Byla 2S-697-278/2011

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Birutės Valiulienės,

2kolegijos teisėjų: Ramunės Čeknienės, Zinos Mickevičiūtės,

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų A. L., I. L. atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos 2011 m. rugpjūčio 24 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-6226-488/2011 pagal pareiškėjos akcinės bendrovės (toliau – AB) „Ūkio bankas“ pareiškimą A. L., I. L. dėl priverstinio skolos išieškojimo.

4Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos B. Valiulienės pranešimą apie bylą,

Nustatė

5pareiškėja nurodo, kad pagal 2008-03-13 kredito sutartį Nr. 08/03-146 suteikė 990 000 Lt kreditą UAB „Lutonė“. Prievolių įvykdymo užtikrinimui 2008-06-25 hipotekos lakštu Nr. 04120080002917 buvo įkeistas A. L. ir I. L. nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas, gyvenamasis namas, garažas, viralinė, šiltnamis, esantys ( - ) , o hipotekos lakštu Nr. 04220080002918 - įkeistos UAB „Lutonė“ pinigines lėšos, esančios AB „Ūkio bankas“ sąskaitoje bei atsargos. Nurodė, kad UAB „Lutonė“ iškelta bankroto byla. Prašė teismą pradėti priverstinį skolos išieškojimą iš A. L. ir I. L. priklausančio nekilnojamojo turto, įkeisto UAB „Lutonė“ įsipareigojimams užtikrinti.

6Panevėžio miesto apylinkės teismo hipotekos teisėja 2011 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi areštavo A. L. ir I. L. nuosavybės teise priklausančius įkeistus nekilnojamuosius daiktus: žemės sklypą, gyvenamąjį namą su priklausiniu – kiemo įrengimais, garažą, viralinę, šiltnamį, esančius ( - ) , uždraudžiant įkeistų daiktų savininkams jais disponuoti.

7Atskiruoju skundu A. L. ir I. L. prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos 2011 m. rugpjūčio 24 d. nutartį ir pareiškėjo AB „Ūkio bankas“ pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo atmesti. Nurodo, kad yra pakankamai bankrutavusios UAB „Lutonė“ turto, kurį galima areštuoti vykdant priverstinį skolos išieškojimą. Areštuojant A. L. ir I. L. priklausantį nekilnojamąjį turtą yra pažeidžiami proporcingumo, teisingumo ir kiti principai bei jų teisės. Teismas turi užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl darytina išvada, kad areštas A. L. ir I. L. priklausančiam nekilnojamajam turtui pritaikytas nepagrįstai.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą AB „Ūkio bankas“ prašo Panevėžio miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos 2011 m. rugpjūčio 24 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad UAB „Lutonė“ iškėlus bankroto bylą, visas bendrovės nekilnojamasis turtas yra įkeistas kitiems kreditoriams, todėl susigrąžinti bent dalį skolos iš pačios įmonės yra mažai tikėtina. Pažymi, kad teismas, priimdamas nutartį dėl įkeistų daiktų savininkų turto arešto, neprivalėjo analizuoti ar skolininkas bankrutavusi UAB „Lutonė“ turi pakankamai kito turto, nes UAB „Lutonė“ prievolės neįvykdė, todėl bankas turi teisėtą ir galiojantį reikalavimą.

9Atskirasis skundas atmestinas.

10Civilinio kodekso (toliau CK) 4.192 straipsnio 1 dalis įtvirtina hipotekos kreditoriaus teisę kreiptis dėl skolos išieškojimo, jei skolininkas neįvykdo įsipareigojimų hipotekos kreditoriui, ir patenkinti savo reikalavimą iš įkeisto daikto. Pagal CK 4.174 straipsnio 1 dalį hipoteka užtikrinamas pagrindinio reikalavimo įvykdymas, iš šio reikalavimo atsirandančių palūkanų, netesybų bei teismo išlaidų, susijusių su hipotekos vykdymu, išieškojimas. Civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 558 straipsnyje nustatyta hipotekos kreditoriaus pareiškimo dėl priverstinio skolos išieškojimo pateikimo ir tenkinimo tvarka bei sąlygos. Priverstinis skolos išieškojimas yra vykdomas hipotekos kreditoriaus prašymu. CPK 558 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pareiškimas dėl skolos išieškojimo arba teisės administruoti įkeistą daiktą suteikimo yra pagrindas įkeistam turtui areštuoti, todėl teismas, priėmęs kreditoriaus pareiškimą, priima nutartį areštuoti įkeistą daiktą, t.y., taiko hipoteka apsunkintam daiktui laikinąsias apsaugos priemones – turto areštą. Kartu hipotekos teisėjas praneša skolininkui, kad kreditorius kreipėsi į teismą dėl skolos išieškojimo ne ginčo tvarka ir kad yra pradėtas procesas dėl hipoteka apsaugoto skolinio įsipareigojimo nevykdymo bei įspėja skolininką ir įkeisto daikto savininką, kad, negrąžinus skolos per nustatytus terminus, įkeistas daiktas bus parduotas iš varžytynių arba perduotas administruoti kreditoriui. CPK 558 straipsnio 1 dalyje nustatytos procedūros paskirtis – įspėti skolininką ir įkaito davėją apie numatomą priverstinį skolos išieškojimą, uždraudžiant disponuoti įkeistu turtu. Minėto CPK 558 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad jeigu skola per vieną mėnesį nuo įspėjimo skolininkui ir įkeisto daikto savininkui įteikimo dienos negrąžinta, hipotekos kreditorius pakartotinai kreipiasi su pareiškimu į hipotekos skyrių dėl skolos išieškojimo arba įkeisto daikto perdavimo administruoti ir kartu pateikia hipotekos lakštą. Gavęs pareiškimą, hipotekos teisėjas priima nutartį už skolą įkeistą daiktą parduoti iš varžytynių arba perduoti įkeistą daiktą kreditoriui administruoti <...>.

11Iš bylos dokumentų matyti, kad 2008-06-25 įkeitimo lakštu Nr. 04220080002918 skolininkė UAB „Lutonė“ prievolių pagal 2008-03-13 kredito sutartį Nr. 08/03-146 įvykdymo užtikrinimui įkeitė esamas lėšas ir būsimas įplaukas į AB „Ūkio bankas“ esančią sąskaitą, taip pat atsargas, esančias ( - ) (b. l. 25-27). 2008-06-25 sutartinės hipotekos lakštu Nr.04120080002917 skolininko UAB „Lutonė“ prievolių pagal 2008-03-13 kredito sutartį Nr. 08/03-146 įvykdymo užtikrinimui, buvo įkeisti A. L. ir I. L. nuosavybės teise priklausantys pastatai: pastatas – gyvenamasis namas, unikalus Nr. 6699-1009-0013, pastatas – garažas, unikalus Nr. 6699-1009-0024, pastatas – viralinė, unikalus Nr. 6699-1009-0035, pastatas – šiltnamis, unikalus Nr. 6699-1009-0046, su kitais statiniais (inžineriniais) – kiemo statiniais, unikalus Nr. 6699-10090057 bei žemės sklypas, unikalus Nr. 6690-0009-0123, esantys ( - ) (b. l. 22-24). Nustatyta, to neneigia ir apeliantai, kad UAB „Lutonė“, kuriai Panevėžio apygardos teismo 2010-05-14 nutartimi yra iškelta bankroto byla, prievolių bankui pagal sutartį neįvykdė, todėl kreditorius AB „Ūkio bankas“ įgijo teisę kreiptis į teismą dėl priverstinio skolos išieškojimo iš A. L. ir I. L. priklausančio turto (b.l. 28-29).

12Bylų dėl hipotekos ar įkeitimo teisinių santykių (prašymų dėl hipotekos ar įkeitimo įregistravimo, hipotekos ar įkeitimo baigimo, jos perleidimo įregistravimo, išregistravimo, hipotekos registre esančių duomenų pakeitimo, pareiškimus dėl priverstinio skolos išieškojimo bei kitų iš hipotekos ar įkeitimo atsirandančių teisinių santykių) nagrinėjimo tvarka ir sąlygos yra nustatytos CPK XXXVI skyriuje. Minėti prašymai, taip pat pareiškimas dėl priverstinio skolos išieškojimo nagrinėjami ypatingosios teisenos tvarka. Nagrinėjant kreditoriaus pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo, hipotekos teisėjas neanalizuoja aplinkybių, susijusių su prievolės neįvykdymu kreditavimo sutartyje nustatytu terminu, nesprendžia tarp šalių kilusio ginčo dėl netinkamo sutarties vykdymo ar nutraukimo, reikalavimo teisių perleidimo pagal kredito sutartį teisėtumo ar kt. klausimų, tik konstatuoja, jog hipoteka užtikrinta prievolė nėra įvykdyta, ir vadovaujantis CPK 558 str. 1 d. areštuoja įkeistą turtą, preziumuodamas, kad hipotekos lakšte esantys duomenys yra teisingi. Reikiamais atvejais teisėjas atlieka tyrimą, siekdamas išsiaiškinti, ar jam priklauso atlikti atitinkamą procedūrą, taip pat ar pateikti jai vykdyti būtini dokumentai. Teigiamu atveju, atliekamas prašomas veiksmas, priešingu – jei pateikti dokumentai neatitinka įstatymo reikalavimų, nutartimi atsisakoma atlikti prašomą procedūrą. Dėl paminėto, teismas, priimdamas nutartį dėl hipoteka įkeistų daiktų savininkų turto arešto, neprivalėjo analizuoti ar skolininkas bankrutavusi UAB „Lutonė“ turi pakankamai kito turto ir ar skola bankui gali būti grąžinta realizavus įmonei priklausantį turtą. Kadangi CK 4.195 straipsnio 1 dalis numato, jog įkeisto daikto savininkas atsako už skolininko įsipareigojimo įvykdymą įkeistu savo daiktu, o įkeisto turto, priklausančio A. L. ir I. L., hipoteka nėra pasibaigusi ir yra galiojanti, įkeistų daiktų savininkai nepateikė įrodymų, pagrindžiančių prievolės, užtikrintos hipoteka, įvykdymą, todėl teismas pagrįstai tenkino AB „Ūkio bankas“ pareiškimą.

13Dėl paminėto, keisti pagrįstą nutartį nėra pagrindo.

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

15Panevėžio miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos 2011 m. rugpjūčio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai