Byla 2VP-741-187/2016
Dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese

1Telšių rajono apylinkės teismo teisėja Stefanija Sakalauskienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo antstolio Vaido Drungilo prašymą išieškotojui AB „Lietuvos dujos“, kodas 120059523, suinteresuotam asmeniui UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, kodas 303383884, skolininkui A. J., asmens kodas ( - ) dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese,

Nustatė

2pareiškėjas, vadovaudamasis LR CPK 596 str., prašo vykdymo procese pakeisti išieškotoją AB „Lietuvos dujos“, kodas 120059523, į jos teisių perėmėją UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, kodas 303383884.

3Prašymas tenkintinas.

4Analizuojant byloje nagrinėjamą teisių perėmimo, t.y. ieškovo pakeitimo, klausimą, pažymėtina, jog procesinis teisių perėmimas, reglamentuojamas CPK 48 str., apima ir teisių perėmimą vykdymo procese. Minėto straipsnio 1 d. numato teisių perėmimo galimybę bet kurioje proceso stadijoje, todėl išieškotojo pakeitimo klausimas spręstinas vadovaujantis visų pirma būtent LR CPK 48 str. nuostatomis. LR CPK 596 str., reglamentuojantis teisių perėmimą vykdymo procese, taikytinas ir aiškintinas sistemiškai kartu su LR CPK 48 str. Šiuo atveju procesinis teisių perėmimas yra savarankiškas procesinis teisinis institutas, įtvirtintas minėtuose CPK straipsniuose ir šio teisių perėmimo realizavimas priklauso nuo LR CPK 48 str. nustatytų pagrindų: ginčijamo arba sprendimu nustatyto teisinio santykio šalies pasitraukimas iš bylos ir pasitraukusios šalies materialinių subjektinių teisių perėjimas kitam asmeniui.

5Iš pateikto prašymo ir dokumentų matyti, kad 2014 m. spalio 15 d. pradinis kreditorius AB „Lietuvos dujos“ įmonės dalies pirkimo-pardavimo sutartimi perleido UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ visas savo reikalavimo teises dėl 173,21 Eur skolos ir palūkanų išieškojimo iš skolininko A. J., asmens kodas ( - ) pagal Telšių rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 22 d. vykdomąjį raštą Nr. 2-852-352/2011.

6Kadangi vykdomojoje byloje Nr. 0047/11/01249 po 2014 m. spalio 15 d. įmonės dalies pirkimo-pardavimo sutarties visos gautinos iš A. J. piniginės lėšos priklauso naujajam išieškotojui UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, todėl vykdymo procese jis pakeistinas pirminio išieškotojo AB „Lietuvos dujos“ teisių perėmėju (LR CPK 596 str. 1 d.).

7Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 48 straipsniu, 593 straipsniu, 596 straipsniu,

Nutarė

8prašymą tenkinti.

9Vykdomojoje byloje Nr. 0047/11/01249 vykdant 2011-06-22 vykdomąjį raštą Nr. 2-852-352/2011 dėl skolos išieškojimo iš A. J., asmens kodas ( - ) pakeisti išieškotoją AB „Lietuvos dujos“, kodas 120059523, į jos teisių perėmėją UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, kodas 303383884.

10Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Telšių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai