Byla 2-1713-463/2012
Dėl 739,39 Lt draudimo išmokos grąžinimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Jolanta Malijauskienė,

2sekretoriaujant Marijonai Jankauskienei,

3dalyvaujant atsakovo atstovui A. P.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo „BTA Insurance Company“ SE, veikiančio per „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje, ieškinį atsakovui E. K. – M. individualiai įmonei dėl 739,39 Lt draudimo išmokos grąžinimo,

Nustatė

5ieškovas „BTA Insurance Company“ SE, veikiantis per „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje, prašo iš atsakovo E. K. – M. individualios įmonės priteisti 739,39 Lt, 6 procentų dydžio procesines palūkanas bei turėtas bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, teisme yra gautas prašymas bylą nagrinėti ieškovo atstovui nedalyvaujant. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2010-11-19 buvo sudaryta draudimo sutartis Nr. 12 3047902, pagal kurią buvo apdrausta automobilio Mercedes Benz GL, valst. Nr. ( - ) valdytojo civilinė atsakomybė dėl tretiesiems asmenims avarijos metu padarytos žalos asmeniui ir turtui, atsiradusios kaip autoavarijos pasekmė. 2011-08-29 įvyko autoįvykis, kurio kaltininku buvo pripažintas E. K. – M. individualios įmonės vairuotojas A. M., vairavęs automobilį Mercedes Benz GL, valst. Nr. ( - ). Įvykio metu buvo apgadintas automobilis Audi A6, valst. Nr. ( - ). Ieškovas 2011-09-21 už automobiliui Audi A6, valst. Nr. ( - ), padarytą žalą atlygino 3696,95 Lt. Nurodė, kad atsakovas neįvykdė pareigos pranešti draudikui raštu per tris dienas apie įvykį. Atsakovo vengimas bendradarbiauti lėmė, kad draudimo įmonė neturėjo galimybės apskaičiuoti draudimo išmoką vadovaujantis objektyviais, visapusiškais įrodymais. Dėl atsakovo nenoro ir vengimo bendradarbiauti, draudimo išmoka buvo išmokėta pagal nukentėjusiojo pateiktą informaciją. Atsakovas neteikia jokių argumentų, kurie galėtų pateisinti negalėjimą pranešti draudimo įmonei per tris darbo dienas, taip pat neteikia jokių paaiškinimų, kodėl neatsiliepė į draudimo įmonės prašymus pateikti turimą informaciją apie įvykį. Atsižvelgiant į tai, ieškovas remdamasis Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 12 straipsniu reikalauja iš atsakovo sumokėti 20 procentų nuo išmokėtos sumos. Ieškovo teismui pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose papildomai nurodyta, kad byloje nėra duomenų, sudarančių teisinį pagrindą atleisti atsakovą nuo civilinės atsakomybės, nes atsakovas neįrodė, kad jo, kaip transporto priemonės savininko, atsakomybė pasibaigė dėl valdymo praradimo, kad didesnio pavojaus šaltinio valdymas prarastas dėl kito asmens neteisėtų veiksmų, todėl prašymas pateikti informaciją, pateiktas vairuotojui, yra laikomas pateiktu ir atsakovui. Pažymėjo, kad nei atsakovas, nei vairuotojas informacijos nepateikė. Nurodė, kad atsakovo nebendradarbiavimas negali būti pagrindu nemokėti draudimo išmokos nukentėjusiam asmeniui, todėl išmoka tokiu atveju mokama pagal vieno iš eismo įvykio dalyvių pateiktus paaiškinimus ir objektyvaus žalos nustatymo tyrimo neįmanoma atlikti.

7Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodė, kad eismo įvykio metu A. M. buvo transporto priemonės valdytoju ir automobilį vairavo teisėtu pagrindu. Nurodė, kad ieškovas buvo tinkamai ir laiku informuotas apie įvykį, nes nedelsiant 2011-08-29 po eismo įvykio buvo užpildyta eismo įvykio deklaracija ir ši deklaracija su kitais būtinais dokumentais 2011-08-30 pristatyta ieškovui. Nurodė, kad šiuo atveju nėra būtinumo pačiam draudėjui asmeniškai dokumentus pristatyti - pakanka, jog tai įvykdytų ir kiti asmenys, pvz. eismo įvykyje nukentėjęs asmuo. Nurodė, kad ieškovas iš atsakovo jokios papildomos informacijos nereikalavo, o tik išmokėjęs draudimo išmoką atsiuntė 2011-11-18 pretenziją. Nurodė, kad 2011-08-29 eismo įvykio deklaracijoje yra tiek nukentėjusiojo tiek ir draudėjo paaiškinimai bei parašai, dėl to draudimo išmoka buvo apskaičiuota ir išmokėta pagal atsakovo ir nukentėjusio asmens pateiktus paaiškinimus. Nurodė, kad papildomų dokumentų ir paaiškinimų ieškovas nereikalavo. Nurodė, kad ieškovas netinkamai bendradarbiavo, nesiekė ekonomiškai įvykdyti žalos atlyginimo prievolę, todėl ieškinys yra nepagrįstas ir atmestinas. Atsakovo atstovas teismo posėdyje papildomai nurodė, kad automobilį vairavęs A. M. yra atsakovo bendrasavininkas ir įmonės darbuotojas. Vairavo blaivus, automobilis buvo techniškai tvarkingas. Policija į įvykio vietą nebuvo kviečiama, įvykio vietoje buvo užpildyta deklaracija. Nurodė, kad nukentėjusio asmens ieškovui pateikta eismo įvykio deklaracija buvo pakankamas bendradarbiavimas su ieškovu. Nurodė, kad eismo įvykio metu padarytos žalos neginčija.

8Ieškinys tekintinas visiškai.

9Byloje esanti eismo įvykio deklaracija patvirtina, jog 2011-08-29 Vilniaus g. 75, Grigiškėse dėl automobilį Mercedes Benz GL, valst. Nr. ( - ) vairavusio atsakovo darbuotojo A. M. kaltės kilo eismo įvykis, kurio metu buvo apgadintas V. G. vairuotas R. M. firmai priklausantis automobilis Audi A6, valst. Nr. ( - ) (b.l. 5).

10Automobilio Mercedes Benz GL, valst. Nr. ( - ) valdytojų civilinė atsakomybė buvo apdrausta E. K.-M. IĮ ir UAB „BTA draudimas“ (kurio teisių perėmėju yra ieškovas) 2010-11-08 sudaryta ECA paprastąja draudimo sutartimi Nr. 12 3047902 (b.l. 10).

11Ieškovas 2011-09-21 pavedimu atlygino 3696,95 Lt dydžio automobiliui Audi A6 padarytą žalą (b.l. 11, 36-38).

12Šalys šių aplinkybių neginčijo. Tarp šalių ginčas iš esmės kilo dėl atsakovo pareigos bendradarbiauti su ieškovu vykdymo tinkamumo bei pareigos ieškovui grąžinti 20 procentų nukentėjusiam asmeniui išmokėtos draudimo išmokos.

13Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 12 str. 1 d. 5 p. numatyta, kad įvykus eismo įvykiui, su juo susijęs transporto priemonės valdytojas privalo per 3 darbo dienas nuo eismo įvykio dienos raštu pranešti draudikui, apdraudusiam jo civilinę atsakomybę, apie eismo įvykį, dėl kurio jis yra atsakingas, išskyrus atvejus, kai pranešti apie eismo įvykį jis negali dėl svarbių priežasčių, taip pat pateikti draudikui eismo įvykio dalyvių pasirašytą deklaraciją ar kitą eismo įvykio dalyvių pasirašytą dokumentą apie įvykio aplinkybes. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir išmokos mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ 60.3 punkte numatyta, kad draudikas turi teisę reikalauti iki 20 procentų draudimo išmokos, jeigu apdraustos transporto priemonės valdytojas per 3 darbo dienas nepateikė draudikui eismo įvykio deklaracijos ir (arba) draudikui prašant nepadėjo aiškintis eismo įvykių aplinkybių ir draudikui prašant nepateikė turimos informacijos apie eismo įvykį. CK 6.280 str. 1 d. numatyta, kad atlyginęs kito asmens padarytą žalą, asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo, jeigu įstatymai nenustato kitokio dydžio.

14Pažymėtina, kad atsakovo pareiga per 3 darbo dienas nuo eismo įvykio dienos raštu pranešti ieškovui apie eismo įvykį, dėl kurio jis yra atsakingas, taip pat yra numatyta iš šalių sudarytos 2010-11-08 ECA paprastosios draudimo sutarties Nr. 12 3047902 6.5 punkte (b.l. 10).

15Teismas kritiškai vertina atsakovo paaiškinimus, jog užpildžius eismo įvykio deklaraciją pakanka, kad ją draudikui pateiktų eismo įvykyje nukentėjęs asmuo, kadangi tiek minėtas transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymas, tiek šalių sudaryta draudimo sutartis įpareigoja atsakovą pranešti apie eismo įvykį, dėl kurio jis yra atsakingas. Byloje nėra duomenų, jog atsakovas arba eismo įvykio metu transporto priemonės valdytoju buvęs A. M. per tris darbo dienas neinformavo ieškovo apie eismo įvykį šios aplinkybės atsakovo atstovas neginčijo. Taip pat atsakovas nenurodė jokių objektyvių priežasčių, dėl kurių negalėjo laiku informuoti ieškovą.

16Iš ieškovo pateikto 2011-09-08 kvietimo matyti, kad A. M. buvo informuotas apie įstatymo reikalavimą informuoti raštu draudiką per 3 dienas bei apie draudiko teisę išreikalauti 20 procentų išmokėtos draudimo išmokos jei bendradarbiavimo pareiga vykdoma netinkamai. Taip pat buvo pateiktas prašymas kuo skubiau atvykti ir pranešti apie eismo įvykio aplinkybes bei pateikti savo transporto priemonę apžiūrai bei turimą eismo įvykio deklaracijos egzempliorių (b.l. 34). Duomenų, kad atsakovas arba transporto priemonės valdytojas A. M. būtų kreipęsi į ieškovą ir pateikę prašomą informaciją byloje nėra. Byloje esanti 2011-11-18 pretenzija patvirtina, kad ieškovas ragino atsakovą sumokėti 739,39 Lt (20 procentų) draudimo išmokos, ieškovo išmokėtos nukentėjusiajam, tačiau atsakovas į ieškovo raginimus nereagavo (b.l 9).

17Pažymėtina, kad draudimo sutartis yra fiduciarinė, t. y. grindžiama jos šalių didžiausio tarpusavio pasitikėjimo principu, dėl to draudimo sutarties šalys privalo būti viena kitai absoliučiai atviros ir atskleisti viena kitai visą informaciją, kuri gali būti reikšminga šiai sutarčiai sudaryti bei jos sąlygoms nustatyti ir vykdyti.

18Įvertinus byloje esančius duomenis teismas konstatuoja, kad atsakovas netinkamai vykdė pareigą informuoti ieškovą apie įvykusį eismo įvykį, todėl ieškovo reikalavimas dėl 20 procentų išmokėtos draudimo išmokos, t.y., 739,39 Lt, priteisimo laikytinas pagrįstu ir yra tenkintinas.

19Taip pat CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 2 dalį, k, todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo taip pat yra pagrįstas ir tenkintinas.

20Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškinys tenkinamas visiškai, priteisiant ieškovui 739,39 Lt iš atsakovo E. K. – M. individualios įmonės.

21Kiti šalių paaiškinimai ir byloje esantys duomenys yra teisiškai nereikšmingi, todėl teismas jų nevertina ir dėl jų nepasisako.

22Iš atsakovo E. K. – M. individualios įmonės ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 71,00 Lt žyminio mokesčio (b.l. 4,5).

23Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu šioje byloje sudaro 7,63 Lt, t.y., mažiau nei 10 litų, todėl vadovaujantis CPK 92 str. ir 2011-11-07 Lietuvos Respublikos teisingumo ir finansų ministrų įsakymu Nr. 1R-261/1K-355, šios išlaidos valstybei nėra priteisiamos.

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 1.136, 1.138, 6.4, 6,37, 6.38, 6.59, 6.270, 6.280, str. str., CPK 5, 93, 96, 270 str. str., teismas

Nutarė

25ieškinį tenkinti visiškai.

26Priteisti iš atsakovo E. K. – M. individualios įmonės 739,39 Lt (septyni šimtai trisdešimt devyni litai 39 ct), 6 procentų metines palūkanas už priteistą sumą, t.y. už 739,39 Lt, nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2012-06-01 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 71,00 Lt (septyniasdešimt vienas litas 00 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovui „BTA Insurance Company“ SE, veikiančiam per „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje.

27Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Jolanta Malijauskienė,... 2. sekretoriaujant Marijonai Jankauskienei,... 3. dalyvaujant atsakovo atstovui A. P.,... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo „BTA... 5. ieškovas „BTA Insurance Company“ SE, veikiantis per „BTA Insurance... 6. Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, teisme yra gautas prašymas... 7. Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodė,... 8. Ieškinys tekintinas visiškai.... 9. Byloje esanti eismo įvykio deklaracija patvirtina, jog 2011-08-29 Vilniaus g.... 10. Automobilio Mercedes Benz GL, valst. Nr. ( - ) valdytojų civilinė atsakomybė... 11. Ieškovas 2011-09-21 pavedimu atlygino 3696,95 Lt dydžio automobiliui Audi A6... 12. Šalys šių aplinkybių neginčijo. Tarp šalių ginčas iš esmės kilo dėl... 13. Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės... 14. Pažymėtina, kad atsakovo pareiga per 3 darbo dienas nuo eismo įvykio dienos... 15. Teismas kritiškai vertina atsakovo paaiškinimus, jog užpildžius eismo... 16. Iš ieškovo pateikto 2011-09-08 kvietimo matyti, kad A. M. buvo informuotas... 17. Pažymėtina, kad draudimo sutartis yra fiduciarinė, t. y. grindžiama jos... 18. Įvertinus byloje esančius duomenis teismas konstatuoja, kad atsakovas... 19. Taip pat CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas privalo mokėti... 20. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškinys tenkinamas visiškai,... 21. Kiti šalių paaiškinimai ir byloje esantys duomenys yra teisiškai... 22. Iš atsakovo E. K. – M. individualios įmonės ieškovui priteistinos... 23. Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu šioje... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 1.136, 1.138, 6.4, 6,37, 6.38, 6.59,... 25. ieškinį tenkinti visiškai.... 26. Priteisti iš atsakovo E. K. – M. individualios įmonės 739,39 Lt (septyni... 27. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...