Byla 2A-1707-262/2016
Dėl neturtinės žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ona Gasiulytė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Rutonis“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 23 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės K. K. ieškinį atsakovui UAB „Rutonis“ dėl neturtinės žalos atlyginimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 2000 Lt (579,24 Eur) neturtinės žalos atlyginimo, 5 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovas atsiliepimu į ieškinį prašė jį atmesti.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 23 d. sprendimu ieškinys buvo atmestas; iš ieškovės atsakovui priteista 50 Eur bylinėjimosi išlaidų; iš ieškovės valstybei priteista 9,90 Eur bylinėjimosi išlaidų.

7Teismas, be argumentų kodėl atmeta ieškinį, nurodė, kad atsakovo patirtos 434,43 Eur asociacijos „Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga“ suteiktos teisinės pagalbos išlaidos nepriskirtinos prie bylinėjimosi išlaidų. Įstatymas nustato civilinio proceso dalyviui, kurio naudai priimtas sprendimas, teisę reikalauti iš kitos (pralaimėjusios) šalies savo patirtų atstovavimo civiliniame procese pagal pavedimą išlaidų atlyginimo tik tuo atveju, kai jam atstovavo advokatas arba advokato padėjėjas (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 98 str. 1 d.). Kitokios juridinio asmens patirtos atstovavimo išlaidos civiliniame procese negali būti priteistos. Be to, išlaidos, kurias atsakovas sumokėjo asociacijai „Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga“ už teisines paslaugas, negali būti pripažintos kitomis būtinomis, pagrįstomis bylinėjimosi išlaidomis (CPK 88 str. 1 d. 9 p.), nes atstovavimo išlaidos yra tiesiogiai aptartos CPK 88 str. 1 d. 6 p., todėl tokio pobūdžio išlaidų atlyginimui priteisti CPK 88 str. 1 d. 9 p. netaikytinas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-334-687/2015, 2015 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015).

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

9Atsakovas apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 23 d. sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pakeisti ir iš ieškovės papildomai priteisti 434,43 Eur išlaidas, kurias atsakovas sumokėjo asociacijai „Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga“ (toliau – Asociacija) už suteiktas procesinių dokumentų parengimą; priteisti iš ieškovės 200 Eur už apeliacinio skundo parengimą.

10Nurodė, kad teismas nepagrįstai rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimais bylose, kuriose faktinės aplinkybės nėra analogiškos šiai bylai, nes minėtose bylose buvo sprendžiamas fizinių asmenų atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimai. Šioje byloje teismo procesinius dokumentus parengė teisėtas atsakovo atstovas - Asociacija, o atsiliepimą pasirašė ir padavė pats atsakovas, kartu su jo teisėtu atstovu - Asociacija (CPK 56 str. 3 d.). Bylos nagrinėjimo metu atsakovą atstovavo advokatas. Prašomos priteisti išlaidos kelis kartus mažesnės nei LR teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose Rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio nustatytus maksimalius dydžius. Todėl konstatuotina, kad šios išlaidos yra būtinos, racionalios ir pagristos, todėl apelianto reikalavimu jam priteistina 1500 Lt (434,43 Eur) šių išlaidų (CPK 88 str. 1 d. 9 p., 93 str. 1 d.). Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis dėl bylinėjimosi išlaidų keistina (CPK 326 str. 1 d. 3 p.), iš ieškovės papildomai priteisiant 434,43 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovo naudai.

11Ieškovė atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad teismas pagrįstai konstatavo, jog atsakovo patirtos 434,43 Eur dydžio išlaidos Asociacijai už procesinių dokumentų parengimą civilinėje byloje nepriskirtinos bylinėjimosi išlaidoms. Teismas taip pat pagrįstai konstatavo, jog CPK 56 str. nustato baigtinį ratą asmenų, kurie gali būti teisme atstovais pagal pavedimą. Joks kitas asmuo, jei jis nepatenka į įstatymo nustatytą asmenų ratą, negali atstovauti juridiniam asmeniui civiliniame procese pagal pavedimą, t.y., CPK nenumato, jog bylos šaliai gali atstovauti teisinių paslaugų įmonė.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Apeliacinis skundas atmetamas.

14CPK 320 str. 1 d. nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas.

15Išnagrinėjęs šią bylą apeliacine tvarka, teismas nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d., 3 d.).

16Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą privalo patikrinti ar pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, išsiaiškino visas aktualaus klausimo išsprendimui reikšmingas aplinkybes ir ar teisingai taikė tuo metu galiojusius teisės aktus.

17Teismų praktikoje suformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-252/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis c.b. 3K-3-52/2011 ir kt.).

18Teismo nuomone, šioje byloje nėra reikšminga įrodyti asociacijos „Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga“ galimybę atstovauti atsakovą CPK 56 str. 3 d. nuostatų kontekste (t.y., ar minėta asociacija yra/gali būti pripažinta tinkamu Atsakovo atstovu), todėl šiuo klausimu plačiau nepasisakoma. Šiuo atveju pagrindinis klausimas yra tai, ar atsakovo sumokėtos išlaidos už procesinių dokumentų parengimą, yra laikytinos bylinėjimosi išlaidomis CPK 88 str. 1 d. 6, 9 p. nuostatų kontekste ir ar jos priteistinos iš kitos proceso šalies.

19Atsakovas siekia, kad jo Asociacijai sumokėtos išlaidos būtų pripažintos būtinomis ir pagrįstomis išlaidomis, numatytomis CPK 88 str. 1 d. 9 p. Pažymėtina, jog atsakovas turėjo visas galimybes bylą vesti (t.y., tiek rengti visus reikalingus procesinius dokumentus, tiek atstovauti ir kt.) per advokatą ar advokato padėjėją, kuriems patirtos išlaidos yra priteisiamos be apribojimų (išskyrus viršijus nustatytus maksimalius dydžius). Taigi, atsakovas šiuo konkrečiu atveju veikė išskirtinai savo rizika, o kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, kitokios juridinio asmens patirtos atstovavimo išlaidos civiliniame procese negali būti priteistos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-334-687/2015, 2015 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015). Akivaizdu, jog ginčo situacijoje atsakovo patirtos išlaidos nėra ir negali būti laikytinos kitomis būtinomis proceso išlaidomis CPK 88 str. 1 d. 9 p. nuostatų kontekste, nes, kaip minėta, atsakovas turėjo visas galimybes bylą vesti per advokatą.

20Pagal kasacinio teismo praktiką, CPK 88 str. 1 d. 9 p. nurodytos kitos būtinos ir pagristos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos yra tokios išlaidos, kurios tiesiogiai nenurodytos CPK 88 str. 1 d. 1—8 punktuose, tačiau yra protingos, neperteklinės, būtinos pagristos ir įrodytos. Tokiomis išlaidomis, priklausomai nuo konkrečių byloje įrodytų aplinkybių, galėtų būti pripažintos bylai būtinų dokumentą gavimo, kelionės ir panašios išlaidos ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-03-16 nutartis c. b. Nr. 3K-3-104/2009).

21Taigi, pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė bylinėjimosi išlaidų priteisimą reglamentuojančias teisės normas ir padarė pagrįstas išvadas, jog Asociacijai atsakovo sumokėtas atlyginimas už paslaugas negali būti vertinamas kaip kitos būtinos ir pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, nurodytos CPK 88 str. 1 d. 9 p. Atsižvelgiant į tai, atmestini atsakovo argumentai dėl CPK 88 str. 1 d. 9 p. taikymo tokio pobūdžio išlaidoms priteisti ir konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė Atsakovo prašymą dėl 434,43 EUR išlaidų už Asociacijos suteiktą teisinę pagalbą atlyginimo priteisimo.

22Pažymėtina, kad atsakovas savo skundą grindžia iš esmės pasenusia teismų praktika, nes šiuo metu jau yra suformuota nauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika. T. y. atsakovas remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-05-02 konsultacija Nr. A3-127, publikuota „Teismų praktikoje“ Nr. 23, ankstesnėmis apygardų teismų nutartimis.

23Šiuo metu klausimas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, kuomet procesinius dokumentus teismui rengia teisinių paslaugų įmonės, o proceso šalis tokių dokumentų rengimo išlaidas teismo prašo priteisti iš kitos šalies, yra išspręstas naujai suformuotoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-334-687/2015, 2015 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015). Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai rėmėsi šia, o ne atsakovo nurodoma teismų praktika.

24Esant šioms aplinkybėms darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas atsakovui pagrįstai nepriteisė jo reikalaujamų bylinėjimosi išlaidų, todėl apeliacinis skundas atmetamas, o skundžiamas sprendimas paliekamas nepakeistas.

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

26Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ona Gasiulytė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 2000 Lt (579,24 Eur)... 4. Atsakovas atsiliepimu į ieškinį prašė jį atmesti.... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 23 d. sprendimu ieškinys... 7. Teismas, be argumentų kodėl atmeta ieškinį, nurodė, kad atsakovo patirtos... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 9. Atsakovas apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m.... 10. Nurodė, kad teismas nepagrįstai rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 11. Ieškovė atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o sprendimą... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 13. Apeliacinis skundas atmetamas.... 14. CPK 320 str. 1 d. nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 15. Išnagrinėjęs šią bylą apeliacine tvarka, teismas nenustatė absoliučių... 16. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą privalo... 17. Teismų praktikoje suformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą... 18. Teismo nuomone, šioje byloje nėra reikšminga įrodyti asociacijos... 19. Atsakovas siekia, kad jo Asociacijai sumokėtos išlaidos būtų pripažintos... 20. Pagal kasacinio teismo praktiką, CPK 88 str. 1 d. 9 p. nurodytos kitos... 21. Taigi, pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė bylinėjimosi... 22. Pažymėtina, kad atsakovas savo skundą grindžia iš esmės pasenusia teismų... 23. Šiuo metu klausimas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, kuomet... 24. Esant šioms aplinkybėms darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1... 26. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 23 d. sprendimą palikti...