Byla 2YT-9752-323/2017
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė B. T., Palangos kredito unija

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Genovaitė Vaizgėlienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo E. L. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė B. T., Palangos kredito unija.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas pateikė 2017-05-13 skundą dėl antstolės B. T. veiksmų, ir prašo panaikinti antstolės 2017-05-02 patvarkymą Nr. S-17009824 „Dėl 2017-04-25 prašymo“ bei tenkinti 2017-04-25 prašymą. Nurodė, kad pasirašant laidavimo sutartį išieškotoja Palangos kredito unija neįvertino pareiškėjo realių galimybių vykdyti prisiimamus įsipareigojimus. Pažymėjo, kad neturi realių galimybių įvykdyti 2015-10-23 teismo įsakymo Nr. L2-1287-549/2015, nes neturi jokio likvidaus turto. Taip pat nurodė, kad antstolė nepagrįstai areštavo pareiškėjo pinigines lėšas, nes pirmiausia išieškojimas turėjo būti nukreiptas į skolininkės UAB „Daisana“ nekilnojamąjį turtą.

5Suinteresuotas asmuo antstolė B. T. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510 straipsnio 3 dalyje numatytais terminais išnagrinėjo pareiškėjo skundą, 2017-05-23 patvarkymu nustatė, jog skundas nepagrįstas, jo netenkino ir kartu su vykdomąja byla perdavė nagrinėti Klaipėdos miesto apylinkės teismui.

6Teismas

konstatuoja:

7Skundas netenkintinas.

8Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad antstolė B. T. vykdo vykdomąją bylą Nr. 0005/16/00010 pagal Palangos miesto apylinkės teismo 2015-10-23 priimtą teismo įsakymą Nr. L2-1287-549/2015 dėl 4 884,21 Eur skolos ir 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš solidaraus skolininko E. L. išieškotojos Palangos kredito unijos naudai. 2016-01-22 antstolė priėmė patvarkymą areštuoti lėšas Nr. S-16-5-182, kuriuo areštavo skolininko E. L. pinigines lėšas 4 995,21 Eur sumos ribose. 2017-04-27 antstolės kontoroje gautas skolininko 2017-04-25 prašymas, kuriuo skolininkas prašė antstolės panaikinti 2016-01-22 patvarkymą Nr. S-16-5-182 areštuoti lėšas, kadangi kitas solidarus skolininkas UAB „Daisana“ turi pakankamai nekilnojamojo turto išieškojimui padengti. Antstolė skundžiamu 2017-05-02 patvarkymu Nr. S-17009824 „Dėl 2017-04-25 prašymo“ netenkino skolininko prašymo ir nepanaikino 2016-01-22 patvarkymo Nr. S-16-5-182 areštuoti lėšas.

9Išieškojimas iš skolininko turto yra vykdomas CPK XLVII skyriuje nustatyta tvarka. CPK 664 straipsnis numato išieškojimo iš skolininko fizinio asmens turto eilę, kurios antstoliai privalo laikytis. Pirmąja eile išieškoma iš hipotekos ir įkeisto turto, antrąja – išieškoma iš skolininkui priklausančių pinigų, turtinių teisių, vertybinių popierių, darbo užmokesčio, stipendijos ar kitų pajamų arba kilnojamojo turto, trečiąja – skolininkui priklausančio nekilnojamojo turto, išskyrus skolininkui priklausančios žemės ūkio paskirties žemės, jeigu skolininko pagrindinis verslas yra žemės ūkis, ir iš skolininkui priklausančio gyvenamojo būsto, kuriame jis gyvena (į šį turtą išieškojimą galima nukreipti tik ketvirtąja ir penktąja eile). Antstolis turi teisę iš paskesnės eilės turto išieškoti tik tuo atveju, jeigu nėra antstoliui žinomo pirmesnės eilės turto, šio turto gali neužtekti išieškomai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti, šis turtas yra nelikvidus arba jeigu to raštu prašo skolininkas (CPK 662 straipsnio 4 dalis). Pagal CPK 675 straipsnio 2 dalį antstoliui suteikiama teisė vykdymo procese areštuoti skolininko turtą surašant turto arešto aktą.

10Šiuo atveju skolininkas E. L. nėra įkeitęs turto išieškotojos Palangos kredito unijos naudai, todėl antstolė teisėtai ir pagrįstai 2016-01-22 patvarkymu Nr. S-16-5-182 areštavo skolininkui priklausančias pinigines lėšas banko sąskaitose. Byloje duomenų apie tai, kad 2016-01-22 patvarkymu buvo areštuotos piniginės lėšos, į kurias negali būti nukreiptas išieškojimas, nėra.

11Susipažinus su pareiškėjo pateiktais procesiniais dokumentais matyti, kad pareiškėjas iš esmės ginčija aplinkybę, jog išieškojimas Palangos kredito unijos naudai buvo nukreiptas į jį, o ne į solidarią skolininkę UAB „Daisana“, kuri, pasak pareiškėjo, turi pakankamai turto skolai padengti. Pažymėtina, kad esant solidariai skolininkų pareigai, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek visą prievolę, tiek jos dalį (CK 6.6 straipsnio 4 dalis, 6.76 straipsnio 1 dalis). Nurodytos materialiosios teisės normos suteikia kreditoriui teisę pasirinkti ne tik savo pažeistų teisių gynybos būdą, reikalavimo dalyką, bet ir nuspręsti, iš kokių asmenų reikalauti prievolės įvykdymo (CPK 5 straipsnis, CK 6.6 straipsnio 4 dalis). Patenkinus kreditoriaus reikalavimą keliems solidariąją pareigą turintiems skolininkams, jis įgyja teisę pasirinkti, iš kurio skolininko išieškoti priteistą pinigų sumą. Nagrinėjamu atveju išieškotoja Palangos kredito unija savo 2016-01-04 prašyme aiškiai išreiškė norą ir valią, kad vykdomasis dokumentas būtų vykdomas dėl vieno iš solidariųjų skolininkų, t. y. E. L.. Antstolė yra saistoma vykdomojo dokumento sąlygų ir šiuo konkrečiu atveju išieškotojos išreikštos valios dėl skolos išieškojimo iš skolininko E. L. kaip vieno iš solidariųjų skolininkų. Išdėstytų motyvų ir argumentų pagrindu darytina išvada, kad pareiškėjo skundas yra nepagrįstas, todėl netenkintinas.

12Teisme 2017-06-19 buvo gauti pareiškėjo papildomi prašymai pripažinti negaliojančia ir panaikinti 2014-03-12 laidavimo sutartį Nr. 201406-00005, atsakovu pripažįstant Palangos kredito uniją, ir kt. Pažymėtina, kad bylos nagrinėjimo ribas sudaro skundo reikalavimas (skundo dalykas) bei skundo pagrindu nurodytos faktinės aplinkybės, o teismas įpareigotas bylą nagrinėti pagal pareiškėjo skunde pareikštus reikalavimus. Nagrinėjamu atveju pareiškėjo skundo dėl antstolės veiksmų dalykas (reikalavimas) yra antstolės patvarkymo nukreipti išieškojimą į skolininkui priklausančias pinigines lėšas, teisėtumas. Tuo tarpu 2017-06-19 pateiktais procesiniais dokumentais pareiškėjas kelia naujus reikalavimus, kurie nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Pareiškėjui išaiškintina, kad dėl laidavimo sutarties pripažinimo negaliojančia jis turi teisę kreiptis į teismą su ieškiniu bendra tvarka (CPK 5 straipsnis).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291 straipsniais, 513 straipsnio 2 dalimi, teismas

Nutarė

14pareiškėjo E. L. skundą dėl antstolio veiksmų atmesti.

15Nutarčiai įsiteisėjus grąžinti antstolei B. T. vykdomąją bylą Nr. 0005/16/00010.

16Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai