Byla e2A-11-368/2020
Dėl nuomos sutarties pripažinimo atnaujinta

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija susidedanti iš teisėjų Egidijaus Mockevičiaus (pirmininko ir pranešėjo), Danutės Burbulienės ir Vytauto Kursevičiaus teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo G. Č. apeliacinį skundą dėl Plungės apylinkės teismo Plungės rūmų 2019 m. gegužės 7 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo G. Č. ieškinį atsakovei Žemaitijos nacionalinio parko direkcijai, trečiasis asmuo Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, dėl nuomos sutarties pripažinimo atnaujinta.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovas prašė pripažinti, kad šalys 2018 m. spalio 9 d. atnaujino 2008 m. spalio 8 d. Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį (toliau – Nuomos sutartį) Nr.F-19-1 dėl 71,47 kv. m. bendro naudingo ploto gyvenamųjų patalpų, esančių (adresu: duomenys neskelbtini) tomis pačiomis 2008 m. spalio 8 d. Nuomos sutartyje numatytomis sąlygomis naujam 10 metų terminui, t. y. iki 2028 m. spalio 9 d. Nurodė, kad 1994 m. gruodžio 1 d. buvo priimtas pas atsakovę į darbą darbininko-kempingo prižiūrėtojo pareigoms, suteikiant jam 62,50 kv. m ploto dviejų kambarių ir virtuvės butą. Tą pačią dieną šalys sudarė šios gyvenamosios patalpos Nuomos sutartį. 2002 m. gegužės 31 d., patikslinus nurodytos gyvenamosios patalpos plotą ir nustačius, kad gyvenamoji patalpa yra 64,44 kv. m ploto, šalys sudarė gyvenamosios patalpos Nuomos sutartį Nr.29. 2005 m. liepos 28 d. ieškovas buvo atleistas iš darbo, o 2005 m. lapkričio 24 d. įspėtas dėl būtinumo išsikelti su visu priklausančiu turtu iš užimamo buto. Ieškovui nesutikus ir atsakovei ieškiniu dėl to kreipusis į teismą, Plungės rajono apylinkės teismas 2006 m. spalio 5 d. sprendimu atsakovės ieškinį atmetė. Tokiu būdu gyvenamosios patalpos nuomos teisiniai santykiai tarp ieškovo ir atsakovės tęsėsi. Atsakovė pateikė ieškovui 2008 m. spalio 8 d. Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos Nuomos sutartį. Ieškovui buvo paaiškinta, kad nepaisant Nuomos sutartyje nustatyto 10 metų nuomos termino, pateiktoje Nuomos sutartyje yra nustatytos jos pratęsimo sąlygos, todėl jam tinkamai vykdant Nuomos sutarties sąlygas, sutartis bus pratęsiama. Nuomos sutarties 13 punktas būtent ir numatė minėtas sąlygas, todėl ieškovas pasirašė jam pateiktą atnaujintą Nuomos sutarties formą. Pasirašyta Nuomos sutartis buvo įregistruota Nekilnojamojo turto registre. Pasirašius minėtą Nuomos sutartį, ieškovas ją tinkamai vykdė, todėl nuomos santykiai toliau tęsėsi. Ieškovas 2018 m. rugsėjo mėnesį registruotu paštu gavo atsakovės 2018 m. rugpjūčio 30 d. pranešimą, kuriuo buvo informuotas, kad 2018 m. spalio 8 d. baigiasi sutartimi išnuomotų gyvenamųjų patalpų sutarties terminas, todėl jam pasibaigus ieškovas privalės išsikelti iš gyvenamosios patalpos. Pranešime taip pat nurodoma, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsniu, visas valstybės ilgalaikis turtas gali būti išnuomotas tik viešojo aukciono būdu, todėl pasibaigus Nuomos sutarties terminui, bus sprendžiamas klausimas dėl šio turto tolimesnio naudojimo, o priėmus sprendimą toliau nuomoti šį turtą, jis bus išnuomotas tik viešojo aukciono būdu. Vėliau ieškovas buvo dar kartą buvo informuotas, kad atsakovė Nuomos sutartį laiko pasibaigusia nuo 2018 m. spalio 10 d. Ieškovas nesutiko su atsakovės argumentais, kad Nuomos sutartis yra laikoma pasibaigusia ir negalėjo būti atnaujinta. Ieškinį ieškovas grindė Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (toliau - Įstatymas) 1 str. 1 d., 15 straipsnio 3 dalimi, CK 6.607 straipsnio 1 dalimi, nuomos sutarties 13 punktu. Laiko, jog ginčo dėl to, kad ieškovas tinkamai vykdė Nuomos sutarties sąlygas tarp šalių nėra, todėl ieškovas tiek įstatymo, tiek Nuomos sutarties pagrindu turėjo pirmenybės teisę pratęsti Nuomos sutartį. Atsakovė per įstatymo nustatytą terminą nepranešė apie savo atsisakymą pratęsti Nuomos sutartį. Ieškovo manymu atsakovė, atsisakydama pripažinti, kad šalių sudaryta Nuomos sutartis buvo pratęsta joje ir įstatyme nustatytais pagrindais, pažeidė prievolių vykdymo sąlygas bei bendruosius sutarčių vykdymo principus, prašė teismine tvarka pripažinti, jog Nuomos sutartis pratęsta tokiam pat terminui ir tomis pačiomis sąlygomis CK 6.607 straipsnio 2 dalies pagrindu.

62.

7Atsakovė su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad šalys, sudarydamos 2008 m. spalio 9 d. Nuomos sutartį, susitarė dėl ieškovui išnuomojamų patalpų, ieškovo ir atsakovės teisių ir pareigų, nuomos termino bei kitų sąlygų. 2008 m. spalio 9 d. Nuomos sutarties galiojimo terminas 2018 m. spalio 8 d. Atsakovė 2018 m. rugpjūčio 30 d. raštu informavo ieškovą, jog Nuomos sutartis nebus pratęsta, pasibaigus nuomos sutarties galiojimo terminui, atsakovė spręs dėl tolimesnio šio turto naudojimo. Atsakovė yra nusprendusi atlikti nekilnojamųjų daiktų (Registro Nr. ( - )) būklės įvertinimą ir neketina šių nekilnojamųjų daiktų, tame tarpe ir ieškovui pagal nuomos sutartį išnuomotų gyvenamųjų patalpų, nuomoti ne trumpiau kaip vienerius metus. Dėl šios priežasties atsakovė ir įspėjo ieškovą apie Nuomos sutarties nebepratęsimą. Tai, kad nuomininkas (ieškovas), išreiškė valią pirmumo teise pratęsti nuomos sutartį, nepaneigia atsakovės valios šios sutarties nepratęsti, o nepratęsti šios sutarties atsakovė turi objektyvias priežastis –išnuomoto turto fizinis ir funkcinis nusidėvėjimas. Atsakovė, būdama teisėta gyvenamųjų patalpų, išnuomotų ieškovui, valdytoja, turi teisę jas valdyti, naudoti ir disponuoti įstatyme numatytais būdais ir tikslais, pats nuomotojas sprendžia, kaip tvarkyti turto patikėjimo teise perduotas patalpas, jas nuomoti ar ne, ir pan. Atsakovė pareigą pranešti ieškovui apie atsisakymą pratęsti Nuomos sutartį įvykdė, tačiau tai padarė nesilaikydama CK 6.607 straipsnio 2 dalyje įtvirtinto minimalus pranešimo įteikimo termino. Atsakovei 2018 m. rugpjūčio 30 d. raštą ieškovui įteikus 2018 m. rugsėjo 4 d., atsižvelgiant į CK 6.607 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą įspėjimo, kuris turi būti ne trumpesnis nei 3 mėnesiai, terminą, 2008 m. spalio 9 d. Nuomos sutarties pabaiga galėtų būti 2018 m. gruodžio 5 d. Ieškinio argumentai, jog dėl to, kad atsakovė per įstatymo nustatytą terminą nepranešė ieškovui apie savo atsisakymą pratęsti Nuomos sutartį, todėl Nuomos sutartis prasitęsė naujam 10 metų terminui ir tomis pačiomis sąlygomis, yra nepagrįsti. Atsakovė, kaip biudžetine įstaiga, savo veikloje privalo vadovautis jos veiklą reglamentuojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais (CK 2.74 straipsnio 2 dalis, Žemaitijos nacionalinio parko nuostatų 2, 12 punktai). Ieškovas nėra atsakovės darbuotojas, Nuomos sutarties dalykas – gyvenamosios patalpose nėra teisės aktų nustatyta tvarka priskirtos prie tarnybinių gyvenamųjų patalpų. Atsakovė pagal Žemaitijos nacionalinio parko nuostatus neturi teisės aktuose įtvirtintos pareigos nuomoti gyvenamąjį būstą socialinės paramos tikslais, tačiau atsakovė turi pareigą valstybės jai perduotą ilgalaikį materialųjį turtą valdyti turto patikėjimo teise pagal Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme įtvirtintą tvarką ir principus.

83.

9Trečiasis asmuo Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

114.

12Plungės apylinkės teismo Plungės rūmai 2019 m. gegužės 7 d. sprendimu ieškinį atmetė.

135.

14Teismas nurodė, kad automatiškas Nuomos sutarties pratęsimas tomis pačiomis sąlygomis dėl atsakovės praleisto Civilinio kodekso 6.607 straipsnio 2 dalyje nustatyto termino negalimas, o ieškovo teisė pratęsti sutarties terminą nėra absoliuti, nes sutarčiai sudaryti būtina abiejų šalių valia, abi šalys turi pritarti sudaromai ir pratęsiamai Nuomos sutarčiai.

156.

16Teismas nustatė, jog tuo metu, kai buvo sudaryta sutartis, Įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata dėl 10 metų termino, kuria remiasi atsakovė, pirmiausia buvo įtvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“ patvirtinto Valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos (toliau – Tvarkos). Teismas pažymėjo, jog analogiška nuostata vėliau buvo perkelta ir į Įstatymo, 15 straipsnio 3 dalį, kuri nustato, kad valstybės ilgalaikis materialusis turtas gali būti išnuomotas ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui (įskaitant nuomos termino pratęsimą), jeigu įstatymai nenustato kitaip, tačiau atkreipė dėmesį ir į tai, kad ši nuostata įsigaliojo tik 2014 m. spalio 1 d., t. y. patvirtinus naują šio įstatymo redakciją (2014 m. kovo 25 d. įstatymo Nr. XII-802 redakcija).

177.

18Remdamasis teismų praktika ir aiškindamas maksimalaus leistino nekilnojamojo turto nuomos termino skaičiavimą bei atsižvelgdamas, kad Įstatymo 15 straipsnio 3 dalies norma, nustatanti valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos maksimalų terminą, įsigaliojo 2014 m. spalio 1 d., teismas laikė, jog Įstatymo 15 straipsnio 3 d. nustatytas maksimalus leistinas nekilnojamojo turto nuomos terminas turėtų būti skaičiuojama nuo šios teisės normos įsigaliojimo momento, t. y. nuo 2014 m. spalio 1 d. Tad ginčo atveju, teismo nuomone, maksimalus nuomos terminas skaičiuotinas ne nuo Nuomos sutarties sudarymo, bet nuo 2014 m. spalio 1 d. Atsižvelgdamas į tai, teismas padarė išvadą, kad Nuomos sutarties terminas galėtų būti pratęstas ne naujam dešimties metų laikotarpiui, bet iki 2024 m. rugsėjo 30 d. Dėl šių priežasčių, teismas atsakovės atsisakymą atnaujinti Nuomos sutartį motyvuojant tuo, kad Nuomos sutartyje numatytas terminas iki 2018 m. spalio 8 d. yra ilgiausias galimas pagal minimą Įstatymą, pripažino nepagrįstu.

198.

20Visgi, teismas pabrėžė, kad atsakovė, būdama teisėta gyvenamųjų patalpų valdytoja, turi teisę jas valdyti, naudoti ir disponuoti Įstatyme numatytais būdais ir tikslais, pats nuomotojas sprendžia, kaip tvarkyti turto patikėjimo teise perduotas patalpas, jas nuomoti ar ne (Įstatymo 15 straipsnio 1 dalis), todėl atsakovės sprendimo nepratęsti Nuomos sutarties naujam terminui, teismas nelaikė, pažeidžiančiu sutartyje numatytą sąlygą, numatančią galimybę ją pratęsti. Nesant atsakovės valios toliau tęsti nuomos santykius su ieškovu, teismas konstatavo, jog nėra pagrindo atnaujinti Nuomos sutartį ir galimam Nuomos sutarties terminui (iki 2024 m. rugsėjo 30 d.), nes atsakovė neturi pareigos nuomoti būstą ieškovui socialinės paramos tikslais.

21III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

22

9.

23Apeliaciniu skundu apeliantas G. Č. prašo panaikinti Plungės apylinkės teismo Plungės rūmų 2019 m. gegužės 7 d. sprendimą, priimti naują sprendimą ir ieškovo ieškinį tenkinti ir priteisti iš atsakovės ieškovo naudai jo patirtas bylinėjimosi išlaidas pirmosios ir apeliacinės instancijos teisme. Apeliacinį skundą grindžia šiais esminiais argumentais:

249.1.

25Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepripažino, jog atsakovei pažeidus CK 6.607 straipsnio 2 dalyje nustatytą minimalų pranešimo įteikimo apie atsisakymą pratęsti sutartį terminą, sutartis prasitęsia vėl 10 metų laikotarpiui iki 2028 m. spalio 9 d. CK 6.582 straipsnio 4 dalis numato, jog pasibaigus terminuotai sutarčiai, šalys turi galimybę atnaujinti gyvenamosios patalpos terminuotą Nuomos sutartį, sudarydamos naują terminuotą arba neterminuotą Nuomos sutartį.

9.2.

26Ieškovas savo 2018 m. rugsėjo 25 d. atsakyme atsakovei, nepraleisdamas sutartyje nustatytų terminų prašė pratęsti Nuomos sutartį ir išdėstė tokio prašymo motyvus. Be to, Nuomos sutartis pripažintina pratęsta tokiam pat terminui tomis pačiomis sąlygomis ir CK 6.607 str. 2 d. pagrindu. Ieškovo manymu, atsakovė, atsisakydama pripažinti, kad šalių sudaryta Nuomos sutartis buvo pratęsta joje ir įstatyme nustatytais pagrindais, pažeidė aukščiau nurodytas prievolių vykdymo sąlygas bei bendruosius sutarčių vykdymo principus (CK 6.200 str.).

2710.

28Atsiliepimu į apelianto apeliacinį skundą, atsakovė Žemaitijos nacionalinė parko direkcija prašo ieškovo G. Č. apeliacinį skundą atmesti ir priteisti iš ieškovo atsakovei jos patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia šiais esminiais argumentais:

2910.1.

30Teismas skundžiamame teismo sprendime pagrįstai pažymėjo, jog reikalavimas, kad sandoriai dėl valstybės turto turi būti sudaromi tik teisės aktų, reglamentuojančių valstybės ir (ar) savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, nustatytais atvejais ir būdais, yra imperatyvus. Iš to seka išvada, jog atsakovė, valdydama Lietuvos Respublikai priklausantį nekilnojamąjį turtą patikėjimo teise, visų pirma turi vadovautis Įstatymu, tame tarpe ir sudarydama gyvenamųjų patalpų Nuomos sutartį ir (ar) pratęsdama, jei ji būtų pratęsiama.

3110.2.

32Teismas ieškovo ieškinį atmetė ne todėl, kad nėra galimybės pratęsti Nuomos sutarties, o dėl to, kad teismas bylos nagrinėjimo metu nustatė, jog atsakovės atsisakymą pratęsti gyvenamųjų patalpų Nuomos sutartį lėmė tai, jog atsakovė pradėjo pastato nurašymo procedūras. Tokie atsakovės veiksmai patvirtina, kad gyvenamųjų patalpų ji neketina nuomoti, t. y. atsakovės atsisakymą atnaujinti Nuomos sutartį. Toks atsakovės sprendimas nepratęsti Nuomos sutarties naujam terminui nelaikytinas, pažeidžiančiu sutartyje numatytą sąlygą numatančią galimybę ją pratęsti. Bet kokios sutarties esminis pobūdis grindžiamas iš šalių sudarytos valios sudarant sutartį. Nesant atsakovės valios toliau tęsti Nuomos santykius su ieškovu, nėra pagrindo atnaujinti Nuomos sutartį ir galimam nuomos sutarties terminui (iki 2024 m. rugsėjo 30 d.). Be to, atsakovė-neturi pareigos išnuomoti ieškovui būstą socialinės paramos tikslais.

3310.3.

34Teismas padarė pagrįstą ir teisėtą išvadą, jog atsakovė įvykdė savo pareigą, numatytą CK 6.607 straipsnio 2 dalyje. Atsakovei įvykdžius pareigą, numatytą CK 6.607 straipsnio 2 dalyje, Nuomos sutartis galėtų būti atnaujinta, sudarant naują terminuotą Nuomos sutartį, kaip tai yra numatyta CK 6.582 straipsnio 4 dalyje, tačiau tam turi egzistuoti abiejų šalių valia. Nesant atsakovės valios, Nuomos sutartis pagal CK 6.582 straipsnio 4 dalį negali būti atnaujinta. Apie tai ir buvo pažymėta skundžiamame teismo sprendime.

35Teisėjų kolegija

konstatuoja:

36IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

37teisiniai argumentai ir išvados

38 Apeliacinis skundas atmestinas.

3911.

40Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

4112.

42Apeliacijos objektas – teismo sprendimo, kuriuo atmestas ieškovo ieškinys dėl Nuomos sutarties pripažinimo atnaujinta, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

4313.

44Apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, iš esmės ginčija teismo sprendimą vienu aspektu, jog atsakovė pažeidė CK 6.607 straipsnio 2 dalyje nustatytą minimalų pranešimo įteikimo apie atsisakymą pratęsti sutartį terminą, kas reiškia, kad sutartis prasitęsia automatiškai. Ieškovo manymu, atsakovė, atsisakydama pripažinti, kad šalių sudaryta Nuomos sutartis buvo pratęsta joje ir įstatyme nustatytais pagrindais, pažeidė aukščiau nurodytas prievolių vykdymo sąlygas bei bendruosius sutarčių vykdymo principus (CK 6.200 str.).

45 Dėl ginčo esmės

4614.

47Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi skundžiamo teismo sprendimo motyvus, apeliacinio skundo argumentus bei įvertinusi byloje esančių duomenų visumą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė teisės normas, nenukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo bei aiškinimo praktikos, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, su kurio motyvais ir išvadomis teisėjų kolegija iš esmės sutinka. Apeliaciniame skunde išdėstyti argumentai nepaneigia skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo (CPK 263 straipsnio 1 dalis).

4815.

49Byloje nustatyta, kad atsakovė Žemaitijos nacionalinis parko direkcija patikėjimo teise valdo gyvenamąjį namą, esantį (adresu: duomenys neskelbtini), priklausantį Lietuvos Respublikai. Ieškovas G. Č. ir atsakovė Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, atstovaujama G. N., sudarė gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. F19-1, kuria atsakovė suteikė ieškovui ir jo šeimos nariams valdyti ir naudoti gyvenimui 71,47 kv. m. bendro naudingo ploto patalpas (2 kambarius ir dalį bendro naudojimo patalpų koridoriuje) atsakovės patikėjimo teise valdomame gyvenamajame name (unikalus Nr. ( - )), esančiame (adresu: duomenys neskelbtini). Nuomos sutartimi šalys susitarė, jog sutartis galioja iki 2018 m. spalio 8 d. Atsakovė 2018 m. rugpjūčio 30 d. pranešimu „Dėl gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. ( - ) informavo ieškovą G. Č., kad 2018 m. spalio 8 d. baigiasi sutartimi išnuomotų gyvenamųjų patalpų sutarties terminas, pasibaigus nuomos sutarties terminui, ieškovas privalės išsikelti iš gyvenamosios patalpos, nurodydama, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsniu, pasibaigus Nuomos sutarties terminui, bus sprendžiamas klausimas dėl šio turto tolimesnio naudojimo, o priėmus sprendimą toliau nuomoti šį turtą, jis bus išnuomotas tik viešojo aukciono būdu.

5016.

51Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepripažino, jog atsakovei pažeidus CK 6.607 straipsnio 2 dalyje nustatytą minimalų pranešimo įteikimo apie atsisakymą pratęsti sutartį terminą, sutartis prasitęsia vėl 10 metų laikotarpiui iki 2028 m. spalio 9 d. Remiasi CK 6.582 straipsnio 4 dalimi, pagal kurią pasibaigus terminuotai sutarčiai, šalys turi galimybę atnaujinti gyvenamosios patalpos terminuotą nuomos sutartį, sudarydamos naują terminuotą arba neterminuotą nuomos sutartį.

5217.

53Sutiktina su apeliantu, jog CK 6.607 straipsnis reglamentuoja nuomininko pirmenybės teisę pratęsti gyvenamosios patalpos nuomos sutartį. Minėtame straipsnyje numatyta galimybė nuomininkui, pasibaigus nuomos sutarties terminui, pirmenybės teise sudaryti nuomos sutartį naujam terminui. Tačiau nuomininko pirmenybės teisė sudaryti nuomos sutartį naujam terminui nėra absoliuti, ji gali būti įgyvendinama tik esant įstatyme nurodytoms sąlygoms. Pagal CK 6.607 straipsnio 1 dalyje nustatytą reguliavimą nuomininkas turi teisę pirmiau nei kiti asmenys atnaujinti nuomos sutartį esant tam tikroms sąlygoms: 1) tais atvejais, kai nuomininkas tinkamai vykdė pagal nuomos sutartį prisiimtas pareigas; 2) pasibaigus nuomos sutarties terminui; 3) esant šalių susitarimui dėl kitų, naujų nuomos sutarties sąlygų.

5418.

55Visgi, nežiūrint į šias CK 6.607 straipsnyje išdėstytas sąlygas, ir esant aplinkybėms, kai nuomininkas tinkamai vykdė pagal nuomos sutartį prisiimtas pareigas, apeliacinės instancijos teismas šiuo klausimu pritaria pirmosios instancijos teismo nuomonei, jog šalys yra laisvos pasirinkti elgesio variantą, t. y. sudaryti naują sutartį pasibaigus sutarties terminui ar ne. Tokią teisę šalims numato įstatymas. CK 1.63 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sandoriais laikomi asmenų veiksmai, kuriais siekiama sukurti, pakeisti arba panaikinti civilines teises ir pareigas. Pagal šio straipsnio 6 dalį dvišaliu laikomas sandoris, kuriam sudaryti būtina dviejų šalių suderinta valia. CK 6.154 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę. Pagal CK 6.159 straipsnį, sutarties elementai, kurių pakanka sutarties galiojimui, yra veiksnių šalių susitarimas, o įstatymų nustatytais atvejais – ir sutarties forma. Sutarties formą reglamentuojančio CK 6.192 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad sutarties formai yra taikomos šio kodekso 1.71–1.77 straipsnių taisyklės, reglamentuojančios sandorių formą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. vasario 22 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-55-421/2017 19 punktą).

5619.

57Kasacinio teismo praktikoje, formuojamoje šios kategorijos bylose, išaiškinta, kad sutarčiai sudaryti pakanka šalių valios sukurti tarpusavio santykius, todėl paprastai laikoma, kad suderinta šalių valios išraiška yra pakankamas pagrindas sutartiniams santykiams atsirasti, ir nesuteikiama lemiamos reikšmės valios išraiškos formai. Sutartinių santykių teisiniam reguliavimui būdingas minimalus šalių valios varžymas, todėl šalys gali laisvai nusistatyti tarpusavio teises bei pareigas, jos taip pat yra laisvos pasirinkdamos formą, kuria išreiškia savo susitarimo turinį (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. birželio 7 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-281-686/2016 11 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką).

5820.

59Kaip matyti iš bylos duomenų, ieškovas G. Č. ir atsakovė Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, atstovaujama G. N., sudarė Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. F19-1, kuria atsakovė suteikė ieškovui ir jo šeimos nariams valdyti ir naudoti gyvenimui 71,47 kv. m. bendro naudingo ploto patalpas (2 kambarius ir dalį bendro naudojimo patalpų koridoriuje) atsakovės patikėjimo teise valdomame gyvenamajame name (unikalus Nr. ( - )), esančiame (adresu: duomenys neskelbtini).Nuomos sutartimi šalys susitarė, jog sutartis galioja iki 2018 m. spalio 8 d. Atsakovė 2018 m. rugpjūčio 30 d. pranešimu informavo ieškovą G. Č., kad 2018 m. spalio 8 d. baigiasi sutartimi išnuomotų gyvenamųjų patalpų sutarties terminas, pasibaigus nuomos sutarties terminui, ieškovas privalės išsikelti iš gyvenamosios patalpos, nurodydama, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsniu, pasibaigus Nuomos sutarties terminui, bus sprendžiamas klausimas dėl šio turto tolimesnio naudojimo, o priėmus sprendimą toliau nuomoti šį turtą, jis bus išnuomotas tik viešojo aukciono būdu.

6021.

61Taigi šiuo atveju, atsakovė nebeketino toliau pratęsti Nuomos sutarties dėl kitų aplinkybių, vadinasi Nuomos sutartis, kad ir atsakovė praleido terminą pranešti apie nuomos sutarties nebetęsimą, atsižvelgiant į tai, kad nuomotoja neišreiškė valios ją pratęsti, automatiškai neprasitęsia dar vienam 10 metų terminui, kaip nurodo ieškovas. Kitoks CK 6.607 straipsnio 2 dalies interpretavimas atsietai nuo bendrųjų sutarčių sudarymo, jų vykdymo ir aiškinimo principų, teisėjų kolegijos įsitikinimu, neatitiktų ne tik įstatymo reikalavimų, bet ir atsakovės valios. Juo labiau, kaip ir nurodo atsakovė, gyvenamąsias patalpas, kurios buvo išnuomotos ieškovui, valdo patikėjimo teise, tai yra valstybės turtas, kuriam taikomas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas (toliau – Įstatymas). Šis įstatymas priskirtinas viešosios teisės normoms, todėl ginčo nuomos santykiams, CK nuostatos taikomos tiek, kiek jų nereglamentuoja atitinkami įstatymai (CK 1.1 straipsnio 2 dalis), nes tiek sutarčių dėl valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo sudarymas, tiek vėlesnis jų vykdymas turi atitikti principines šiuos santykius reglamentuojančių teisės aktų normas.

6222.

63Pagal aukščiau minimas viešosios teisės normas, t. y. Įstatymo 15 straipsnio 2 ir 3 dalis, Valstybės arba savivaldybės ilgalaikis materialusis turtas išnuomojamas viešo nuomos konkurso būdu, išskyrus šiuos valstybės arba savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos atvejus, kai toks turtas gali būti išnuomotas be konkurso, t. y. kai nuomos atvejai atitinka būtent Įstatymo 15 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytas sąlygas ir tvarką. Ieškovas nei į vieną iš nurodytų Įstatymo 15 straipsnio 2 ir 3 dalies sąlygų taikymo apimtį nepatenka. Dėl to, teisėjų kolegija pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismas, įvertinęs faktines aplinkybes ir materialines teisės normas, pagrįstai ieškovo reikalavimo dėl Nuomos sutarties pripažinimo atnaujinta (jos pratęsimo) netenkino ir vertinti padarytų išvadų kitaip, nei jas įvertino pirmosios instancijos teismas, apeliacinės instancijos teismas neturi jokio pagrindo.

6423.

65Nors ieškovas taip pat remiasi CK 6.582 straipsnio 4 dalimi, pagal kurią pasibaigus terminuotai sutarčiai, šalys turi galimybę atnaujinti gyvenamosios patalpos terminuotą Nuomos sutartį, sudarydamos naują terminuotą arba neterminuotą Nuomos sutartį, tačiau teisėjų kolegija dar kartą pabrėžia, kad šio straipsnio, kaip ir CK 6.607 straipsnio 2 dalies norma, yra aiškinama sistemiškai su bendrosiomis sutarčių teisės normomis. Esminis šioje situacijoje momentas – suderinta abiejų šalių valia. Minėta, kad atsakovė nebeketina nuomoti ieškovui gyvenamosios paskirties patalpų, nes visų pirma, pagal viešosios teisės normas šias patalpas ji turi nuomoti viešojo aukciono būdu, antra, ieškovui šios gyvenamosios patalpos nebuvo suteiktos kaip socialinis būstas, nes ieškovas nėra atsakovės darbuotojas ir toliau nuomoti gyvenamųjų patalpų socialinės paramos tikslais, atsakovė tokios pareigos neturi. Trečia, atsakovė yra pradėjusi pastato nurašymo procedūras. Taigi, ieškovo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepripažino, jog atsakovei pažeidus CK 6.607 straipsnio 2 dalyje nustatytą minimalų pranešimo įteikimo apie atsisakymą pratęsti sutartį terminą, sutartis prasitęsia vėl 10 metų laikotarpiui iki 2028 m. spalio 9 d., atmestini kaip nepagrįsti ir prieštaraujantys viešosios teisės normoms. Be kita ko, pastebėtina ir tai, kad pirmosios instancijos teismas, atlikęs įstatymo ir poįstatyminio teisės akto analizę, atsižvelgdamas į įstatymo įsigaliojimo datą bei remdamasis teismų praktika, pagrįstai nustatė, jog galimas gyvenamųjų patalpų nuomos terminas yra ne iki 2028 m. spalio 9 d., bet iki 2024 m. rugsėjo 30 d. Kita vertus, net ir pažeidus įstatyme nustatytą 3 mėnesių terminą pranešti apie ketinimą nebetęsti Nuomos sutarties, sutiktina su bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu išdėstyta atsakovės pozicija, kad 2008 m. spalio 9 d. Nuomos sutarties pabaiga galėtų būti 2018 m. gruodžio 5 d., o ne prasitęsti vėl automatiškai 10 metų laikotarpiui, nesant tokios atsakovės valios. Toks gyvenamųjų patalpų Nuomos sutarties 13 punkto bei CK 6.607 straipsnio 2 dalies normų traktavimas, kaip ją supranta ieškovas, neatsižvelgiant į Įstatymo normas, net tik pažeistų šalių interesų pusiausvyros principą, imperatyvias viešosios teisės normas, tame tarpe ir CK 2.74 straipsnio 2 dalį, bet ir Žemaitijos regioninio parko nuostatų 2 ir 12 punktus, kuom savo veikloje privalo vadovautis atsakovė, bet ir vienpusiškai užtikrintų išimtinai tik ieškovo interesus.

6624.

67Ieškovas apeliaciniu skundu nurodo, kad savo 2018 m. rugsėjo 25 d. atsakyme atsakovei, nepraleisdamas sutartyje nustatytų terminų prašė pratęsti Nuomos sutartį ir išdėstė tokio prašymo motyvus. Be to, Nuomos sutartis pripažintina pratęsta tokiam pat terminui tomis pačiomis sąlygomis ir CK 6.607 str. 2 d. pagrindu. Ieškovo manymu, atsakovė, atsisakydama pripažinti, kad šalių sudaryta Nuomos sutartis buvo pratęsta joje ir įstatyme nustatytais pagrindais, pažeidė aukščiau nurodytas prievolių vykdymo sąlygas bei bendruosius sutarčių vykdymo principus (CK 6.200 str.).

6825.

69Atsakydama į šį ieškovo argumentą, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad tarp šalių sudarytos Nuomos sutarties 11 punktas numato, kad šioje sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Taigi, šiuo atveju, tiek atsakovė, tiek pirmosios instancijos teismas, aiškindami sutarties nuostatas Lietuvos Respublikos įstatymų, t. y. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo bei Civilinio kodekso, reglamentuojančio nuomos ir sutarčių teisinius santykius normų kontekste, priešingai nei teigia apeliantas, bendrųjų sutarčių vykdymo principų nepažeidė, nes juos aiškino sistemiškai kartu su viešosios teisės normomis.

70Dėl procesinės bylos baigties

7126.

72Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, daroma išvada, kad apeliantas nepaneigė pirmosios instancijos teismo padarytų išvadų, nėra teisinio pagrindo skundžiamą teisėtą ir pagrįstą sprendimą naikinti ar keisti apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais, todėl Plungės apylinkės teismo Plungės rūmų 2019 m. gegužės 7 d. sprendimas paliekamas nepakeistas, o ieškovo apeliacinis skundas atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

73Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

7427.

75Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis), apeliacinį skundą atmetus, atsakovei atlygintinos turėtos bylinėjimosi už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą. Atsakovė prašo priteisti 1300 Eur teisinės pagalbos išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme. Taigi, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius (toliau – ir Rekomendacijos) bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principus bei į tai, kad ieškovas yra fizinis asmuo, o atsakovė juridinis; taip pat į tai, kad atsakovei suteiktos teisinės paslaugos apeliacinėje instancijoje nebuvo nei didelės apimties, nei sudėtingos, iš esmės ginčas tik dėl neturtinio reikalavimo, todėl priteistinos bylinėjimosi išlaidos mažintinos ir atsakovei iš ieškovo priteistina 650 Eur teisinės pagalbos išlaidoms atlyginti (CPK 93, 98 straipsniai).

76Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

77Plungės apylinkės teismo Plungės rūmų 2019 m. gegužės 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

78Priteisti iš apelianto G. Č. 650,00 Eur (šešis šimtus eurų 00 ct) atsakovei Žemaitijos nacionalinio parko direkcijai teisinės pagalbos išlaidų turėtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovas prašė pripažinti, kad šalys 2018 m. spalio 9 d. atnaujino 2008 m.... 6. 2.... 7. Atsakovė su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad šalys,... 8. 3.... 9. Trečiasis asmuo Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. 4.... 12. Plungės apylinkės teismo Plungės rūmai 2019 m. gegužės 7 d. sprendimu... 13. 5.... 14. Teismas nurodė, kad automatiškas Nuomos sutarties pratęsimas tomis pačiomis... 15. 6.... 16. Teismas nustatė, jog tuo metu, kai buvo sudaryta sutartis, Įstatymo 15... 17. 7.... 18. Remdamasis teismų praktika ir aiškindamas maksimalaus leistino nekilnojamojo... 19. 8.... 20. Visgi, teismas pabrėžė, kad atsakovė, būdama teisėta gyvenamųjų... 21. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 22.

9.... 23. Apeliaciniu skundu apeliantas G. Č. prašo panaikinti Plungės apylinkės... 24. 9.1.... 25. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepripažino, jog atsakovei... 26. Ieškovas savo 2018 m. rugsėjo 25 d. atsakyme atsakovei, nepraleisdamas... 27. 10.... 28. Atsiliepimu į apelianto apeliacinį skundą, atsakovė Žemaitijos... 29. 10.1.... 30. Teismas skundžiamame teismo sprendime pagrįstai pažymėjo, jog reikalavimas,... 31. 10.2.... 32. Teismas ieškovo ieškinį atmetė ne todėl, kad nėra galimybės pratęsti... 33. 10.3.... 34. Teismas padarė pagrįstą ir teisėtą išvadą, jog atsakovė įvykdė savo... 35. Teisėjų kolegija... 36. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 37. teisiniai argumentai ir išvados... 38. Apeliacinis skundas atmestinas.... 39. 11.... 40. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 41. 12.... 42. Apeliacijos objektas – teismo sprendimo, kuriuo atmestas ieškovo ieškinys... 43. 13.... 44. Apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, iš esmės... 45. Dėl ginčo esmės... 46. 14.... 47. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi skundžiamo teismo sprendimo motyvus,... 48. 15.... 49. Byloje nustatyta, kad atsakovė Žemaitijos nacionalinis parko direkcija... 50. 16.... 51. Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepripažino,... 52. 17.... 53. Sutiktina su apeliantu, jog CK 6.607 straipsnis reglamentuoja nuomininko... 54. 18.... 55. Visgi, nežiūrint į šias CK 6.607 straipsnyje išdėstytas sąlygas, ir... 56. 19.... 57. Kasacinio teismo praktikoje, formuojamoje šios kategorijos bylose,... 58. 20.... 59. Kaip matyti iš bylos duomenų, ieškovas G. Č. ir atsakovė Žemaitijos... 60. 21.... 61. Taigi šiuo atveju, atsakovė nebeketino toliau pratęsti Nuomos sutarties dėl... 62. 22.... 63. Pagal aukščiau minimas viešosios teisės normas, t. y. Įstatymo 15... 64. 23.... 65. Nors ieškovas taip pat remiasi CK 6.582 straipsnio 4 dalimi, pagal kurią... 66. 24.... 67. Ieškovas apeliaciniu skundu nurodo, kad savo 2018 m. rugsėjo 25 d. atsakyme... 68. 25.... 69. Atsakydama į šį ieškovo argumentą, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį... 70. Dėl procesinės bylos baigties... 71. 26.... 72. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios instancijos... 73. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 74. 27.... 75. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 76. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 77. Plungės apylinkės teismo Plungės rūmų 2019 m. gegužės 7 d. sprendimą... 78. Priteisti iš apelianto G. Č. 650,00 Eur (šešis šimtus eurų 00 ct)...