Byla e2-13872-371/2018
Dėl išlaidų už profesinės reabilitacijos paslaugas priteisimo

1Šalčininkai

2Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmų teisėja Janina Brazauskienė, rašytinio proceso tvarka nepranešus šalims išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ieškinį, pareikštą atsakovui S. M. dėl išlaidų už profesinės reabilitacijos paslaugas priteisimo,

Nustatė

3Ieškovas Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prašo priteisti jo naudai iš atsakovo S. M. 1378,01 Eur faktiškai patirtų išlaidų profesinės reabilitacijos programą (ciklą) sudarančioms paslaugoms teikti.

4Atsakovas S. M. be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą keturiolikos dienų terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, ieškinys su priedais įteiktas asmeniškai 2018 m. lapkričio 24 d., ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį, todėl yra pagrindas priimti sprendimą už akių (LR CPK 142 str. 4 d.).

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad atsakovas S. M. Vilniaus teritorinės darbo biržos Šalčininkų skyriuje įregistruotas 2014 m. rugpjūčio 6 d. kaip darbo ieškantis asmuo. 2014 m. spalio 2 d. atsakovui buvo išduotas siuntimas dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio. 2014 m. spalio 6 d. išvada dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio Nr. PROF-7 atsakovui buvo nustatytas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis.

7Atsakovas ir Vilniaus teritorinė darbo birža (nuo 2018 m. spalio 1 d. – Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos), vadovaudamiesi Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-302, Profesinės reabilitacijos pažymėjimų davimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. A1-144, 2014 m. spalio 7 d. sudarė Sutartį dėl profesinės reabilitacijos paslaugų finansavimo sąlygų Nr. PRSA-73(3). Pagal sutarties 2.1.2 punktą ieškovas Užimtumo tarnyba įsipareigojo išduoti atsakovui, kuriam nustatytas profesinės reabilitacijos poreikis, siuntimą į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą, o pagal 2.1.8 punktą – sumokėti profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai už atsakovui, dalyvaujančiam profesinės reabilitacijos programoje, suteiktas paslaugas ir kitas išlaidas.

8Vykdant sutarties sąlygas bei vadovaujantis išvada, atsakovas buvo nukreiptas (2014 m. spalio 7 d. siuntimas Nr. PR/3-1) į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centrą dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje. Pagal 2014 m. spalio 30 d. sutartį dėl profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir finansavimo Nr. PRS-73(3)/M6-137, pasirašytą Užimtumo tarnybos ir įstaigos, Užimtumo tarnyba įsipareigojo sumokėti įstaigai 22191,00 Lt (6426,96 Eur) už atsakovui suteiktas profesinės reabilitacijos ir kitas paslaugas. Vadovaujantis šios sutarties 1.1 punktu, atsakovui profesinės reabilitacijos paslaugos pagal konditerio mokymo programą (kodas 262054102) turėjo būti teikiamos iki 2015 m. liepos 10 d.

9Atsakovas sutartyje taip pat įsipareigojo dalyvauti profesinės reabilitacijos programos užsiėmimuose (2.3.2 punktas) ir įgyti profesinės reabilitacijos programoje numatytą kvalifikaciją ar kompetenciją (2.3.5 punktas), nedelsiant informuoti įstaigą ir Užimtumo tarnybą apie užsiėmimų nelankymą ir pateikti nelankymo priežastis pateisinančius dokumentus (2.3.3 punktas).

10Įstaiga 2015 m. vasario 4 d. raštu Nr. D3-150 „Dėl S. M. profesinės reabilitacijos programos nutraukimo“ informavo ieškovą Užimtumo tarnybą, kad atsakovas nuo 2015 m. sausio 28 d. iki 2015 m. vasario 4 d. nedalyvavo profesinės reabilitacijos programoje dėl nežinomų priežasčių (nors atsakovas įstaigai teigė, kad nuo 2015 m. sausio 28 d. iki 2015 m. vasario 2 d. sirgo, tačiau tai patvirtinančio dokumento nepristatė, 2015 m. vasario 3-4 d. užsiėmimuose nedalyvavo, į įstaigos darbuotojų skambučius neatsakė), todėl jam nuo 2015 m. vasario 5 d. nutraukta profesinės reabilitacijos programa. Ieškovas Užimtumo tarnyba 2015 m. vasario 6 d. raštu Nr. S-380-(1.35) prašė atsakovo iki 2015 m. vasario 17 d. pateikti nelankymo priežastis pateisinančius dokumentus, tačiau dokumentai pateikti nebuvo.

11Taisyklių 28.7 punkte nustatyta, kad nebaigta įgyvendinti profesinės reabilitacijos programa nutraukiama teritorinės darbo biržos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu, gavus profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos pateiktą informaciją, kai asmuo be pateisinamos priežasties daugiau kaip 3 darbo dienas nedalyvauja profesinės reabilitacijos programoje. Atsižvelgiant į šį įstaigos raštą ir vadovaujantis taisyklių 28.7 punktu Vilniaus teritorinės darbo biržos direktoriaus 2015 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. V5-7 atsakovo profesinės reabilitacijos programa buvo nutraukta nuo 2015 m. kovo 6 d.

12Ieškovas Užimtumo tarnyba įstaigai už atsakovui suteiktas profesinės reabilitacijos programą (ciklą) sudarančias paslaugas iš viso sumokėjo 1378,01 Eur.

13Pagal sutarties 2.3.6.3 punktą atsakovas įsipareigojo grąžinti ieškovui Užimtumo tarnybai faktiškai patirtas išlaidas profesinės reabilitacijos programą (ciklą) sudarančioms paslaugoms teikti, kai profesinės reabilitacijos programa buvo nutraukta jos nepabaigus praėjus daugiau kaip 30 kalendorinių dienų po profesinės reabilitacijos pradžios, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties daugiau kaip 3 darbo dienas nedalyvauja profesinės reabilitacijos programoje. Be to, ir Taisyklių 41 punkte nustatyta, kad asmuo turi atlyginti Užimtumo tarnybai faktiškai patirtas profesinės reabilitacijos programą (ciklą) sudarančių paslaugų teikimo išlaidas kai nebaigta įgyvendinti profesinės reabilitacijos programa buvo nutraukta praėjus daugiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo profesinės reabilitacijos programos pradžios dėl taisyklių 28.7 punkte nurodytos priežasties. Vadovaujantis šiomis sutarties ir taisyklių nuostatomis atsakovas privalėjo atlyginti Užimtumo tarnybai faktiškai patirtas profesinės reabilitacijos programą (ciklą) sudarančių paslaugų teikimo išlaidas – 1378,01 Eur.

14Užimtumo tarnyba atsakovą apie sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ir pareigą atlyginti Užimtumo tarnybai faktiškai patirtas profesinės reabilitacijos programą (ciklą) sudarančių paslaugų teikimo išlaidas informavo 2015 m. kovo 17 d. raštu Nr. S-823-(1.35), tačiau atsakovas su Užimtumo tarnyba nebendradarbiavo, sutartinių įsipareigojimų nevykdė ir skolos negrąžino,

15Tokiu būdu yra pagrindas ieškinį patenkinti visiškai ir priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 1378,01 Eur faktiškai patirtų išlaidų profesinės reabilitacijos programą (ciklą) sudarančioms paslaugoms teikti.

16Ieškovas gindamas valstybės interesus yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl yra pagrindas priteisti iš atsakovo 31 Eur žyminio mokesčio valstybės naudai (LR CPK 96 str. 1 d.).

17Teismas, vadovaudamasis LR CK 6.2 str., 6.38 str., 6.59 str., LR CPK 96 str. 1 d., 259 str., 270 str., 284 str.

Nutarė

18Ieškinį patenkinti visiškai.

19Priteisti iš atsakovo S. M. (S. M.), a. k. ( - ) gyv. ( - ), ieškovo Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, į. k. 190766619, Žirmūnų g. 139, Vilnius, LT-09120, atsisk. sąskaita Nr. LT967044060000232916 AB SEB bankas, naudai 1378,01 Eur (vienas tūkstantis trys šimtai septyniasdešimt aštuoni Eur 01 ct) faktiškai patirtų išlaidų profesinės reabilitacijos programą (ciklą) sudarančioms paslaugoms teikti.

20Priteisti iš atsakovo S. M. 31 Eur (trisdešimt vienas Eur) žyminio mokesčio valstybės naudai.

21Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo apskųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, o per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Ieškovas, kurio prašymu priimtas sprendimas už akių, turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti apeliacinį skundą.

22Sprendimas už akių įsiteisėja po dvidešimties dienų nuo jo priėmimo dienos, jeigu dėl sprendimo už akių paduodamas pareiškimas dėl šio sprendimo peržiūrėjimo, jis įsiteisėja užbaigus peržiūrėjimo procedūrą, jeigu pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkintinas.

Proceso dalyviai
1. Šalčininkai... 2. Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmų teisėja Janina... 3. Ieškovas Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir... 4. Atsakovas S. M. be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą keturiolikos... 5. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 6. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad atsakovas S. M. Vilniaus... 7. Atsakovas ir Vilniaus teritorinė darbo birža (nuo 2018 m. spalio 1 d. –... 8. Vykdant sutarties sąlygas bei vadovaujantis išvada, atsakovas buvo nukreiptas... 9. Atsakovas sutartyje taip pat įsipareigojo dalyvauti profesinės reabilitacijos... 10. Įstaiga 2015 m. vasario 4 d. raštu Nr. D3-150 „Dėl S. M. profesinės... 11. Taisyklių 28.7 punkte nustatyta, kad nebaigta įgyvendinti profesinės... 12. Ieškovas Užimtumo tarnyba įstaigai už atsakovui suteiktas profesinės... 13. Pagal sutarties 2.3.6.3 punktą atsakovas įsipareigojo grąžinti ieškovui... 14. Užimtumo tarnyba atsakovą apie sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ir... 15. Tokiu būdu yra pagrindas ieškinį patenkinti visiškai ir priteisti iš... 16. Ieškovas gindamas valstybės interesus yra atleistas nuo žyminio mokesčio... 17. Teismas, vadovaudamasis LR CK 6.2 str., 6.38 str., 6.59 str., LR CPK 96 str. 1... 18. Ieškinį patenkinti visiškai.... 19. Priteisti iš atsakovo S. M. (S. M.), a. k. ( - ) gyv. ( - ), ieškovo... 20. Priteisti iš atsakovo S. M. 31 Eur (trisdešimt vienas Eur) žyminio mokesčio... 21. Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 22. Sprendimas už akių įsiteisėja po dvidešimties dienų nuo jo priėmimo...