Byla 2-604-236/2017
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „TECHSTATUS“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 19 d. nutarties, kuria nustatytas terminas priešieškinio trūkumams pašalinti, civilinėje byloje Nr. 2-1923-258/2017 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „CREDITUM“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „TECHSTATUS“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Ieškovė UAB „CREDITUM“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB „TECHSTATUS“, prašydama priteisti 47 935,31 Eur skolą 1 725,67 Eur delspinigių, 12 978,07 Eur palūkanų, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.
 1. Ieškovė nurodė, kad VšĮ „DOCTUM“ ir UAB „TECHSTATA“ 2010-11-10 sudarė sutartį Nr. 2010-1110/2A, pagal kurią susitarė, kad VšĮ „DOCTUM“ suteiks konsultacijas, parengs UAB „TECHSTATA“ vardu paramos paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, UAB „TECHSTATA“ įsipareigojo už atliktus darbus sumokti 39 615,96 Eur (be PVM). VšĮ „DOCTUM“ ir UAB „TECHSTATA“ 2010-11-12 pasirašė priėmimo – perdavimo aktą, kuriame UAB „TECHSTATA“ pareiškė, kad darbus priėmė ir pretenzijų dėl jų turinio ir atlikimo terminų neturi.
 1. Ieškovė pažymėjo, kad UAB „TECHSTATA“ 2012-09-24 vienintelio akcininko sprendimu dėl reorganizavimo sąlygų, nusprendė reorganizuoti UAB „TECHSTATA“ ir nuo jos atskirti UAB „TECHSTATUS“, kuriai nuo įstatų registravimo VĮ Registrų centre pereis UAB „TECHSTATA“ turtas, teisės ir pareigos.
 1. Ieškovė nurodė, kad su VšĮ „DOCTUM“ 2016-03-22 sudarė reikalavimo teisių perleidimo sutartį Nr. CRD 2016/03/22-1, pagal kurią VšĮ „DOCTUM“ perleido ieškovei visas savo reikalavimo teises bei papildomas teises, įskaitant teisę į palūkanas bei netesybas į skolininkę UAB „TECHSTATUS“, kuri pagal sutartį Nr. 2010-1110/02A įsipareigoja sumokėti 39 615,96 Eur. Tačiau atsakovė UAB „TECHSTATUS“ gera valia nevykdO prisiimto įsipareigojimo sumokėti sutartyje nurodytą kainą.
 1. Parengiamojo posėdžio metu atsakovė UAB „TECHSTATUS“ pateikė priešieškinį ieškovei, prašydama pripažinti negaliojančia 2010-11-10 sutartį Nr. 2010/1110/2A, sudarytą tarp VšĮ „DOCTUM“ ir UAB „TECHSTATA“.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Vilniaus apygardos teismas 2016-12-19 nutartimi nutarė nustatyti terminą iki 2016-12-30 pašalinti nurodytus priešieškinio trūkumus.
 1. Teismas pažymėjo, kad kiekviename dalyvaujančiojo byloje asmens procesiniame dokumente turi būti nurodytos dalyvaujančių asmenų procesinės padėtys (CPK 111 str. 2 d. 2 p.).
 1. Teismas nustatė, kad nagrinėjamoje byloje šalys yra ieškovė UAB „CREDITUM“ ir atsakovė UAB „TECHSTATUS“. Priešieškiniu prašoma pripažinti negaliojančia sutartį, sudarytą tarp VšĮ „DOCTUM“ ir UAB „TECHSTATA“. Teismas pažymėjo, kad VšĮ „DOCTUM“ yra perleidusi UAB „CREDITUM“ reikalavimo teises, o reorganizavimo pagrindu nuo UAB „TECHSTATA“ atskirta UAB „TECHSTATUS“, todėl darė išvada, jog ginčijamos sutarties šalys įtrauktinos į bylos nagrinėjimą trečiaisiais asmenimis nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų.
 1. Teismas nurodė, kad ieškinio suma dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais nustatoma pagal grąžintinas sumas (CPK 85 str. 1d. 11 p.).
 1. Teismas nurodė, kad atsakovė, pateikdama priešieškinį sumokėjo 144 Eur žyminį mokestį.
 1. Teismas pažymėjo, kad atsakovė priešieškinyje esminiu sutarties prieštaravimu imperatyvioms įstatymo normoms nurodė sutarties sąlygą, kad visi mokėjimai VšĮ „DOCTUM“ iš UAB „TECHSTATA“ už atliktus darbus ir paslaugas yra atliekami iš paramos lėšų pervestų iš NMA į paramos gavėjo atskirą projekto reikmėms atidarytą sąskaitą. Dėl to teismas sprendė, kad už priešieškinį mokėtino žyminio mokesčio dydis yra skaičiuotinas nuo sutartyje nurodytos 39 615,96 Eur.

7III. Atskirojo skundo argumentai

8

 1. Atsakovė UAB „TECHSTATUS“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016-12-19 nutartį ir priešieškinio priėmimo klausimą perduoti nagrinėti iš naujo Vilniaus miesto apylinkės teismui. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Atsakovė prašo pripažinti sutartį negaliojančia ab initio, kadangi ji prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, todėl žymini mokestis už priešieškinį neapmokestinamas.
  2. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis CPK 85 str. 1 d. 11 p. nenurodė sąlygos dėl privalomos restitucijos taikymo. Pripažinus sutartį negaliojančia kaip prieštaraujančią imperatyvioms įstatymo normoms, restitucija pagal naujausią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką šiuo atveju nebūtų taikoma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-04-29 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-89-378/2016).

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10

 1. Atskirasis skundas netenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2016-12-19 nutartis paliktina nepakeista.
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.
 1. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria nustatytas terminas priešieškinio trūkumams pašalinti, yra teisėta ir pagrįsta (CPK 263 str. 1 d.).
 1. Byloje nustatyta, kad atsakovė priešieškiniu prašė pripažinti ab initio negaliojančia 2010-11-10 sutartį Nr. 2010/1110/2A, sudarytą tarp VšĮ „DOCTUM“ ir UAB „TECHSTATA“, kaip prieštaraujančią imperatyvioms įstatymo normoms. Atsakovė priešieškinyje nenurodė VšĮ „DOCTUM“ ir UAB „TECHSTATA“ procesinės padėties byloje.
 1. CK 1.80 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. CK 1.80 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kai sandoris negalioja, viena jo šalis privalo grąžinti kitai sandorio šaliai visa, ką yra gavusi pagal sandorį (restitucija), o kai negalima grąžinti to, ką yra gavusi, natūra, – atlyginti to vertę pinigais, jeigu įstatymai nenumato kitokių sandorio negaliojimo pasekmių.
 1. Ieškinio suma nustatoma tokiu būdu: bylose dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais – pagal atsakovo grąžintinas sumas arba atsakovo grąžintino turto rinkos vertę, jeigu pripažinus sandorį negaliojančiu būtų taikoma restitucija (CPK 85 str. 1 d. 11 p.).
 1. Byloje nustatyta, kad nagrinėjamu atveju sutarties suma yra 39 615,96 Eur. Teismui neišnagrinėjus bylos iš esmės nepaneigta galimybė, kad tenkinus priešieškinį būtų taikoma restitucija. Atsakovė už priešieškinį yra sumokėjusi 144 Eur, todėl pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovė už priešieškinį turi sumokėti likusią žyminio mokesčio dalį, skaičiuotiną nuo 39 615,96 Eur.
 1. Apeliacinis teismas pažymi, kad apeliantės nurodyta teismų praktika nėra taikoma, kadangi nagrinėjamu atveju sprendžiamas žyminio mokesčio dydžio, o ne priešieškinio pagrįstumo klausimas.
 1. Apeliacinis teismas pagal bylos duomenis sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė priešieškinio trūkumus ir pagrįstai nustatė terminą priešieškinio trūkumų šalinimui.
 1. Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties (CPK 263 str. 1 d.).
 1. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovės UAB „TECHSTATUS“ atskirasis skundas netenkinamas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).
 1. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad Vilniaus apygardos teismo 2016-12-19 nutartimi nustatytas terminas nutartyje nurodytų priešieškinio trūkumų šalinimui pasibaigė kol šis klausimas buvo nagrinėjamas apeliacine tvarka, sprendžia, kad nustatytinas naujas terminas iki 2017-05-05 (įskaitytinai) Vilniaus apygardos teismo 2016-12-19 nutartyje nurodytiems atsakovės priešieškinio trūkumams pašalinti.

11Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

12Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 19 d. nutartį paliktą nepakeistą.

13Nustatyti atsakovei UAB „TECHSTATUS“ terminą iki 2017 m. gegužės 5 d. (įskaitytinai) Vilniaus apygardos teismo 2016-12-19 nutartyje nurodytiems atsakovės UAB „TECHSTATUS“ priešieškinio trūkumams pašalinti.

Proceso dalyviai