Byla 1S-1346-582/2012
Dėl V. S. lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Dmitrijaus Korsakovo, teisėjų Algimanto Smolsko ir Romualdo Lincevičiaus, sekretoriaujant Mantui Cemnolonskiui, teismo posėdyje išnagrinėjo nuteistojo V. S. skundą dėl Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 28 d. nutarties, kuria atmestas Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos administracijos teikimas dėl V. S. lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos.

2Teismas, išnagrinėjęs skundą ir susipažinęs su pateikta medžiaga,

Nustatė

3V. S., gim. ( - ), nuteistas 2009-09-10 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos BK 281 str.5d., galutinė bausmė – 3 m. laisvės atėmimo. BK 75 str. bausmės vykdymas atidėtas 3 metams.

42010-01-26 Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu panaikintas BK 75 str., galutinė bausmė – 3 m. laisvės atėmimo.

5Bausmę atlieka nuo 2010 m. liepos 28 d.

6Bausmės pabaiga 2013 m. liepos 28 d.

7Skundžiama Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartimi teismas Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos administracijos teikimą atmetė, motyvuojant tuo, jog V. S. dar nepasitaisė, todėl toliau turi būti laikomas izoliuotas nuo visuomenės.

8Skundu nuteistasis V. S. prašo panaikinti apylinkės teismo nutartį ir paleisti jį lygtinai. Skunde nuteistasis nurodo, kad teismas savo poziciją grindė vien formaliais kriterijais, visiškai neanalizuoti duomenys apie šeimines aplinkybes. Nuteistojo požiūrį į darbą, nurodant tik neatliktos bausmės dydį. Nuteistasis pasitaisė ir gali būti lygtinai paleistas iš laisvės atėmimo vietos. Jokių aplinkybių netaikyti jam lygtinio paleidimo nėra.

9Nuteistojo V. S. skundas atmetamas.

10Lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos galima taikyti asmenims, atlikusiems įstatymo numatytą būtinąją bausmės dalį ir teismui padarius išvadą, kad asmenį galima toliau taisyti neizoliavus jo nuo visuomenės, bet prižiūrimą (Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 157 straipsnio 1 dalis). Ar tokią išvadą galima daryti, teismas sprendžia iš bylos duomenų visumos.

11Formaliai įstatyme numatytos sąlygos yra – nuteistasis atliko būtiną 1/3 dalį bausmės, įsipareigojo pavyzdingu elgesiu ir sąžiningu darbu įrodyti, kad pasitaisys. Tačiau apylinkės teismas nenustatė materialaus pagrindo. Tos teigiamai charakterizuojančios nuteistąjį aplinkybės, kurios nurodytos bylos medžiagoje (nors per visą bausmės atlikimo laiką 1 kartą baustas, skatintas už gerą elgesį 6 kartus, dirbo, dalyvauja socialinės reabilitacijos programose), yra nepakankamos, kad būtų padaryta įstatymo reikalaujama išvada apie galimybę nuteistąjį toliau taisyti neizoliavus jo nuo visuomenės, bet prižiūrimą. Nuteistasis bausmę atlieka už neatsargaus nusikaltimo padarymą (BK 281 str. 5 d.), dėl ko žuvo žmogus. Nors atlikdamas bausmę jis buvo 6 kartus skatintas ir galiojančių nuobaudų neturi, dalyvauja socialinės reabilitacijos programose, tačiau teismas, spręsdamas jo lygtinio paleidimo klausimą, be šių aplinkybių atsižvelgė ir į bausmės paskirtį. Neatlikta bausmės dalis dar didelė, todėl per trumpas paskirtos bausmės atlikimo laikas gali asmeniui suformuoti klaidingą nuomonę dėl pernelyg švelnaus baudžiamumo už pavojingą visuomenei veiką. Be to, pataisos namų pateiktoje nuteistojo charakteristikoje nurodyta, kad jis ne visada sugebėjo sąmoningai laikytis nustatytų elgesio taisyklių, bendraudamas su kitais nuteistaisiais gali pasielgti tuo metu nepagalvodamas apie pasekmes, lengvabūdiškai, pataisos įstaigos administracijos charakterizuojamas tik patenkinamai. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, įvertinęs nuteistojo padarytą nusikalstamą veiką (sunkus nusikaltimas), nors ir teigiamą nuteistojo asmenybę, tačiau dar likusią didelę bausmės dalį, padarė teisingą ir pagrįstą išvadą, kad šiuo metu V. S. dar negalima taisyti neizoliuoto nuo visuomenės. Teigiama nuteistojo charakteristika, skunde nurodytos nuteistąjį teigiamai apibūdinančios aplinkybės, nesudaro absoliutaus pagrindo nuteistojo atžvilgiu taikyti lygtinį paleidimą iš pataisos namų. Per trumpas paskirtos bausmės atlikimo laikas gali asmeniui suformuoti klaidingą nuomonę dėl pernelyg švelnaus baudžiamumo už pavojingą visuomenei veiką. Bausmės paskirtis yra tiek nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, tiek užtikrinti teisingumo principą. Kolegijos nuomone, šiuo metu nuteistąjį V. S. dar nėra pagrindo lygtinai paleisti atlikus 1/3 dalį bausmės ir toliau taisyti neizoliuotą nuo visuomenės, bet prižiūrimą, nes lygtinai paleidus nuteistąjį iš pataisos įstaigos šiuo metu, nebūtų įgyvendinta nuosprendžiu skirta nuteistajam individualizuota bausmė bei teisingumo principas.

12Skundžiama nutartis yra teisėta ir pagrįsta, naikinti ją skunde išdėstytais motyvais pagrindo nėra.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 364 straipsnio 8 dalies 1 punktu, 9 dalimi, teismas

Nutarė

14nuteistojo V. S. skundą atmesti ir palikti galioti Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartį.

15Ši nutartis neskundžiama ir įsigalioja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai