Byla 2S-1344-605/2012
Dėl servituto nustatymo ir civilinė byla nutraukta

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Neringa Venckienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovių N. L. ir R. P. atstovo advokato D. V. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 30 d. nutarties, kuria priimtas ieškovių N. L. ir R. P. atsisakymas nuo ieškinio atsakovams A. A., O. A., trečiajam asmeniui AB DNB bankui dėl servituto nustatymo ir civilinė byla nutraukta,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Kauno miesto apylinkės teisme 2010 m. gegužės 14 d. iškelta civilinė byla Nr. 2-1338-191/2012 pagal ieškovių N. L., R. P. ieškinį atsakovams A. A., O. A., trečiajam asmeniui AB DNB bankui dėl servituto nustatymo.

4Ieškovės ieškiniu prašė: 1) nustatyti kelio servitutą, suteikiantį teisę ieškovėms važiuoti transporto priemonėmis 28 kv.m. ploto taku (įvažiavimas į garažą) ieškovėms ir atsakovams priklausančioje žemės sklypo, esančio Juodkrantės g. 30, Kaunas, unikalus Nr. 1901-0024-0042, dalyje, plane pažymėtoje „A“; 2) nustatyti kelio servitutą, suteikiantį teisę ieškovėms naudotis 15 kv.m. ploto pėsčiųjų taku (įėjimas į pastatą, unikalus Nr. 1995-6016-1015, plane pažymėtą 2a2p) atsakovams priklausančioje žemės sklypo, esančio Juodkrantės g. 30, Kaunas, unikalus Nr. 1901-0024-0042, dalyje, plane pažymėtoje „B“; 3) nustatyti kelio servitutą, suteikiantį teisę ieškovėms naudotis 1 metro pločio pėsčiųjų taku (priėjimas prie šulinio ir apėjimas apie pastatą, unikalus Nr. 1995-6016-1015, plane pažymėtą 2a2p) atsakovams priklausančioje žemės sklypo, esančio Juodkrantės g. 30, Kaunas, unikalus Nr. 1901-0024-0042, dalyje, plane pažymėtoje „B“ (t. 1, b.l. 3-5). 2012 m. kovo 12 d. teisme gautas ieškovių N. L., R. P. atstovo advokato D. V. prašymas dėl ieškinio atsisakymo ir žyminio mokesčio grąžinimo.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. kovo 30 d. nutartimi (II tomas, b.l. 59-61) priėmė ieškovių N. L. ir R. P. atsisakymą nuo ieškinio atsakovams A. A., O. A., trečiajam asmeniui AB DNB bankui dėl servituto nustatymo ir civilinę bylą nutraukė. Priteisė iš ieškovių N. L. ir R. P. atsakovei O. A. 1350,00 Lt bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Priteisė iš ieškovių N. L. ir R. P. atsakovui A. A. 1350,00 Lt bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Priteisė iš ieškovės N. L., valstybei 37,49 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Priteisė iš ieškovės R. P. valstybei 37,49 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Nutarė grąžinti ieškovei N. L. 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio - 97,50 Lt.

7Nutartyje nurodyta, kad 2012 m. kovo 19 d. teisme gautas atsakovų A. A. ir O. A. atstovės advokatės D. Ž. prašymas priteisti atsakovams jų turėtas bylinėjimosi išlaidas advokato pagalbai apmokėti – 2904,00 Lt, t.y. po 1452,00 Lt kiekvienam atsakovui. Teismui pateiktas išlaidų apskaičiavimas ir pagrindimas bei pinigų priėmimo kvitai: 2010-06-03 Nr. 507627 ir 2012-02-02 Nr. 608351. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad 2010-06-01 advokatė D. Ž. sudarė atstovavimo sutartį Nr. 55 su atsakovais A. A. ir O. A.. Vykdydama atstovavimo sutartį advokatė surašė atsakovų atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė atmesti ieškinį kaip nepagrįstą ir priteisti iš ieškovių atsakovų turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovų atstovė dalyvavo parengiamajame posėdyje 2010-09-02, į kurį ieškovės neatvyko, dalyvavo jų atstovė advokatė J. S.; dalyvavo parengiamajame posėdyje 2011-09-08, į kurį ieškovės neatvyko, jų atstovas advokatas D. V. parengiamąjį posėdį prašė atidėti, kadangi neturėjo laiko susipažinti su byla; dalyvavo parengiamajame posėdyje 2011-09-21, į kurį ieškovės atvyko, jų atstovas advokatas D. V. pareiškė nušalinimą teisėjai Vidai Jegorovienei; surašė du atsiliepimus į ieškovių atskiruosius skundus; dalyvavo teismo posėdyje 2012-02-27, į kurį ieškovės atvyko, jų atstovas advokatas D. V. pareiškė prašymą dėl civilinių bylų sujungimo, dėl ko 2012-02-27 teismo posėdis buvo atidėtas ir šalims pasirašytinai pranešta apie kitą teismo posėdį – 2012-04-03 14:00 val. Atsakovų atstovė advokatė D. Ž. 2012-03-19, t.y. iki numatyto teismo posėdžio – 2012-04-03 – pateikė į bylą kvitus, patvirtinančius atsakovų patirtas bylinėjimosi išlaidas. Teismas, pripažinęs, kad atsakovų prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos, susijusios su advokato pagalba, neviršija Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, ir atsižvelgęs į tai, jog ieškovės atsisakė nuo ieškinio, byla baigiama nepriimant teismo sprendimo, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, atsakovams priteistinas išlaidas advokato pagalbai surašant atsiliepimą į ieškinį ir atstovaujant teisme sumažino iki 2700,00 Lt.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Ieškovės, atstovaujamos advokato D. V., atskiruoju skundu (II tomas, b.l. 66) prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 30 d. nutarties dalį dėl bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir klausimą išspręsti iš esmės – priteisti atsakovui iš ieškovių 174 Lt bylinėjimosi išlaidų, iš viso 348 Lt. Nurodo, kad išlaidų apskaičiavimas ir pagrindimas, nurodytas 2012-03-19 prašyme, nėra išsamus, t.y. neatitinka 2010-06-03 ir 2012-02-02 pinigų priėmimo kvituose nurodytų faktų: atsiliepimas į ieškinį buvo pateiktas dar 2010-06-01, tačiau tuo metu buvo surašytas tik 2010-06-03 kvitas „už atstovavimą, dokumento surašymą ir kitas teisines paslaugas“ (kvite pabraukta), taigi, net 1452 Lt sumos negalima laikyti 1900 Lt apmokėjimu už dokumento (atsiliepimo į ieškinį) surašymą. Kadangi 1452 Lt suma nėra tiksliau ir pakankamai paaiškinta ar apskaičiuota, jos priteisti nelieka jokio pagrindo. Atsakovių atstovė taip pat prašė priteisti 1452 Lt pagal 2012-02-02 pinigų priėmimo kvitą - taip pat „už atstovavimą, dokumento surašymą ir kitas teisines paslaugas“, o 2012-03-19 prašyme nurodo tokias aplinkybes - du 2011-11-02 atsiliepimai į atskiruosius skundus (po 100 Lt, iš viso 200 Lt), atstovavimas 7 teismo posėdžiuose - 300 Lt. Su tokiu apskaičiavimu, pateiktu pačios atstovės, nėra galimybės nesutikti ar jį vertinti kitaip. Minėta 500 Lt suma priteistina, tačiau lieka neaišku, kokios „kitos teisinės paslaugos“ buvo priteistos, todėl likusi 1452-500=952 Lt suma negalėjo būti priteista. Iš viso nepagrįstai priteista 1452+952=2352 Lt. Turėjo būti priteista daugiausiai 500 Lt, arba, sumažinus šią sumą dėl to, kad ieškovės atsisakė nuo ieškinio ir byla baigiama nepriimant teismo sprendimo, - 348 Lt (2700-2352).

10Atsakovai O. A. ir A. A. atsiliepime į atskirąjį skundą (II tomas, b.l. 68-70) nurodo, kad su atskiruoju skundu nesutinka, prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme. Atsakovų išlaidas sudarė: 1) 2010-06-01 atsiliepimo į ieškinį surašymas – 1900 Lt. Atsakovai prašo priteisti 500 Lt mažiau, nei rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) numatytas maksimalus dydis (2400 Lt); 2) dviejų atsiliepimų į atskiruosius skundus (dėl 2011-09-30 ir 2011-10-04 nutarties) surašymas - 200 Lt. Atsakovai prašo priteisti 300 Lt mažiau, nei numatyta Rekomendacijose; 3) Atstovavimas atsakovų advokatės 7 teismo posėdžiuose - viso 300 Lt. A. A. ir O. A. sumokėjo advokatei 2904 Lt (po 1452 Lt). Atsakovų turėtas teismo išlaidas patvirtina teismui pateikti pinigų priėmimo kvitai (originalai) bei išlaidų paskaičiavimas. Šalys susitarė, kokios sumos už advokato pagalbą bus sumokėtos iki bylos baigties. Pats faktas, kad atsakovai advokatei apmokėjo vėliau, nei advokatės suteiktos teisinės paslaugos, neturi reikšmės. Sudarant sutartį su advokatu, atsakovai negalėjo žinoti, kiek procesinių dokumentų reikės rašyti nagrinėjamoje byloje, todėl pirmasis, t.y. 2010-06-03 kvitas neatsispindi visų apmokėjimų advokatei už jos suteiktas visas paslaugas šioje byloje.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

12Atskirasis skundas atmestinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismo teisėja konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

14Įstatymo leidėjas yra nustatęs, jog kai byla baigiama, nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (CPK 94 str. 1 d.).

15Išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra vienos iš išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, rūšių (CPK 88 str. 1 d. 6 p.). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 straipsniu, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo bei išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio.

16Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovai A. A. ir O. A. bei advokatų profesinės bendrijos „Ž. U. ir D. Ž. advokatų kontora“ advokatė D. Ž. 2010-06-01 sudarė atstovavimo sutartį Nr. 55 (1 t., b.l. 27). Apeliacinės instancijos teismo teisėja, įvertinusi tai, kad atsakovų atstovės prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo bei jų dydį patvirtinantys įrodymai (kvitai) pateikti iki skundžiamos 2012-03-30 nutarties, kuria išspręstas ieškinio atsisakymas, priėmimo, 2012-03-19 atsakovų atstovės advokatės D. Ž. prašyme dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo nurodytas detalus išlaidų apskaičiavimas bendrai 2400 Lt (su 21 proc. PVM – 2904 Lt) sumai pagrįstas 2010-06-03 ir 2012-02-02 pinigų priėmimo kvitais (II tomas, b.l. 51, 52), kuriuose nurodyta bendra 2904 Lt suma atitinka prašyme nurodytą bylinėjimosi išlaidų dydį, byloje yra pateiktas atsiliepimas į ieškinį (I tomas, b.l. 21-26), už jo surašymą prašoma priteisti suma atitinka Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalų dydį, 2012-03-12 prašyme dėl ieškinio atsisakymo ir žyminio mokesčio grąžinimo (II tomas, b.l. 45) nurodyta, kad ieškovėms yra žinomos ieškinio atsisakymo pasekmės, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai išnagrinėjo bylinėjimosi išlaidų sumažinimo klausimą bei pagrįstai priteisė 2700 Lt bylinėjimosi išlaidų už advokato teisinę pagalbą. Minėta suma atitinka Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalius dydžius ir teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijus.

17Įvertinusi visas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismo teisėja konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė civilinio proceso normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurią naikinti atskirojo skundo motyvais pagrindo nėra.

18Netenkinus atskirojo skundo, atsakovui priteistinos turėtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 str. 1 d. ir 3 d., II tomas b.l.71).

19Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

20Palikti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 30 d. nutartį nepakeistą.

21Priteisti iš N. L., a.k. ( - ) ir R. P., a.k. ( - ) po 242 Lt (du šimtus keturiasdešimt du litus) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme A. A., a.k. ( - ) naudai.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Neringa Venckienė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Kauno miesto apylinkės teisme 2010 m. gegužės 14 d. iškelta civilinė byla... 4. Ieškovės ieškiniu prašė: 1) nustatyti kelio servitutą, suteikiantį... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. kovo 30 d. nutartimi (II tomas, b.l.... 7. Nutartyje nurodyta, kad 2012 m. kovo 19 d. teisme gautas atsakovų A. A. ir O.... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Ieškovės, atstovaujamos advokato D. V., atskiruoju skundu (II tomas, b.l. 66)... 10. Atsakovai O. A. ir A. A. atsiliepime į atskirąjį skundą (II tomas, b.l.... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 12. Atskirasis skundas atmestinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 14. Įstatymo leidėjas yra nustatęs, jog kai byla baigiama, nepriimant teismo... 15. Išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra vienos iš išlaidų, susijusių su... 16. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovai A. A. ir O. A. bei advokatų... 17. Įvertinusi visas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismo teisėja... 18. Netenkinus atskirojo skundo, atsakovui priteistinos turėtos bylinėjimosi... 19. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 20. Palikti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 30 d. nutartį nepakeistą.... 21. Priteisti iš N. L., a.k. ( - ) ir R. P., a.k. ( - ) po 242 Lt (du šimtus...