Byla 2S-628-555/2012
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Tamašauskas apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo D. Ž. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 20 d. nutarties, kuria atmestas atsakovo D. Ž. prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3civilinėje byloje pagal ieškovės K. Ž. ieškinį atsakovui D. Ž., tretysis asmuo AB SEB bankas, dėl santuokos nutraukimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo, turto padalijimo ir atsakovo D. Ž. priešieškinį ieškovei K. Ž., tretieji asmenys AB SEB banakas, AB „Lytagra“, dėl santuokos nutraukimo, atsakovas D. Ž. prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki bus priimtas sprendimas civilinėje byloje įpareigoti ieškovę K. Ž. 1) jai tenkančia dalimi (1/2 dalis) vykdyti savo, kaip solidarios bendraskolės finansinius įsipareigojimus kreditoriui AB SEB bankui pagal 2005-06-27 Kredito sutartį Nr. ( - ) ir mokėti ne mažiau kaip 1500 Lt paskolos dalies ir priskaičiuotas palūkanas 2) jai tenkančia dalimi (1/2 dalis) vykdyti savo, kaip solidarios bendraskolės finansinius įsipareigojimus kreditoriui AB „Lytagra“ pagal 2010-02-01 paskolos sutartį ir mokėti ne mažiau kaip 530 Lt paskolos dalies ir priskaičiuotas palūkanas. Nurodė, kad ieškovė piktybiškai vengia savo lėšomis prisidėti vykdant įsipareigojimus kreditoriams, todėl, siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir užkirsti kelią žalai atsirasti bei išsaugoti ginčo dalyką (santuokos metu įgytą turtą) yra tikslinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 20 d. nutartimi prašymą atmetė. Nurodė, kad solidariąją prievolę įvykdęs skolininkas turi teisę regreso tvarka reikalauti iš kitų bendraskolių to, ką jis įvykdė, atskaičius jam tenkančią dalį, jeigu ko kita nenumato įstatymai ar taikos sutartis (CK 6.9 straipsnio 1 dalis). Atsakovo aukščiau paminėtos prievolės kyla iš kreditavimo teisinių santykių, o kreditavimo sandorių nuostatos yra privalomos visoms šių sandorių šalims. Teismas, atsižvelgdamas į vienos šalies prašymą, negali pakeisti kreditavimo sutarties sąlygų ir numatyti sutartyje neaptartas ir nepatvirtintas pareigas kuriai nors iš sandorio šalių. Teismas sprendė, kad pritaikius atsakovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones, gali būti pažeisti kreditorių interesai, be to, atsakovas neįrodė, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas

5Atskiruoju skundu atsakovas D. Ž. prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 20 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti. Apelianto nuomone, teismas nepagrįstai atmetė atsakovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi netinkamai taikė laikinųjų apsaugos priemonių instituto nuostatas, netinkamai taikė ir aiškino įstatymą dėl sutuoktinių solidariosios atsakomybės pagal prievoles, pažeidė įrodinėjimą reglamentuojančias teisės normas, šalių lygiateisiškumo ir ekonomiškumo principus dėl ko padare neteisėtą ir nepagrįstą išvadą. Nurodo, kad įrodė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą, kadangi pateikė rašytinius įrodymus, pagrindžiančius aplinkybes dėl pradelsto sutuoktinių įsiskolinimo AB SEB bankui (pranešimai apie skolą), kad vienasmeniškai moka paskolas kreditoriams AB „Lytagra" ir AB SEB bankui (sąskaitos išrašai), be to, jog atsakovas nėra pajėgus vienasmeniškai tinkamai vykdyti prievolinius įsipareigojimus kreditoriams. Teigia, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių dėl ieškovės piktybiško ir priešingo teisės elgesio, realu, kad gali atsirasti žala, nes hipotekos kreditorius AB SEB bankas gali kreiptis dėl skolos išieškojimo ir šalių santuokoje įgytas turtas gali būti parduotas varžytynėse. Nurodo, kad pradėjus hipoteka apsunkinto turto realizavimą, iškils grėsmė dėl šalių mažamečio sūnaus D. Ž. teisės į būstą. Todėl atsakovas ir siekia eliminuoti grėsmę dėl neigiamų pasekmių/žalos atsiradimo ir užsitikrinti realų būsimo teismo sprendimo įvykdymą dalyje dėl turto padalinimo ir finansinių įsipareigojimų kreditoriams vykdymo po santuokos nutraukimo. Taip pat nurodo, kad pagal CK 6.9 straipsnį solidarią prievolę turintys bendraskoliai, siekiant išvengti ginčų dėl bendraskolių tarpusavio atgręžtinio reikalavimo ateityje, gali prašyti teismo nustatyti kokią skolos dalį ir kokia tvarka po santuokos nutraukimo padengs kiekvienas bendraskolis ir nepaisant šių dalių nustatymo, ieškovė ir atsakovas prieš kreditorių AB SEB banką ir AB „Lytagra“ pagal pasirašytas paskolų sutartis ir toliau atsakytų kaip solidarūs skolininkai. Todėl apelianto nuomone, nepagrįstas teismo argumentas, jog prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra reiškiamas reikalavimas pakeisti kreditavimo sutarties sąlygas, ir kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones gali būti pažeisti kreditorių interesai.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė K. Ž. prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą, teismo nutartį palikti nepakeistą.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio l dalis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnio 2 dalis).

9Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas -užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. CPK 145 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymui. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja minėti universalieji civilinio proceso teisės principai. Tai suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingas jų taikymu siekiamiems tikslams.

10Pagal bylos duomenis matyti, jog atsakovas priešieškiniu civilinėje byloje, kilusioje iš šeimos teisinių santykių, pareiškė reikalavimus nustatyti, kad po santuokos nutraukimo kreditoriniai įsipareigojimai šalių vykdomi solidariai bei įpareigoti ieškovę nuo gyvenimo skyrium ir po santuokos nutraukimo mokėti įmokas kreditoriams lygiomis dalimis, t.y. po ½ dalį su atsakovu D. Ž.. Atsakovo nuomone, netaikius jo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių – įpareigoti ieškovę K. Ž. jai tenkančia dalimi (1/2 dalis) vykdyti savo, kaip solidarios bendraskolės finansinius įsipareigojimus kreditoriams AB SEB bankui ir AB „Lytagra“, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti neįvykdomu. Apelianto nuomone, teismas nepagrįstai atsisakė taikyti atsakovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones, kurios būtinos užkirsti kelią žalai atsirasti bei išsaugoti ginčo dalyką – turtą.

11Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad laikinoji apsaugos priemonė, neatitinkanti ieškovo pareikšto reikalavimo esmės ir nesusijusi su būsimo teismo sprendimo įvykdymo konkrečioje byloje apsauga, negali būti taikoma. Tokią išvadą taip pat patvirtina ir CPK 145 straipsnio 2 dalis, pagal kurią laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Tiesiogiai su pareikštu reikalavimu ir būsimo teismo sprendimo įvykdymu nesusijusių bei įtakos teismo sprendimo įvykdymui nedarančių apribojimų atsakovo atžvilgiu taikymas pažeidžia ekonomiškumo principą, todėl yra neteisėtas. Teismas gali taikyti tokias laikinąsias apsaugos priemonės, kurios atitinka ieškovo pareikšto reikalavimo esmę ir yra susijusios su sprendimo įvykdymu ieškinio tenkinimo atveju.

12Nagrinėjamu atveju pareikštas atsakovo D. Ž. priešieškinis yra dėl santuokos nutraukimo ir santuokoje įgyto turto padalijimo, t.y. nei šalių nei trečiųjų asmenų - šalių kreditorių reikalavimų dėl kredito sutarčių nutraukimo ar priverstinio skolos išieškojimo nepareikšti. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsakovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės neatitinka priešieškiniu pareikšto reikalavimo ir nesusiję su teismo sprendimo įvykdymu priešieškinio tenkinimo atveju.

13Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog taikius atsakovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones, gali būti pažeisti kreditorių interesai taip pat pakeistos kreditavimo sutarties sąlygos. Pagal atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą turinį, šalys neginčija, kad yra solidarūs kreditoriaus AB SEB banko skolininkai (CK 3.109 straipsnio 6 dalis). Pagal CK 6.6 straipsnio 4 dalį, reikalavimo teisė, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį, priklauso kreditoriui, be to, solidariąją pareigą įvykdęs skolininkas turi teisę regreso tvarka reikalauti iš visų kitų bendraskolių lygiomis dalimis to, ką jis įvykdė, atskaičius jam pačiam tenkančią dalį, jeigu ko kita nenumato įstatymai ar sutartis (CK 6.9 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgdamas į nurodytas teisės normas, apeliacinės instancijos teismas laiko teismo argumentus pagrįstais.

14Esant išdėstytoms aplinkybėms spręstina, kad teismas tinkamai priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios atskirojo skundo argumentais naikinti ar keisti pagrindo nėra, todėl atskirasis skundas atmestinas, teismo nutartis paliktina galioti (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

16Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai