Byla II-64-355/2009

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Daunys

2sekretoriaujant Palmirai Berberaušienei

3dalyvaujant pareiškėjai A. M.

4pareiškėjos atstovui advokatui D. N.

5institucijos, paskyrusios nuobaudą ,atstovui A. N.

6nedalyvaujant trečiojo suinteresuotojo asmens UAB „Grūstė“ atstovui

7viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos A. M. skundą dėl Šiaulių RAAD Akmenės rajono agentūros pareigūno nutarimo administracinėje byloje panaikinimo, bylos nutraukimo ir

Nustatė

82007-05-08 Šiaulių RAAD Akmenės rajono agentūros pareigūno nutarimu administracinėje byloje Nr.30 A. M. nubausta pagal LR ATPK 5112 str.6 d. 3750 litų bauda už tai, kad 2007-05-1 12,30 val. ir 2007-05-2 16,30 val. UAB „Grūstė“ parduotuvėje „J. G.“, esančioje Respublikos gatvėje 20, N. A. nebuvo superkamos pakuotės iš pirkėjų( tušti buteliai), kai šie gražina pakuotes, už kurias nustatytas užstatas. Pareiškėja, būdama parduotuvės vedėja, neužtikrino, kad pardavėjai priimtų vartotojų ar gaminių naudotojų gražinamas tuščias parduodamų gaminių pakuotes prekybos vietose arba arti jų, tuo pažeisdama LR Vyriausybės 2002-09-25 nutarimu Nr.1506 patvirtinto Pakuočių, už kurias privaloma imti užstatą, sąrašo, užstato dydžio ir užstato sistemos įgyvendinimo tvarkos aprašo 16 ir 18 punktus.

9Pareiškėja A. M. prašo panaikinti skundžiamą nutarimą ir administracinę bylą nutraukti. Pripažįsta, kad ji, kaip parduotuvės vedėja, yra atsakinga ir už užstatinės taros supirkimą. Butelių gali supirkti tik tiek, kiek yra taros jiems ir kiek telpa itin mažoje 4 kvadratinių metrų sandėlio patalpoje, priešingu atveju nusižengtų kietiems įstatymo reikalavimams- priešgaisrinės apsaugos, žmonių apsaugos ir kitiems. Todėl ji negalėjo užtikrinti realių galimybių priimti butelių daugiau, nei jai yra taros. 2007 m. gegužės pirmą dieną A. N. pristatė didelį kiekį butelių, kurių visų neturėjo galimybės priimti, o gegužės antrą dieną aplamai jokių butelių neatsivežė, tik žodžiu paklausė ar bus priimama užstatinė tara. Jinai buvo davusi nurodymą kasininkėms priimti butelius, tačiau tik tiek, kiek yra taros ir sandėliavimo jiems vietos. Patikslino, kad gegužės 1 dieną ji nedirbo. Aplamai buteliai buvo priimami iš piliečių abi dienas, tik mažesniais kiekiais.

10Suinteresuotos institucijos atstovas prašo pareiškėjos skundo netenkinti, skundžiamą nutarimą palikti nepakeistą.2007-05-01 jis kaip eilinis pilietis, ne pareigūnas, tvarkėsi namus ir nusprendė priduoti stiklo tarą. Viso surinko apie 250 butelių. Dalį priėmė vienoje parduotuvėje, Atvažiavus į A. M. parduotuvę, pardavėjos paklausė ar priima butelius, nenurodydamas kiekio, buvo atsakyta , kad ne. Tada likusius butelius pridavė kitoje parduotuvėje, jokio protokolo nerašė, su vedėja nekalbėjo, pažeidimo fakto nefiksavo.. Sekančią dieną vėl nuvyko į tą pačią parduotuvę, tačiau butelių jau neturėjo. Paklausta pardavėja pasakė, kad butelių nepriima, tada ir nuėjo aiškintis pas vedėją.

11Tinkamai informuotas apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, UAB „Grūstė“ atstovas į neatvyko.

12A. M. skundas tenkintinas, skundžiamas nutarimas naikintinas.

13Apklausta liudytoja 2007-05-01 kasininke dirbusi I. S. paaiškino, kad A, Norbukas buvo atvykęs į parduotuvę ir paklausė jos ar superka butelius. Atsakė, kad superka, tačiau nukreipė pas L. V., nes nežinojo, kokia padėtis yra su tara. Daugiau su juo nebendravo, nebendravo ir gegužės 2 dieną. Užstatinius butelius visada priimdavo, išskyrus atvejus, kai nebūdavo taros ir ant žemės pristatyta butelių, dėl ko neįmanoma praeiti į sandėlį.

14Apklausta liudytoja L. V. paaiškino, kad 2007-05-01 A. N. buvo atvykęs į parduotuvę, sakėsi išsivalęs, ir klausė ar priima butelius, kurių turėjo tris maišus. Pasiūlė priimti 20 vienetų, nes daugiau taros nebuvo. Tuo bendravimas ir baigėsi. Sekančią dieną A. N. vėl buvo atvykęs, bet nei vieno butelio neturėjo. Klausė dėl butelių supirkimo, vėliau aiškinosi su vedėja. Tuo laiku galėjo butelius priimti, taros buvo, tačiau jokių butelių pareigūnas nepateikė, pati siūlė jam butelius priimti.

15Iš bylos aplinkybių matyti, kad A. N. 2007-05-01 į parduotuvę pristatė itin didelį butelių kiekį, apie 120 vienetų, kurį visą, tuo metu priimti parduotuvė neturėjo jokių realių galimybių dėl taros ir sandėliavimo ploto trūkumo, t.y. objektyviai negalėjo užtikrinti pareigos priimti pakuotes, t.y. visą jo pristatytą kiekį. Tačiau byloje nėra jokių įrodymų, kad būtų atsisakyta priimti mažesnius butelių kiekius. Teismo nuomone, dėl tų pačių aplinkybių, 250 butelių iš A. N. buvo priimta kitose dviejose parduotuvėse, dalimis. Atkreiptinas dėmesys, kad tą dieną A. N. veikė ne kaip pareigūnas, o kaip paprastas pilietis, pažeidimo fakto raštiškai neužfiksavo ir administracinio teisės pažeidimo protokolo nesurašė. Gegužės antrą dieną jis jau jokių butelių neturėjo, todėl konstatuotina, kad nebuvo realaus butelių pateikimo fakto nei jų kiekio, todėl ir negalėjo būti realaus atsisakymo jų nepriimti, taip pat ir pareiškėjos kaltės. Nors skundžiamame nutarime ir nurodyta, kad 2007 m. gegužės 1 ir 2 dienomis parduotuvėje iš pirkėjų nebuvo superkamos pakuotės( tušti buteliai), tačiau tai neatitinka realios tikrovės, nes tas vienintelis pirkėjas buvo administracinę nuobaudą paskyręs pareigūnas A. N., iš kurio pirmu atveju visas didelis kiekis butelių nebuvo priimtas dėl objektyvių priežasčių, kas nepaneigia, kad iš kitų pirkėjų mažesniais kiekiais buteliai buvo superkami, o antrą dieną aplamai nebuvo pasiūlyta butelių, todėl negalima daryti neginčytinos išvados, kad visiškai buvo atsisakyta priimti bent kokį kiekį butelių iš visų juos pateikusių asmenų. Ginčijamu atveju, teismo nuomone, aplinkybės, kuriomis A. M. padarė pažeidimą, buvo dirbtinai pareigūno A. N. sukurtos tam, kad asmuo padarytų pažeidimą, neatsižvelgiant į objektyvias susiklosčiusias aplinkybes parduotuvėje dėl taros ir sandėliavimo patalpų trūkumo, todėl teismas pripažįsta pažeidimą ne tikru, o tariamu, dirbtinai išprovokuotu paties pareigūno, kuris neturėtų būti aktyviu teisės pažeidimo kurstytoju. Nors A. N. teigia, kad parduotuvėje nebuvo užrašo ir adreso parduotuvės, kuri turėtų priimti perteklinę tarą, akivaizdu, kad jam pačiam tai buvo žinoma, kadangi butelius jis pridavė kitose parduotuvėse, kurios turėjo realią galimybę tai padaryti. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad Šiaulių apygardos administracinis teismas 2007-08-10 d. nutartimi nagrinėdamas šią bylą iš kaltinimo išjungė aplinkybę, kad pareiškėja pažeidimą padarė 2007-05-01.

16Teismui konstatavus, kad buvo padarytas tariamas pažeidimas, kad A. M. veiksmuose nėra kaltės, skundžiamas nutarimas naikintinas, o administracinė byla jos atžvilgiu nutrauktina.

17Vadovaujantis LR Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str.1 d.2 p. teismas

Nutarė

18A. M. skundą patenkinti. Panaikinti 2007-08-10 Šiaulių RAAD Akmenės rajono agentūros pareigūno nutarimą administracinėje byloje Nr.30, kuriuo A. M. nubausta pagal LR ATPK 5112 str.6 d.3750 litų bauda, o administracinę bylą nutraukti.

19Nutarimas per 10 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per šį teismą.

Proceso dalyviai