Byla 2-1367-737/2012
Dėl baudos skyrimo

1Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Jūratė Petraškienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi antstolio A. Š. pareiškimą suinteresuotiems asmenims K. R., AB „Ūkio bankas“, Lietuvos Respublikos Valstybinei darbo inspekcijai, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos ir J. R. dėl baudos skyrimo,

Nustatė

2Antstolis A. Š. prašo už patvarkymo dėl skolos išieškojimo iš skolininko K. R., a.k. ( - ) gyv. ( - ), darbo užmokesčio, bei antstolio reikalavimų nevykdymą, UAB „( - )“ vadovui J. R. skirti baudą.

3Antstolis nurodė, kad pagal Kėdainių rajono 3-iojo notarų biuro vykdomąjį įrašą, vykdomas 856421,17 Lt skolos (solidariai) išieškojimas AB „Ūkio bankas“ naudai. Be to vykdomas LR Valstybinės darbo inspekcijos nutarimas dėl 2000 Lt skolos išieškojimo VMI prie LR FM naudai. Skolininkas K. R.. Vykdomieji dokumentai dėl skolos likučio išieškojimo buvo išsiųsti vykdymui į skolininko darbovietę UAB „( - )“, tačiau darbovietė iš K. R. darbo užmokesčio išskaitų nevykdo. 2012-04-05 buvo išsiųstas užklausimas įmonės vadovui J. R. dėl informacijos pateikimo apie išlaikymus iš darbo užmokesčio, kuris 2012-04-10 įteiktas vadovui. UAB „( - )“ į užklausimą dėl informacijos pateikimo apie išlaikymus iš darbo užmokesčio neatsakė, piniginių lėšų nepravedė.

4Suinteresuotas asmuo UAB „( - )“ direktorius J. R. atsiliepime nurodo, kad antstolio patvarkymo neįvykdė tik už vieną – 2012 m. vasario mėnesį dėl neapsižiūrėjimo ir patirties stokos. Antstolio patvarkymus dėl skolos iš K. R. darbo užmokesčio išieškojimo gavo 2012 m. vasario mėnesio pradžioje. UAB „( - )„ buhalterinę apskaitą pagal sutartį vykdo I. Ž. įmonė, kuriai ir perdavė iš antstolio gautus patvarkymus. Dėl neatidumo ar neapsižiūrėjimo iš 2012 m vasario mėnesio K. R. atlyginimo I. Ž. įmonės buhalterė neatskaičiavo bei į mokėtinų sumų sąrašą neįtraukė antstoliui mokėtinos sumos. K. R. nuo 2012-03-10 iki 2012-05-31 d. yra neapmokamose atostogose, todėl daugiau išskaičiuoti iš atlyginimo nebuvo galimybės. Kadangi UAB „( - )“ įsteigta tik 2011-07-31 ir antstolio patvarkymus gavo pirmą kartą, dėl patirties stokos netinkamai kontroliavo jų vykdymą. K. R. gauna minimalų mėnesio atlyginimą, todėl vieną mėnesį neatskaičiuoto atlyginimo dalis nėra didelė suma. Užklausimų iš antstolio A. Š. dėl išskaitų iš atlyginimo nėra gavęs. Tuo pagrindu antstolio A. Š. prašymo prašo netenkinti.

5Suinteresuoti asmenys AB Ūkio bankas ir Lietuvos Respublikos Valstybinei darbo inspekcija pateikė atsiliepimus, kuriais pareiškėjo – antstolio A. Š. prašymą prašo tenkinti.

6Suinteresuoti asmenys K. R. ir Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos atsiliepimų į antstolio pareiškimą teismo nustatytu terminu nepateikė.

7Pareiškimas tenkintinas.

8Antstolio pareiškimu ir pateiktais rašytiniais įrodymais vykdomosiose bylose Nr. 0110/12/08052/1 (buvęs Nr.0060/09/00608/1) ir Nr.0110/12/08987/1 (buvęs Nr.0060/09/01630/1) nustatyta, kad LR Valstybinės darbo inspekcijos 2008-09-30 nutarimu Nr.ATPN1874 administracinio teisės pažeidimo byloje UAB „( - )“ direktoriui K. R. buvo skirta 2000 Lt bauda. Be to 2009-05-29 paprastojo vekselio pagrindu išduotas vykdomasis įrašas Nr. LP-893 dėl 856421,17 Lt skolos išieškojimo išieškotojo AB „Ūkio bankas“ naudai. Antstolis, 2012-01-01 nustatęs skolininko darbovietę – UAB „( - )“ (v.b. Nr.0110/12/08987/1, l.99), 2012-01-13 priėmė patvarkymą skolą išieškoti iš skolininko gaunamo darbo užmokesčio ir šį patvarkymą išsiuntė UAB „( - )“ (v.b. Nr.0110/12/08987/1, l.92). Skolininko darbovietei neatlikus išskaitymo iš skolininko darbo užmokesčio antstolis 2012-04-05 registruotu paštu išsiuntė UAB „( - )“ finansistui adresuotą raštą dėl informacijos pateikimo (v.b. Nr.0110/12/08987/1, l.98), kuriuo prašė skubiai informuoti dėl kokių priežasčių nevykdomas antstolio patvarkymas. Pašto siunta 2012-04-10 įteikta asmeniškai J. R. (v.b. Nr.0110/12/08987/1, l.97). Pagal vykdomojoje byloje esančius duomenis 2012 m. sausio-vasario mėnesiais K. R. atlyginimas buvo 800 Lt, kovo mėnesį – 254,55 Lt. VSDFV duomenimis nuo 2012-03-10 iki 2012-05-31 K. R. buvo nedraudiminis laikotarpis.

9Vykdymo procese nustatytais atvejais kalti asmenys už proceso pažeidimus gali būti baudžiami pinigine bauda arba areštu (CPK 616 str. 1 d.).

10Pagal CPK 585 str. 2 d., asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki vieno tūkstančio litų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. Remiantis CPK 733 str. 1 ir 2 dalimis darbdavys privalo vykdyti vykdomąjį dokumentą, jo nevykdant darbdavys gali būti traukiamas atsakomybėn, t.y. skiriama bauda (CPK 733 str. 3 d., 585 str. 2 d.). Juridinių asmenų registro duomenimis nustatoma, kad UAB „( - )“ vadovu – direktoriumi nuo 2011-06-21 yra J. R., a.k( - )

11Iš antstolio 2012-01-13 patvarkymo Nr.S-841 vykdomojoje byloje Nr.0110/12/08987/1 (buvęs Nr.0060/09/01630/1) dėl skolos išieškojimo matyti, kad antstolis J. K. įpareigojo UAB „( - )“ iš skolininko K. R. darbo užmokesčio išskaičiuoti 47887,15 Lt (44007,15 Lt skolai 3 eilės išieškotojui AB „Ūkio bankas“ ir 3880 Lt vykdymo išlaidoms padengti), kas mėnesį atliekant išskaitas po 70 procentų nuo skolininko darbo užmokesčio dalies viršijančios vieną minimalų mėnesio atlyginimą ir po 20 procentų nuo darbo užmokesčio dalies neviršijančios vieno MMA iki bus išieškota visa reikalaujama suma. Tuo pačiu patvarkymu skolininko darbdaviui buvo išaiškintos antstolio reikalavimų nevykdymo pasekmės. Darbovietė išskaitų iš skolininko darbo užmokesčio neatliko. Antstolis 2012-04-05 raštu paprašė skolininko darbovietės finansininką pateikti informaciją dėl patvarkymo nevykdymo priežasčių. Tačiau šio antstolio reikalavimo bendrovės direktorius taip pat neįvykdė. Nelaikytini reikšmingais UAB „( - )“ vadovo argumentai, kuriais neigiama, kad bendrovė gavo antstolio užklausą dėl informacijos pateikimo. Vykdomojoje byloje esantis registruotų siuntų įteikimo lapas patvirtina, kad J. R. 2012-04-10 siunta buvo įteikta pasirašytinai (v.b. 0110/12/08587/1 l.97).

12J. R. atsiliepime nurodytos aplinkybės nepateisina antstolio reikalavimų neįvykdymo, nėra pakankamos pripažinti UAB „( - )“ direktoriaus J. R. veiksmus teisėtais, todėl antstolio pareiškimas tenkintinas. UAB „( - )“ vadovas J. R., būdamas informuotas apie išieškojimo vykdymą, neužtikrino, kad vykdomasis dokumentas būtų įvykdytas per kiek įmanoma trumpesnį laiką ir kuo ekonomiškiau, sudarė prielaidas skolininkui vengti mokėjimų, neinformavo antstolio apie patvarkymo nevykdymo priežastis, todėl jis baustinas bauda.

13Atsižvelgiant į tai, kad J. R. padarytą pažeidimą iš dalies pripažįsta ir dėl to apgailestauja, kad buhalterinę apskaitą pagal sutartį tvarko kita įmonė, išskaitos nebuvo atliktos tik vieną mėnesį, kad J. R. šiame vykdymo procese baudžiamas pirmą kartą, todėl UAB „( - )“ direktoriui J. R. skirtina bauda artima minimaliai, tai yra 200 litų.

14VSDFV duomenimis nuo 2012-03-10 iki 2012-05-31 skolininkas K. R. su darbu susijusių išmokų negavo, todėl spręstina, kad šiuo laikotarpiu J. R. dėl objektyvių priežasčių neturėjo galimybės vykdyti antstolio patvarkymo dėl išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, J. R. skiriama fiksuoto dydžio bauda, netaikant CPK 585 str. 2 d. reglamentuotos taisyklės, įgalinančios teismą skirti piniginę baudą už kiekvieną antstolio reikalavimo nevykdymo dieną.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291, 585, 593, 616 straipsniais, teismas

Nutarė

16Paskirti UAB „( - )“, įm. k.( - ), buveinės adresas ( - ), vadovui – direktoriui J. R., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 200 (dviejų šimtų) litų baudą, išieškant ją iš asmeninių lėšų (paskirta bauda turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank“ AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 6800. Sumokėjus baudą, mokėjimo kvitas nedelsiant turi būti pateiktas Jonavos rajono apylinkės teismui. Nepateikus mokėjimą patvirtinančio dokumento, įsiteisėjus nutarčiai, baudą priverstiniu būdu išieškos antstolis).

17Priteisti valstybei iš J. R., a.k( - ) reg. ( - ) 26,80 Lt (dvidešimt šešis litus 80 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752, surenkamoji sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esanti „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660. Mokėjimą patvirtinantį dokumentą pateikti teismo raštinės tarnautojui).

18Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos, gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per bylą nagrinėjusį Jonavos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai