Byla 2A-1656-619/2016

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro teisėjai Andrutė Kalinauskienė (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutė Kutrienė, Vytautas Zelianka teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo (apelianto) M. V. ir atsakovės (apeliantės) pareiškimus dėl atsisakymo nuo apeliacinių skundų civilinėje byloje pagal ieškovo M. V. patikslintą ieškinį atsakovei G. V., tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, AB DNB bankui, AB DNB lizingui, UAB „Creditinfo Lietuva“, Valstybinei Mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, UAB „Vaikystės sodas“, UAB „Pašilaičių būstas“, trečiajam asmeniui, pareiškusiam savarankiškus reikalavimus, UAB „Vilniaus energija“, institucijai, teikiančiai išvadą byloje -Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, dėl bažnytinės santuokos apskaitos įrašo panaikinimo, esant abiejų sutuoktinių kaltei, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo, bendravimo tvarkos su motina nustatymo, santuokos metu įgyto turto bei kreditorinių įsipareigojimų padalijimo ir atsakovės G. V. patikslintą ieškinį (priešieškinį) ieškovui M. V., dalyvaujant institucijai, teikiančiai išvadą byloje -Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, dėl santuokos nutraukimo ir kitų susijusių klausimų, o taip pat trečiojo asmens, pareiškusio savarankiškus reikalavimus UAB „Vilniaus energija“ ieškinį atsakovams M. V. ir G. V. dėl skolos priteisimo,

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. sausio 11 d. sprendimu šioje šalių ginčo byloje ieškovo ieškinį bei atsakovės priešinį ieškinį tenkino iš dalies, trečiojo asmens, pareiškusio savarankiškus reikalavimus, ieškinį tenkino pilnai. Teismas panaikinto santuokos, sudarytos 2003-03-17 Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje tarp M. V., a. k. ( - ) ir G. V., a. k. ( - ) ir 2003-03-18 apskaitytos Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriuje (įrašo Nr. 428) apskaitos įrašą. Pripažino, kad santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės.

4Po apskaitos įrašo panaikinimo G. V. paliko santuokinę pavardę – V..

5Nustatė nepilnamečio sūnaus M. V., a. k. ( - ) gyvenamąją vietą su motina G. V., a. k. ( - ) Priteisė iš tėvo M. V., a. k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiui sūnui M. V., a. k. ( - ) po 200 (du šimtus) Eur kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio padavimo teismui dienos, t. y., nuo 2013-03-08, iki M. V. pilnametystės, į šį išlaikymą įskaitant sumas, M. V. sumokėtas, vykdant 2013-03-27 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį dėl laikino išlaikymo.

6Paskyrė atsakovę G. V., a. k. ( - ) nepilnamečiui sūnui M. V., a. k. ( - ) priteisto išlaikymo tvarkytoja uzufrukto teise.

7Nustatė tokią ieškovo M. V. bendravimo su nepilnamečiu sūnumi M. V. bendravimo tvarką:

   1. M. V. bendrauja su vaiku M. V. vieną kartą per savaitę, t. y., kiekvieną antradienį paimdamas vaiką iš gyvenamosios vietos 17.00 val. ir grąžindamas į gyvenamąją vietą ne vėliau kaip tos pačios dienos 20.00 val. Jei vaikas tuo metu yra mokymo, ugdymo, sporto įstaigoje, tėvas paima vaiką iš šios įstaigos iš karto po to, kai vaikui baigiasi pamokos ar užsiėmimai.
   2. Pirmuosius tris mėnesius po teismo sprendimo įsiteisėjimo M. V. bendrauja su vaiku M. V. pirmą ir trečią kiekvieno kalendorinio mėnesio savaitgalį, paimdamas vaiką iš jo gyvenamosios vietos šeštadienį 10.00 val. ir grąžindamas į gyvenamąją ne vėliau kaip tos pačios dienos (t. y., šeštadienio) 20.00 val. bei paimdamas vaiką iš jo gyvenamosios vietos sekmadienį 10.00 val. ir grąžindamas į gyvenamąją ne vėliau kaip tos pačios dienos (t. y., sekmadienio) 20.00 val. (t. y., pirmuosius tris mėnesius po teismo sprendimo įsiteisėjimo nustatoma pereinamoji bendravimo tvarka be nakvynių);
   3. Nuo ketvirtojo iki šeštojo mėnesio po teismo sprendimo įsiteisėjimo, M. V. bendrauja su vaiku M. V. pirmą ir trečią kiekvieno kalendorinio mėnesio savaitgalį, paimdamas vaiką iš jo gyvenamosios vietos šeštadienį 10.00 val. ir grąžindamas į gyvenamąją vietą ne vėliau kaip sekmadienį 20.00 val.
   4. Nuo septintojo mėnesio po teismo sprendimo įsiteisėjimo, M. V. bendrauja su vaiku M. V. pirmą ir trečią kiekvieno kalendorinio mėnesio savaitgalį, paimdamas vaiką iš jo gyvenamosios vietos penktadienį 18.00 val. ir grąžindamas į gyvenamąją vietą ne vėliau kaip sekmadienį 20.00 val.
   5. Nuo septintojo mėnesio po teismo sprendimo įsiteisėjimo, M. V. turi teisę praleisti su vaiku M. V. per savo atostogas tris savaites per metus (dvi savaites vasaros metu ir vieną savaitę žiemos metu). Apie savo planuojamų atostogų pradžią šalys informuoja viena kitą raštu (elektroniniu paštu, sms) ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki atostogų pradžios. Kilus nesutarimams ar šalių atostogų grafikams sutampant, poriniais metais pirmenybė teikiama ieškovui, neporiniais – atsakovei.
   6. M. V. neporiniais metais bendrauja su vaiku M. V. per sūnaus gimtadienį, pasiimdamas vaiką iš jo gyvenamosios vietos nuo 15.00 val. ir grąžindamas į gyvenamąją vietą ne vėliau kaip tos pačios dienos 20.00 val. Jei vaikas tuo metu yra mokymo, ugdymo, sporto įstaigoje, tėvas paima vaiką iš šios įstaigos iš karto po to, kai vaikui baigiasi pamokos ar užsiėmimai.
   7. M. V. bendrauja su vaiku M. V. per šventes tokia tvarka:
 • Per Šv. Velykas – neporiniais metais pasiimdamas vaiką iš jo gyvenamosios vietos penktadienį 18.00 val. ir grąžindamas į jo gyvenamąją vietą pirmadienį 18.00 val.;
 • Per Šv. Kalėdas – poriniais metais pasiimdamas vaiką iš jo gyvenamosios vietos gruodžio 25 dienos 18.00 val. ir grąžindamas į jo gyvenamąją vietą gruodžio 26 dienos 18.00 val.;
 • Per Naujuosius metus – neporiniais metais pasiimdamas vaiką iš jo gyvenamosios vietos gruodžio 31 dienos 18.00 val. ir grąžindamas į jo gyvenamąją vietą sausio 1 dienos 18.00 val.;
 • Kitas šventines dienas, numatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse – kas antras šventes, paimdamas vaiką iš jo gyvenamosios vietos nuo šventinės dienos 10.00 val. ir grąžindamas į vaiko gyvenamąją vietą ne vėliau kaip tos pačios dienos 20.00 val. Pirmąją šventinę dieną po šio teismo sprendimo įsiteisėjimo su vaiku bendrauja M. V..
   1. Vaiko ligos atveju M. V. turi teisę lankyti jį gyvenamojoje vietoje, jeigu dėl gydančio gydytojo rekomendacijų sūnus šioje tvarkoje nustatytu bendravimo laiku negali išvykti iš gyvenamosios vietos.

8Teismo sprendimui įsiteisėjus, panaikino 2013-03-27 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį dėl laikino išlaikymo bei 2015-05-26 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį dėl laikinos bendravimo tvarkos.

9Priteisė ieškovui M. V., a. k. ( - ) asmeninės nuosavybės teise ½ dalį buto, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ); asmeninės nuosavybės teise turtinę teisę į automobilį Nissan Xtrail, valst. Nr. ( - ) pagal 2011-12-22 Lizingo sutartį Nr. 201112F-9207;

10Priteisė atsakovei G. V., a. k. ( - ) asmeninės nuosavybės teise ½ dalį buto, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ); asmeninės nuosavybės teise automobilį Peugeot 406, valst Nr. ( - )

11Pripažino nepilnamečio M. V., a. k. ( - ) asmeniniais daiktais DVD grotuvą, grotuvą Philips, nešiojamą kompiuterį.

12Priėmė atsakovės G. V., a. k. ( - ) atsisakymą nuo pareikštų reikalavimų dėl santuokoje įgyto kilnojamojo turto (kineskopinio televizoriaus Samsung, fotoaparato Nikon D90, kompaktinio fotoaparato Nikon, GPS, šaldytuvo, stacionaraus kompiuterio, palapinės su pripučiama lova, pneumatinio ir medžioklinio ginklų, seifo) bei šunų padalijimo ir civilinę bylą Nr. N2-128-869/2016 šioje dalyje nutraukė.

13Pripažino prievolę AB DNB bankui, pagal 2004-12-13 Kreditavimo sutartį Nr. 4107-04IV, solidaria M. V., a. k. ( - ) ir G. V., a. k. ( - ) prievole.

14Pripažino prievolę AB DNB Lizingui, pagal 2011-12-22 Lizingo sutartį Nr. 201112F-9207, asmenine M. V., a. k. ( - ) prievole.

15Pripažino prievolę UAB „Creditinfo Lietuva“ pagal 2011-12-07 tikslinės paskolos sutartį, solidaria M. V., a. k. ( - ) ir G. V., a. k. ( - ) prievole.

16Pripažino prievoles kreditoriui UAB „Pašilaičių būstas“, kylančias iš 2013-05-22 pasirašytos ir 2013-05-30 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-21758-545/2013 patvirtintos taikos sutarties, asmeninėmis M. V., a. k. ( - ) ir G. V., a. k. ( - ) prievolėmis (kiekviena iš šalių privalo įvykdyti savo prievolės dalį).

17Pripažino prievolę kreditoriui UAB „Pašilaičių būstas“ (įsiskolinimas už suteiktas paslaugas nuo 2013-01-01 iki 2015-12-31) solidaria M. V., a. k. ( - ) ir G. V., a. k. ( - ) prievole.

18Priteisė solidariai iš ieškovo M. V., a. k. ( - ) ir G. V., a. k. ( - ) UAB „Vilniaus energija“, įm. k. 111760831, buveinės adresas Jočionių g. 13, Vilnius, naudai 319,60 Eur skolos, 49,317 Eur delspinigių ir 5 procentus procesinių palūkanų, skaičiuojamų nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (t. y., 2013-05-27) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir lygiomis dalimis iš kiekvieno po 10,87 Eur bylinėjimosi išlaidų (iš viso 21,74 Eur bylinėjimosi išlaidų).

19Pripažino prievolę kreditoriui UAB „Vilniaus energija“ (įsiskolinimas už suteiktas paslaugas nuo 2015-02-01 iki 2015-12-31) solidaria M. V., a. k. ( - ) ir G. V., a. k. ( - ) prievole.

20Grąžino UAB „Vilniaus energija“ 25 Eur sumokėto žyminio mokesčio (sumokėta 2013-05-14 mokėjimo nurodymu bei 2014-03-07 mokėjimo nurodymu banke AB Swedbank).

21Priteisė iš ieškovo M. V., a. k. ( - ) atsakovės G. V., a. k. ( - ) naudai 77,51 Eur bylinėjimosi išlaidų. Priteisė iš atsakovės G. V., a. k. ( - ) ieškovo M. V., a. k. ( - ) naudai 632,62 Eur bylinėjimosi išlaidų.

22Priteisė iš ieškovo M. V., a. k. ( - ) valstybės naudai 72,00 Eur bei 609,49 Eur (šešių šimtų devynių eurų 49 euro centų) žyminį mokestį, nuo kurio atsakovė G. V. buvo atleista, viso 681,49 Eur (šešis šimtus aštuoniasdešimt vieną eurą 49 euro centus). Priteisė iš ieškovo M. V., a. k. ( - ) valstybės naudai 63,34 Eur (šešiasdešimt tris eurus 34 euro centus) bylinėjimosi išlaidų už procesinių dokumentų įteikimą. Priteisė iš atsakovės G. V., a. k. ( - ) valstybės naudai 56,17 Eur bylinėjimosi išlaidų už procesinių dokumentų įteikimą.

23Dėl teismo priimto sprendimo apeliacinį skundą padavė ieškovas M. V., kuris nesutiko su teismo priimtu sprendimu dalyje dėl išlaikymo šalių nepilnamečiui sūnui priteisimo bei su turto padalinimu. Paduotą apeliacinį skundą apmokėjo 75 Eur žyminiu mokesčiu.

24Teismo sprendimą apeliaciniu skundu apskundė ir apeliantė atsakovė G. V., kuri nesutiko su UAB “Creditinfo lietuva” negrąžintu skolos likučiu pripažinimu solidaria sutuoktinių prievole.

25Vilniaus apygardos teisme byla su apeliaciniais skundais gauta 2016 m. kovo 24 d.

262016 m. birželio 21 d. Vilniaus apygardos teisme gautas apeliantės G. V. ir apelianto M. V. atsisakymas nuo jų paduotų apeliacinių skundų bei prašymas nutraukti apeliacinį procesą. Apeliantai nurodo, kad jiems yra žinomos CPK 308 straipsnyje numatytos atsisakymo nuo apeliacinio skundo pasekmės.

27Prašymai dėl atsisakymo nuo apeliacinio skundo tenkintini.

28CPK 308 straipsnio 1 dalis suteikia apeliacinį skundą padavusiam asmeniui teisę atsisakyti rašytinio proceso tvarka nagrinėjamo apeliacinio skundo iki jo nagrinėjimo iš esmės pradžios. Apeliantų prašymai dėl apeliacinio skundo atsisakymo Vilniaus apygardos teisme gauti 2016 m. birželio 21 d., t.y. iki jų nagrinėjimo iš esmės pradžios (apeliacinės instancijos teismo posėdis paskirtas 2016 m. liepos 13 d.). CPK 42 straipsnio 2 dalyje numatytų sąlygų, kurios kliudytų priimti ieškovo ir atsakovės atsisakymą nuo apeliacinio skundo, nenustatyta – apeliacinio skundo atsisakymas imperatyvioms įstatymo normoms ar viešajam interesui neprieštarauja. Skundo atsisakymo pasekmės ieškovui ir atsakovui žinomos (CPK 308 str. 3 d.). Todėl ieškovo M. V. ir atsakovės G. V. atsisakymas nuo apeliacinių skundų priimamas ir apeliacinis procesas šioje byloje nutraukiamas (CPK 308 str. 2 d.).

29Apeliantas M. V. apeliacinį skundą apmokėjo 75 Eur žyminiu mokesčiu (2016-02-10 mokėjimo nurodymas Nr. 740, Swedbank). Kadangi apeliacinio skundo atsisakoma iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios, apeliantui grąžinama 75 Eur žyminio mokesčio (CPK 87 str. 2 d.).

30Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 dalimi, 308 straipsniu, 290-291 straipsniais, apeliacinės instancijos teisėjų kolegija

Nutarė

31Priimti ieškovo M. V. ir atsakovės G. V. atsisakymą nuo apeliacinių skundų dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 11 d. sprendimo ir apeliacinį procesą nutraukti.

32Grąžinti ieškovui M. V. (a.k. ( - )) 75 Eur žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią... 2. Teisėjų kolegija... 3. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. sausio 11 d. sprendimu šioje... 4. Po apskaitos įrašo panaikinimo G. V. paliko santuokinę pavardę – V..... 5. Nustatė nepilnamečio sūnaus M. V., a. k. ( - ) gyvenamąją vietą su motina... 6. Paskyrė atsakovę G. V., a. k. ( - ) nepilnamečiui sūnui M. V., a. k. ( - )... 7. Nustatė tokią ieškovo M. V. bendravimo su nepilnamečiu sūnumi M. V.... 8. Teismo sprendimui įsiteisėjus, panaikino 2013-03-27 Vilniaus miesto... 9. Priteisė ieškovui M. V., a. k. ( - ) asmeninės nuosavybės teise ½ dalį... 10. Priteisė atsakovei G. V., a. k. ( - ) asmeninės nuosavybės teise ½ dalį... 11. Pripažino nepilnamečio M. V., a. k. ( - ) asmeniniais daiktais DVD grotuvą,... 12. Priėmė atsakovės G. V., a. k. ( - ) atsisakymą nuo pareikštų reikalavimų... 13. Pripažino prievolę AB DNB bankui, pagal 2004-12-13 Kreditavimo sutartį Nr.... 14. Pripažino prievolę AB DNB Lizingui, pagal 2011-12-22 Lizingo sutartį Nr.... 15. Pripažino prievolę UAB „Creditinfo Lietuva“ pagal 2011-12-07 tikslinės... 16. Pripažino prievoles kreditoriui UAB „Pašilaičių būstas“, kylančias... 17. Pripažino prievolę kreditoriui UAB „Pašilaičių būstas“... 18. Priteisė solidariai iš ieškovo M. V., a. k. ( - ) ir G. V., a. k. ( - ) UAB... 19. Pripažino prievolę kreditoriui UAB „Vilniaus energija“ (įsiskolinimas... 20. Grąžino UAB „Vilniaus energija“ 25 Eur sumokėto žyminio mokesčio... 21. Priteisė iš ieškovo M. V., a. k. ( - ) atsakovės G. V., a. k. ( - ) naudai... 22. Priteisė iš ieškovo M. V., a. k. ( - ) valstybės naudai 72,00 Eur bei... 23. Dėl teismo priimto sprendimo apeliacinį skundą padavė ieškovas M. V.,... 24. Teismo sprendimą apeliaciniu skundu apskundė ir apeliantė atsakovė G. V.,... 25. Vilniaus apygardos teisme byla su apeliaciniais skundais gauta 2016 m. kovo 24... 26. 2016 m. birželio 21 d. Vilniaus apygardos teisme gautas apeliantės G. V. ir... 27. Prašymai dėl atsisakymo nuo apeliacinio skundo tenkintini.... 28. CPK 308 straipsnio 1 dalis suteikia apeliacinį skundą padavusiam asmeniui... 29. Apeliantas M. V. apeliacinį skundą apmokėjo 75 Eur žyminiu mokesčiu... 30. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2... 31. Priimti ieškovo M. V. ir atsakovės G. V. atsisakymą nuo apeliacinių skundų... 32. Grąžinti ieškovui M. V. (a.k. ( - )) 75 Eur žyminio mokesčio, sumokėto...