Byla 2-2997-392/2013
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo SIA „Blazma Balt“ atžvilgiu iki arbitražinio bylos nagrinėjimo bei rašytinio proceso tvarka jį išnagrinėjęs

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Virginijus Kairevičius, susipažinęs su ieškovo UAB „Arko AG” prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo SIA „Blazma Balt“ atžvilgiu iki arbitražinio bylos nagrinėjimo bei rašytinio proceso tvarka jį išnagrinėjęs,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Arko AG” pateikė teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo SIA Blazma Balt atžvilgiu. Prašė areštuoti atsakovui SIA „Blazma Balt“ priklausantį nekilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ir (ar) kilnojamąjį turtą už 214 045,3 USD. Ieškovas nurodė, kad tarp jo ir Latvijoje veikiančio ribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens SIA „Blazma Balt“ 2009-02-01 buvo sudaryta sutartis Nr. 003 LV/ARK-BB/2009, kurios pagrindu ieškovas atsakovui tiekė akmens anglį. Atsakovas nėra įvykdęs įsipareigojimo atsiskaityti su ieškovu, ir yra susidariusi 69 365,69 USD skola (59 058,85 USD skola ir 10 306,84 USD delspinigiai). Ieškovas pažymėjo, kad atsakovas ieškovui žada su juos atsiskaityti, tačiau neatsiskaito. Skolos suma yra itin didelė. Su ieškovu neatsiskaitoma jau ilgiau nei vienerius metus. Nurodytos aplinkybės leidžia abejoti atsakovo sąžiningumu bei sugebėjimu tinkamai vykdyti sutartines prievoles, ir ieškovas turi pagrindo manyti, kad atsakovas ketina nesąžiningai perleisti savo turtą ir tokiu būdu išvengti didelio įsiskolinimo ieškovui. Taigi yra didelė rizika, kad arbitražo sprendimo vykdymas pasunkės arba apskritai pasidarys neįmanomas.

3Ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkintinas iš dalies.

4Komercinio arbitražo įstatymo 27 str. 2 d. numato, kad šalis turi teisę prašyti Vilniaus apygardos teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ar užtikrinti įrodymus iki arbitražinio nagrinėjimo pradžios arba iki arbitražo teismo sudarymo.

5Kaip matyti iš 2009-12-01 tarp šalių sudarytos sutarties Nr. 003 LV/ARK-BB/2009 10 p., šalys susitarė, kad visi ginčai ir nesutarimai, kurie gali atsirasti pagal šią sutartį arba dėl jos, turi būti sprendžiami Arbitražo teisme prie Asociacijos Tarptautiniai prekybos rūmai Vilniaus mieste, nesikreipiant į įprastus teismus, pagal bylų nagrinėjimo nurodytoje įstaigoje taisykles. 2012-12-28 pranešime apie arbitražą Nr. 255/12-256 nurodyta, kad 2012-12-28 nutartimi Vilniaus komercinio arbitražo teismo pirmininkas pradėjo arbitražo procedūrą pagal ieškovo UAB „Arko AG“ ieškinį atsakovui SIA „Blazma Balt“ dėl skolos, delspinigių ir visų ginčo sprendimo išlaidų priteisimo (ieškininio reikalavimo dydis - 69 365,69 USD). Kadangi dar nėra sudarytas arbitražo teismas, prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių spręstinas Vilniaus apygardos teisme.

6Kadangi ieškinys, pareikštas Vilniaus komercinio arbitražo teismui, yra tikėtinai (prima facie) pagrįstas, iš atsakovo reikalaujama priteisti 69 365,69 USD suma laikytina didele (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis 2011 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-658/2011; 2011 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-152/2011). Be to, atsakovas sutartinių prievolių nevykdo jau daugiau nei vienerius metus, todėl spręstina, kad yra pagrindas atsakovo atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

7Ieškovas prašė taikyti areštą atsakovo turtui ir (ar) piniginėms lėšoms 214 045,3 USD sumai. Tačiau teismas, atsižvelgdamas į šalių interesų pusiausvyrą bei į atsakovo teisėtus interesus, mano, kad ieškinio, kurio suma yra 69 365,69 USD, reikalavimams užtikrinti pakanka areštuoti atsakovo turtą ir (ar) pinigines lėšas būtent 69 365,69 USD, o ne 214 045,3 USD, kaip prašo ieškovas, sumai. Esant šioms aplinkybėms ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkintinas iš dalies.

8Siekiant nepakenkti ieškovo interesams bei šios nutarties operatyvumui ir efektyvumui, be to, nesant realios galimybės informuoti atsakovą apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, nepažeidžiant įstatymo nustatyto trijų dienų termino, skirto prašymui dėl laikinųjų apsaugos priemonių išnagrinėti, nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių priimama nepranešant atsakovui.

9Teismas, vadovaudamasis Komercinio arbitražo įstatymo 27 str. 1 d., CPK 144 str. - 150 str., 290 str., 291 str.

Nutarė

10Prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkinti iš dalies.

11Ieškovo UAB „Arko AG” (j. a. k. ( - ), buveinė - ( - )) ieškinio reikalavimų užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštą.

12Areštuoti SIA „Blazma Balt“ (j. a. k. ( - ) buveinė - ( - )) priklausantį nekilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ir (ar) kilnojamąjį turtą neviršijant 69 365,69 USD (182 723,1 Lt) sumos, uždraudžiant minėtą turtą perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti bei mažinti jo vertę.

13Nutarties vykdymą pavesti ieškovo pasirinktam antstoliui.

14Nutarties kopijas išsiųsti vykdymui Turto arešto aktų registro tvarkytojui – Centrinei hipotekos įstaigai, bylos šalims.

15Nutartis vykdoma skubiai.

16Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai