Byla eB2-456-280/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laimutė Sankauskaitė, sekretoriaujant Vilmai Daukšienei, dalyvaujant pareiškėjui A. G., jo atstovui adv. padėjėjui Beniui Brazaičiui, trečiojo asmens UAB Saint-Gobain statybos gaminiai“ atstovui adv. padėjėjui Pauliui Gaveliui

2teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo UAB „Orfis“ direktoriaus A. G. ieškinį atsakovui UAB „Orfis“, į.k. 167508747, trečiojo asmens UAB „Renomas“ ir trečiojo asmens UAB „ Rokwool“, trečiojo asmens UAB Saint-Gobain statybos gaminiai“ ir trečiojo asmens VSDFV Utenos skyriaus, trečiojo asmens VMI prie Finansų ministerijos ir trečiojo asmens UAB „Monier“ prašymą dėl bankroto bylos iškėlimo ir

Nustatė

3Ieškovas A. G., UAB „Orfis“ vadovas, Panevėžio apygardos teismui 2017-03-13 įteiktu ieškiniu prašo UAB „Orfis“ iškelti bankroto bylą, paskirti administratorių.

4Nurodo, kad UAB „Orfis“ yra nemoki, nes pradelsti įsipareigojimai (1634493 Eur) viršija į balansą įrašyto turto (2025083 Eur) ½ dalies vertę. A. G. nurodo, kad bendrovės veikla nuostolinga, nėra galimybės sukaupti lėšų mokumui atkurti, atsiskaityti su kreditoriais. Ilgalaikis turtas ir atsargos įkeisti kreditoriams AB DNB bankas ir UAB „Renomas“. Priverstine tvarka išieškojimai iš bendrovės nevykdomi. Pareiškime teismui buvo nurodyta, kad su darbuotojais atsiskaitoma, skolų VMI neturi. Po to, kai buvo panaikinta nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo ir pareiškimą nagrinėjant iš naujo teismo posėdyje žodinio proceso tvarka A. G. nurodė, kad skolų darbuotojams nėra, bendrovėje darbo sutartys sudarytos su 12 darbuotojų, kiti darbuotojai ( jų apie 20) darbo sutartis nutraukė. 2016m. gruodžio 31 dirbo 32 darbuotojai. Iš esmės prekybinė statybinėmis medžiagomis veikla nebevykdoma. To priežastis: bankrutavo bendrovės „Orfis“ akcininkų valdomos kitos bendrovės: UAB „Lakaja“ ir UAB „MNT projektai“, kurios buvo pagrindinės parduodamų statybinių medžiagų užsakovės pirkėjos. Šios įmonės liko skolingos bendrovei „Orfis“, jų skolų, kaip ir kitų debitorių, išieškojimas apsunkintas. 2016 metais nurašyta debitorinių skolų kitų rezervų sąskaita už 248 846,53 Eur. Bendrovė nebegauna apyvartinių lėšų, todėl tiekėjai nebeparduoda prekių kreditan. Bendrovės sąskaitos užblokuotos DNB bankas reikalavimu.

5Panevėžio apygardos teismui UAB „Orfis“ kreditorius UAB „Renomas“ 2016-12-02 pateikė prašymą įtraukti trečiuoju asmeniu ir iškelti bankroto bylą tuo pagrindu, kad bendrovė skolinga pagal 2008 m. bendradarbiavimo ir 2016-12-15 paskolos sutartį 108 735,11 Eur, neskaitant priskaičiuotų palūkanų, delspinigių, netesybų. Pradelsta skola pagal bendradarbiavimo sutartį 2017-03-15 siekia 28 735,11 Eur. UAB „Renomas“ sutinka, kad UAB „Orfis“ būtų keliama bankroto byla.

6UAB „Rockwool“ nurodo, kad atsakovė pagal šalių 2014-12-15 sudarytą sutartį pagal 2017 metų PVM sąskaitas-faktūras , išrašytas iki 2017-03-09 skolinga 14 071,92 Eur. UAB „Rockwool tvirtina, kad bendrovės finansiniai sunkumai yra laikino pobūdžio, ji gali atkurti mokumą, nes 2017-04-10 dienai nepradelsti įsiskolinimai sudarė 535 819,20 Eur.

7UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“ pareiškimu dėl įtraukimo trečiuoju asmeniu deklaravo 18 3318,69 Eur skolą, VSDFV Utenos skyrius -3863,28 Eur skolą. UAB „Siaint Gobain statybos gaminiai“ atstovas teismo posėdžio metu prašė nekelti bankroto bylos UAB „Orfis“, tvirtindamas, kad pateikdama dokumentus, vėliau keisdama jų turinį, kitaip balanse vertindama turtą, dirbtinai nori įrodyti nemokumą. Tvirtina, kad gali bendrovė vykdyti veiklą, gauti pajamų ir atsiskaityti su kreditoriais.

8Trečiasis asmuo UAB „Monier“ nesutinka, kad UAB „Orfis“ būtų keliama bankroto byla, nes teismui pateikti įrodymai kartu su ieškiniu ir vėliau skiriasi turiniu, skiriasi kreditorių reikalavimų dydžiai, tinkamai nepagrįstas sprendimas kelti bankroto bylą, kai kryptingai skolos buvo didinamos, nesprendžiamos finansinės problemos.

9Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos sutinka, kad UAB „Orfis“ būtų keliama bankroto byla. Deklaruoja skolą 2017-06-02 datai 47 522,62 Eur.

10VSDFV Utenos skyrius sutinka, kad UAB „Orfis“ būtų keliama bankroto byla.

11Ieškovo prašymas tenkinamas, UAB „Orfis“ keliama bankroto byla (LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d, 4 str.1 d. 3 p., 4 p., 9 str. 7d. 2 p.,10 str.).

12LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. įmonės nemokumą apibrėžia kaip įmonės būseną, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d. 2 punktą bankroto byla iškeliama, jeigu įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

13Bendrovė „Orfis“ negali įvykdyti įsipareigojimų kreditoriams, nes 2016-12-31 balanse apskaitomo turto vertė 2 332 053 Eur, iš kurio 545 176 Eur - ilgalaikis turtas, įkeistas kreditoriams AB DNB bankas ir UAB „Renomas“. Bylos nagrinėjimo dienai įsipareigojimų UAB „Renomas“ ir AB DNB bankui UAB „Orfis“ gera valia nebevykdo. Įkeistas ir materialus trumpalaikis turtas: atsargos. Pagal 2017-04-30 balansą bendrovė apskaitė turto jau tik už 1 581 097 Eur, kurio ilgalaikis turtas -291 201 Eur. Ilgalaikį turtą bendrovė sumažino perskaičiuodama nekilnojamojo turto vertę ne pagal jo įsigijimo vertę, kas buvo daroma iki pareiškimo teismui pateikimo, bet pagal nekilnojamojo turto vertinimo 2014 m. duomenis.

14Iš veiklos gaunamų pajamų nepakanka atsiskaityti su kreditoriais, skolos kuriems siekia pagal 2017-02-28 balansą 1 634 493 Eur, pagal 2017-04-30 balansą-1 458 292 Eur. Iš esmės statybinių medžiagų pardavimo veikla nebevykdoma dėl tos priežasties, kad pagrindiniams pirkėjams yra iškeltos bankroto bylos ( UAB „Lakaja“, UAB „ MNT projektai“), nepavyksta atgauti debitorinių skolų.

15Įmonės vadovas, vykdydamas teismo įpareigojimą pateikti tikslesnius duomenis apie skolas kreditoriams: bendrovės darbuotojams, valstybės ir socialinio draudimo biudžetams - 2017-04-08 nurodė, kad darbuotojams ir VMI bendrovė neskolinga, tačiau kadangi įmokos nebuvo mokamos balandžio ir gegužės mėnesį, bendrovė 2017 m. birželio mėn. jau tapo skolinga ir valstybės(savivaldybės), socialinio draudimo biudžetui.

16VSDFV Utenos skyrius 2017-04-06 pareiškime teismui nurodė, kad bendrovėje dirba 20 darbuotojų, paskutinės įmokos į socialinio draudimo biudžetą mokėtos 2017-03-27, skolos VSD biudžetui siekia 19765 Eur. Bylos nagrinėjimo dieną bendrovėje liko 12 darbuotojų, nuo gegužės mėn. bendrovė nebevykdo pardavimų. Bendrovė, nusprendusi bankrutuoti, apie tai nepranešė kreditoriams, bet iš UAB „Rockwool“ 2017-03-02 ir 2017-03-09 dar priiminėjo prekes. Ta aplinkybė privertė kreditorius suabejoti tuo, kad bendrovė „Orfis“ iš tikrųjų nebegali vykdyti jiems prisiimtų įsipareigojimų.

17Prie ieškinio pateiktame 2016-12-31 balanse buvo apskaitytos skolos: 30961 Eur darbuotojams, 1258190 Eur tiekėjams, o 2017-02-28 balanse skola tiekėjams 1 118 184 Eur, darbuotojams 31913 Eur, vėliau pateiktame 2017-04-30 balanse skola tiekėjams 1078956 Eur, darbuotojams 29036 Eur. Finansinės skolos pagal 2016-12-31 balansą sudarė 551589 Eur, 2017-04-30 balanse - 297484 Eur. Teismas UAB „Orfis“ susidariusią dabartinę finansinę padėtį vertina pagal teismui pateiktą 2017 -02-28 balansą kartu su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo, kuriuo turto apskaitė už 2 025 083 Eur, o mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų už 1 634 493 Eur, konstatuodamas, kad vėliau atliekami veiksmai ir turto vertės perskaičiavimai vedė į finansinės padėties bloginimą, kai bendrovė 2017-03-01 jau buvo apsisprendusi bankrutuoti.

18Formaliai pagal turimus duomenis 2017-02-28 bendrovė nebuvo nemoki, nes nemokumą vertino pagal visas apskaitytas skolas, o pagal Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. įmonės nemokumą apibrėžia kaip įmonės būseną, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Yra požymių esant faktiniam nemokumui, kai balanse apskaitomo turto vertė realiai yra mažesnė pagal pateiktus turto vertinimus.

19Nagrinėjamu atvejus svarbi aplinkybė, kad balanse apskaitytos skolos, nors joms sumokėti pareiškimo pateikimo dieną terminas nebuvo suėjęs, turi būti sumokamos per vienerius metus, paskola AB DNB bankui turi būti grąžinta jau 2017-06-30. Bendrovė, nelaukdama kol sueis skolų mokėjimo terminai, nusprendė inicijuoti bankrotą. Kreditoriams suabejojus tokiu realizuojamu sprendimu, atsiliepdama į atskirą skundą dėl nutarties iškelti bankroto bylą, bendrovė ėmėsi veiksmų per balanso korekcijas įrodyti bendrovės nemokumą ne pareiškimo teismui pateikimo dieną, bet 2017 m. balandžio 30 d., jau bylą nagrinėjant teisme. Taip elgiamasi tik todėl, kad finansinė padėtis nuosekliai blogėja ir tuo siekiama įtikinti teismą ir kreditorius.

20Apklausus bendrovės vadovą A. G. bei vyr. finansininkę V. Ž., išanalizavus pateiktus dokumentus nustatyta, kad bendrovė turi 234 kreditorius, apskaitė 2017-02-28 skolų tiekėjams už 1 118 184 Eur, 2017-04-30 nurodo jų dydį 1 078 956 Eur, kas iš tiesų liudija sunkią UAB „Orfis“ finansinę padėtį. Didžiausi kreditoriai yra AB DNB bankas ( 217484 Eur ( 2017-04-30 balansas), pagal kreditorių sąrašą 144 698 Eur, o ne kreditoriaus atsiliepime į atskiruosius skundus nurodomas 446 589,83 Eur dydis, apskaitytas 2016-12-31 balanse, UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“ -183 318,69 Eur, skola šiam kreditoriui praterminuota, dėl jos ginčo nėra. UAB „Renomas“ skola 80 000 Eur, dėl jos ginčo nėra, UAB „Caparol Lietuva“ skola 161 383 Eur ir kt.. Bendrovės dabartines visas skolas ir įsipareigojimus galima vertinti pagal 2017-04-30 balansą, jų dydis siekia 1 458 292 Eur, tarp jų apskaitoma skola tiekėjams 1 078 956 Eur. Konkretaus praterminuotų skolų dydžio teismas pagal pareiškėjo deklaruojamus dydžius konstatuoti negali dėl užsitęsusio bylos nagrinėjimo ir dėl to koreguojamų kreditorių praterminuotų skolų dydžių ir skaičių. Teismui pateiktas paskutinis kreditorių, kuriems skolų mokėjimo terminas suėjęs, sąrašas, pagal kurį reikalavimai siekia jau 1 287 635,18 Eur. Vertinti kreditorių prašomus pirminius dokumentus šioje stadijoje netikslinga dėl šių dokumentų apimties ir skaičiaus, kai kyla ginčas ne dėl skolų dydžio, bet dėl atsiskaitymo terminų, tai bus daroma tvirtinant tenkintinus kreditorių reikalavimus. Byloje dalyvaujantys asmenys nesutiko byloje skirti ekspertizę UAB „Orfis“ mokumui nustatyti.

21Pagal nustatytas bylos nagrinėjimo metu aplinkybes akivaizdu, kad UAB „Orfis“ negali ir negalės vykdyti prisiimtų kreditoriams įsipareigojimų, nes atleidinėja darbuotojus, nutraukė statybinių medžiagų ir įrenginių pardavimų veiklą, nevykdo einamų mokėjimų. Dėl įsipareigojimų nevykdymo bankas užblokavo atsiskaitomąją sąskaitą, reikalauja visos prievolės įvykdymo, todėl pastoviai auga praterminuoti įsiskolinimai. Reali balanse apskaityto turto vertė, turint minty pateiktus turto vertinimus, dideles sumas debitorinių skolų (569736 Eur), turto įkeitimas, pirkėjų atsiskaitymo vėlavimai apsunkina galimybę UAB „Orfis“ tinkamai įvykdyti įsipareigojimus. Todėl šiuo faktiniu ir teisiniu pagrindu, t.y. negali ir negalės vykdyti prisiimtų kreditoriams įsipareigojimų, UAB „Orfis“ keliama bankroto byla. Bankroto bylos iškėlimas šiomis aplinkybėmis, kai bendrovė dar turi turto, palyginti maži reikalavimai pirmos ir antros eilės kreditoriams, leis didesniam trečios eilės kreditorių skaičiui tenkinti reikalavimus.

22Įmonės administratoriumi skirtinas Alvydas Mogenis ( B-FA012) , kuri pateikė sutikimą, nenustačius kliūčių jam vykdyti šias pareigas. Administratoriaus kandidatūra atrinkta administratorių atrankos kompiuterine programa.

23Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 p., 10 str.4 d., CPK 290-291 str.,

Nutarė

241. UAB „Orfis“, įmonės kodas 167508747, pripažinti nemokia ir jai iškelti bankroto bylą.

252. Paskirti UAB „Orfis“ administratoriumi Alvydą Mogenį, sąrašo eil. Nr. B-FA012.: adresas Jurbarko g.2A-400, Kaunas, telefono Nr. 8 699 75684, elektr. Paštas alvydas @administravimas.lt;

263. Nustatyti bankrutuojančios UAB „Orfis“ kreditoriams 35 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos pareikšti savo finansinius reikalavimus bankrutuojančiai įmonei, juos perduodant administratoriui Alvydui Mogeniui;

274. Nustatyti, kad ne vėliau kaip per 5 dienas, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, UAB „Orfis“ akcininkas ir vadovas A. G., a.k. (duomenys neskelbtini) privalo perduoti administratoriui A. Mogeniui UAB „Orfis“ visą turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus. Už šio įpareigojimo nevykdymą teismas gali A. G. skirti baudą iki 2896 Eur;

285. Pavesti UAB „Orfis“ administratoriui A. Mogeniui atlikti kitus veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 ir 4 punktuose;

296. Pavesti įmonės administratoriui A. Mogeniui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą;

307. Nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti areštą visam bendrovės „Orfis“ turtui, tarp jų ir sąskaitoms bankuose, skirtą ne tik šio teismo , bet ir kitų teismų, įstaigų sprendimais;

318. Sustabdyti civilinių bylų, kuriose UAB „Orfis“ pareikšti turtiniai reikalavimai, tame tarpe ir su darbo santykiais susiję reikalavimai, nagrinėjimą. Šias bylas perduoti Panevėžio apygardos teismui, nagrinėjančiam šią bankroto bylą.

32Pranešti Molėtų rajono apylinkės teismui, kad UAB „Orfis“ iškelta bankroto byla.

33Nutartis per 10 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laimutė... 2. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo UAB „Orfis“... 3. Ieškovas A. G., UAB „Orfis“ vadovas, Panevėžio... 4. Nurodo, kad UAB „Orfis“ yra nemoki, nes pradelsti įsipareigojimai (1634493... 5. Panevėžio apygardos teismui UAB „Orfis“ kreditorius UAB „Renomas“... 6. UAB „Rockwool“ nurodo, kad atsakovė pagal šalių 2014-12-15 sudarytą... 7. UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“ pareiškimu dėl įtraukimo trečiuoju... 8. Trečiasis asmuo UAB „Monier“ nesutinka, kad UAB „Orfis“ būtų keliama... 9. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos sutinka, kad UAB... 10. VSDFV Utenos skyrius sutinka, kad UAB „Orfis“ būtų keliama bankroto byla.... 11. Ieškovo prašymas tenkinamas, UAB „Orfis“ keliama bankroto byla (LR... 12. LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. įmonės nemokumą apibrėžia kaip... 13. Bendrovė „Orfis“ negali įvykdyti įsipareigojimų kreditoriams, nes... 14. Iš veiklos gaunamų pajamų nepakanka atsiskaityti su kreditoriais, skolos... 15. Įmonės vadovas, vykdydamas teismo įpareigojimą pateikti tikslesnius... 16. VSDFV Utenos skyrius 2017-04-06 pareiškime teismui nurodė, kad bendrovėje... 17. Prie ieškinio pateiktame 2016-12-31 balanse buvo apskaitytos skolos: 30961 Eur... 18. Formaliai pagal turimus duomenis 2017-02-28 bendrovė nebuvo nemoki, nes... 19. Nagrinėjamu atvejus svarbi aplinkybė, kad balanse apskaitytos skolos, nors... 20. Apklausus bendrovės vadovą A. G. bei vyr. finansininkę... 21. Pagal nustatytas bylos nagrinėjimo metu aplinkybes akivaizdu, kad UAB... 22. Įmonės administratoriumi skirtinas Alvydas Mogenis ( B-FA012) , kuri pateikė... 23. Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 p., 10... 24. 1. UAB „Orfis“, įmonės kodas 167508747, pripažinti nemokia ir jai... 25. 2. Paskirti UAB „Orfis“ administratoriumi Alvydą Mogenį, sąrašo eil.... 26. 3. Nustatyti bankrutuojančios UAB „Orfis“ kreditoriams 35 dienų terminą... 27. 4. Nustatyti, kad ne vėliau kaip per 5 dienas, įsiteisėjus teismo nutarčiai... 28. 5. Pavesti UAB „Orfis“ administratoriui A. Mogeniui atlikti kitus veiksmus,... 29. 6. Pavesti įmonės administratoriui A. Mogeniui ne vėliau kaip per 30 dienų... 30. 7. Nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti areštą visam bendrovės „Orfis“... 31. 8. Sustabdyti civilinių bylų, kuriose UAB „Orfis“ pareikšti turtiniai... 32. Pranešti Molėtų rajono apylinkės teismui, kad UAB „Orfis“ iškelta... 33. Nutartis per 10 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos...