Byla 2-1412/2009
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 31 d. nutarties, kuria išspręstas įvykdymo atgręžimo klausimas likviduojamos Klaipėdos miesto savivaldybės įmonės vaistinės ,,Vyturys“ bankroto byloje Nr. B2-7-479/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko, Konstantino Gurino ir Vyto Miliaus (kolegijos primininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal likviduojamos Klaipėdos miesto savivaldybės įmonės vaistinės ,,Vyturys“ ir Klaipėdos miesto savivaldybės atskiruosius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 31 d. nutarties, kuria išspręstas įvykdymo atgręžimo klausimas likviduojamos Klaipėdos miesto savivaldybės įmonės vaistinės ,,Vyturys“ bankroto byloje Nr. B2-7-479/2009.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3SĮ vaistinei ,,Vyturys“ Klaipėdos apygardos teismas 2005 m. gegužės 9 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą.

4Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. sausio 3 d. nutartimi ši įmonė pripažinta likviduojama dėl bankroto.

5Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. vasario 26 d. nutartimi buvo patenkintas likviduojamos SĮ vaistinės „Vyturys“ prašymas dėl skolų išieškojimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto ir likviduojamai SĮ vaistinei „Vyturys“ iš savivaldybės buvo priteista

6178 278,5 Lt.

7Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. balandžio 19 d. nutartimi paliko Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. vasario 26 d. nutartį nepakeistą.

8Minėto sprendimo pagrindu, iš Klaipėdos miesto savivaldybės išieškojus 178 278,5 Lt, likviduojamos SĮ vaistinės ,,Vyturys“ administratorius, vykdydamas bankroto procedūras, 2007 m. birželio – rugpjūčio mėnesiais šią sumą paskirstė kreditoriams ir panaudojo administravimo išlaidoms padengti, t.y. administravimo išlaidoms dengti skyrė 125 202,63 Lt, o likusius 53 075,87 Lt – kreditorių reikalavimams tenkinti.

9Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. gruodžio 10 d. nutartimi panaikino Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. vasario 26 d. ir Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. balandžio 19 d. nutartis dėl likviduojamos įmonės skolų išieškojimo iš savivaldybės ir perdavė klausimą nagrinėti iš naujo.

10Klaipėdos apygardos teismas išnagrinėjo bylą iš naujo ir 2008 m. rugsėjo 5 d. nutartimi atmetė likviduojamos SĮ vaistinės „Vyturys“ prašymą dėl 178 278,5 Lt skolos išieškojimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės bei išsprendė sprendimo vykdymo atgręžimo klausimą, įpareigodamas likviduojamą SĮ vaistinę „Vyturys“ grąžinti Klaipėdos miesto savivaldybei

11178 278,5 Lt.

12Klaipėdos apygardos teismas savo iniciatyva 2009 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi pakartotinai išsprendė to paties 2007 m. vasario 26 d. sprendimo įvykdymo atgręžimo klausimą ir priteisė Klaipėdos miesto savivaldybei iš AB Turto bankas 11 899,58 Lt, VSDFV Klaipėdos skyriaus 12 168 Lt, J. S. įmonės 13 Lt, L. L. įmonės „Limera“ 15 Lt, UAB „Abovita“ 22 Lt, UAB „Armila“ 3 397 Lt, UAB „Eugesta“ 8 Lt, UAB „Generix“ 42 Lt, UAB „Kauno medicinos centras“ 21 Lt, UAB „Lira“ 31 Lt, UAB „Limedika“ 1 998 Lt, UAB „Medikona“ 148 Lt, UAB „Medisana“ 83 Lt, UAB „Macrolife“ 87 Lt, UAB „Miečys“ 115 Lt, UAB „Mitela“ 79 Lt, UAB „Odmė ir parneriai“ 14 Lt, UAB „Oriola“ 153 Lt, UAB „Ringitas“ 110 Lt, UAB „Tamro“ 11 453 Lt, UAB „Vilandra“ 125 Lt, AB „VST“ 696 Lt, UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ 75 642 Lt.

13Teismas nutartyje nurodė, jog nors bankroto byloje Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 5 d. nutartimi SĮ vaistinė „Vyturys“ buvo įpareigota grąžinti Klaipėdos miesto savivaldybei nepagrįstai gautas lėšas, tačiau ši teismo nutartis realiai įvykdyta nebuvo, nes gautos lėšos jau buvo perduotos kreditoriams ir administratoriui. Kadangi teismas konstatavo, jog Klaipėdos miesto savivaldybės lėšų perdavimas yra neteisėtas, teismas taikė LR CK 6.237 straipsnio 2 dalies nuostatas ir įpareigojo grąžinti nepagrįstai įgytą turtą. Teismas taip pat sprendė, jog dėl to, kad dalis išieškotų lėšų, t.y. 10 344,29 Lt, buvo išmokėta pirmos eilės kreditoriams darbo užmokesčio įsiskolinimui padengti, o darbo užmokesčio išieškojimą riboja LR DK normos bei CK 6.241 straipsnis, todėl toks lėšų grąžinimas nėra galimas. Likusios lėšos buvo panaudotos UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ administravimo išlaidoms padengti, todėl administratoriui sumokėtą atlyginimą (49 560 Lt) teismas prilygino darbo užmokesčiui ir nusprendė, jog administratorius šių lėšų grąžinti neprivalo. Teismas taip pat nusprendė, jog kitos administratoriaus turėtos išlaidos, t.y. 75 642 Lt, privalo būti grąžintos, nes buvo panaudotos nepasibaigus teisminiam bylos nagrinėjimui, todėl administratorius veikė savo rizika ir privalo pašalinti savo veiksmų pasekmes.

14Atskiruoju skundu Klaipėdos miesto savivaldybė prašo pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 31 d. nutartį dalyje, kurioje išsprendus įvykdymo atgręžimo klausimą Klaipėdos miesto savivaldybei iš UAB ,,Klaipėdos administratorių biuras“ priteista 75 642 Lt ir priteisti 125 202 Lt sumą.

15Apeliantas nurodo, jog likviduojamą SĮ vaistinę ,,Vyturys“ administravęs UAB ,,Klaipėdos administratorių biuras“ nepagrįstai gavo 125 202 Lt, kurią paskirstė savo nuožiūra, įskaitant atlyginimo darbuotojams išmokėjimą. Teismas nenurodė, kodėl 49 560 Lt suma prilyginta darbo užmokesčiui ir jai netaikomas vykdymo atgręžimas. Be to, išmokėdamas šią sumą administratorius taip pat veikė savo rizika ir privalo pašalinti savo veiksmų pasekmes, o ne perkelti jas savivaldybei. Apeliantas atkreipia dėmesį, jog administratoriaus patirtos išlaidos, kurios traktuojamos kaip darbo užmokestis, nėra pagrįstos ir įrodytos. Byloje nėra duomenų už kokį laikotarpį ir už kokius atliktus darbus administratoriui buvo išmokėta ši suma.

16Atskiruoju skundu likviduojama SĮ vaistinė ,,Vyturys“, kurią atstovauja UAB ,,Klaipėdos administratorių biuras“, prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 31 d. nutartį.

17Nurodo, jog teismas priėmė neteisėtą nutartį, kadangi sprendžiant sprendimo įvykdymo atgręžimo klausimą pakartotinai dalyvavo teisėjas, kuris nagrinėjo šią bylą ankščiau, t.y. iki Lietuvos Aukščiausias Teismas panaikino nutartį dėl skolų išieškojimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės, tokiu būdu buvo pažeista CPK 71 straipsnio 1 dalies nuostata, draudžianti pakartotinai nagrinėti tą pačią bylą. Apeliantas taip pat nurodo, jog tokie atvejai yra pripažįstami absoliučiais sprendimo negaliojimo pagrindais, nes bylą išnagrinėjo neteisėtos sudėties teismas. Be to, apeliantas teigia, kad teismas pažeidė ir CPK 18 straipsnio nuostatas, nes Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. vasario 26 d. nutarties įvykdymo atgręžimo klausimas yra išspręstas 2008 m. rugsėjo 5 d. nutartyje, kurioje aiškiai nurodyta taikyti nutarties vykdymo atgręžimą ir išieškoti iš SĮ vaistinės ,,Vyturys“ 178 278,50 Lt Klaipėdos miesto savivaldybei. Taigi teismas, nepaisydamas ankstesnės nutarties, dar kartą išsprendė tą patį klausimą. Apeliantas pažymi, jog už nutarties atgręžimo įvykdymą yra atsakinga likviduojama SĮ vaistinė ,,Vyturys“, o ne ją administravusi įmonė, nes ji išmokas gavo už suteiktas administravimo paslaugas, o ne dėl to, kad buvo įvykdyta Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. vasario 26 d. nutartis. Taigi teismas peržengė sprendimo vykdymo atgręžimo ribas.

18Klaipėdos miesto savivaldybės atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.

19SĮ vaistinės ,,Vyturys“ administratoriaus atskirasis skundas tenkinamas.

20Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 760 straipsnis nustato, jog tuo atveju, jeigu panaikinamas jau įvykdytas sprendimas ir iš naujo išnagrinėjus bylą priimamas sprendimas atmesti ieškinį arba priimama nutartis nutraukti bylą ar palikti ieškinį nenagrinėtą, atsakovui turi būti grąžinama visa tai, kas buvo pagal panaikintą sprendimą iš jo išieškota ieškovo naudai (sprendimo vykdymo atgręžimas). Teismas, kuriam byla perduota iš naujo nagrinėti, privalo savo iniciatyva išnagrinėti sprendimo atgręžimo klausimą ir išspręsti jį priimdamas naują sprendimą ar nutartį, ir tuo užbaigti bylą (CPK 761 str. 1 d.). Jeigu iš naujo nagrinėjęs bylą teismas neišsprendė panaikinto sprendimo įvykdymo atgręžimo klausimo, atsakovas turi teisę paduoti šiam teismui pareiškimą dėl įvykdymo atgręžimo (CPK 761 str. 2 d.).

21Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. gruodžio 10 d. nutartimi panaikino Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. vasario 26 d. ir Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. balandžio 19 d nutartis dėl likviduojamos įmonės skolų išieškojimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės ir perdavė klausimą nagrinėti iš naujo (t. II, b.l. 191-195). Klaipėdos apygardos teismas 2008 m. rugsėjo 5 d. nutartimi atmetė likviduojamos SĮ vaistinės „Vyturys“ prašymą dėl 178 278,5 Lt skolos išieškojimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės (t. III, b.l. 29-30). Taigi teismui priėmus priešingą sprendimą, iškilo sprendimo įvykdymo atgręžimo klausimas, kurį teismas išsprendė ta pačia 2008 m. rugsėjo 5 d. nutartimi, nurodydamas išieškoti iš likviduojamos SĮ vaistinės ,,Vyturys“ 178 278,50 Lt Klaipėdos miesto savivaldybei.

22Teismo sprendimo įvykdymo atgręžimas yra civilinio proceso teisės institutas, reguliuojamas civilinio proceso teisės normomis, todėl pirmosios instancijos teismas, pakartotinai spręsdamas sprendimo įvykdymo atgręžimo klausimą, nepagrįstai rėmėsi Civilinio kodekso, t.y. materialiosios teisės normomis.

23Atkreiptinas dėmesys, jog remiantis CPK 760 straipsnio nuostatomis, sprendimo įvykdymo atgręžimas gali būti nukreipiamas tik į tą asmenį, kurio naudai buvo išieškota, be to, sprendimo įvykdymas gali būti atgręžtas tik byloje dalyvaujančių asmenų atžvilgiu. Kaip matyti iš bylos medžiagos, byloje dėl skolos iš Klaipėdos miesto savivaldybės išieškojimo reikalavimą pareiškė pati likviduojama įmonė, atstovaujama administratoriaus, bet ne jos kreditoriai. Atitinkamai, skola iš Klaipėdos miesto savivaldybės buvo priteista likviduojamai įmonei, bet ne jos kreditoriams ir administratoriui. Nagrinėjamu atveju teismas nepagrįstai sprendė, jog sprendimo įvykdymo atgręžimas turi būti nukreipiamas ir į likviduojamos įmonės kreditorius bei administratorių, kadangi šie asmenys nedalyvavo byloje sprendžiant materialųjį teisinį ginčą dėl skolos priteisimo, taigi sprendimo įvykdymo atgręžimas negali būti nukreipiamas į asmenis, negavusius materialinių reikalavimų patenkinimo byloje dėl skolos priteisimo. Būtent likviduojama SĮ vaistinė ,,Vyturys“ privalo grąžinti Klaipėdos miesto savivaldybei viską, ką iš jos gavo pagal panaikintą teismo sprendimą, kadangi išnyko teisinis pagrindas, remiantis kuriuo buvo gauti pinigai. Tuo tarpu likviduojamos įmonės kreditoriai įgijo lėšas ne teismo sprendimo, kuris vėliau buvo panaikintas, pagrindu, bet kitu pagrindu, t.y. bankroto byloje, kuomet likviduojamos įmonės administratorius paskirstė lėšas pagal kiekvieno iš kreditorių bankroto byloje patvirtintus finansinius reikalavimus. Taigi tarp likviduojamos įmonės, iš vienos pusės, jos kreditorių ir administratoriaus – iš kitos pusės, susiklostė nauji materialieji teisiniai santykiai, todėl sprendimo įvykdymo atgręžimas, remiantis CPK normomis, negali būti nukreipiamas į kitu materialiniu teisiniu pagrindu, t.y. bankroto procedūrų vykdymo metu, lėšas įgijusius kreditorius.

24Tuo atveju, jei nėra įstatymuose nustatytų ribojimų, suinteresuotas asmuo (savivaldybė arba likviduojama įmonė) gali kreiptis dėl nepagrįstai įgytų lėšų grąžinimo iš kreditorių ar administratoriaus, tačiau tai turi būti daroma remiantis ne procesiniu pagrindu, kad panaikintas teismo sprendimas, kuris buvo įvykdytas, bet materialiojoje teisėje įtvirtintais kitais pagrindais, pavyzdžiui, reikalaujant grąžinti turtą, jeigu pagrindas, kuriuo remiantis turtas įgytas, išnyko. Tokį reikalavimą gali pareikšti turtą įgijusių asmenų atžvilgiu tiek likviduojama įmonė, kurios atžvilgiu Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 5 d. nutartimi buvo įvykdytas teismo sprendimo įvykdymo atgręžimas ir kuri tapo Klaipėdos miesto savivaldybės skolininke (tiesioginis ieškinys), tiek ir pati savivaldybė, vadovaudamasi CK 6.68 straipsnio nuostatomis (netiesioginis ieškinys). Tam, kad nebūtų kliūčių užbaigti bankrutavusios įmonės likvidavimo procedūras, likviduojama įmonė taip pat gali tokią reikalavimo teisę perleisti kreditoriui – Klaipėdos miesto savivaldybei (Įmonių bankroto įstatymo 33 str.).

25Kita vertus, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pakartotinai išsprendė teismo sprendimo įvykdymo atgręžimo klausimą. Kaip jau buvo minėta, Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 5 d. nutartimi sprendimo įvykdymo atgręžimo klausimas jau buvo išspręstas ir ši nutartis yra įsiteisėjusi. Įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 str.). Pagal CPK 3 straipsnio 6 dalį, taikant CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punkto analogiją, teismas turėtų atsisakyti priimti nagrinėti pareiškimą dėl sprendimo įvykdymo atgręžimo, nes yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, todėl teismas negalėjo ir savo iniciatyva pakartotinai spręsti sprendimo įvykdymo atgręžimo klausimo.

26Be to, apeliantas likviduojama SĮ vaistinė ,,Vyturys“, atstovaujama administratoriaus, pagrįstai atskirajame skunde nurodo, jog sprendžiant sprendimo įvykdymo atgręžimo klausimą pakartotinai dalyvavo teisėjas, kuris nagrinėjo šią bylą ankščiau, t.y. Lietuvos Aukščiausias Teismas panaikino nutartį dėl skolos iš Klaipėdos miesto savivaldybės priteisimo, kurią buvo priėmęs tas pats teisėjas. Tokiu būdu buvo pažeista CPK 71 straipsnio 1 dalies nuostata, draudžianti pakartotinai nagrinėti tą pačią bylą. Teisėjas, nagrinėjęs bylą dėl skolos iš Klaipėdos miesto savivaldybės priteisimo, negali nagrinėti klausimo dėl sprendimo įvykdymo atgręžimo, nes pagal 761 straipsnio 1 dalies nuostatas, teismas, kuriam byla perduota iš naujo nagrinėti, privalo savo iniciatyva išnagrinėti sprendimo įvykdymo atgręžimo klausimą ir išspręsti jį priimdamas naują sprendimą ar nutartį, ir tuo užbaigti bylą. Taigi sprendimo įvykdymo atgręžimo klausimo sprendimas yra bylos dalis, o teisėjas Ž. Bertašius jau buvo pasisakęs dėl bylos esmės, kai patenkino likviduojamos SĮ vaistinės ,,Vyturys“ reikalavimus dėl skolos iš Klaipėdos miesto savivaldybės priteisimo, taigi negalėjo spręsti minėto klausimo, kas laikytina absoliučiu nutarties negaliojimo pagrindu (CPK 329 str. 2 d. 1 p.).

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

28Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 31 d. nutartį.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. SĮ vaistinei ,,Vyturys“ Klaipėdos apygardos teismas 2005 m. gegužės 9 d.... 4. Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. sausio 3 d. nutartimi ši įmonė... 5. Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. vasario 26 d. nutartimi buvo patenkintas... 6. 178 278,5 Lt.... 7. Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. balandžio 19 d. nutartimi paliko... 8. Minėto sprendimo pagrindu, iš Klaipėdos miesto savivaldybės išieškojus... 9. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. gruodžio 10 d. nutartimi panaikino... 10. Klaipėdos apygardos teismas išnagrinėjo bylą iš naujo ir 2008 m. rugsėjo... 11. 178 278,5 Lt.... 12. Klaipėdos apygardos teismas savo iniciatyva 2009 m. rugpjūčio 31 d.... 13. Teismas nutartyje nurodė, jog nors bankroto byloje Klaipėdos apygardos teismo... 14. Atskiruoju skundu Klaipėdos miesto savivaldybė prašo pakeisti Klaipėdos... 15. Apeliantas nurodo, jog likviduojamą SĮ vaistinę ,,Vyturys“ administravęs... 16. Atskiruoju skundu likviduojama SĮ vaistinė ,,Vyturys“, kurią atstovauja... 17. Nurodo, jog teismas priėmė neteisėtą nutartį, kadangi sprendžiant... 18. Klaipėdos miesto savivaldybės atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.... 19. SĮ vaistinės ,,Vyturys“ administratoriaus atskirasis skundas tenkinamas.... 20. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 760 straipsnis nustato, jog tuo... 21. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. gruodžio 10 d. nutartimi panaikino... 22. Teismo sprendimo įvykdymo atgręžimas yra civilinio proceso teisės... 23. Atkreiptinas dėmesys, jog remiantis CPK 760 straipsnio nuostatomis, sprendimo... 24. Tuo atveju, jei nėra įstatymuose nustatytų ribojimų, suinteresuotas asmuo... 25. Kita vertus, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pakartotinai... 26. Be to, apeliantas likviduojama SĮ vaistinė ,,Vyturys“, atstovaujama... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 28. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 31 d. nutartį....