Byla 2-16678-773/2014
Dėl sutarties pripažinimo negaliojančia

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Šimonis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Ignalinos statyba“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Ius Positivum“, ieškinį atsakovui UAB „Irec Lietuva“, tretiesiems asmenims BUAB „AJS spaustuvė“, atstovaujamam bankroto administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, BUAB „Darbas“, atstovaujamam bankroto administratoriaus UAB Bankroto administratorių biuras, dėl sutarties pripažinimo negaliojančia,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Ignalinos statyba“, į.k. 155550585, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Ius Positivum“ (toliau – ieškovas), kreipėsi į Kauno apylinkės teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Irec Lietuva“ , į. k. 148219364 (toliau – atsakovas), tretiesiems asmenims BUAB „AJS spaustuvė“, atstovaujamam bankroto administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, ir BUAB „Darbas“, atstovaujamam bankroto administratoriaus UAB Bankroto administratorių biuras, dėl sutarties pripažinimo negaliojančia. Ieškovas savo ieškiniu teismo prašė: 1) pripažinti UAB „Ignalinos statyba“ ir UAB „Irec Lietuva“ 2012 m. spalio 5 d. sudarytą reikalavimo perleidimo sutartį negaliojančia ab initio CK 6.66 straipsnio pagrindu; 2) pripažinus UAB „Ignalinos statyba“ ir UAB „Irec Lietuva“ 2012 m. spalio 5 d. sudarytą reikalavimo perleidimo sutartį negaliojančia, taikyti restituciją natūra: priteisti iš atsakovo UAB „Irec Lietuva“ 69 412,35 Lt dydžio sumą ieškovo UAB „Ignalinos statyba“ naudai; 3) priteisti iš atsakovo UAB „Irec Lietuva“ ieškovo UAB „Ignalinos statyba“ naudai 6 proc. metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo civilinės bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (b.l. 3-10, 123-124).

3Atsakovui teismo dokumentus įteikus paskelbiant pranešimą specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt /Teismų pranešimai (CPK 130 straipsnis, b.l. 115), jis atsiliepimo į ieškinį nepateikė, nepateikimo priežasčių nenurodė, todėl esant ieškovo prašymui (b.l. 9), rašytinio proceso tvarka šalims nepranešus priimamas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 6 dalis).

4Tretiesiems asmenims BUAB „AJS spaustuvė“, atstovaujamam bankroto administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, ir BUAB „Darbas“, atstovaujamam bankroto administratoriaus UAB Bankroto administratorių biuras, teismo dokumentus įteikus įstatymo nustatyta tvarka (CPK 123 straipsnio 2, 4 dalys, b.l. 96, 97), jie atsiliepimo į ieškinį nustatytu terminu nepateikė, nepateikimo priežasčių nenurodė.

5Ieškinys tenkintinas.

6CK 6.66 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas actio Pauliana instituto teisinis reglamentavimas, pagal kurį kreditorius turi teisę ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti. Sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, jeigu dėl jo skolininkas tampa nemokus arba būdamas nemokus suteikia pirmenybę kitam kreditoriui, arba kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės. Teismų praktikoje pripažinta, kad bendros actio Pauliana instituto taikymo sąlygos yra šios: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas; 4) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 5) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 6) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas; 7) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-15/2010; kt.).

7Teismas, spręsdamas dėl actio Pauliana taikymo sąlygų buvimo ir atlikęs formalų ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų: 2012 m. spalio 5 d. UAB „Irec Lietuva“ ir UAB „Ignalinos statyba“ sudarytos reikalavimo perleidimo sutarties, taip pat priėmimo – perdavimo akto (b.l. 21-25), išrašų iš VĮ Registrų centras ir Įmonių bankroto valdymo departamento (b.l. 26-29, 60, 79-80), kreditorių UAB „Fiberpool EU“, A. M. įmonės bei UAB „Gedsta“ finansinių reikalavimų ir PVM sąskaitų – faktūrų kopijų (b.l. 30-59), Centrinės hipotekos įstaigos Turto arešto aktų registro išrašo (b.l. 61-69), BUAB „Ignalinos statyba“ 2013 m. liepos 4 d. Dokumentų perdavimo – priėmimo akto (b.l. 70), išrašo iš Creditreform apie UAB „Irec Lietuva“ (b.l. 71-77) tyrimą nustatė, kad ieškovas ir atsakovas 2012 m. spalio 5 d. sudarė reikalavimo perleidimo sutartį. Minėta reikalavimo perleidimo sutartimi pradinis kreditorius atsakovas UAB „Irec Lietuva“ perleido 161424,60 Lt dydžio reikalavimo teisę į solidarius skolininkus trečiuosius asmenis UAB „AJS spaustuvė“ ir UAB „Darbas“ naujajam kreditoriui ieškovui UAB „Ignalinos statyba“ už 69412,35 Lt (b.l. 21-25). Teismas nustatė ir tai, kad su atsakovu UAB „Irec Lietuva“ sudarydamas ginčijamą reikalavimo perleidimo sutartį ieškovas UAB „Ignalinos statyba“ turėjo pradelstų skolų kreditoriams bendroje 1565969,76 Lt sumoje (b.l. 30-59). Be to, ieškovui ginčijamo sandorio sudarymo metu jau buvo iškelta restruktūrizavimo byla (b.l. 60), o jo turto atžvilgiu taikyti areštai (b.l. 61-69), kas reiškia, kad įmonė buvo faktiškai nemoki ir turėjo daug pradelstų įsiskolinimų kreditoriams. Nepaisant sunkios finansinės padėties ieškovas iš atsakovo už 69412,35 Lt įsigijo reikalavimo teisę į bankrutuojančias įmones, iš kurių išieškojimas iš esmės neįmanomas - į UAB „AJS spaustuvė“ (b.l. 29) ir į UAB „Darbas“ (b.l. 27), taip pažeidžiant įmonės ir jos kreditorių teises. Tuo atveju, jei šalys nebūtų sudarę ginčijamos sutarties ir ieškovas šios sutarties pagrindu nebūtų sumokėjęs 69412,35 Lt atsakovui, ieškovas šią sumą būtų galėjęs naudoti visų kreditorių finansiniams reikalavimams proporcingai dengti. Byloje esančiais duomenimis ginčijama sutartis sudaryta nesant teisinio privalomumo jos sudaryti, be to, nurodytos aplinkybės pagrindžia ir šalių nesąžiningumą - ieškovas neabejotinai žinojo, kad jis turi finansinių sunkumų ir negali įvykdyti visų savo įsipareigojimų kreditoriams, tačiau ginčijamą reikalavimo perleidimo sandorį vis tiek sudarė, tuo tarpu jeigu atsakovas būtų įvykdęs savo pareigą pasidomėti kita reikalavimo perleidimo sutarties šalimi, jam būtų tapę žinoma, kad įmonė yra nemoki, jai iškelta restruktūrizavimo byla, t.y. jog įmonė turi finansinių sunkumų, atitinkamai ir kreditorių. Teismui nustatant, ar nepraleistas vienerių metų ieškinio senaties terminas (CK 6.66 straipsnio 3 dalis), taikytinas Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 8 punktas, pagal kurį administratorius apie sandorius sužino nuo dokumentų apie šių sandorių sudarymą gavimo dienos. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad BUAB „Ignalinos statyba“ dokumentai bankroto administratoriui buvo perduoti 2013 m. liepos 4 d. (b.l. 70), todėl ieškovui kreipiantis į teismą su 2014 m. liepos 3 d. ieškiniu (b.l. 3, 82), vienerių metų ieškinio senaties terminas nėra praleistas (CK 6.66 straipsnio 3 dalis). Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą bei ieškovo pateiktus įrodymus darytina išvada, kad pasitvirtinus paminėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui ginčijamas susitarimas atitiktų visas actio Pauliana instituto taikymui keliamas sąlygas ir būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą, todėl tarp UAB „Ignalinos statyba“ ir UAB „Irec Lietuva“ 2012 m. spalio 5 d. sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis pripažintina negaliojančia ab initio (CK 6.66 straipsnis).

8Teismui pripažinus negaliojančia 2012 m. spalio 5 d. UAB „Ignalinos statyba“ ir UAB „Irec Lietuva“ sudarytą reikalavimo perleidimo sutartį negaliojančia jos sudarymo dienos (ab initio), taikytina restitucija natūra, ieškovui UAB „Ignalinos statyba“ priteisiant iš atsakovo UAB „Irec Lietuva“ 69412,35 Lt (CK 6.145 straipsnio 1 dalis, 6.146 straipsnis).

9Visiškai patenkinus ieškinį iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos ir 6 (šešių) procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

10Valstybė šioje byloje patyrė 16,69 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, todėl ieškinį tenkinus visiškai, šios išlaidos valstybės naudai priteistinos iš atsakovo UAB „Irec Lietuva“ (CPK 88 str. 3 p., 96 str. 1 d.). Paduodamas ieškinį nuo žyminio mokesčio mokėjimo ieškovas buvo atleistas CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu, todėl ieškinį tenkinus visiškai, 2082 Lt žyminis mokestis valstybės naudai priteistinas iš atsakovo UAB „Irec Lietuva“, t.y. viso valstybės naudai iš atsakovo priteistina 2098,69 Lt bylinėjimosi išlaidų (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 3 p., 96 str. 1 d.).

11Teismas, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-287 straipsniais,

Nutarė

12Ieškinį patenkinti visiškai.

13Pripažinti negaliojančia nuo jos sudarymo momento UAB „Ignalinos statyba“, į. k. 155550585, ir UAB „Irec Lietuva“, į. k. 148219364, 2012 m. spalio 5 d. sudarytą reikalavimo perleidimo sutartį.

14Taikyti restituciją natūra - priteisti iš atsakovo UAB „Irec Lietuva“, į.k. 148219364, ieškovo UAB „Ignalinos statyba“, į.k. 155550585, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Ius Positivum“, naudai 69412,35 Lt (šešiasdešimt devynis tūkstančius keturis šimtus dvylika litų ir trisdešimt penkis centus) sumą ir 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme – 2014 m. liepos 8 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Priteisti iš atsakovo UAB „Irec Lietuva“, į.k. 148219364, 2098,69 Lt (du tūkstančius devyniasdešimt aštuonis litus ir šešiasdešimt devynis centus) bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. ( - ), AB Swedbank, kodas 73000, įmokos kodas 5660.

16Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai