Byla e2-12389-901/2017
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Laura Spalvienė, sekretoriaujant Jolitai Kinderienei, dalyvaujant ieškovės įgaliotam atstovui M. A., atsakovės atstovui advokato padėjėjui L. V.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „Tavo pastogė“ ieškinį atsakovei B. K. dėl skolos ir delspinigių priteisimo.

3Teismas

Nustatė

42017-07-18 Klaipėdos miesto apylinkės teisme priimtas nagrinėjimui ieškovės UAB „Tavo pastogė“ ieškinys atsakovei B. K. dėl 4326,85 Eur skolos, 302,17 Eur delspinigių, 5 procentų metinių procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Ieškovė teikia butų ir kitų patalpų bendrojo naudojimo objektų priežiūrą, administravimo ir eksploatavimo paslaugas bei techninės eksploatacijos priežiūros paslaugas namui, esančiam ( - ), kuriame atsakovei B. K. nuo 2007-01-24 priklauso negyvenamosios patalpos - sandėliai numeriu ( - ) ir numeriu ( - ). Aplinkybė, kad pastate, adresu ( - ), yra atsakovei priklausančios negyvenamosios patalpos - sandėliai paaiškėjo tik 2017 m. pasikeitus daugumai ieškovės darbuotojų bei atlikus bendrovės administruojamo pastatų patalpų inventorizaciją bei 2017-06-02 gavus VĮ Registrų centro duomenis apie administruojamo namo visas patalpas, jų plotus, savininkus bei jų pasikeitimus. 2017-06-21 atsakovei buvo išsiųstas raštas dėl įsiskolinimo už penkerių metų laikotarpį už negyvenamąsias patalpas - sandėlius sumokėti iki 2017-06-30, tačiau atsakovė skolos nepadengė iki šiol. Kadangi atsakovė prievolės mokėti mokesčius nevykdė, ieškovė vadovaudamasi teisės aktais paskaičiavo 302,17 Eur delspinigių už paskutinius šešis mėnesius.

5Atsakovė B. K. su ieškiniu nesutinka, prašo atmesti kaip negrįstą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovės atstovas pažymi, kad tik 2017 m. ieškovas kreipėsi į atsakovę su pretenzijomis dėl skolos už sandėlius apmokėjimo, nors faktai apie atsakovės nuosavybės teises į juos įregistruoti nuo 2007 m. Už didelį laikotarpį paskaičiuotai skolai sumokėti ieškovė nustatė itin mažą terminą, netrukus po raginimų kreipėsi į teismą. 2017-06-15 pateikė ieškovei rašytinį paklausimą, prašydama pateikti informaciją, nurodant administravimo mokesčių skaičiavimo pagrindą, metodiką. Atsakymo iš ieškovės atsakovė nesulaukė. Atsakovė administracines patalpas ( - ), ir negyvenamąsias patalpas – sandėlius, esančius ( - ), ir ( - ), valdo 2007-01-27 paveldėjimo teisės liudijimo Nr. 823 pagrindu. Pažymi, kad nuo 2007 m. ieškovės sąskaitų už sandėlius atsakovė negaudavo. Iš ieškovės sąskaitų sumokėti mokesčius negaudavo ir ankstesnis sandėlių savininkas K. P., nuosavybes į šias patalpas įregistravęs 2005 m. ir 2006 m. teismo sprendimų pagrindu. Pažymi, kad šios rūsio patalpos, kurios pagal Mažeikių savivaldybės norminį dokumentą, reglamentuojantį administravimo mokesčių mokėjimą, nepatenka į plotą, nuo kurio skaičiuojami mokesčiai. Mokesčiai skaičiuojami tik nuo „pastato naudingo ploto“, į kurį pagal STR 1.05.06:2010 6.11 punktą atsakovės sandėliai, esantys nešildomame rūsyje, nepatenka, todėl atsakovė neturėjo pareigos savarankiškai skaičiuoti ir apmokėti administravimo mokesčio už sandėlių patalpas. Atsakovė geranoriškai apmoka visas sąskaitas, kurias ieškovė teikia dėl bendrų patalpų administravimo, susijusio su negyvenamosiomis patalpomis, ( - ), nes tik už šias patalpas, kurios yra šildomos, atsakovė privalo mokėti mokesčius ieškovei.

6Teismas

konstatuoja:

7Nustatyta, kad ieškovė UAB „Tavo pastogė“ nuo 2001 m. teikia namo, esančio Žemaitijos g. 18, Mažeikių m., butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas remiantis 2001-06-29 Mažeikių rajono valdybos sprendimu Nr. 298 ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-12-11 įsakymu Nr. A1-2638.

8Iš Nekilnojamojo turto registro duomenų nustatyta, kad atsakovė B. K. yra 203,47 kv.m. ploto negyvenamosios patalpos – kurjerių tarnybos patalpos, ( - ), u/n ( - ), taip pat 29,45 kv.m. ploto negyvenamosios patalpos – sandėlio, esančio ( - ), u/n ( - ), ir 266,04 kv.m. ploto negyvenamosios patalpos – sandėlio, esančio ( - ), u/n ( - ), savininkė. Atsakovės nuosavybės teisės į šias patalpas VĮ Registrų centre įregistruotos 2007-02-06 remiantis 2007-01-27 paveldėjimo teisės liudijimo Nr. 823 pagrindu. Ankstesni šių namo rūsyje esančių sandėlio patalpų savininkai K. P. ir K. P. individuali įmonė nuosavybės teises į minėtus sandėlius įregistravo Mažeikių rajono apylinkės teismo 2005-06-28 civilinėje byloje Nr. 2-1622-147/2005 ir 2006-01-31 sprendimo civilinėse bylose Nr. 2-364-147/2006 pagrindu, kuriais nustatyti atitinkami juridinę reikšmę turintys faktai dėl šių po K. P. išsipirktu butu, ( - ), ir po K. P. individualios įmonės įgytų butų (Nr. ( - )), ( - ), esančių pagalbinių patalpų valdymo nuosavybės teise.

9Kaip matyti iš Nekilnojamojo turto registro išrašų apie minėtas tris atskiras patalpas 2013-01-02 atsakovė B. K. su W. E. buvo sudariusi panaudos sutartį Nr. B130102. Atsakovės atstovo teigimu panaudos gavėjas faktiškai šiomis patalpomis naudojosi tik kelis mėnesius nuo sutarties sudarymo, tačiau šiam nemokant mokesčių už šias patalpas, atsakovė yra viešališkai nutraukusi panaudos sutartį, tačiau dėl didelio užimtumo nėra apie tai pranešus VĮ Registrų centrui. Ginčo šalių atstovai nesutiko šio asmens traukti į bylą trečiuoju asmeniu, teigdami, kad jis neturi jokio suintesuotumo šia byla, o atsakovės atstovas nurodė, kad mokesčius už panaudos gavėją susimokėjo atsakovė pati ir panaudos davėjui dėl to pretenzijų neturi ir ateityje nereikš.

10Dėl skolos priteisimo.

11Ieškovė už laikotarpį nuo 2012-04-01 iki 2017-03-31 prašo priteisti iš atsakovės 4326,85 Eur įsiskolinimą už negyvenamųjų patalpų – sandėlių, esančių ( - ), ir ( - ), bendrojo naudojimo objektų priežiūrą, bendrosios dalinės nuosavybės administravimo ir eksploatavimo paslaugas bei kaupimo įmokas. Pateikia 2017-07-10 skolos skaičiuotes dėl kiekvienos iš atsakovės negyvenamosios patalpos - sandėlio skolos susidarymo atskirai. Ieškovės atstovo teigimu tik 2017 m. šio namo administratoriui sužinojus apie tai, kad už sandėlius juos suformavus ir įregistravus kaip atskiras patalpas nėra mokami mokesčiai, iš atsakovės 2017-06-21 raštu pareikalauta už sandėlius sumokėti iki 2017-06-30. Ieškovės atstovo teigimu skola atsakovei ieškovės skaičiuota tik už pastaruosius penkerius metus vadovaujantis teisingumo ir sąžiningumo principais. Sąskaitos anksčiau sandėlių savininkas nebuvo teikiamos, nes nei ankstesnis šių negyvenamų patalpų savinininkas nei iš jo šias negyvenamasias patalpas paveldėjusi atsakovė neinformavo ieškovės apie įregistruotus turimus sandėlius. Ieškovės atstovo teigimu įstatymai nenumato, kad namo administratorius nuolat užklaustų VĮ Registrų centrą apie administruojamo namo butų ir kitų patalpų savininkų pasikeitimus, kas susiję su didelėmis išlaidomis administratoriui.

12Atsakovės atstovas neginčija ieškovės mokesčių paskaičiavimo, kitokio paskaičiavimo teismui neteikė, tačiau neigia atsakovės pareigą mokėti ieškovei jos paskaičiuotus mokesčius už sandėlius, kadangi remiantis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-12-14 įsakymo Nr. T1-378 „Dėl UAB „Tavo pastogė“ butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo, nuolatinės privalomosios priežiūros darbų, avarijų lokalizavimo ir likvidavimo bei namo kaupimo fondo tarifų patvirtinimo” 1 punktą patvirtintas butų ir kitų patalpų bendrosios nuosavybės administravimo tarifas už 1 kv. m bendro naudingo ploto 0,17 Lt be PVM (0,20 Lt su PVM). Taigi ieškovė galėjo skaičiuoti mokesčius tik nuo „pastato naudingo ploto“, į kurį pagal minėtą įsakymą, skirtą tiesiogiai ieškovei vadovautis skaičiuojant administruojamų namų mokesčius, tiek pagal STR 1.05.06:2010 atsakovės sandėliai, esantys nešildomame rūsyje, nepatenka. STR 1.05.06:2010 6.11 nurodyta, kad „pastato naudingas plotas – visų šiltomis atitvaromis atitveriamų ar atitvertų patalpų plotų suma, m2. Į naudingą plotą neįskaitomas uždarų laiptinių, atvirų ar pusiau atvirų laiptinių laiptatakių ir tarpinių aikštelių, liftų šachtų, nešildomų rūsių (pusrūsių), šiltomis atitvaromis neatitveriamų ar neatitvertų palėpės patalpų plotas”.

13Su tokiais atsakovės atstovo teiginiais nesutiktina, kadangi nuo 2017 m. pradžios jau nebegalioja tiek minimas administracinis aktas, tiek minimas statybos techninis reglamentas su jų pakeitimais. Be to reikia pažymėti, kad tiek nuo 2017 m. pradžios tiek ieškovės paskaičiuotos skolos susidarymo laikotarpiu (2012 m. – 2017 m.), t.y. kai galiojo atsakovės atstovo minimi aktai, butų, rūsio ir kitų patalpų savininkai kaip bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektai turėjo pareigą mokėti mokesčius už bendrojo naudojimo objektų priežiūrą, bendrosios dalinės nuosavybės administravimo ir eksploatavimo paslaugas bei kaupimo įmokas nepriklausomai nuo turimų patalpų paskirties ir naudojimosi šiais ar kitais bendrosios dalinės nuosavybės objektais intensyvumo tiek pagal įstatymą tiek remiantis teismine praktika, susiformuotą šiuo klausimu.

14Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Pagal CK 4.82 straipsnio 3 dalį butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodyta, kad bendrijos narys privalo apmokėti bendrijos nustatytas išlaidas, susijusias su namo bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra, remontu ar tvarkymu pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomus statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, taip pat žemės sklypo naudojimu ir priežiūra, proporcingai jo daliai bendrojoje nuosavybėje. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigų konkrečiais atvejais, yra konstatavęs, kad buto savininkas kartu yra ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektas, todėl pagal daiktinės teisės normas privalo padengti išlaidas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimu, priežiūra ir remontu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-11-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-579/2003).

15Reikia pažymėti, kad Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-19 įsakymu Nr. T1-184 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau Aprašas) nuo 2015-09-01 pripažinti netekusiais galios Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-12-14 sprendimas Nr. T1-378 ir 2009-01-30 sprendimas Nr. T1-22 dėl 2007-12-14 sprendimo pakeitimo. Apraše nustatyta kaip turi būti apskaičiuojamas konkretaus namo bendrojo naudojimo objektų maksimalus mėnesio tarifo dydis be PVM už vieną kvadratinį metrą naudingojo ploto. Pastato naudingo ploto sąvoka nėra pateikiama, duodant nuorodą, kad šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatuose (patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-08-05 nutarimu Nr. 831). Šiuose nuostatuose pastato naudingo ploto sąvoka taip pat nėra pateikiama, tačiau yra išskiriama kokius mokesčius administratorius kas mėnesį apskaičiuoja proporcingai patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės daliai ir kad patalpų savininkai (naudotojai) Nuostatuose nurodytus mokėjimus ir įmokas privalo mokėti kas mėnesį, ne vėliau kaip iki kito mėnesio paskutinės kalendorinės dienos, jeigu paslaugų pirkimo sutartyse nenustatyta kitaip (Nuostatų 8-10 punktai).

16Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-11-07 įsakymu Nr. D1-738 pripažintas netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-12-30 įsakymas Nr. D1-708 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais. 2016-11-07 įsakymu patvirtintas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, kuriame pastato naudingo ploto sąvoka taip pat nėra pateikiama. Šios sąvokos turinys yra aptartas Lietuvos Aukščiausio Teismo praktikoje, analizuojant konkrečius atvejus dėl patalpų savininkų pareigos mokėti bendrosios dalinės nuosavybės mokesčių administratoriui mokesčius už bendrojo naudojimo objektų priežiūrą, bendrosios dalinės nuosavybės administravimo ir eksploatavimo paslaugas bei kaupimo įmokas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009-11-27 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009, nagrinėdamas iš esmės analogiškus bendrosios dalinės nuosavybės administratoriaus (Bendrijos) reikalavimus dėl skolos priteisimo iš negyvenamųjų patalpų savininko, kuris reikalavo mokesčius skaičiuoti išminusuojant jo turimas rūsio patalpas, pažymėjo, kad atsižvelgiant į CK 4.82 straipsnio 5 dalyje įtvirtintos teisės normos tikslus ir su bendrosios dalinės nuosavybės dalimi įstatymų siejamas savininko teises ir pareigas, nuosavybės teise priklausančių patalpų gyvenamajame name naudingasis plotas suprantamas kaip visas tame name savininko faktiškai turimas (užimamas) plotas. Pažymėta ir tai, kad nustatant bendraturčio faktiškai turimą (užimamą) plotą yra teisiškai nereikšminga atitinkamų patalpų funkcinė bei naudojimo paskirtis, taip pat naudojimosi jomis dažnumas, intensyvumas ir panašiai. Priešingas aptariamosios teisės normos aiškinimas galėtų iškreipti proporcingumo principą ir nulemti neproporcingai dideles arba mažas konkretaus butų ar kitų patalpų savininko išlaidas, susijusias su nuosavybės teisės į bendrąją dalinę nuosavybę įgyvendinimu. Tai, kad poįstatyminiai teisės aktai nereglamentuoja patalpų naudingojo ploto skaičiavimo, neteikia teisinio pagrindo kitaip aiškinti CK 4.82 straipsnio 5 dalį. Tiek minėtoje kasacinio teismo nutartyje, tiek kitose Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse iš esmės analogiškose bylose pažymėta, kad į palyginamuosius naudinguosius plotus turi būti įskaičiuojamas ir butų ir kitų patalpų savininkų rūsio patalpų plotas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-10-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2013, 2014-04-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-197/2014). Šiuo atveju tai, kad atsakovei ir ankstesniam negyvenamų patalpų – sandėlių, esančių rūsio patalpose, savininkei ieškovė nesiuntė sąskaitų kiekvieną mėnesį neturint duomenų apie įteisintas ir įregistruotas konkretaus savininko rūsio patalpas ir tai, kad ieškovė tik 2017 m. pareikalavo iš atsakovė dengti skolą, suteikdama gan trumpą terminą padengti skolą neatleidžia atsakovės nuo pareigos mokėti ieškovei mokesčius, kurių ji nemokėjo nuo 2007 m.

17Nesutiktina su atsakovės atstovo teiginiais, kad minėti sandėliai yra atsakovės 2007 m. paveldėtų negyvenamųjų administracinės paskirties patalpų ( - ), priklausiniai. Šių patalpų VĮ Registro centro pažymėjime sandėlių patalpos neatsispindi, kaip šių patalpų priklausinis yra išskiriama tik bendro naudojimo patalpa a-9. Be to ir minėtuose Mažeikių rajono apylinkės teismo 2005 m. ir 2006 m. sprendimuose šios patalpos įvardijamos kaip pagalbinės patalpos, o iš VĮ Registro centro pažymėjimų matyti, kad jos suformuotos kaip atskiros patalpos, su atskirais unikaliais numeriais. Todėl ieškovė pagrįstai atsakovei teikia atskiras mokesčių sąskaitas už sandėlius ir teisingai įsiskolinimą skaičiuoja atskirai nuo atsakovės turimų negyvenamųjų patalpų – kurjerių tarnybos patalpos( - ). Kaip jau minėta pagal teisminę praktiką nepriklausomai nuo to, kokia turimų patalpų paskirtis, taip pat nepriklausomai nuo to, ar nuosavybės teise turimos patalpos yra šildomos, šių patalpų savininkas turi pareigą dengti išlaidas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimu, priežiūra ir remontu, todėl atsakovė turi pareigą mokėti ieškovei mokesčius ne tik už administracines patalpas, kurios atsakovė neneigia, tačiau ir pareigą mokėti ieškovei jos paskaičiuotus mokesčius už atsakovės sandėlius.

18Įvertinus nurodytą pripažintina, kad ieškovės reikalavimas dėl 4326,85 Eur skolos priteisimo yra pagrįstas tiek įstatymų nuostatomis tiek teismine praktika, todėl yra tenkintinas, bei ši skolos suma yra priteistina ieškovei iš atsakovės.

19Dėl delspinigių, palūkanų priteisimo.

20Ieškovas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-01-25 nutarimo Nr. 124 „Dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos“ 3.1. punktu (punkto redakcija pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-10-04 nutarimą Nr. 1161 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-01-25 nutarimo Nr. 124 „Dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos“ dalinio pakeitimo“) už laiku ieškovei neįvykdytą prievolę prašo už paskutinius šešis mėnesius iki kreipimosi į teismą dėl skolos išieškojimo prašo priteisti 302,17 Eur delspinigių. Delspinigius skaičiuoja po 0,04 proc. už kiekvieną uždelstą apmokėti kas mėnesį teiktinų sąskaitų dieną. Ieškovas delspinigių paskaičiavimus yra išdėstęs 2017-07-10 skolos skaičiuotėse dėl kiekvienos iš atsakovės negyvenamosios patalpos - sandėlio atskirai.

21Atsakovės atstovas neginčijo ieškovės teisės skaičiuoti delspinigius remiantis minėtu teisės aktu, tačiau teikdamas paaiškinimus pažymėjo, kad šiose skolos skaičiuotėse jau pirmose neapmokėtose sąskaitose nuo 2012 m. balandžio mėnesio nurodyta, kad uždelsta 181 diena, todėl delspinigiai galimai paskaičiuoti neteisingai.

22Ieškovės atstovas paaiškino, kad atsakovė už ieškovės teiktas paslaugas neapmokėjus nuo pat sandėlių įgijimo, delspinigiai remiantis netesyboms taikytinu sutrumpintu senaties terminu šiuo atveju paskaičiuoti už paskutinius skolos susidarymo mėnesius, o šios skolos skaičiuotės yra užpildytos remiantis kompiuterine programa, kur ir ankstesniais mėnesiais matosi paskutinis įvestas maksimalus delspinigių skaičiavimo laikotarpis (181 d.).

23Teismo vertinimu atsakovei laiku nemokant mokesčių namo administratoriui net ir nesant ieškovės raginimo, esant uždelstiems mokėjimams už negyvenamųjų patalpų – sandėlių, esančių ( - ), ir ( - ), bendrojo naudojimo objektų priežiūrą, bendrosios dalinės nuosavybės administravimo ir eksploatavimo paslaugas bei kaupimo įmokas ieškovė pagrįstai reikalauja juos priteisti iš atsakovės. Atsakovės atstovui nepagrindus savo teiginių, kad delspinigiai paskaičiuoti neteisingai, nepateikus savo argumentuotų paskaičiavimų, o ieškovei įrodžius, kad juos teisėtai ir teisingai skaičiuoja, teismas tenkina ieškovės reikalavimą dėl 302,17 Eur delspinigių iš atsakovės priteisimo.

24Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi iš atsakovės ieškovei taip pat priteistinos ir 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

25Teismas nepasisako dėl kitų šalių atstovų argumentų, rašytinių įrodymų bei nustatytų bylos aplinkybių, kurios teismo nuomone sprendimui įtakos neturi.

26Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

27Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš antrosios šalies (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 93 str. 1 d.). Ieškovės ieškinį patenkintinus, ieškovei iš atsakovės priteistina 104,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 str.).

28Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės nepriteistinos, nes neviršija rekomenduojamų priteisti dydžių (CPK 92 str., 93 str., 96 str.).

29Vadovaudamasis CPK 178, 185, 259, 260, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

30Ieškovės ieškinį tenkinti.

31Priteisti iš atsakovės B. K., a.k. ( - ) 4326,85 Eur skolos, 302,17 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 4629,02 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2017-07-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 104,00 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Tavo pastogė“, į.k. 166576994, naudai.

32Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Laura Spalvienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. 2017-07-18 Klaipėdos miesto apylinkės teisme priimtas nagrinėjimui... 5. Atsakovė B. K. su ieškiniu nesutinka, prašo atmesti kaip negrįstą ir... 6. Teismas... 7. Nustatyta, kad ieškovė UAB „Tavo pastogė“ nuo 2001 m. teikia namo,... 8. Iš Nekilnojamojo turto registro duomenų nustatyta, kad atsakovė B. K. yra... 9. Kaip matyti iš Nekilnojamojo turto registro išrašų apie minėtas tris... 10. Dėl skolos priteisimo.... 11. Ieškovė už laikotarpį nuo 2012-04-01 iki 2017-03-31 prašo priteisti iš... 12. Atsakovės atstovas neginčija ieškovės mokesčių paskaičiavimo, kitokio... 13. Su tokiais atsakovės atstovo teiginiais nesutiktina, kadangi nuo 2017 m.... 14. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 4.83 straipsnio 3 dalyje... 15. Reikia pažymėti, kad Mažeikių rajono savivaldybės administracijos... 16. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-11-07 įsakymu Nr. D1-738... 17. Nesutiktina su atsakovės atstovo teiginiais, kad minėti sandėliai yra... 18. Įvertinus nurodytą pripažintina, kad ieškovės reikalavimas dėl 4326,85... 19. Dėl delspinigių, palūkanų priteisimo.... 20. Ieškovas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-01-25 nutarimo... 21. Atsakovės atstovas neginčijo ieškovės teisės skaičiuoti delspinigius... 22. Ieškovės atstovas paaiškino, kad atsakovė už ieškovės teiktas paslaugas... 23. Teismo vertinimu atsakovei laiku nemokant mokesčių namo administratoriui net... 24. Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi iš... 25. Teismas nepasisako dėl kitų šalių atstovų argumentų, rašytinių... 26. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 27. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 28. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės nepriteistinos, nes... 29. Vadovaudamasis CPK 178, 185, 259, 260, 268, 270 straipsniais, teismas... 30. Ieškovės ieškinį tenkinti.... 31. Priteisti iš atsakovės B. K., a.k. ( - ) 4326,85 Eur skolos, 302,17 Eur... 32. Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti...