai, numatyti Lietuvos Respublikos BK 54 str. reikalauja, kad teismas bausmę skirtų pagal šio kodekso specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją, laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų ir atsižvelgtų į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes. Teisėjų kolegija pažymi, kad paskirdamas nuteistajam T. V. bausmę už padarytą nusikaltimą, pirmosios instancijos teismas nepažeidė Lietuvos Respublikos BK 54 str. reikalavimų.

13Teismas T. V. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažino tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi dėl savo veiksmų (Lietuvos Respublikos BK 59 str. 1 d. 2 p.). Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

14T. V. padarė apysunkį tyčinį nusikaltimą veikdamas tiesiogine tyčia. Nuteistasis yra teistas, skundžiamu nuosprendžiu nuteistas jau 4 kartą, naują nusikalstamą veiką padarė neišnykus teistumui, anksčiau yra teistas už tokios pat rūšies nusikaltimus, baustas administracine tvarka, turi galiojančių administracinių nuobaudų, nedirbantis, neregistruotas darbo biržoje, nesimoko, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai padarė išvadą, kad bausmės tikslai bus pasiekti paskyrus

15T. V., kaip recidyvistui (Lietuvos Respublikos BK 27 str. 1 d.) – asmeniui keliančiam didesnį pavojų visuomenei, už padarytą nusikaltimą laisvės atėmimo bausmę. Iš skundžiamo nuosprendžio matyti, kad T. V. už Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d. numatytą nusikaltimą paskirta bausmė – laisvės atėmimas 1 metams 7 mėnesiams – mažesnė negu šio straipsnio sankcijoje numatytos laisvės atėmimo bausmės vidurkis (Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d. sankcijoje numatytos laisvės atėmimo bausmės vidurkis yra 3 metai 1 mėnuo 15 dienų). Teisėjų kolegija, įvertinusi visas bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo nuteistajam T. V. už nusikalstamą veiką paskirta bausmė ir galutinė su ankstesniu nuosprendžiu paskirta bausme subendrinta bausmė nėra per griežtos, švelninti jas nuteistojo apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra teisinio pagrindo.

16Nors apeliaciniame skunde nuteistasis nurodo, kad jis apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu ir teisme savo kaltę dėl padaryto nusikaltimo pripažino, davė nuoseklius ir nuoširdžius parodymus, iki šiol labai gailisi dėl padarytos nusikalstamos veikos, tačiau šios aplinkybės buvo įvertintos pirmosios instancijos teismo skiriant T. V. bausmę. Nuteistojo skunde ir nuteistojo gynėjos apeliacinės instancijos teisme vykusiame teismo posėdyje nurodytos aplinkybės - tai, kad

17T. V. yra jauno amžiaus, nori pradėti dorą gyvenimą, kad paleistas iš įkalinimo vietos turi kur grįžti ir gyventi, kad jis turi gyvenamąją vietą, nuteistąjį T. V. apibūdina teigiamai, tačiau tai nemenkina jo kaltės padarius nusikalstamą veiką ir nėra pakankamas pagrindas lengvinti jo baudžiamąją atsakomybę dėl ankščiau išdėstytų aplinkybių, kurios nepaneigia jam paskirtos bausmės pagrįstumo.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

19nuteistojo T. V. apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai