Byla 2-1348-407/2016
Dėl registruotų Bendrijos dizainų naudojimo pažeidimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Eurovudas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. balandžio 27 d. nutarties, kuria atsisakyta panaikinti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-3929-585/2016 pagal ieškovės Nyderlandų bendrovės Tuindeco International B.V. ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei ,,Eko trade“, uždarajai akcinei bendrovei ,,Eurovudas“ ir D. B. individualiai įmonei dėl registruotų Bendrijos dizainų naudojimo pažeidimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė Nyderlandų bendrovė Tuindeco International B.V. kreipėsi į teismą, prašydama uždrausti atsakovams ieškinyje nurodytų prekių (atsakovių gaminamų ir parduodamų medinių namelių), kurių modelių dizaino bendras įspūdis yra tapatus ieškovės vardu registruotiems Bendrijos dizainams, gamybą, siūlymą ir pateikimą prekybai, uždrausti atsakovėms jų valdomose interneto svetainėse ir kituose sklaidos kanaluose internetinėje erdvėje viešinti ieškinyje nurodomų modelių namelių fotografijas ir skaitmenines vizualizacijas.

5Vilniaus apygardos teismas 2016 m. vasario 11 d. nutartimi tenkino ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos laikinai uždraudė atsakovėms atgaminti, siūlyti ir pateikti prekybai medinius namelius, kurių modelių dizainas yra tapatus Tuindeco International B.V. vardu registruotiems Bendrijos dizainams, taip pat atsakovės valdomose internetinėse svetainėse ir kituose sklaidos kanaluose internetinėje erdvėje publikuoti šių namelių modelių fotografijas ir skaitmenines vizualizacijas.

6Atsakovė UAB ,,Eurovudas“ pateikė teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo jos atžvilgiu. Nurodė, kad po nutarties pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones priėmimo iš esmės pasikeitė aplinkybės, t. y. atsakovės kreipėsi į Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybą, prašydamos pripažinti ieškovei priklausančius Bendrijos dizainus negaliojančiais. Be to, atsakovių teigimu, jos turi dizainų pirmalaikio naudojimo teisę.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2016 m. balandžio 27 d. nutartimi atmetė atsakovės UAB ,,Eurovudas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo.

9Teismas sprendė, kad atsakovė nenurodė aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą laikinosioms apsaugos priemonėms panaikinti. Teismas nurodė, kad vien atsakovių pateikti prašymai dėl ieškovės turimų Bendrijos dizainų pripažinimo negaliojančiais, savaime nereiškia ir nelemia materialinių subjektinių teisių, kurias suteikia Bendrijos dizainų registracija, praradimo. Bendrijos dizainų registracija galioja, ieškovės, kaip Bendrijos dizainų savininkės, galimų teisių pažeidimų grėsmė nėra pašalinta (priešingai, atsakovės veiksmai rodo jos siekį ir norą naudoti uždraustus dizaino modelius), ieškovė neatsisako laikinos savo materialinių subjektinių teisių teisminės apsaugos (nėra pareiškusi prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo). Dėl nurodytų aplinkybių teismas sprendė, jog nėra pagrindo šiai apsaugai, kurią užtikrina taikomos laikinosios apsaugos priemonės, panaikinti. Teismas nurodė, kad atsakovės teiginys dėl dizainų pirmalaikio naudojimo teisės buvo aptartas ir įvertintas (tiek, kiek toks (preliminarus) vertinimas atliekamas, sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo) nagrinėjant ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atskirajame skunde atsakovė UAB ,,Eurovudas“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. vasario 11 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

121. Teismas tinkamai neįvertino naujai paaiškėjusių aplinkybių, kurios savaime sudaro pagrindą panaikinti laikinąsias apsaugos priemones. Palikdamas galioti laikinąsias apsaugos priemones teismas pažeidė esminius laikinųjų apsaugos priemonių ekonomiškumo ir proporcingumo principus. Atsakovėms pateikus prašymus Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai pripažinti ieškovei priklausančius Bendrijos dizainus negaliojančiais, pasikeitė pusiausvyra tarp ieškovės ir atsakovių. Egzistuojant nurodytoms aplinkybėms, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas būtų neproporcingas ir suteikia ieškovei akivaizdų pranašumą prieš apeliantę.

132. Nagrinėdamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, egzistuojant naujoms aplinkybėms, teismas turėjo iš naujo įvertinti tiek ieškinio preliminarų pagrįstumą, tiek būsimo teismo sprendimo įvykdymo riziką, tiek laikinųjų apsaugos priemonių įtaką šalių pusiausvyrai byloje. Apeliantė turi pirmalaikio naudojimo teisę į UAB ,,Eurovudas“ namelius, nes juos pasirengė naudoti ir naudojo dar iki ieškovės paraiškų padavimo datos. Tai patvirtina atsakovės kartu su atsiliepimu į ieškinį pateikti įrodymai. Teismas nepagrįstai nurodė, kad argumentai dėl pirmalaikio naudojimo teisės buvo išnagrinėti priimant nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nes įrodymai apie apeliantės pirmalaikio naudojimo teisę buvo priimti jau po minėtos nutarties priėmimo, t. y. kartu su atsiliepimu į ieškinį.

14Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė Nyderlandų bendrovė Tuindeco International B.V. prašo atmesti atsakovės atskirąjį skundą ir skundžiamą nutartį palikti galioti. Nurodo, kad priimant nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo įvertintas preliminarus ieškovės registruotų dizainų ir atsakovių parduodamų dizainų bendro sukuriamo įspūdžio įvertinimas.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas tenkinamas.

17Prie prašymo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones pateikti įrodymai patvirtina apeliantės nurodytą aplinkybę, kad ji yra pateikusi prašymą Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai (ankstesnis pavadinimas – Vidaus rinkos harmonizavimo tarnyba) dėl ieškovės Bendrijos dizaino pripažinimo negaliojančiu. Be to, iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad apeliantė yra pareiškusi priešieškinį nagrinėjamoje byloje, kuriuo prašo pripažinti ieškovės Bendrijos dizainų, kurių pažeidimais grindžiami ieškinio reikalavimai, registracijas negaliojančiomis (CPK 179 str. 3 d.). Pateiktas priešieškinis yra priimtas.

18Skundžiamoje nutartyje apygardos teismas pagrįstai nurodė, kad vien prašymas ieškovės Bendrijos dizainų registracijas pripažinti negaliojančiomis savaime nereiškia ieškovės materialinių subjektinių teisių, kurias suteikia Bendrijos dizainų registracija, praradimo. Tačiau, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, esant pareikštiems šalių priešpriešiniams reikalavimams (ieškovės, kaip dizainų savininkės, reikalavimui uždrausti apeliantei atlikti veiksmus ir apeliantės reikalavimui pripažinti ieškovės dizainų registracijas negaliojančiomis) laikinųjų apsaugos priemonių taikymas apeliantės atžvilgiu, kuriomis ribojama jos ūkinė komercinė veikla, yra neproporcingas. Šioje proceso stadijoje apeliacinės instancijos teismas, preliminariai susipažinęs su apeliantės pareikštu priešieškiniu, neturi pagrindo spręsti, kad jis yra tikėtinai nepagrįstas. Teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, negali nagrinėti bylos iš esmės; tai, ar kurios nors šalies pareikšti reikalavimai iš tiesų yra pagrįsti ir gali būti tenkinami, bus nustatyta tik išnagrinėjus bylą iš esmės (CPK 265 str. 1 d., 270 str. 4 d.).

19Civiliniame procese abi šalys yra lygios (CPK 17 str.). Taikant laikinąsias apsaugos priemones teisingumo principas reikalauja išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą, t. y. laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos tokios ir tiek, kad nesuteiktų nė vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nevaržytų vienos proceso šalies teisių ir teisėtų interesų daugiau, nei būtina tikslui pasiekti (CPK 17, 146 str.).

20Tuo atveju, jei būtų tenkintas priešieškinis, ieškovės ieškinio nebebūtų galima patenkinti. Pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis ieškovei suteikiamas pranašumas apeliantės atžvilgiu vien todėl, kad ji pirmiau už atsakovę pareiškė savo reikalavimą teisme. Laikinosios apsaugos priemonės, vadovaujantis Dizaino įstatymo 473 straipsnio 4 dalimi, apeliantės atžvilgiu pritaikytos teismui nustačius, kad yra pagrindas įtarti, jog ieškovės, kaip Bendrijos dizainų savininkės, teisės apeliantės veiksmais yra pažeidžiamos. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių nekiltų grėsmė galimo ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymui, nes draudimas apeliantei atlikti tam tikrus veiksmus įsigaliotų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantės komercinės veiklos ribojimas vien tuo pagrindu, kad ieškovės teisės gali būti pažeidžiamos byloje esant pareikštam tikėtinai pagrįstam priešieškiniui, yra neproporcingas.

21Dėl nurodytų aplinkybių pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, panaikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – panaikinamos apeliantės atžvilgiu Vilniaus apygardos teismo 2016 m. vasario 11 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės.

22Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2016 m. balandžio 27 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Eurovudas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo tenkinti.

24Panaikinti atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Eurovudas“ atžvilgiu Vilniaus apygardos teismo 2016 m. vasario 11 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė Nyderlandų bendrovė Tuindeco International B.V. kreipėsi į... 5. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. vasario 11 d. nutartimi tenkino ieškovės... 6. Atsakovė UAB ,,Eurovudas“ pateikė teismui prašymą dėl laikinųjų... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. balandžio 27 d. nutartimi atmetė... 9. Teismas sprendė, kad atsakovė nenurodė aplinkybių, kurios sudarytų... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atskirajame skunde atsakovė UAB ,,Eurovudas“ prašo panaikinti pirmosios... 12. 1. Teismas tinkamai neįvertino naujai paaiškėjusių aplinkybių, kurios... 13. 2. Nagrinėdamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo,... 14. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė Nyderlandų bendrovė Tuindeco... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Atskirasis skundas tenkinamas.... 17. Prie prašymo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones pateikti įrodymai... 18. Skundžiamoje nutartyje apygardos teismas pagrįstai nurodė, kad vien... 19. Civiliniame procese abi šalys yra lygios (CPK 17 str.). Taikant laikinąsias... 20. Tuo atveju, jei būtų tenkintas priešieškinis, ieškovės ieškinio... 21. Dėl nurodytų aplinkybių pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 22. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 23. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. balandžio 27 d. nutartį panaikinti ir... 24. Panaikinti atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Eurovudas“ atžvilgiu...