Byla A15.-158-373/2018
Dėl transporto priemonės Mercedes-Benz 1324, valstybinis Nr. (duomenys neskelbtini) apgadinimo (duomenys neskelbtini) padaryta 5,00 eurų žala (b. l. 48)

1Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų teisėja Laima Dumskienė,

2sekretoriaujant Rasai Fedinienei,

3dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam D. P.,

4gynėjui advokatui Algirdui Misevičiui,

5transporto priemonės savininkui R. I.,

6išnagrinėjusi D. P., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), administracinio nusižengimo bylą,

Nustatė

7D. P. 2017-12-08 apie 15.45 val. ( - ), neturėdamas teisės vairuoti šios kategorijos transporto priemones, kai ši teisė jam atimta, vairavo transporto priemonę Audi A6, valstybinis Nr. ( - ) važiuodamas ta pačia kryptimi, nepasirinko saugaus atstumo iki priekyje sustojusio ( - ) automobilio Mercedes-Benz 1324, valstybinis Nr. ( - ) į jį atsitrenkė ir apgadino svetimą turtą. Po eismo įvykio, pažeisdamas Kelių eismo taisyklių reikalavimus, pasišalino iš eismo įvykio vietos, tuo pažeidė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-12-11 nutarimu Nr. 1950 patvirtintų Kelių eismo taisyklių (toliau – KET) 9, 14, 219.1 punktų reikalavimus.

8D. P. neprisipažino padaręs nusižengimą ir parodė, kad jis 2017-12-08 nevairavo transporto priemonės Audi A6, valstybinis Nr. ( - ) Jam šį automobilį apie 2017 m. lapkričio mėnesį buvo perdavęs naudotis R. I.. Jis 2017-12-08 paprašė M. D. pavairuoti automobilį Audi A6, nes pats neturi teisės vairuoti kelių transporto priemones. M. D. jį nuvežė į sporto klubą ir palikęs išvažiavo bei sutartu laiku neatvažiavo jo paimti. M. D. mašiną paliko jo (D. P.) kieme. Jis duodamas automobilį Audi A6 vairuoti M. D. nežinojo, kad šis neturi teisės vairuoti transporto priemones.

9Transporto priemonės savininkas R. I. parodė, kad automobilis Audi A6, valstybinis Nr. ( - ) nuosavybės teise priklauso jam. Jis šį automobilį yra perdavęs naudotis D. P.. Jis nežino kas 2017-12-08 vairavo jo automobilį ir padarė eismo įvykį.

10Liudytojas A. J. parodė, kad 2017-12-08 jam egzaminuojant K. V., į ( - ) automobilį Mercedes-Benz 1324, valstybinis Nr. ( - ) atsitrenkė automobilis Audi A6, valstybinis Nr. ( - ) ir jį apgadino. Jis išlipo iš automobilio Mercedes-Benz 1324 ir priėjo prie automobilio Audi A6, kurio vairuotojo langas prasidarė ir jis pamatė už vairo sėdintį iš matymo pažįstamą vaikiną. Jis pasakė vairuotojui palaukti ir grįžo į savo automobilį ieškoti deklaracijos, o Audi A6 pajudėjo. Jis dar kartą išlipo, pasakė vairuotojui palaukti, tačiau jis nuvažiavo. Automobilį Audi A6 vairavęs asmuo buvo panašus į D. P., bet, kad tai tikrai buvo šis asmuo jis 100 procentų nėra tikras. Jis D. P. iš matymo seniai pažįsta ir 99 procentais įsitikinęs, kad automobilį Audi A6 vairavo būtent jis, nes prie vairo sėdėjo labai panašus asmuo, bet jis nežinojo jo pavardės. Jam policijos pareigūnai rodė dvi nuotraukas (b.l. 14, 15) ir jo manymu vairavo panašesnis į 15 lape esantį (D. P. nuotrauka). Jis buvo priėjęs prie automobilio Audi A6 vairuotojo, pasilenkęs prie stiklo su juo kalbėjo ir yra įsitikinęs, kad M. D. šio automobilio nevairavo.

11Liudytojas K. V. parodė, kad jis 2017-12-08 Utenos m., Aušros g. transporto priemone Mercedes-Benz 1324 laikė vairavimo egzaminą. Važiuodamas link J. Basanavičiaus g. sustojo sankryžoje prie šviesoforo ir pajuto, kad kažkas įvažiavo į jo vairuojamo automobilio galinę dalį. Egzaminuotojas A. J. išlipo pažiūrėti ir pasakė, kad į jo vairuotą automobilį atsitrenkė automobilis Audi A6, valstybinis Nr. ( - ) ir pasišalino iš eismo įvykio vietos. Jis automobilio Audi A6 vairuotojo nematė.

12Liudytojas T. G., policijos pareigūnas, parodė, kad jis ir pareigūnas A. S. įvykio vietoje kalbėjo su liudytoju A. J. apie pasišalinusio automobilio vairuotoją. Pagal A. J. apibūdinimą A. S. nusprendė, kad automobilį vairavo D. P..

13Liudytojas A. S., policijos pareigūnas, parodė, kad nuvykus į eismo įvykio vietą ( - ) instruktorius paaiškino, kad į mokomojo automobilio galinę dalį įvažiavo automobilis ir pasišalino bei nurodė jo valstybinį numerį. Jis nustatė, kad automobilis priklauso R. I., kuriam paskambinęs sužinojo, jog automobilis parduotas, bet nuo įskaitos nenuimtas ir juo naudojasi D. P.. Jis paklausė ( - ) instruktoriaus ar pažįsta D. P. ir šis atsakė, kad jį žino ir kad automobilį Audi A6 vairavo labai panašus į jį asmuo.

14Liudytojas M. D. parodė, kad D. P. yra jo draugas. Jis D. P. automobiliu Audi A6 nuvežė į sporto klubą ir turėjo jį iš ten paimti po 1,5 - 2 val. Jis palikęs D. P. sporto klube važinėjo po miestą ir sankryžoje kliudė ( - ) automobilį bei pasišalino iš įvykio vietos. Jis įvykio vietoje sustojęs nebuvo, tik stabtelėjo, nes iš VĮ „Regitra“ automobilio keleivio pusės išlipo žmogus ir jis išsigandęs nuvažiavo. Jis iš ( - ) automobilio su niekuo nebendravo. Patikslino, kad turbūt neatsimena, kad bendravo su žmogumi išlipusiu iš ( - ) automobilio, jis pasakė šiam žmogui rusišką keiksmažodį. Jis nėra įgijęs teisės vairuoti kelių transporto priemones.

15Eismo įvykio vietos schemoje užfiksuota transporto priemonės Mercedes-Benz 1324, valstybinis Nr. ( - ) buvimo vieta po eismo įvykio ir šiai priemonei padaryti apgadinimai bei transporto priemonės Audi A6, valstybinis Nr. ( - ) važiavimo kryptis (b. l. 3-4).

16Dėl transporto priemonės Mercedes-Benz 1324, valstybinis Nr. ( - ) apgadinimo ( - ) padaryta 5,00 eurų žala (b. l. 48).

17D. P. 2016-02-15 Utenos rajono apylinkės teismo nutarimu atimta teisė vairuoti kelių transporto priemones 26 mėnesiams (b. l. 23).

18Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo neigia vairavęs automobilį Audi A6, kai teisė vairuoti kelių transporto priemones iš jo atimta, bei kliudęs ( - ) priklausančią transporto priemonę, ją apgadindamas ir pasišalinęs iš eismo įvykio vietos. D. P. nurodė, kad automobilį Audi A6, kurį jam buvo perdavęs naudotis R. I., jis įvykio dieną davė vairuoti M. D.. M. D. patvirtino vairavęs automobilį Audi A6 ir sankryžoje kliudęs transporto priemonę Mercedes-Benz bei iš įvykio vietos pasišalinęs.

19Ši D. P. ir M. D. pateikta įvykio versija paneigta kitais byloje surinktais įrodymais ir vertinama kaip administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens pasirinkta gynybos taktika.

20Tiesioginis įvykio liudytojas A. J., kuris iš karto po eismo įvykio priėjo prie Audi A6 automobilio ir per vairuotojo pusės langą bendravo su šį automobilį vairavusiu asmeniu teigia, kad 99 procentais įsitikinęs, jog automobilį vairavo D. P.. A. J. parodė D. P. iš matymo pažįstantis keletą metų. Iš vaizdo įrašo (b.l.28) matyti, kad A. J. du kartus buvo priėjęs prie Audi A6 automobilio ir bendravo pasilenkęs prie lango su vairuotoju. Be to, jis su vairuotoju bendravo ir atidaręs automobilio Mercedes-Benz keleivio pusės dureles. Vaizdo įraše matyti, kad buvo šviesus paros metas, nebuvo kritulių. Taigi A. J. niekas netrukdė matyti Audi A6 vairuotojo. Policijos pareigūnams parodžius A. J. D. P. ir R. I. nuotraukas, jis nurodė, kad automobilį vairavo asmuo panašus į D. P.. Liudytojas A. S., kuris kaip policijos pareigūnas atvyko į eismo įvykio vietą, parodė, kad iš to kaip A. J. apibūdino automobilį Audi A6 vairavusį asmenį, jis supratęs, kad tai galėjo būti D. P.. A. J. jam patvirtino, kad pažįsta D. P. ir kad jis galėjo vairuoti automobilį. Atkreiptinas dėmesys, kad A. J. teisme negalėjo paaiškinti kas jam kelia abejonę ar tikrai automobilį Audi A6 vairavo būtent D. P.. A. J. teismo salėje pamatęs M. D. kategoriškai paneigė, kad jis vairavo automobilį Audi A6. Kitos bylos aplinkybės taip pat paneigia, kad šį automobilį galėjo vairuoti M. D.. M. D. parodė, kad jis matė iš automobilio Mercedes-Benz išlipantį žmogų, tačiau su juo nebendravo, nes tuojau pat iš įvykio vietos išvažiavo. Vėliau pakeitė parodymus teigdamas, kad iš automobilio Mercedes-Benz išlipusiam žmogui pasakė rusišką keiksmažodį ir nuvažiavo. Šie M. D. parodymai neatitinka vaizdo įraše užfiksuotų aplinkybių, kur matyti, kad A. J. du kartus priėjo prie Audi A6 vairuotojo ir su juo kalbėjosi per vairuotojo pusės langą ir tik po to šis automobilis išvažiavo iš įvykio vietos. Be to, surašant D. P. administracinio nusižengimo protokolą jis nenurodė, kad automobilį vairavo M. D.. M. D. neturi teisės vairuoti transporto priemones ir niekada šios teisės nebuvo įgijęs, todėl nelogiška, kad D. P., kuriam atimta teisė vairuoti kelių transporto priemones, duotų jo naudojamą automobilį vairuoti kitam asmeniui taip pat šios teisės neturinčiam. Akivaizdu, kad A. J. aiškiai matė Audi A6 vairuotoją ir tik būdamas vieninteliu tiesioginiu liudytoju bijo prisiimti atsakomybę visiškai patvirtindamas šią aplinkybę. Jis negalėjo įvardinti kas jam trukdo būti visiškai įsitikinusiu, kad automobilį vairavo D. P..

21Surinktų įrodymų visuma leidžia padaryti išvadą, kad D. P., kuriam atimta teisė vairuoti kelių transporto priemones, pažeisdamas KET 14 punkto reikalavimus vairavo automobilį Audi A6, valstybinis Nr. ( - ) bei pažeisdamas KET 9, 219.1 punktų reikalavimus, vairuodamas transporto priemonę ir važiuodamas ta pačia kryptimi, nepasirinko saugaus atstumo iki priekyje sustojusio automobilio, į jį atsitrenkė ir apgadino svetimą turtą bei pasišalino iš eismo įvykio vietos.

22D. P. veiksmai, kai jis vairavo transporto priemonę neturėdamas teisės vairuoti transporto priemones bei pasitraukė iš eismo įvykio vietos, su kuriuo buvo susijęs, kai padaryta žala neviršija 15 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžio, t. y. 564,90 EUR (37,66 x 15), sudaro ANK 426 straipsnio 1 dalies sudėtį.

23Skiriant D. P. administracinę nuobaudą, atsižvelgiama į jo atsakomybę sunkinančią aplinkybę – pažeidimą padarė pakartotinai. Jo administracinę atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta.

24Taip pat atsižvelgiama į D. P. asmenybę apibūdinančius duomenis: neteistas (teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys), nusižengimų padarymo metu turėjo penkias galiojančias administracines nuobaudas už Kelių eismo taisyklių pažeidimus, t. y. už transporto priemonės vairavimą neturint teisės tai daryti, už pasišalinimą iš eismo įvykio vietos ir kt., laikotarpiu nuo 2013-02-25 iki 2016-06-27 jam keturiolika kartų paskirtos administracinės nuobaudos už Kelių eismo taisyklių pažeidimus: už nustatyto greičio viršijimą, už saugos diržų segėjimo pažeidimus ir kt.

25Įvertinus neigiamus D. P. asmenybę apibūdinančius duomenis, jo atsakomybę sunkinančią aplinkybę, nusižengimo pavojingumą, tai, kad jis sistemingai pažeidinėja Kelių eismo taisykles, kas rodo jo nerūpestingą ir atsainų požiūrį į visuomenės saugumą, jam skirtina administracinė nuobauda – bauda didesnė už sankcijos vidurkį (ANK 34 straipsnio 2 dalis).

26Sprendžiant galimo transporto priemonės konfiskavimo klausimą atsižvelgiama į tai, kad D. P. vairavo R. I. priklausančią transporto priemonę. Pagal ANK 29 straipsnio 4 dalį ne pažeidėjui nuosavybės teise priklausantis turtas gali būti konfiskuojamas tik esant šioje teisės normoje numatytoms sąlygoms. Transporto priemonės savininkas R. I. teigia, kad perleisdamas savo automobilį naudotis D. P. nežinojo, kad šis neturi teisės vairuoti kelių transporto priemones ir atitinkamai, kad jo turtas gali būti naudojamas administraciniam nusižengimui daryti. Kitų įrodymų, kurie šią aplinkybę paneigtų, byloje nesurinkta ir nenustatytas turto konfiskavimo pagrindas, numatytas ANK 29 straipsnio 4 dalies 1 punkte. Taip pat nėra duomenų, kad D. P. pats būtų perleidęs automobilį Audi A6, valstybinis Nr. ( - ) R. I. sudarydamas apsimestinį sandorį (ANK 29 straipsnio 4 dalies 2 punktas). Taip pat šiuo atveju nėra galimybės konfiskuoti R. I. priklausantį automobilį ir kitais ANK 29 straipsnio 4 dalyje nurodytais pagrindais. Todėl transporto priemonės konfiskavimas netaikytinas.

27Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis ANK 635 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 636 straipsniu,

Nutarė

28D. P. pagal ANK 426 straipsnio 1 dalį paskirti 1300 EUR baudą.

29D. P. baudą per 40 kalendorinių dienų nuo šio nutarimo išsiuntimo ar išdavimo jam dienos, o apskundus nutarimą ne vėliau kaip per 40 kalendorinių dienų nuo skundo nepatenkinimo dienos, privalo sumokėti į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų: LT78 7290 0000 0013 0151, AB „Citadele“ bankas, Nr. LT247300010112394300, „Swedbank“, AB, Nr. LT74 4010 0510 0132 4763 Luminos Bank AB, Nr. LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB bankas, Nr. LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių bankas, Nr. LT74 7400 0000 0872 3870 Luminor Bank AB, Nr. LT12 2140 0300 0268 0220 Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, Nr. LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos bankas, įmokos kodas 1001, nurodant pažeidimo identifikacinį kodą (ROIK): 18077584490.

30Išaiškinti patrauktam administracinėn atsakomybėn asmeniui, jog nustatytu laiku nesumokėta bauda išieškoma ANK 668 straipsnio 4 dalyje nustatyta priverstine tvarka išieškant ir vykdymo išlaidas.

31Nutarimas per 20 kalendorinių dienų nuo jo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Utenos apylinkės teismo Utenos rūmus.

Proceso dalyviai
1. Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų teisėja Laima Dumskienė,... 2. sekretoriaujant Rasai Fedinienei,... 3. dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam D.... 4. gynėjui advokatui Algirdui Misevičiui,... 5. transporto priemonės savininkui R. I.,... 6. išnagrinėjusi D. P., asmens kodas (... 7. D. P. 2017-12-08 apie 15.45 val. ( - ), neturėdamas... 8. D. P. neprisipažino padaręs nusižengimą ir parodė,... 9. Transporto priemonės savininkas R. I. parodė, kad... 10. Liudytojas A. J. parodė, kad 2017-12-08 jam egzaminuojant... 11. Liudytojas K. V. parodė, kad jis 2017-12-08 Utenos m.,... 12. Liudytojas T. G., policijos pareigūnas, parodė, kad jis... 13. Liudytojas A. S., policijos pareigūnas, parodė, kad... 14. Liudytojas M. D. parodė, kad D. P.... 15. Eismo įvykio vietos schemoje užfiksuota transporto priemonės Mercedes-Benz... 16. Dėl transporto priemonės Mercedes-Benz 1324, valstybinis Nr. 17. D. P. 2016-02-15 Utenos rajono apylinkės teismo nutarimu... 18. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo neigia vairavęs automobilį... 19. Ši D. P. ir M. D. pateikta įvykio... 20. Tiesioginis įvykio liudytojas A. J., kuris iš karto po... 21. Surinktų įrodymų visuma leidžia padaryti išvadą, kad 22. D. P. veiksmai, kai jis vairavo transporto priemonę... 23. Skiriant D. P. administracinę nuobaudą, atsižvelgiama... 24. Taip pat atsižvelgiama į D. P. asmenybę... 25. Įvertinus neigiamus D. P. asmenybę apibūdinančius... 26. Sprendžiant galimo transporto priemonės konfiskavimo klausimą atsižvelgiama... 27. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis ANK 635 straipsnio... 28. D. P. pagal ANK 426 straipsnio 1 dalį paskirti 1300 EUR... 29. D. P. baudą per 40 kalendorinių dienų nuo šio nutarimo... 30. Išaiškinti patrauktam administracinėn atsakomybėn asmeniui, jog nustatytu... 31. Nutarimas per 20 kalendorinių dienų nuo jo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar...