Byla 2A-38-524/2008
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Erika Misiūnienė, kolegijos teisėjai Almantas Padvelskis, Audrius Saulėnas, sekretoriaujant Jolantai Dryžienei, dalyvaujant ieškovės atstovui Eduardui Antonenkai, atsakovui V. K., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo V. K. apeliacinį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2007 m. rugsėjo 4 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės akcinės bendrovės „VST“ ieškinį atsakovui V. K. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovė akcinė bendrovė „VST“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašo priteisti iš atsakovo 8205,52 Lt žalos atlyginimo, susidariusio dėl pažeistų elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas (b.l. 2-4).

3Palangos miesto apylinkės teismas 2007 m. rugsėjo 4 d. sprendimu (b.l. 54-55) ieškovės ieškinį tenkino iš dalies, iš atsakovo priteisė 3000 Lt žalos atlyginimo, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos, palūkanas skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 90 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovei. Pažymėjo, kad vadovaudamasis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų 2001-12-29 LR ūkio ministro įsakymu Nr. 398, 97.4 punktu, operatorius, radęs sugadintą elektros apskaitos prietaisą, turi teisę perskaičiuoti buitinio vartotojo suvartotos elektros kiekį, bet neužilgesnį kaip vienerių metų laikotarpį. Teismas nustatė, kad elektros energijos suvartojimo apskaičiavimas įrodo, kad ieškovė dėl elektros apskaitos prietaiso plombų sugadinimo patyrė 8205,52 Lt žalą. Konstatavo, kad dėl visiško nuostolių atlyginimo atsakovui atsirastų nepriimtinų ir sunkių pasekmių, todėl priteistiną sumą mažino iki 3000 Lt.

4Apeliaciniu skundu (b. l. 56-57) atsakovas prašo panaikinti Palangos miesto apylinkės teismo 2007 m. rugsėjo 4 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Nurodo, kad teismas netinkamai vertino žalos atsiradimo aplinkybes, neteisingai aiškino ir taikė LR elektros energijos įstatymą, taip pažeisdamas atsakovo teises ir interesus. Pažymi, kad už elektros apskaitos prietaisų saugumą neatsako, šie prietaisai yra elektros energijos tiekėjo nuosavybė. Teigia, kad ieškovė neįrodė, jog elektros prietaisų pažeidimus padarė atsakovas.

5Atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 67-68) ieškovė prašo apeliacinį skundą atmesti ir Palangos miesto apylinkės teismo 2007 m. rugsėjo 4 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad atsakovas sudaręs sutartį su ieškove, parašu prisiėmė atsakomybę už elektros apskaitos prietaisus, tačiau jų saugumo neužtikrino. Pažymi, jog vartotojo atsakomybę už apskaitos prietaisų saugumą numato Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų 2001-12-29 LR ūkio ministro įsakymu Nr. 398, 52.4 punktas.

6Apeliacinis skundas atmestinas.

72004-05-07 tarp šalių buvo sudaryta elektros energijos tiekimo-vartojimo sutartis ir 2004-05-12 elektros tinklo nuosavybės ribos aktas –pažyma ( b. l. 6-7). Tai įrodo, kad tarp šalių susiklostė elektros energijos tiekimo-vartojimo santykiai. CK 1.136 str. 1d.2 p. nustatyta, kad vienas iš civilinių teisių ir pareigų atsiradimo pagrindų yra sandoriai, iš kurių atsiranda sutarties šalims privalomos teisės ir pareigos. Sutartiniuose santykiuose šalys privalo būti sąžiningos, kitaip privalo atlyginti viena kitai padarytus nuostolius. Byloje nėra duomenų apie tai, kad ieškovė reikalauja iš atsakovės atsiskaityti už kitus subvartotojus, atsakovas šios aplinkybės neįrodinėja. Iš atsakovo pozicijos nustatyta, kad jis nepripažįsta 2005-05-25 apžiūros protokole nustatytų faktų ir nurodo, jog protokole paminėtus plombos, skaitiklio gaubto varžtų ir gaubto lipdukų pažeidimus įvykdė ieškovės darbuotojai, tačiau šiam motyvui pagrįsti nepateikė jokių įrodymų tiek dalyvaudamas ieškovės 2005-06-01 posėdyje, tiek teisme (b.l.13). Šioje byloje ginčas kyla dėl to, kuri iš šalių atsakinga už elektros apskaitos matavimo prietaiso-skaitiklio plombų, skaitiklio gaubto varžtų ir lipdukų saugumą. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2005-05-25 buvo užfiksuoti paminėti atsakovo skaitiklio pažeidimai, t.y. padirbtos elektros skaitiklio gaubto plombos-02/IV ir L2004/286, ant plombos VDEA 427946 matosi mechaninių pažeidimų, ant skaitiklio gaubto varžtų yra sukimo žymių ir pažeisti skaitiklio gaubto lipdukai. Iš užduoties Nr. 3667687423 nustatyta (b. l.8), kad atsakovas priėmė skaitiklį, kurio sveikas korpusas, kokybiškai uždėtos plombos asmeninėn nuosavybėn, todėl darytina išvada, kad jis yra atsakingas už šio skaitiklio saugumą. CK 4.22-4.23 str. prasme atsakovas yra šio skaitiklio valdytojas ir šios daiktinės teisės turinį sudaro teisės valdyti ir naudotis daiktu nepažeidžiant daikto savininko bei kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų, todėl šiuo atveju paneigtas apeliacinio skundo motyvas, jog jis pagal sutartį nėra atsakingas už šio skaitiklio saugumą. Teisėje yra preziumuojamas įstatymų žinojimas, ši nuostata įtvirtinta ir CK 1.6 str., todėl atsakovas, būdamas pakankamai rūpestingas ir atidus savo sutartiniams įsipareigojimams su ieškove ir akivaizdžiai matydamas paminėtus pažeidimus, privalėjo ieškovei nurodyti konkrečius asmenis ar aplinkybes, kurios pašalintų jo atsakomybę. Įvertintina ir tai, kad kiekvienas pilnametis asmuo kiekvieną mėnesį privalo mokėti komunalinius mokesčius ir mokesčius už suvartotą elektros energiją ir yra įpareigotas kartą per mėnesį tikrinti apskaitos prietaisus ir teikti jų rodmenis, todėl nereikalauja papildomo įrodinėjimo aplinkybė, jog tai yra veiksmas, nereikalaujantis specialiųjų žinių. CK 1.5 str. įtvirtintas protingumo proncipas reikalauja, jog asmuo, abejojantis dėl savo atliekamo veiksmo teisėtumo ir galimų teisinių pasekmių, pasikonsultuotų su tos srities specialistu, todėl atsakovas kiekvieną mėnesį, tikrindamas skaitiklio rodmenis, privalėjo paminėtus mechaninius pažeidimus pastebėti ir apie juos informuoti ieškovę. Jei asmuo to nepadaro, jis elgiasi neapdairiai ir neatidžiai, o veikdamas tokiu būdu jis pats prisiima ir galimus neigiamus savo veiksmų padarinius.Todėl paminėtais motyvais darytina išvada, jog atsakovas netinkamai vykdė jam perduoto elektros skaitiklio apsaugą ir atsakovo netinkamas savo sutartinių įsipareigojimų vykdymas yra susijęs tiesioginiu priežastiniu ryšiu su ieškovei padaryta žala.

8Šio ginčo atveju analizuoti sutartinės civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindai. CK 6.245 str. 3d. nustatyta, kad sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad nevykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis. Ieškovė įrodė, kad atsakovo veikoje buvo CK 6.256 str. išvardyti pagrindai sutartinei atsakomybei atsirasti. CK 6.248 str.3d. nustatyta, jog asmuo kaltas, jeigu atsižvelgiant į prievolės esmę ir kitas aplinkybes jis nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis sąlygomis būtina. Šioj byloje nustatytas nerūpestingas atsakovo elgesys su pažeistomis apskaitos prietaisų plombomis. Apeliantas neįrodė, jog tretieji asmenys galėjo prieiti prie elektros energijos apskaitos prietaisų ir įvykdyti protokole užfiksuotus pažeidimus. Nagrinėjamojoje byloje paminėti motyvai įrodo, jog atsakovas netinkamai įvykdė sutartimi prisiimtus sutartinius įsipareigojimus, todėl jis privalo atlyginti ieškovei padarytą žalą. Žala(nuostoliai) civilinėje teisėje asocijuojasi su pakenkimu tam tikram objektui, neigiamu poveikiu jam ir pasireiškia to objekto ekonominės vertės sumažėjimu. Ši žala yra dviejų rūšių, t.y. tiesioginiai nuostoliai ir negautos pajamos. Šiuo atveju apeliacinės instancijos teisme ginčas yra dėl 3000 Lt negautų pajamų, nors ieškovė prašė priteisti 8205,52 Lt. Elektros energijos apskaitos būklės patikrinimo metu 2005-05-25 galiojo 2001-12-29 ūkio ministro įsakymu Nr. 398 patvirtintos Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės ir jomis vadovaujantis apskaičiuotas žalos atlyginimas. Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija sumažinti prašomos atlyginti žalos dydį atsižvelgdama į atsakovo atsakomybės prigimtį, šalių tarpusavio santykius bei į tai, kad visiškas nuostolių atlyginimas atsakovui turėtų sunkių pasekmių, tačiau paminėtais motyvais naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo nėra pagrindo (CPK 326 str. 1d. 1p.).

9Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-330 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

10Palangos miesto apylinkės teismo 2007 m. rugsėjo 4 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai