Byla 1S-429-315-2008
Dėl laikino nuosavybes teises apribojimo UAB (duomenys neskelbtini) turtui, termino pratesimo triju menesiu laikotarpiui nuo 2008-04-25 iki 2008-07-25, patenkintas, n u s t a t e:

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamuju bylu skyriaus teisejas Arunas Kisielius, sekretoriaujant

2Daliai Kanopienei, dalyvaujant prokurorui Mindaugui Ražanskui ,

3teismo posedyje išnagrinejes UAB ( - ) direktoriaus A. B. skunda del Vilniaus miesto antrojo apylinkes teismo 2008-04-24 nutarties, kuria Vilniaus miesto apylinkes prokuroro prašymas del laikino nuosavybes teises apribojimo UAB ( - ) turtui, termino pratesimo triju menesiu laikotarpiui nuo 2008-04-25 iki 2008-07-25, patenkintas, n u s t a t e:

42007-10-23 Finansiniu nusikaltimu tyrimu tarnybos prie Vidaus reikalu ministerijos Vilniaus apskrities skyriuje pradetas nusikaltimu, numatytu Lietuvos Respublikos BK 182 str. 2 d., 203 str. 1 d., 222 str. 1 d., 300 str. 2 d., ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 06-1-00063-07.

5Ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagristai manyti, kad nuo 2005 m. sausio men. iki 2007 m. spalio men. I. R., D. L., G. R., V. J., S. P., A. S., O. J., A. B., A. J., G. V., T. F., S. G., G. L., R. M., V. L., V. P., V. Š., V. S., E. G., G. G., V. B., R. N., V. D., R. P., E. T., E. A., S. J., D. B., Ž. R., A. B., V. B., J. G., T. F., budami organizuotos grupes nariais, veikdami ivairiu sudeciu grupese kartu su kitais organizuotos grupes nariais, iš anksto susitare, klastojant dokumentus, nusikalstamai veikai nuslepti panaudojant juridinius asmenis – asociacija ( - ), UAB ( - ), UAB ( - ), UAB ( - ), UAB ( - ), UAB ( - ), UAB ( - ), isteigtomis ar isigytomis kaip priedanga nusikalstamai veikai vykdyti, apgaulingai tvarkant šiu imoniu apskaita, dare sunku ir ilga laiko tarpa trunkanti nusikaltima – apgaule, sukciaujant PVM apskaiciavimo ir mokejimo srityje, t.y. sukciavimo budu igijo dideles vertes svetima turta – Lietuvos Respublikos valstybes biudžeto lešas – moketina 1.462.360 Lt PVM.

62007-10-24 prokuroro nutarimu buvo paskirtas laikinas nuosavybes teises apribojimas UAB ( - ) turtui.

7Vilniaus miesto antrasis apylinkes teismas 2008-04-24 nutartimi Vilnaius miesto apylinkes prokuroro prašyma pratesti UAB ( - ) turtui taikomo nuosavybes teises apribojimo termina trims menesiams nuo 2008-04-25 iki 2008-07-25 patenkino.

8UAB ( - ) direktorius A. B. skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto antrojo apylinkes teismo nutarti del laikinojo nuosavybes teises apribojimo termino pratesimo ikiteisminio tyrimo baudžiamojoje byloje Nr. 06-1-00063-07 kaip nepagrista. Nurodo, kad ikiteisminio tyrimo teisejas, nagrinedamas prokuroro prašyma pratesti procesines prievartos priemones taikymo termina ex officio, privalejo patikrinti ar prokuroro nutarimas del priemoniu taikymo atitinka BPK reikalavimus, taip pat ar nera išnyke ar pasikeite šiu priemoniu taikymo pagrindai bei salygos. Pareiškejo nuomone, teisejas nekonstatavo, kad Vilniaus m. apylinkes prokuraturos skyriaus prokuroro 2007-10-24 nutarimas neatitinka BPK 152 str. 1 d. 8 p. (nutarime nera nurodytas turto arešto mastas).

9Skunde taip pat nurodoma, kad laikinas nuosavybes teises apribojimas baudžiamajame procese taikomas tam, kad užkirsti kelia galimam turto perledimui tretiesiems asmenims ir šio turto pabloginimui, nes butent tokiu budu yra sudaromos prielaidos patenkinti galima turto konfiskavima ir/ar žalos atlyginima. Todel mano, kad nuosavybes teises apribojimasturi buti detalizuojamas atsižvelgiant i konkrecias turto savybes. Šia prasme Vilniaus m. apylinkes prokuraturos skyriaus prokurores Ugnes Arlauskaites-Rinkevicienes 2007-10-24 nutarimo sprendimas uždrausti ne tik disponuoti, bet ir valdyti nutarime nurodyta turta neatitinka tokiu priemoniu taikymo tikslu, nes draudimas valdyti nutarime nurodyta turta reišia, kad statinius ir transporto priemones negalima remontuoti, žeme negalima dirbti ir pan., t. y. šis draudimas sudaro prielaidas turto pablogejimui, todel pažeidžia BPK 11 str. 1 d. ir UAB ( - ) interesus.

10Teismo posedyje prokuroras prašo skunda atmesti.

11Skundas atmestinas.

12Apylinkes teismas pagristai nustate, kad iš prokuroro pareiškimo ir pateiktos medžiagos matyti, kad i UAB ( - ) priklausanti turta gali buti nukreiptas civilinio ieškinio išieškojimas, taip pat šis turtas gali buti konfiskuojamas LR BK 72 str. nustatyta tvarka. Iki šiol laikino nuosavybes teises apribojimo pagrindai ir salygos UAB ( - ) atžvilgiu nera išnyke ar pasikeite.

13Teisejas pažymi, kad proceso dalyviai, taikydami procesines prievartos priemones privalo laikytis proporcingumo principo (Lietuvos Respublikos BPK 11 str. 1 d.). Taikant nuosavybes apribojima reikia nustatyti galima konfiskuotino turto verte ar civilinio ieškinio suma, o taip pat atsižvelgti i kitas reikšmingas aplinkybes, susijusias su suvaržoma teise. Siekiant užtikrinti galima civilini ieškini ar turto konfiskavima pakanka laikinai apriboti nuosavybes teise ta apimtimi, kuria gali buti realiai užtikrintas galimas turto konfiskavimas ar civilinis ieškinys. Tuo tarpu papildomas apribojimas traktuotinas nepagristu nuosavybes teises ribojimu, pažeidžiant proporcingumo principa (Lietuvos Respublikos BPK 11 str. 1 d.). Pagal pranešima apie itarima aukšciau išvardintiems asmenims matyti, kad jie itariami tuo, kad kartu su kitais nusikalstamo susivienijimo nariais apgaule igijo dideles vertes Lietuvos Respublikos valstybes biudžeto lešas - moketina 1.462.360 Lt PVM.

14Atsižvelgus i šias aplinkybes, skunda nagrinejantis teismas mano, kad paskirtas laikinas nuosavybes teises apribojimas yra proporcingas galimam civilinio ieškinio ir turto konfiskavimo užtikrinimui.

15Teisejas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 151 str., 441 str., 442 str.1 d. 1 p.,

Nutarė

16Pareiškejo UAB ( - ) direktoriaus A. B. skunda atmesti ir Vilniaus miesto antrojo apylinkes teismo 2008 m. balandžio 24 d. nutarti palikti galioti.

17Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai