Byla e2S-41-640/2019
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis Irmantas Gaidelis ir uždaroji akcinė bendrovė „Creditum“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Veniulytė-Jankūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės ,,Techstatus“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 12 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Techstatus“ skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis Irmantas Gaidelis ir uždaroji akcinė bendrovė „Creditum“.

3Teisėja

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Pareiškėja prašė panaikinti antstolio 2018 m. rugsėjo 7 d. patvarkymą Nr. S-18-8-16470 dėl turto vertės nustatymo, ekspertizę pavedant atlikti UAB „Nepriklausomų vertintojų biuras“. Anot pareiškėjos, skundžiamame patvarkyme nurodyta areštuoto turto vertė yra didesnė nei būtina padengti išieškomai sumai.. Pareiškėjos teigimu, išieškotojo reikalavimų patenkinimui pakanka transporto priemonės Renault K, valstybinis Nr. ( - ), vertės, todėl areštas transporto priemonei Renault C, valstybinis Nr. ( - ), turi būti panaikintas. Be to, pareiškėja nesutiko su transporto priemonės Renault C, valstybinis Nr. ( - ), eksperto nustatyta turto verte, nes ekspertas nurodyto turto vertę nustatė neatsižvelgdamas į pareiškėjos nuomonę ir tokio pobūdžio turto rinkos kainas.

72.

8Suinteresuotas asmuo antstolis I. Gaidelis 2018 m. spalio 3 d. patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjos skundą (Civilinio proceso kodekso 510 straipsnio 3 dalis). Patvarkyme antstolis nurodė, kad pareiškėja nepateikė objektyvių ir realų įrodymų, jog išieškotina suma iš tiesų galėtų būti visiškai padengta iš transporto Renault K vertės, taip pat nepateikė įrodymų, jog transporto priemonės Renault C vertė turto vertintojo nustatyta netinkamai. Antstolio teigimu, išieškoma suma, atsižvelgiant į vykdymo išlaidų sumą, sudaro 78 794,02 Eur, todėl vien ši aplinkybė paneigia pareiškėjos teiginius, kad transporto priemones Renault K nustatytos vertės užtektų visai išieškomai sumai padengti. Dėl transporto priemonės Renault C vertės nustatymo antstolis pažymėjo, kad turto vertintojo pateikta turto vertinimo ataskaita yra išsami, joje detaliai aptarta vertinamos transporto priemonės būklė, individualūs požymiai, įvertintos visos transporto priemonės vertės nustatymui aktualios aplinkybės. Be to, pareiškėja nepagrįstai transporto priemonės vertę lygina su kito gamintojo transporto priemonėmis.

93.

10Suinteresuotas asmuo UAB „Creditum“ prašė skundą atmesti. Anot suinteresuoto asmens, iš pareiškėjos išieškoma skola sudaro 78 794,02 Eur, tuo tarpu areštuoto turto vertė, vertinant jį atskirais turtiniais vienetais, yra atitinkamai 75 625 Eur (Renault K) ir 58 080 Eur (Renault C), todėl net pardavus vieną transporto priemonę iš varžytynių už eksperto nustatytą kainą, jos vertės neužtektų padengti visai išieškomai skolai. Be to, tikėtina, kad turtas iš varžytynių bus parduotas už mažesnę kainą, nes transporto priemonės specifinis turtas, kurį pareiškėja eksploatuoja savo ūkinėje-komercinėje veikloje ir kurio vertė nuolat mažėja. Suinteresuoto asmens teigimu, pareiškėja nepateikė duomenų, kurie teiktų pagrindą išvadai, kad skolą bus galima išieškoti realizavus tik vieną iš transporto priemonių. Dėl transporto priemonės Renault C vertės suinteresuotas asmuo nurodė, kad tais atvejais, kai turto vertę nustato ekspertas, tai areštuoto turto vertė laikoma eksperto nustatyta turto vertė (CPK 681 straipsnio 4 dalis). Papildoma ar pakartotinė ekspertizė turto vertei nustatyti gali būti skiriama tik esant išieškotojo ar skolininko motyvuotiems prieštaravimams dėl ekspertizės išvadų (CPK 682 straipsnio 2 dalis).

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

124.

13Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. lapkričio 12 d. nutartimi skundą atmetė.

145.

15Nustatė, kad iš pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0008/18/01137 duomenų matyti, kad antstolis I. Gaidelis vykdo Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 25 d. vykdomąjį raštą dėl 62 639,05 Eur skolos, šešių procentų metinių palūkanų ir 2692 Eur bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininkės UAB „Techstatus“ išieškotojui UAB „Creditum“. Antstolis 2018 m. rugsėjo 7 d. patvarkyme nurodė, kad atliktus turto vertės paskaičiavimus, ekspertas, be kita ko, nustatė, jog vertinamo areštuoto turto Renault K, valstybinis Nr.( - ), 2014 m., rinkos vertė yra 75 625 Eur, Renault C, valstybinis Nr. ( - ), 2014 m., rinkos vertė yra 58 080 Eur. Nagrinėjamu atveju antstolis paskyrė turto (transporto priemonių Renault ir Renault C) vertinimo ekspertizę, ją atliko turto vertintojas – ekspertas UAB „Nepriklausomų vertintojų biuras“. Antstolis patvarkymu nustatė areštuoto turto vertę pagal nurodytą turto vertinimo akte. Pareiškėja, skųsdama antstolio patvarkymą, nesutiko su areštuoto turto kaina, tačiau argumentų, kad ši kaina nustatyta netinkamai ar kad ji esmingai neatitinka rinkos kainos, nepateikė. Pagrindinis pareiškėjos argumentas buvo tas, ekspertas nepagrįstai turto nevertino lyginamuoju metodu, o rinkoje panašių transporto priemonių rinkos vertė yra didesnė. Šie pareiškėjos argumentai, kuriais tik keliamos subjektyvios abejonės dėl nustatytos vertės teisingumo, iš esmės tik nurodant kito gamintojo, t. y. ne Renault, o MAN, transporto priemonių pavyzdžius, teismo vertinimu, nepaneigia eksperto nustatytos turto vertės. Antstolis privalo vadovautis eksperto nustatyta turto verte, nes turto vertinimo ekspertizę atlieka turto vertinimo kvalifikaciją turintys turto vertintojai, turintys specialių žinių ir naudojantys atitinkamus metodus turto vertei nustatyti. Nagrinėjamoje byloje turto vertinimą atliko transporto priemonių vertinimo ekspertas, kuris, priešingai nei nurodė pareiškėja, turtą vertino ir lyginamuoju metodu. Dėl to pirmosios instancijos teismas darė išvadą, kad antstolis tinkamai vykdė savo pareigas nustatant areštuoto turto vertę, o pareiškėja nepateikė motyvuotų prieštaravimų, kurie keltų abejonių eksperto nustatyta turto verte.

166.

17Pirmosios instancijos teismas nesutiko su pareiškėjos argumentu, kad antstolis areštavo pareiškėjos turtą iš viso už 133 705 Eur, nors vykdymo procese išieškomos skolos dydis sudaro 74 412,85 Eur. Iš vykdomosios bylos duomenų matyti, jog 2018 m. spalio 3 d. visa išieškotina iš pareiškėjos suma sudarė 78 794,02 Eur. Ši aplinkybė teikia pagrindo išvadai, kad nei transporto priemonės Renault K, bei Renault C vertės neužtektų išieškomai sumai padengti. Be to, varžytynėse pradinė turto pardavimo kaina nustatoma vadovaujantis CPK 718, 722 straipsniais, t. y. atitinkamai mažinamas 20 ir 40 procentų nuo nustatytos vertės, todėl nėra pagrindo teigti, kad skolos išieškojimas galėtų būti vykdomas tik iš vienos transporto priemonės. Areštuotas turtas yra specifinis, t. y. kilnojamasis turtas, kurį pareiškėja eksploatuoja savo ūkinėje-komercinėje veikloje, ir kurio vertė, laikui bėgant, nuolat mažėja, o vykdymo išlaidos ir procesinės palūkanos – didėja. Be to, turto vertės mažėjimą patvirtina ir antstolio I. Gaidelio pateiktas 2018 m. lapkričio 6 d. aktas, kuriame konstatuota, kad transporto priemonės Renault C, valstybinis Nr. ( - ), kėbulas 2018 m. rugsėjo 20 d. buvo tvarkingas, tačiau 2018 m. lapkričio 6 d. nustatyta, kad transporto priemonė jau apgadinta, todėl vien ši aplinkybė paneigia pareiškėjos teiginius apie neva didesnę areštuoto turto vertę. Taigi, pirmosios instancijos teismas sprendė, jog pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

18III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

197.

20Atskiruoju skundu UAB „Techstatus“ prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio12 d. nutartį ir bylą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

218.

22Nurodė, kad UAB „Nepriklausomų vertintojų biuras“ įvertino automobilį Renault C net dvigubai mažesne verte negu įprastai jis vertinamas rinkoje. Antstolis įkainojo transporto priemonę neatsižvelgdamas į apelianto nuomonę bei į tokio pobūdžio turto rinkos kainas. Apelianto nuomone, tikslingiausia naudoti lyginamąjį metodą, kurio esmė - vertinamo turto palyginimas su analogišku ar panašiu turtu esančiu rinkoje. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad nagrinėjamoje byloje turto vertinimą atliko transporto priemonių vertinimo ekspertas, kuris, priešingai nei nurodė pareiškėja, turtą vertino ir lyginamuoju metodu, tačiau nėra pateikta jokių duomenų, jog turto vertintojas būtų įvertinęs transporto priemonę, naudodamas lyginamąjį metodą. Šis metodas yra nustatytas metodų sąraše, kuriuo turto vertintojas privalo vadovautis. Be to yra nustatyta vertintojo pareigą pagrįsti vertinimo metodų parinkimą, kuriuo yra įvertinama transporto priemonė. Todėl, nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos teismas neįsigilino į skundo esmę, nevertino, ar antstolis veikė teisėtai. Iš pateikiamų duomenų yra akivaizdu, jog turto vertė yra nustatyta netinkamai, nes kilo daugybė pagrįstų abejonių dėl ekspertizės akto objektyvumo, jame pateikiamų faktinių aplinkybių interpretacijos. Turėdamas šiuos duomenis apeliantas mano, jog yra grubiai pažeista CPK 681 straipsnio norma. Antstolis areštavo Renault K, kurios rinkos vertė yra 75 625.00 Eur bei Renault C, kurios rinkos vertė yra 58 080.00 Eur, todėl akivaizdu, jog antstolio areštuota turto vertė yra didesnė, t. y. beveik net 2 kartus viršija piniginį išieškojimą. Todėl, nelogiška pirmosios instancijos teismo pozicija, kad nei transporto priemonės Renault K, bei Renault C vertės neužtektų išieškomai sumai padengti. Antstolio veiksmas neatitinka teisės normų reikalavimų, kadangi nėra jokio teisinio pagrindo ir logiško paaiškinimo, kokiomis teisinėmis nuostatomis vadovavosi antstolis areštuodamas dvigubai daugiau turto, priklausančio skolininkei. Taigi, apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismo nutartis yra nepagrįsta ir neteisėta, nes teismas neįvertino byloje esančių įrodymų, netinkamai juos traktavo, padarė visiškai nepagrįstas išvadas bei akivaizdžiai pažeidė reikalavimus dėl nutarties pagrįstumo, motyvavimo bei teisėtumo, todėl Skundžiama nutartis turi būti naikintina.

239.

24UAB „Creditum“ atsiliepime prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 12d. nutartį palikti nepakeistą, o skolininkės UAB „Techstatus“ atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą

2510.

26Nurodė, kad antstolis eksperto nustatyta turto verte privalo vadovautis, nes turto vertinimo ekspertizes atlieka turto vertinimo kvalifikaciją turintys turto vertintojai. Papildoma ar pakartotinė ekspertizė turto vertei nustatyti antstolio gali būti skiriama tik esant išieškotojo ar skolininko motyvuotiems prieštaravimams dėl ekspertizės išvadų. Antstolio paskirtas ekspertas yra savo srities profesionalas, kuris specializuojasi būtent transporto priemonių vertinimo srityje. Turto vertinimo ataskaita atitinka įstatymo keliamus reikalavimus, joje nurodyta įstatyminė bazė, detaliai aptarta vertinamo turto būklė, individualūs požymiai, nustatant transporto priemonės vertę, taip pat buvo atsižvelgta į visas kitas vertės nustatymui aktualias aplinkybes. Taigi, byloje skolininkė tik deklaratyviais teiginiais kelia abejones dėl turto vertintojo atlikto turto vertinimo, tačiau nepateikė jokių teisiškai reikšmingų argumentų, dėl kurių turėtų būti abejojama nustatyta turto verte ar turto vertės nustatymą atlikusio vertintojo kompetencija, taip pat neteikė nei teismui, nei antstoliui objektyvių ir pagrįstų duomenų apie turto kitokį įkainojimą ar rinkos kainos pasikeitimą. Atkreiptinas dėmesys, jog būtent lyginamąjį metodą ir naudojo antstolio paskirtas turto vertintojas. Prie bylos pridėtoje UAB „Nepriklausomų vertintojų biuras“ Kelių transporto priemonių vertinimo ataskaitoje nurodyta, kad vertintojas naudoja lyginamąjį metodą, bei pagrindė vertinimo metodų pasirinkimą todėl nesuprantamas ir teismą klaidinantis skolininkės teiginys, kad nėra jokių duomenų jog turto vertintojas būtų įvertinęs transporto priemonę, naudodamas lyginamąjį metodų bei nepagrindė metodų pasirinkimą. Antstolis Irmantas Gaidelis 2018 m. rugsėjo 7 d. patvarkymu Nr. S-18-8-16470 informavo tiek skolininkę, tiek jo atstovę apie UAB „Nepriklausomų vertintojų biuras“ atliktą vertinimą, todėl skolininkė turėjo visas galimybės pasinaudoti teise susipažinti su visa vykdomosios bylos medžiaga, t.y. nuvykti į antstolio kontorą ir susipažinti su Kelių transporto priemonių vertinimo ataskaita ir įsitikinti, kad vertintojas naudojo lyginamąjį metodą. Akivaizdu, kad skolininkė vykdymo procese veikė pasyviai, nepagrįstai savo atskirajame skunde nurodo tikrovę neatitinkančias aplinkybes bei siekia bet kokia kaina vilkinti vykdymo procesą pateikdamas teismui nepagrįstus skundus. Skolininkės pateikti tariamai panašių parduodamų transporto priemonių pavyzdžiai neįrodo ir nepagrindžia, skolininkės keliamų abejonių dėl konkrečios transporto priemonės Renault C320, vin ( - ) eksperto tariamai netinkamai nustatytos rinkos vertės, nes: 1) Skolininkė pateikė kito gamintojo, ne Renault, o MAN transporto priemonių 2 pavyzdžius, kurių lyginti negalima, kadangi transporto priemonės skirtingų gamintojų, dėl ko jų rinkos kaina negali būti ir nėra vienoda; 2) pateiktų pavyzdinių transporto priemonių pagaminimo metai skiriasi - 2016 m., o areštuotos transporto priemonės 2014 m.; 3) Skolininkės nurodytos transporto priemonės yra parduodamos ne Lietuvoje, o užsienyje, todėl jų nurodyta pirminė pardavimo kaina, negali būti vertinama kaip įrodymas, paneigiantis ekspertų nustatytą rinkos kainą Lietuvoje; 4) nėra aišku kokiais kriterijais vadovavosi Skolininkė atrinkdama minėtus skelbimus; 5) nėra aišku, kokia lyginamų transporto priemonių reali techninė būklė, kokia jų rida, modifikacija, techninės charakteristikos bei komplektacija. Skolininkė taip pat nepateikė jokių įrodymų, kad atliktas turto vertinimas būtų neteisingas, ar prieštarautų konkretiems teisės aktų reikalavimams, kad vertė nustatyta netinkamais metodais ar juo būtų nustatyta ne turto rinkos, bet kokia nors kita vertė, taip pat nepateikė jokių paskaičiavimų, vertinimų, kriterijų, patvirtinančių neteisingą turto rinkos vertės nustatymą. Todėl vien tai, kad atliktas turto vertinimas neatitiko Skolininkės lūkesčių, negali būti priežastimi atliktą turto vertinimą vertinti kaip neteisingą ar pan.

2711.

28Priešingai nei teigia, skolininkė, bylą išnagrinėjęs pirmos instancijos teismas surinko visus reikalingus įrodymus bei nustatė reikšmingus faktus, kurie buvo būtini nutarčiai dėl bylos baigties priimti. Atsakovas šioje vietoje nesąžiningai nutyli vieną iš esminių faktinių aplinkybių, jog transporto priemonės Renault C, valstybinis Nr. ( - ) yra ženkliai apgadinta, todėl vien ši aplinkybė paneigia pareiškėjos teiginius apie neva didesnę areštuoto turto vertę. Visų pirma, pažymėtina, jog šiai dienai iš Skolininkės išieškotina suma sudaro 78 794,02 Eur. Tuo tarpu, areštuoto turto vertė, vertinant jį atskirais turtiniais vienetais, yra atitinkamai - 75 625,00 Eur (Renault K), o Renault C vertinimas netenka prasmės, kadangi kaip minėta aukščiau transporto priemonė yra apgadinta. Taigi, akivaizdu, jog net ir tuo atveju jei Renault K būtų parduota iš pirmųjų varžytinių už eksperto nustatytą kainą, jos vertės neužtektų padengti visai išieškotinai sumai. Tikėtina, jog iš varžytynių turtas bus parduotas už mažesnę kainą, nei yra įvertinta ekspertų, kadangi pats turtas, iš kurio vykdomas priverstinis išieškojimas, yra specifinis, t. y. yra kilnojamasis turtas, naudotos transporto priemonės, kurias skolininkė intensyviai eksploatuoja savo ūkinėje - komercinėje veikloje, ir kurių vertė, su laiku, nuolatos kinta, ir tik mažėja. Akcentuoti, kad skolininkė kartu su skundu nepateikė absoliučiai jokių objektyvių rašytinių įrodymų, jog vienos transporto priemonės Renault K vertės pakaks pilnai padengti išieškotinoms sumoms.

2912.

30Antstolis Irmantas Gaidelis atsiliepime prašė atskirąjį skundą atmesti.

3113.

32Nurodė, kad teismo nutartis yra aiški ir motyvuota, joje objektyviai įvertinti byloje pateikti įrodymai, dėl ko visiškai pagrįstai atmestas apeliantės skundas. Apeliantė ne tik nepateikia jokių pagrįstų (objektyvių) įrodymų, tačiau ir toliau teikia melagingus duomenis, neva transporto priemonių vertė nustatyta vertintojui nesivadovaujant lyginamuoju metodu (nors turto vertinimo ataskaita yra išsami, detalizuota, joje nurodyti taikyti metodai, kiti vertės nustatymui reikšmingi duomenys), taip pat nuo antstolio ir proceso šalių, teismo, slepiama tikroji transporto priemonės Renault C, v/n ( - ), būklė. Teisinio pagrindo abejoti eksperto nustatyta transporto priemonių verte nėra. Antstoliui nekyla jokių abejonių dėl paskirto turto vertintojo veikimo laikantis įstatymų reikalavimų, profesinių žinių, ekspertizės išvadų pagrįstumo, tuo tarpu subjektyvūs apeliantės teiginiai neparemti jokiais objektyviais įrodymais. Išieškotina suma šiai dienai sudaro 79‘487.77 Eur + procesinės palūkanos iki teismo sprendimo pilno įvykdymo ir turto realizavimo išlaidos, todėl akivaizdu, kad vienos transporto priemonės teismo sprendimo įvykdymui neužtenka, be to, skolininkė netinkamai saugojo jao patikėtą transporto priemonę Renault C, v/n ( - ), kas yra nustatyta antstolio 2018 m. lapkričio 6 d. aktu, skundžiama teismo nutartimi, dėl ko jos vertė bus ženkliai sumažėjusi, lyginant su transporto būkle, kuri buvo nustatyta eksperto. Akivaizdu, kad realizavus areštuotą turtą iš antrųjų varžytynių už jų pradinę kainą antrosiose varžytynėse, gautų sumų neužteks teismo sprendimo įvykdymui. Antstolio nuomone, antstolis nėra areštavęs daugiau skolininkės turto, nei reikia išieškotinų sumų padengimui (apribojimas taikomas transporto priemonėms Renault C, v/n ( - ), ir Renault K, v/n ( - )), kadangi (1) skolininkė neišsaugojo transporto priemonės Renault C, v/n ( - ), jos pradinėje vertintojo nustatytoje būklėje, kas atitinkamai sumažina jos vertę, (2) pradinė turto pardavimo iš antrųjų varžytynių kaina sudaro 60% nustatytosios turto rinkos vertės, o dar papildomai įvertinus tai, kad procese skaičiuojamos procesinės palūkanos iki pilno teismo sprendimo įvykdymo ir pridėjus turto realizavimo išlaidas, atitinkamai akivaizdu, kad vykdomojoje byloje nustatytų faktinių aplinkybių ir LR CPK 718,722 straipsnių kontekste, arešto mastas neviršytas.

33IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3414.

35Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šio apeliacinio objekto nulemtus nagrinėjimo tvarkos ypatumus (CPK 338 straipsnis). Absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 320, 338 straipsniai).

3615.

37Apeliacijos objektą sudaro skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas skundas dėl antstolio veiksmų, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

3816.

39Iš civilinėje byloje ir teismui pateiktoje vykdomosios bylos Nr. 0008/18/01137 medžiagoje esančių duomenų nustatyta, kad antstolis Irmantas Gaidelis 2018 m. birželio 29 d. patvarkymu priėmė vykdyti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 25 d. išduotą vykdomąjį raštą dėl 62639,05 Eur skolos, 6 proc. metinių palūkanų ir 2692 Eur bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininkės UAB „Techstatus“ išieškotojo UAB „Creditum“ naudai. Vykdant išieškojimą pagal paminėtą vykdomąjį dokumentą antstolis 2018 m. liepos 2 d. patvarkymu areštavo skolininkei priklausantį turtą: kelių transporto priemones Max trailer Max 300, valst. Nr. ( - ), Renault K., valst. Nr. ( - ) Renault C, valst. Nr. ( - ), Renault K, valst. Nr. ( - ), traktorius (žemės ūkio techniką) - ratinį ekskavatorių-krautuvą Case 580ST, valst. Nr. ( - ), ratinį ekskavatorių Case WX 145, valst. Nr. ( - ), krautuvą Case SR 250, valst. Nr. ( - ), vikšrinį ekskavatorių Case CX35B, valst. Nr. ( - ). Minėtas patvarkymas buvo apskųstas teismui, tačiau Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi priimta civilinėje byloje Nr. e2YT-30334-925/2018 buvo pripažintas teisėtu ir paliktas galioti. UAB „Nepriklausomų vertintojų biuras“ vykdomojoje byloje 2018 m. rugpjūčio 30 d. pateikė ekspertizės aktą Nr. 2180853-E, kuria įvertino skolininkei UAB „Techstatus“ priklausančio turto: 1) Renault K v/n ( - ); 2) Renault C v/n ( - ); 3) Renault K v/n ( - ) 4) ratinio ekskavatoriaus –krautuvo Case 580ST; 5) ratinio ekskavatoriaus –krautuvo Case WX 145; 6) ratinio ekskavatoriaus – krautuvo Case SR 250; 7) vikšrinio ekskavatoriaus Case CX 35B; 8) Max Trailer Max 300. 2018 m. rugsėjo 7 d. patvarkymu Nr. 16470 antstolis informavo apie atliktą ekspertizę, galimybę su šia ekspertize susipažinti, per 3 dienas pateikti prieštaravimus dėl nustatytos turto vertės, apie skelbtinas pirmąsias turto varžytynes, pradinę turto parduodamo varžytynėse kainą, galimybę skolininkei pasiūlyti pirkėją. Minėtas patvarkymas skolininkei įteiktas 2018 m rugsėjo 14 d. 2018 m. rugsėjo 13 d. patvarkymu Nr. NTA 1137/18-9 panaikino dalį skolininkės turtui taikomų areštų, t.y. antstolis nurodė, jog nustatyta, kad antstolis negali areštuoti skolininkės turto iš esmės daugiau, negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. Apribojimai lieka galioti transporto priemonėms Renault K v/n ( - ) ir Renault C v/n ( - ), kurių vertės (133 705 Eur) užtenka išieškotinai sumai (74156,31 Eur) ir vykdymo išlaidoms padengti. 2018 m. rugsėjo 25 d. skolininkė UAB „Techstatus“ kreipėsi į antstolį prašydama panaikinti 2018 m. rugsėjo 7 d. patvarkymą ir atnaujinti 3 d. terminą pateikti prieštaravimus dėl ekspertizės. 2018 m. spalio 3 d. patvarkymu Nr. B-26741 antstolis atsisakė tenkinti skolininkės skundą ir persiuntė vykdomąją bylą kartu su skolininkės skundu Vilniaus miesto apylinkės teismui. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. lapkričio 12 d. nutartimi išnagrinėjęs skolininkės skundą, atsisakė jį tenkinti.

40Dėl transporto priemonės Renault C, valstybinis Nr. ( - ), vertės

4117.

42Apeliantė teigė, kad antstolis nustatė nepagrįstai mažą transport priemonės Renaut C vertę, neatitinkančią realios parduodamo turto rinkos kainos. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su tokia apeliantės pozicija.

4318.

44Pažymėtina, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija. Jos metu antstoliui keliami reikalavimai maksimaliai ir objektyviai įkainoti areštuotą turtą. CPK 681 straipsnio 1dalyje nustatyta, kad areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Jeigu turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė (CPK 681 straipsnio 4 dalis). Jeigu išieškotojas ar skolininkas pareiškia motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės išvados, jų prašymu antstolis patvarkymu gali skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę. Antstolio patvarkymas atsisakyti skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę turi būti motyvuotas ir gali būti skundžiamas teismui (CPK 682 straipsnio 2 dalis).

4519.

46Apeliantė teigia, kad antstolis nustatė nepagrįstai mažą transport priemonės Renault C vertę, kuri neatitinka realios parduodamo turto rinkos kainos. Apeliacinės intstancijos teismas neturi pagrindo sutikti su tokiais argumentais. Kaip minėta, tokiu atveju, jeigu turto vertę nustatinėja ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė. Vykdomojoje byloje buvo atlikta UAB „Nepriklausomų vertintojų biuras“ ekspertizė. Apeliacinės instancijos teismas akcentuoja, kad ekspertizę atlikęs turto vertintojas yra kvalifikuotas vertntojas, kurio ekspertizės aktu remiantis antstolis įkainojo įkeistą turtą. Byloje nėra duomenų dėl turto vertinimo netikslumo, neatitikties Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymui. Atkreiptinas apeliantės dėmesys į tai, jog kaip nepagrįsti atmesti jos argumentai, kad antstolis nustatydamas minėtos transporto priemonės rinkos kainą nesivadovavo lyginamuoju metodu. Kaip matyti iš vykdomojoje byloje esančio ekspertizės akto, ekspertas nustatinėdamas transport priemonių rinkos vertę lygino jas su kitomis rinkoje esančiomis panašiomis transporto priemonėmis, atsižvelgdamas į jų ridą, pagaminimo metus, stovį ir kitas reikšmingas aplinkybes. Tai reiškia, kad priešingai nei teigia apleiantė, nustatant automobilio Renault C vertę buvo naudojamas ir lyginamas metodas. Kitą vertus, apeliantė nepateikė jokių pagrįstų įrodymų, kad atlikti turto vertinimai būtų neteisingi ar prieštarautų konkretiems teisės aktų reikalavimams, kad nustatyta netinkamais metodais ar būtų ne turto rinkos, bet kokia kita vertė. Taigi, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje pagrįstai darė išvadą, jog antstolio veiksmai nustatant transporto priemonės Renault C rinkos vertę buvo teisėti ir pagrįsti.

47Dėl turto arešto masto

4820.

49Antstolis areštuoja skolininko turtą surašydamas turto arešto aktą. Antstolis turi teisę panaikinti turto areštą tik tuomet, jeigu turtas areštuotas antstolis. Antstolis negali areštuoti skolininko turto iš esmės daugiau, negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti (CPK 675 str. 2 str.). Skolininko turto areštas pagal CPK 675 straipsnio 1 dalyje, Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą teisinį reguliavimą yra įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis taikomas priverstinis nuosavybės teisės į turtą arba atskirų šios teisės sudėtinių dalių – valdymo, naudojimosi ar disponavimo – laikinas apribojimas.

5021.

51Nagrinėjamu atveju, pagrindinis pareiškėjos atskirojo skundo argumentas yra tas, kad antstolis pažeidė CPK 675 straipsnio 2 dalies įtvirtintą imperatyvą, draudžiantį antstoliui areštuoti skolininko turto iš esmės daugiau negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog ši įstatymo nuostata sistemiškai turi būti aiškinama taip, kad antstolis, vykdydamas jam pateiktus vykdomuosius dokumentus, turi imtis priemonių surasti ir areštuoti skolininko turto tiek, kad jo realiai pakaktų atsiskaityti su išieškotoju ir kompensuoti vykdymo išlaidas. Taigi, taikomas turto areštas turi būti efektyvus, turto areštu turi būti ne formaliai apribojamos skolininko teisės, bet taikomais apribojimais sukuriamas pagrindas realiam išieškotojo reikalavimų patenkinimui. Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, jog 2018 m. spalio 3 d. visa išieškotina iš pareiškėjos suma sudarė 78 794,02 Eur. Tuo tarpu areštuoto turto vertė pagal atliktos ekspertizės duomenis 2018 m. rugpjūčio 30 d. buvo 133705 Eur. Nors, apeliantė teigia, kad areštuoto turto vertė beveik dvigubai viršija išieškotinos sumos dydį, tačiau kaip jau teisingai nurodė ir pirmosios instancijos teismas, transporto priemonės bus parduodamos varžytynėse, todėl pradinė turto pardavimo kainą sudarys tik 60-80 proc. dabar nustatytos turto vertės, t.y. 80 223,00-106 964,00 Eur. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog transporto priemonė Renault C jau yra apgadinta, kas savaime apsunkins transporto priemonės pardavimą ir sumažins jos kainą. Kitą vertus, sutiktina ir su pirmosios instancijos teismo argumentais, jog areštuotas turtas yra specifinis, t. y. kilnojamasis turtas, kurį pareiškėja eksploatuoja savo ūkinėje-komercinėje veikloje, ir kurio vertė, laikui bėgant, nuolat mažėja, o vykdymo išlaidos ir procesinės palūkanos – didėja. Taigi, nėra pagrindo teigti, kad areštuoto, kad antstolis priimdamas 2018 m. rugsėjo 7 d. patvarkymą, pažeidė CPK 675 straipsnio 2 dalies nuostatą draudžiančią areštuoti daugiau skolininko turto, nei yra reikalinga išniekotinai sumai ir vykdymo išlaidoms vykdomojoje byloje padengti.

5222.

53Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai nėra reikšmingi pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo visiems motyvams ar esminei jų daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010).

5423.

55Atsižvelgdamas į aukščiau aptartas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo pirmosios instancijos teismo nutarčiai panaikinti. Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, nenustatyta jokių pažeidimų nei antstolio veiksmuose atliktuose vykdomojoje byloje, nei skundžiamoje pirmosios instancijos teismo nutartyje, todėl darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėta ir pagrįstą nutartį, kuri paliktina galioti.

56Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

57atskirąjį skundą atmesti.

58Palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 12 d. nutartį nepakeistą.

59Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėja... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėja prašė panaikinti antstolio 2018 m. rugsėjo 7 d. patvarkymą Nr.... 7. 2.... 8. Suinteresuotas asmuo antstolis I. Gaidelis 2018 m. spalio 3 d. patvarkymu... 9. 3.... 10. Suinteresuotas asmuo UAB „Creditum“ prašė skundą atmesti. Anot... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 4.... 13. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. lapkričio 12 d. nutartimi skundą... 14. 5.... 15. Nustatė, kad iš pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0008/18/01137 duomenų... 16. 6.... 17. Pirmosios instancijos teismas nesutiko su pareiškėjos argumentu, kad... 18. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 19. 7.... 20. Atskiruoju skundu UAB „Techstatus“ prašė panaikinti Vilniaus miesto... 21. 8.... 22. Nurodė, kad UAB „Nepriklausomų vertintojų biuras“ įvertino automobilį... 23. 9.... 24. UAB „Creditum“ atsiliepime prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018... 25. 10.... 26. Nurodė, kad antstolis eksperto nustatyta turto verte privalo vadovautis, nes... 27. 11.... 28. Priešingai nei teigia, skolininkė, bylą išnagrinėjęs pirmos instancijos... 29. 12.... 30. Antstolis Irmantas Gaidelis atsiliepime prašė atskirąjį skundą atmesti.... 31. 13.... 32. Nurodė, kad teismo nutartis yra aiški ir motyvuota, joje objektyviai... 33. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 34. 14.... 35. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 36. 15.... 37. Apeliacijos objektą sudaro skundžiamos pirmosios instancijos teismo... 38. 16.... 39. Iš civilinėje byloje ir teismui pateiktoje vykdomosios bylos Nr.... 40. Dėl transporto priemonės Renault C, valstybinis Nr. ( - ), vertės... 41. 17.... 42. Apeliantė teigė, kad antstolis nustatė nepagrįstai mažą transport... 43. 18.... 44. Pažymėtina, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš... 45. 19.... 46. Apeliantė teigia, kad antstolis nustatė nepagrįstai mažą transport... 47. Dėl turto arešto masto... 48. 20.... 49. Antstolis areštuoja skolininko turtą surašydamas turto arešto aktą.... 50. 21.... 51. Nagrinėjamu atveju, pagrindinis pareiškėjos atskirojo skundo argumentas yra... 52. 22.... 53. Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai nėra reikšmingi pirmosios... 54. 23.... 55. Atsižvelgdamas į aukščiau aptartas aplinkybes, apeliacinės instancijos... 56. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291... 57. atskirąjį skundą atmesti.... 58. Palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 12 d. nutartį... 59. Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....