Byla II-36-158/2015
Dėl 2014 m. lapkričio 11 d. Lietuvos saugios laivybos administracijos nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. AT2-25

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Zita Romanovaitė, susipažinusi su administracinėn atsakomybėn patraukto asmens A. S., a.k. ( - ) gimusio ( - ), gyvenančio ( - ), skundu dėl 2014 m. lapkričio 11 d. Lietuvos saugios laivybos administracijos nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. AT2-25,

Nustatė

2Lietuvos saugios laivybos administracija 2014 m. lapkričio 11 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. AT2-25 A. S. pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 119 str. 5 d., 122 str. 1 d. paskyrė 500 Lt dydžio baudą už tai, kad jis 2014-08-12 po įplaukimo į pasienio ruožo vidaus vandenis Kuršių Mariose, vairuodamas vidaus vandenų laivą , reg. Nr. ( - ), buvo neblaivus (nustatytas 0,48 prom. neblaivumo laipsnis), su savimi neturėjo asmens tapatybę aptvirtinančių dokumentų, laivas neturėjo galiojančios kasmetinės techninės apžiūros.

3A. S. 2014 m. gruodžio 23 d. Lietuvos saugios laivybos administracijai pateikė skundą dėl minėto nutarimo, skundas teismui persiųstas 2014-12-30. Skunde A. S. taip pat prašo atnaujinti terminą skundui paduoti, kadangi jį praleido dėl svarbių priežasčių, t.y. dėl sudėtingos sveikatos būklės, intensyvaus gydymo.

4Prašymas netenkintinas.

5Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 293 str. numatyta, jog skundas dėl organo (pareigūno) nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje gali būti paduotas per dvidešimt dienų nuo nutarimo priėmimo dienos. Jeigu šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, jį pareiškėjo prašymu rašytinio proceso tvarka gali atnaujinti apylinkės teismas. Pažymėtina, kad svarbiomis termino skundui paduoti praleidimo priežastimis šiuo atveju laikytinos objektyvios, nuo pareiškėjo valios nepriklausančios aplinkybės, apribojusios galimybes efektyviai pasinaudoti teisminės gynybos teise.

6Iš bylos medžiagos nustatyta, jog terminas skundui dėl 2014 m. lapkričio 11 d. nutarimo paduoti suėjo 2014 m. gruodžio 1 d., tuo tarpu skundas Institucijai pateiktas tik 2014 m. gruodžio 23 d., t.y. įstatyme nustatytas apskundimo terminas praleistas 22 dienas. Jo nurodyta aplinkybė, kad terminą praleido dėl sudėtingos sveikatos būklės nėra pagrįsta jokiais objektyviais įrodymais. Iš teismui pateiktos Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbingumo lygio pažymos DL-1 Nr. 0831928 matyti, kad 30 proc. darbingumo lygis A. S. nustatytas nuo 2014 m. liepos 13 d. Tačiau ši pažyma nepatvirtina jį intensyviai gydžiusis, gulėjus stacionare, buvus, kaip jis nurodo, itin sudėtingos sveikatos būklės, dėl ko nebūtų galėjęs pasinaudoti savo teise į teisminę gynybą per įstatyme nustatytą terminą.

7Atsižvelgiant tiek į nurodytas teisės normas, tiek ir į faktines bylos aplinkybes, konstatuotina, jog A. S. skundas buvo paduotas praleidus įstatymo nustatytą apskundimo terminą ne dėl svarbių priežasčių, o dėl paties administracinėn atsakomybėn patraukto asmens veiksmų (neveikimo), todėl nėra pagrindo atnaujinti šio skundo padavimo termino, kadangi jį atnaujinus šiuo atveju būtų pažeistas vienas pagrindinių procesinių terminų instituto tikslų - nepiktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis.

8Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 292 str., 293 str.,

Nutarė

9A. S. prašymo netenkinti ir neatnaujinti termino skundui dėl 2014 m. lapkričio 11 d. Lietuvos saugios laivybos administracijos nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. AT2-25 paduoti.

10Nutartis per 7 darbo dienas nuo jos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai