Byla 2-14019-944/2013
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto dėl turto pripažinimo mirusiojo asmenine nuosavybe, priėmimo klausimą

1Kauno apylinkės teismo teisėja Aušra Barškietytė, rašytinio proceso tvarka spręsdama pareiškėjos I. V. pareiškimo suinteresuotam asmeniui VĮ „Regitra“ dėl juridinę reikšmę turinčio fakto dėl turto pripažinimo mirusiojo asmenine nuosavybe, priėmimo klausimą,

Nustatė

2pareiškėja prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad miręs K. M. iki savo mirties buvo automobilio VW GOLF, valstybinis Nr. ( - ) savininkas bei įpareigoti VĮ „Regitra“ atlikti su šiuo faktu susijusius registravimus savo duomenų bazėje, kad būtų užbaigta paveldėjimo procedūra.

3Kauno apylinkės teismas 2013-07-05 nutartimi nustatė pareiškėjai terminą pareiškimo trūkumams pašalinti.

4Pareiškėja pašindama nurodytus trūkumus pateikė transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutartį.

5Atsisakytina priimti pareiškimą.

6Pareiškėja kreipėsi į teismą ir prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jos miręs tėvas buvo automobilio VWGOLF, valstybinis Nr. ( - ) savininkas. Su pareiškimu pateikė paveldėjimo teisės liudijimą, automobilio pirkimo–pardavimo sutartį.

7Teismas nurodo, kad LR CPK 444 str. nustatytu pagrindu nustato faktus, nuo kurių priklauso asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga. Faktai, jeigu dėl jų neatsiranda, nepasikeičia ar nepasibaigia asmenų subjektinės teisės ir pareigos, teismine tvarka nenustatinėjami. Jeigu pareiškėjas turi nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus, šiuo atveju automobilio pirkimo–pardavimo sutartį, pareiškėjos formuluojamas faktas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo negali būti nustatomas, nes neatitinka LR CPK 444 str. – 448 str. nustatytų sąlygų.

8Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad nuosavybės teisės atsiradimo ar pasibaigimo pagrindas yra ne teisinės registracijos faktas, o įstatyme numatyta aplinkybė (sandoris, įvykis, aktas ar kt.), su kuria siejama civilinių teisių ir pareigų atsiradimas ar pasibaigimas. Teisinė registracija yra atsiradusios subjektinės nuosavybės teisės įregistravimo ar pasibaigusios tokios teisės išregistravimo pagrindas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. gruodžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. D., D. M. v. P. V. Š., E. Š., bylos Nr. 3K-3-1158/2003). Automobilio registravimas ir jo pirkimo–pardavimo sutartis yra skirtingi dalykai. Automobilio pirkimo–pardavimo sutartis yra nuosavybės teisės įgijimo pagrindas (LR CK 4.47 str. 1 p., 6.305 str. 1 d.), o automobilio įregistravimas nėra nuosavybės teisės atsiradimo pagrindas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje uždaroji akcinė bendrovė ,,Automera“ v. G. M., bylos Nr. 3K-7-309/2010). Darytina išvada, kad automobilio registracija asmens vardu nėra juridinis faktas, sukuriantis to asmens nuosavybės teisę, nes ši įgyjama tik LR CK 4.47 str. nurodytais pagrindais. Darytina išvada, kad pareiškėjos mirusiam tėvui nuosavybės teisę į automobilį patvirtinantis dokumentas yra 2012-08-21 09.30 val. sudaryta automobilio pirkimo–pardavimo sutartis, o tas faktas, kad nebuvo registruota savininko pasikeitimas nesudaro pagrindo laikyti, kad pareiškėjos mirusiam tėvui neperėjo nuosavybės teises ir tokiu būdu atsisakyti registruoti savininko pasikeitimą.

9Išaiškintina, kad pagal LR CK 1.75 str. 1 d. nuostatą įstatyme nustatoma ne visų, bet tik tam tikrų sandorių privaloma registracija. Įstatymas nenumato privalomos automobilio pirkimo–pardavimo sutarties registravimo. Šiuo atveju pareiškėja turi jos tėvo sudarytą pirkimo pardavimo sutartį ir notaro išduotą paveldėjimo teisės liudijimą, todėl, VĮ Registrų centrui atsisakius įregistruoti nuosavybės teises į ginčo automobilį, ji gali skųsti šį Registrų centro atsisakymą teisės aktų nustatyta tvarka.

10Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, pareiškėjos prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas nenustatinėtinas LR CPK 444 str. tvarka, todėl pateiktą pareiškimą atsisakytina priimti, kaip nenagrinėtiną teisme civilinio proceso tvarka ir jis su priedais grąžintinas jam pateikusiam asmeniui (LR CPK 137 str. 2 d. 1 p.). Pareiškėja siekdama įgyvendinti savo teises ir teisėtus interesus turi kreiptis į VĮ „Regitra“ ir pateikti raštu prašymą dėl automobilio savininko registracijos pakeitimo bei pateikti automobilio pirkimo–pardavimo sutartį bei paveldėjimo teisės liudijimą (LR CPK 137 str. 3 p.).

11Vadovaujantis LR CPK 290-291 str. teismas

Nutarė

12atsisakyti priimti pareiškėjos I. V. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kaip nenagrinėtiną teisme, ir su priedais grąžinti jį pateikusiam asmeniui.

13Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai