Byla 2S-2236-577/2011
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jadvyga Mardosevič, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „( - )“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „( - )“ ieškinį atsakovui UAB „( - )“ dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas UAB „( - )“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „( - )“ 9 197,03 Lt skolos, 692 Lt delspinigių, 305,34 Lt palūkanų, 8,05 proc. dydžio procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, turtines teises, o jų nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas, neviršijant ieškinio sumos.

3Vilniaus miesto pirmas apylinkės teismas 2011-09-01 nutartimi prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino. Nurodė, kad prašoma priteisti suma juridiniam asmeniui nelaikytina didele, o tai, kad atsakovo pajamos 2009 metais sumažėjo, negali būti laikoma pagrindu taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Be to, būtina atsižvelgti į atsakovo dabartines finansines galimybes – nuosavybės teise valdomo turto vertę, įstatinį kapitalą, gaunamą pelną bei apyvartą, turimus įsipareigojimus ir kt. Ieškovas nepateikė duomenų, kad teismui tenkinus ieškinį, 10 194,51 Lt sumos išieškojimas iš atsakovo pasunkėtų ar taptų neįmanomas.

4Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2011-09-01 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – areštuoti atsakovui nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, turtines teises, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, o jų nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas, esančias atsakovui priklausančiose kredito įstaigose, neviršijant ieškinio reikalavimo sumos. Nurodo, kad ieškovo reikalaujama priteisti suma yra didelė, o tai savaime preziumuoja būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pažymi, jog atsakovo pajamos 2009 metais sumažėjo 123 000 000 Lt. Ieškovo pridedami finansiniai dokumentai patvirtina, jog bet kurie rinkos svyravimai ar ekonominiai pokyčiai neigiamai atsilieps atsakovo ūkinei – komercinei veiklai, todėl iškils grėsmė atsakovo veiklos tęstinumo galimybei, įskaitant ir galimybę atsiskaityti su kreditoriais, tame tarpe su ieškovu. Atkreipia dėmesį, kad atsakovas turi trumpalaikio turto, jo nusidėvėjimas yra didelis, atsakovas turi daugiau nei 40 kreditorinių įsiskolinimų. Taip pat nurodo, kad atsakovas nepranešė ieškovui apie negalėjimo atsiskaityti sąlygas, nesiūlė situacijos išspręsti taikiai, nebendradarbiauja su ieškovu, o tai leidžia abejoti atsakovo sugebėjimu laiku ir tinkamai vykdyti prievoles, atsiradusias sandorio pagrindu. Atsakovo bendras įsiskolinimas ieškovui yra 1 101 730,61 Lt, dėl šio įsiskolinimo ieškovas jau kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą. Taip pat ir Vilniaus miesto pirmos instancijos teisme pareikšta daug ieškinių. Ieškovas pateikia Hipotekos registro išrašą, iš kurio matyti, jog atsakovas dalį savo turimo turto daugiau kaip už 86 800 000 Lt yra įkeitęs. Atsakovas UAB „( - )“ nuosavybės teise nevaldo jokio turto.

5Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo ieškovo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad ieškovas nepateikė jokių duomenų, kad ieškovas ketina perleisti turimą turtą, t.y. nepateikia jokių duomenų, kad laikinąsias apsaugos priemones taikyti būtina. Pareikšto ieškinio suma nėra didelė lyginant su atsakovo finansine padėtimi. Kartu su atsiliepimu atsakovas pateikia 2010 metų finansinius duomenis bei dalies turimo turto suvestinę. Iš pateiktų dokumentų matyti, kad atsakovo finansinė padėtis yra labai gera, ieškinys pareikštas ekonomiškai stipriam juridiniam asmeniui, kurio turto vertė žymiai viršija jam pareikštų reikalavimų sumą. Nurodo, kad atsakovo pateikti buhalterinės apskaitos dokumentai liudija tai, kad pagal ieškovo ieškinyje nurodytas sąskaitas atsakovas yra pilnai atsiskaitęs su ieškovu. Pažymi, kad atsakovas už UAB „( - )“ paskolą nėra įkeitęs savo atsargų.

6Atskirasis skundas netenkinamas.

7Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme neišeinant už apeliacinio (atskirojo) skundo apibrėžtų ribų, siekiant nustatyti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą tiek teisine, tiek ir faktine prasme, bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskirąjį skundą taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

8CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia reali grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo, būsimu teismo sprendimu galimai patenkintų ieškinio reikalavimų įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Pagal susiformavusią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką vien didelė ieškinio suma sudaro pagrindą preziumuoti, kad kilo reali grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis 2011 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-658/2011, 2011 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-152/2011 ir t.t.). Tačiau ši prezumpcija nėra absoliuti. Kiekvienu atveju teismas, atsižvelgdamas į turimų įrodymų visetą, sprendžia, ar ieškinio suma konkretaus atsakovo atžvilgiu pripažintina didele.

9Nagrinėjamu atveju ieškovas atskirajame skunde įrodinėja, kad ieškinio materialinių reikalavimų suma, kuri sudaro 10 194,51 Lt, atsakovo atžvilgiu laikytina didele. Tačiau, kaip matyti iš atsakovo 2010 m. gruodžio 31 d. balanso bei pelno (nuostolių) ataskaitos, nepaisant to, kad atsakovo pardavimo pajamos ar kiti atskirajame skunde minimi atsakovo finansiniai rodikliai 2010 metais sumažėjo lyginant su 2009 metais, vien atsakovo turimų grynųjų pinigų suma 2010 metais sudarė 3 706 883 Lt, materialaus turto vertė sudarė 30 371 309 Lt, o viso turimo turto vertė sudarė 134 730 309 Lt. Be to, atsakovo grynasis pelnas nuo 2009 metų buvusio 2 303 316 Lt padidėjo 2010 metais iki 13 651 744 Lt. Šie atsakovo finansiniai duomenys patvirtina, kad atsakovas turi didelės vertės turto; vykdo pelningą ūkinę – komercinę veiklą, iš kurios gautas pelnas daug kartų viršija ieškinio reikalavimų sumą. Pažymėtina, kad net ir tuo atveju, jei būtų laikoma, kad atsakovas yra pradelsęs ieškovui sumokėti ieškovo nurodomą bendrą 10 194,51 Lt skolą, atsakovo turimo turto vertė bei gaunamo grynojo pelno dydis vis vien leistų daryti išvadą, kad atsakovas bus finansiškai pajėgus įvykdyti būsimą galimai ieškovui palankų teismo sprendimą. Tuo tarpu pagal ieškovo pateiktą 2010 m. gruodžio 2 d. išrašą iš duomenų bazės www.creditreform.lt matyti, kad nepaisant to, jog UAB „( - )“ dalyvauja 43 teisminiuose ginčuose, jos turtui yra pritaikytas tik 1 areštas. Vadinasi, vykstančių teisminių ginčų skaičius nepablogina atsakovo finansinės padėties iki tokio lygio, kuris sudarytų savarankišką pagrindą taikyti atsakovo atžvilgiu laikinąsias apsaugos priemones. Taigi, iš nustatytų aplinkybių teismas daro išvadą, kad ieškinio suma (10 194,51 Lt) atsakovo atžvilgiu nėra laikytina didele. Todėl visi atskirojo skundo argumentai, kuriais ieškovas įrodinėja prastą atsakovo finansinę padėtį, patvirtinančią, kad ieškinio suma atsakovo atžvilgiu laikytina didele, atmetami kaip nepagrįsti ir neįrodyti (CPK 12 str. ir 178 str.). Pažymėtina, kad tuo atveju, kai teismas priima ieškovui palankų galutinį procesinį sprendimą, paprastai sprendimo įvykdymas tiesiogiai priklauso nuo atsakovo valios, veiksmų bei finansinių galimybių. Būtent todėl taikant laikinąsias apsaugos priemones, kurių tikslas ir yra eliminuoti bet kokias grėsmes būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui, yra vertinami veiksniai, susiję su atsakovo asmeniu bei turtine padėtimi. Atsižvelgiant į išdėstytą, atmetami kaip nepagrįsti ir nesudarantys laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo atskirojo skundo argumentai, jog ieškovo atžvilgiu ieškinio suma laikytina didele bei atsakovo delsimas ją sumokėti sukelia ieškovui nuostolius (CPK 12 str., 144 str. 1 d., 178 str.).

10Apeliacine tvarka išnagrinėjus ieškovo UAB „( - )“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2011-09-01 nutarties, pagrindų, įtvirtintų CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 338 str.). Todėl ieškovo atskirasis skundas atmetamas, o Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2011-09-01 nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

11Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 punktu, 339 str., teismas

Nutarė

12Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai