Byla N-146-472-08
Dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m. rugpjūčio 16 d. nutarties P. M. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (pranešėja), Stasio Gudyno (kolegijos pirmininkas) ir Vaidos Urmonaitės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo P. M. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m. rugpjūčio 16 d. nutarties P. M. administracinio teisės pažeidimo byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

42007 m. kovo 23 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą P. M. už tai, kad jis 2007 m. kovo 23 d., apie 11 val. 20 min., savo automobilyje „Isuzu Trooper“, kurio valst. Nr. ( - ) vežėsi 37 kilpas, skirtas gyvūnams gaudyti, o taip pat Vilkaviškio rajone, Armudiškių kaime, Vištyčio medžiotojų klubo medžioklės plote, buvo pastatęs 10 kilpų, skirtų gyvūnams gaudyti. Protokole nurodyta, jog jis pažeidė Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 60.30, 60.31 punktų reikalavimus ir padarė administracinius teisės pažeidimus, numatytus Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 85 straipsnio 4 dalyje bei 85 straipsnio 5 dalyje.

52007 m. kovo 27 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūno nutarimu P. M. pagal ATPK 85 straipsnio 5 dalį paskirtas teisės medžioti atėmimas 6 mėnesiams su 37 kilpų, skirtų gyvūnams gaudyti, konfiskavimu, pagal 85 straipsnio 4 dalį - teisės medžioti atėmimas 24 mėnesiams su 10 kilpų, skirtų gyvūnams gaudyti, konfiskavimu. Pritaikius ATPK 33 straipsnį, paskirta galutinė subendrinta nuobauda – teisės medžioti atėmimas 24 mėnesiams su 47 kilpų, skirtų gyvūnams gaudyti, konfiskavimu.

6P. M. skundu prašė teismą nutarimą skirti administracinę nuobaudą panaikinti ir administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti. Pareiškėjas paaiškino, kad yra medžiotojas, anksčiau už medžioklės taisyklių pažeidimus nebuvo baustas. Automobilis „Isuzu Trooper“, kurio valstybinis Nr. ( - ) priklauso jam nuosavybės teise, jį laiko Gražiškių kaime pas V. R., kuris nemedžioja. Šiuo automobiliu naudojasi ir kiti asmenys. 2007 m. kovo 23 d. jis minėtu automobiliu nuvažiavo į mišką prie medžioklės bokštelio pažiūrėti, ar ten lankosi žvėrys, pakeliui pavežė nepažįstamą vaikiną. Automobilį sustabdžius gamtos apsaugos pareigūnams V. B. ir J. L., darbinio švarko kišenėje rasti 37 gabalai maždaug po 0,5 m ilgio vielinio troso. Iš kur tie gabalai atsirado automobilyje, pareiškėjas teigė nežinojęs, o vėliau išsiaiškinęs, kad jie priklauso V. R.. Pareiškėjas neigė, jog rasti troso gabalai laikytini kilpomis, nurodė nežinąs, kaip kilpos daromos. Apie 10 kilpų pastatymą pareiškėjas teigė taip pat nežinojęs, pažymėjo, kad šios kilpos rastos 1 km atstumu nuo jo sustabdymo vietos. Kadangi buvo nubaustas nepagrįstai, pažeisti ATPK 256, 260, 284 straipsniai, 259 straipsnio 3 dalis, 269 straipsnio 3 dalis, 272 straipsnis, 280 straipsnio 2, 3, 4 dalys, prašė administracinę nuobaudą panaikinti.

7Nutarimą priėmusios institucijos atstovas prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą, o nutarimą palikti nepakeistą. Paaiškino, kad nuobauda P. M. paskirta pagrįstai, nes jis, būdamas medžiotoju, pastatė 10 kilpų bebrams gaudyti, taip pat savo automobilyje vežėsi dar 37 kilpas, nors laikyti ir statyti kilpas draudžia medžioklės taisyklės (P. M. buvo sulaikytas įvykio vietoje, kilpos rastos jo automobilyje).

8Liudytojai V. B., J. L. (aplinkos apsaugos pareigūnai) teismo posėdžio metu paaiškino, kad 2007 m. kovo 23 d. ryte telefonu buvo gauta informacija, jog netoli medžioklės bokštelio vyriškis (galėjo būti pasakyta pavardė – M.), kuris atvažiavo mėlynos spalvos džipu „Isuzu Trooper“, stato kilpas. Liudytojai žinojo, jog toje vietoje brakonieriai kilpomis gaudo bebrus. Nuvykę tarnybiniu automobiliu, netoli medžioklės bokštelio jie rado pastatytas 10 kilpų. Palaukus, niekas tikrinti kilpų neatvyko. Grįždami atgal, netoli bokštelio sutiko atvažiuojantį P. M., kuris vairavo mėlynos spalvos „Isuzu Trooper“ džipą. Apieškoję automobilį, striukėje rado dar 37 kilpas, tokias pat, kaip ir rastos anksčiau. P. M. neprisipažino, kad šios kilpos priklauso jam, tačiau V. R. neminėjo. Liudytojai taip pat paaiškino, kad ant kiekvieno metalinio troselio galo buvo padaryta po mažą kilputę. Griovyje kilpos buvo pastatytos taip, kad į jas įsipainiotų gyvūnas.

9II.

102007 m. rugpjūčio 16 d. Kauno apygardos administracinio teismo nutartimi skundas atmestas.

11Iš teismui pateikto Konfiskatų žurnalo, administracinio teisės pažeidimo bylos dokumentų duomenų visumos, taip pat teismo posėdyje apžiūrėtų daiktinių įrodymų (46 metalinės kilpos) nustatyta, kad 2007 m. kovo 23 d., apie 11 val. 20 min., Vilkaviškio rajono Gražiškių seniūnijos Armudiškių kaime, Vištyčio medžiotojų klubo medžioklės plote, pareigūnai V. B. ir J. L. patikrinimui sustabdė automobilį „Isuzu Trooper“, vairuojamą P. M.. Automobilio salone buvo rasti 37 maždaug po 0,5 m ilgio metaliniai troseliai, kurių kiekvieno viename gale buvo padaryta maža kilpelė. Netoli sulaikymo vietos melioracijos griovyje buvo rastos 10 pastatytų analogiškos išvaizdos ir dydžio metalinių kilpų, ant dalies iš jų matėsi likučiai nenustatyto gyvūno kailio.

12Teismas konstatavo, jog 2000 m. birželio 27 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. 258 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) patvirtintų ,,Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių“ (toliau – Taisyklės) 60.30 punktas draudžia gyvūnams gaudyti statyti kilpas, naudoti klijus, žvejybos kabliukus ir kitus įrankius bei priemones arba būdus, kurie Taisyklių nenumatyti kaip leistini. Taisyklių 60.31 punktas draudžia gaminti laikyti, pirkti ir parduoti kilpas, skirtas medžiojamiems gyvūnams gaudyti.

13Įvertinęs pateiktų ir išnagrinėtų įrodymų visumą, teismas padarė išvadą, kad 10 kilpų, rastų melioracijos griovyje, kur gyvena bebrų populiacija, ir 37 kilpos, rastos P. M. automobilyje, yra kilpos, skirtos gyvūnams gaudyti ir minimos Taisyklėse kaip draudžiamas įrankis. Tokia išvadą teismas padarė atsižvelgdamas į jų suradimo vietą, kiekį, pastatymo būdą, konstrukcijos ypatumus (ilgis, mažų kilpučių buvimas vienam troselio gale, be to nurodyta, jog kaip atrodo kilpa, žinoma praktiškai kiekvienam vidurinį išsilavinimą turinčiam asmeniui).

14Liudytojas V. R. teisme patvirtino, kad 37 kilpos priklauso jam ir jis jas naudoja kaip sutvirtinimą, betonuodamas grindis. Tačiau teismas atmetė šiuos liudytojo ir pareiškėjo parodymus kaip prieštaraujančius byloje nustatytoms faktinėms aplinkybėms, nurodė neturįs jokio realaus pagrindo tikėti šių asmenų paaiškinimais, nes pareiškėjas siekia išvengti administracinės nuobaudos sukeltų neigiamų pasekmių, o liudytojas V. R. yra pareiškėjo draugas. Be to, teismas netikėjo liudytojo V. R. nurodyta aplinkybe, kad jis, klodamas grindis, tvirtinimui naudoja žvėrims gaudyti pritaikytas kilpas. Teismas taip pat atsižvelgė į tai, kad automobilis „Isuzu Trooper“ priklauso pareiškėjui, kilpos rastos šiame automobilyje, kurį tuo metu vairavo pats pareiškėjas, sulaikytas jis buvo netoli tos vietos, kur buvo pastatytos 10 kilpų. Liudytojai V. B., J. L., kurie yra nesuinteresuoti bylos baigtimi (tiek pareiškėjas, tiek liudytojai patvirtino, kad iki sulaikymo momento konfliktinių santykių tarp jų nebuvo), apklausos teismo posėdžio metu nuosekliai parodė turėję informacijos, kad pareiškėjas, atvykęs savo automobiliu, stato kilpas bebrams gaudyti. Nuvykę tikrinti informacijos, nurodytoje vietoje radę 10 jau pastatytų kilpų, o netoliese sulaikę pareiškėją, kuris automobilyje laikė 37 analogiškai atrodančias kilpas.

15Įvertinęs pateiktų įrodymų visumą, teismas nusprendė, kad administracinių teisės pažeidimų sudėtį pareiškėjo veiksmuose įrodo šie duomenys: Konfiskatų žurnalo įrašas, pažeidimo protokolo, nutarimo skirti nuobaudą, V. B. tarnybinio pranešimo duomenys, teisme apžiūrėti daiktiniai įrodymai, liudytojų V. B., J. L. parodymai teisme, iš dalies pareiškėjo paaiškinimas teisme (dėl buvimo įvykio vietoje, automobilio priklausomybės). Kadangi šie įrodymai nuoseklūs, neprieštarauja tarpusavyje, sudaro logiškai susijusią visumą (grandinę) duomenų, kurie patvirtina teisės pažeidimų padarymo faktines aplinkybes, pažeidimų sudėtis pareiškėjo veiksmuose, teismas nurodė neturįs pagrindo jais abejoti.

16Pareiškėjas nurodė, kad skiriant nuobaudas buvo pažeisti ATPK 256, 259, 260 straipsnių, 269 straipsnio 3 dalies, 272 straipsnio, 280 straipsnio 2, 3, 4 dalių reikalavimai. Tačiau teismo konstatavimu šie pareiškėjo išdėstyti motyvai negali būti pakankamu pagrindu skundžiamam nutarimui panaikinti, nes visi pažeidimai ir neaiškumai buvo pašalinti, nagrinėjant bylą teisme. Teismas nurodė, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pažymėjęs (pvz. 2003 m. sausio 10 d. išnagrinėtoje administracinėje byloje Nr. 29-03), kad administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens dalyvavimas nagrinėjant bylą teisme pirmosios instancijos tvarka leidžia pašalinti visas klaidas, kurios buvo padarytos, užtikrinant administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens teises ikiteisminėje administracinės bylos nagrinėjimo stadijoje.

17Teismo konstatavimu, pareigūnas, išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą, pagrįstai nusprendė, kad P. M. veiksmuose yra pažeidimų, numatytų ATPK 85 straipsnio 4 dalyje, 85 straipsnio 5 dalyje, sudėtys (medžiojo draudžiamais įrankiais ir laikė automobilyje draudžiamus įrankius), administracinės nuobaudos buvo paskirtos sankcijų vidurkio ribose (atsakomybę sunkinančios ar lengvinančios aplinkybės nenustatytos). Kadangi pats pareiškėjas pripažįsta aplinkybę, kad jis yra medžiotojas, nuspręsta, kad subjekto ATPK 85 straipsnio bei Taisyklių prasme, administracinės nuobaudos rūšies klausimas išspręstas tinkamai. Konstatuota, jog negalima daryti išvados, kad paskirtos nuobaudos yra nepagrįstos ar neteisėtos, naikinti skundžiamo nutarimo nėra teisinio pagrindo. Teismas nurodė, jog sankcijos rūšis ir dydis pagal ATPK 85 straipsnio 4, 5 dalis parinkti iš esmės nepažeidžiant ATPK 27, 20, 30, 33 ir 35 straipsnių reikalavimų (pareiškėjui specialios teisės atėmimas paskirtas sankcijos vidurkio ribose). Be to atsižvelgta į tai, kad pareiškėjas piktnaudžiauja jam suteikta specialia teise, kadangi, būdamas medžiotojas, sąmoningai nesilaiko Taisyklių reikalavimų, kad padaryti pažeidimai laikytini grubiais, nenustatyta jo atsakomybę lengvinančių aplinkybių, savo kaltės jis nepripažįsta, duodamas paaiškinimus, bando klaidinti teismą. Kadangi nuobauda paskirta nepažeidžiant įstatymo reikalavimų, naikinti arba keisti nutarimą nenustatyta pagrindo (ATPK 297 str.).

18III.

19P. M. apeliaciniu skundu prašo Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m. rugpjūčio 16 d. nutartį panaikinti ir jo skundą patenkinti. Apelianto teigimu, nutartis neteisėta, priimta nepilnai, neobjektyviai ir nevisapusiškai išnagrinėjus bylos aplinkybių visumą, nepasisakius dėl tų argumentų ir paaiškinimų, kuriais jis grindė savo skundą, nepagrįstai atmetus jo argumentus ir paaiškinimus, kurie paneigia teismo išvadų pagrįstumą.

20Pareiškėjas nurodo, jog teismas nepasisakė dėl oficialaus dokumento klastojimo. Pažymi, kad Konfiskatų registracijos žurnale paskesnės datos įrašai yra pirmiau įrašų apie daiktų iš jo paėmimą. Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento atstovai paaiškino, kad žurnale įrašomi tik tie konfiskuoti daiktai, kurie konfiskuojami įsiteisėjus nutarimui dėl nuobaudos. Esant tokiems prieštaringiems aiškinimams dėl Konfiskatų žurnalo įrašų, apelianto manymu, šis žurnalas negali būti laikomas jo kaltės įrodymu, į žurnalą įtrauktos 47 kilpos negali būti siejamos su iš jo paimtais daiktais, nes paimant iš jo 37 troso atkarpas, jos nebuvo supakuotos ir patvirtintos jo parašu, pagal administracinio teisės pažeidimo protokolą iš jo paimta tik 37 vnt. + 10 vnt. kilpų, o teismo nutartyje nurodyta 46 vnt. Apelianto teigimu, įrašai Konfiskatų žurnale neįrodo, kiek ir ko paimta būtent iš jo.

21Administracinio teisės pažeidimo protokolo egzempliorius, kaip teigia apeliantas, jam nebuvo įteiktas. Be to, protokole dėl 10 vnt. kilpų, kurios buvo rastos pastatytos, jis paaiškinimo nedavė. Apeliantas pažymi, jog neįteikus jam protokolo egzemplioriaus, buvo galima daryti protokole prierašus, t.y. klastoti oficialų dokumentą. Protokole akivaizdžiai kitu braižu prirašyta, kad išimta „+10 vnt. kilpų", nurodant pažeistus punktus, taip pat kitu šriftu (siauresne rašysena) įsprausta „60.30". Nors pagal liudytojų paaiškinimus 10 vnt. kilpų buvo rasta anksčiau, už jų pastatymą yra numatyta kur kas griežtesnė administracinė nuobauda, jam sudaryta galimybė protokole pasiaiškinti tik dėl 37 vnt. automobilyje rastų „kilpų".

22Apelianto teigimu, teismas nepilnai, neobjektyviai ir nevisapusiškai ištyrė aplinkybes ir dėl pažeidimo subjekto, teismo išvados dėl asmens, padariusio pažeidimus, yra prieštaringos. Liudytojo V. B. tarnybiniame pranešime, nurodyta, kad asmuo, važinėjantis jam priklausančiu automobiliu, stato kilpas. Nors jo pavardė tarnybiniame pranešime nenurodyta, bylos nagrinėjimo metu liudytojai V. B. ir J. L. paaiškino, kad informatorius galėjo paminėti jo pavardę, t.y. darė prielaidą, kad pranešimą gavo apie jį. Teismas nurodė, kad liudytojai turėjo informaciją, jog pažeidimus darė jis. Apelianto manymu, ši teismo išvada prieštarauja liudytojų paaiškinimams dėl jo kaltės, o prielaidos, kad galbūt buvo paminėta jo pavardė, neįrodo jo kaip pažeidimo subjekto. Nors teismas laikė jo kaltės įrodymu tai, kad jis buvo sulaikytas „netoli tos vietos ...", apeliantas pažymi sustojęs apie 1 km atstumu nuo griovio, kuriame, anot liudytojų, buvo rastos kilpos. Liudytojai paaiškino, kad griovyje kilpas surinko jam nedalyvaujant, dėl jų yra akivaizdūs prierašai protokole.

23Apeliantas pažymi, jog teismas nepasisakė, koks skirtumas tarp kilpų, skirtų žvėrims gaudyti, ir kilpų, naudotinų buityje (statybose). Surašant administracinio teisės pažeidimo protokolą, nenurodytas kilpų statymo laikas, t.y. pažeidimo padarymo laikas, tačiau teismas konstatavo, kad jis kilpas pastatė 2007 m. kovo 23 d. (tarnybiniame pranešime apie kilpų pastatymo laiką taip pat nenurodyta). Nors teismas konstatavo, kad liudytojai V. B. ir J. L. nesuinteresuoti bylos baigtimi, apelianto teigimu, šią išvadą paneigia tai, kad jų bylos nagrinėjimo teisme metu duoti paaiškinimai dėl jo kaip subjekto dalyvavimo, pažeidimų padarymo laiko yra kur kas nuoseklesni nei užfiksuoti įrodymai ir išaiškintos aplinkybės, skiriant administracinę nuobaudą. Be to, šie liudytojai yra suinteresuoti, kad nutarimas nebūtų panaikintas, nes apie jo nubaudimą yra pasisakę viešai spaudoje.

24Apelianto manymu, byla bent jau turėjo būti gražinta nagrinėti iš naujo ir turėjo būti pavesta surinkti išsamius jo kaltės įrodymus, nustatyti ir apklausti jo nepažįstamą pakeleivį, informatorių. Jo kaltę dėl kilpų statymo, apelianto teigimu, paneigia ir tas faktas, kad inspektoriai nepateikė fotonuotraukų, liudijančių 10 kilpų suradimo vietą, nors galimybė fiksuoti kilpų buvimo griovyje faktą techninėmis priemonėmis buvo (kyla abejonės ne tik dėl subjekto, bet ir dėl kilpų buvimo griovyje fakto). Apeliantas teigia, kad 37 vnt. troso galų radimas jo automobilyje savaime nerodo jo kaltės dėl kilpų, skirtų žvėrims gaudyti, laikymo. Apelianto teigimu, troso galų su užveržimais, kad nesipašytų galai, laikyti kilpomis bei sieti tik su paskirtimi žvėrims gaudyti negalima, tai patvirtino ir liudytojas V. R. Nurodo, kad įstatymas nedraudžia laikyti trosą arba iš troso padarytas kilpas ir jas naudoti buitinėms reikmėms. Nors teismas laikė, kad jo kaltę įrodo automobilio priklausomumas bei buvimas įvykio vietoje, apeliantas pažymi, kad konkrečiai nenurodyta, būtent kokio įvykio vietoje jis buvo. Inspektoriai kilpas iš griovio, jeigu jos ten buvo, išrinko jam nedalyvaujant, o jo sulaikymas kilometro atstumu nuo griovio neįrodo jo buvimo griovyje, kai nenustatytas asmuo statė kilpas. Apeliantas neneigia, jog automobilis priklauso jam ir jis jį naudoja medžioklei, tačiau paaiškina, kad juo, jam neprieštaraujant, naudojasi ir kiti asmenys, tai patvirtino liudytojas V. R., todėl laikyti jį kaltu dėl automobilyje buvusių akivaizdžiai nematomų daiktų buvimo yra neteisinga.

25Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti. Teigia, jog įrašai Konfiskatų registracijos žurnale (žurnalas buvo pateiktas ir teismo posėdžio metu) išlaiko datos eiliškumą, be to, jei kurios nors bylos nagrinėjimas užsitęsia, įrašų eiliškumas gali ir susimaišyti. Be to, kilpų paėmimas užfiksuotas ir administracinio teisės pažeidimo protokole, kilpos, kaip daiktinis įrodymas, pristatytos teismui. Teigiama, kad paimti protokolo kopiją ir pasirašyti protokolą atsisakė pats apeliantas, tai užfiksuota protokolo antroje pusėje. Apeliantui galimybė ginti savo teises, duoti paaiškinimus buvo suteikta bylos nagrinėjimo metu, tačiau nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą, jis iš kabineto pasišalino. Pažymima, jog kilpų apžiūros metu buvo matyti, jog tai kilpos, skirtos gyvūnams gaudyti, ant jų rasti gyvūnų kailių likučiai, be to, kilpos, rastos melioracijos griovyje, pagal surišimo būdą, troselio ilgį ir gijų skaičių buvo identiškos kilpoms, rastoms pas P. M., todėl V. R. parodymai vertintini kritiškai. Paaiškina, jog kilpų statymas yra trunkamasis pažeidimas, pažeidimo padarymo data yra jo paaiškėjimo data (pažeidimas paaiškėjo 2007 m. kovo 23 d., tada ir buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas).

26Teisėjų kolegija

konstatuoja:

27IV.

28Apeliacinis skundas atmestinas.

29Apeliantui administracinė nuobauda paskirta pagal ATPK 85 straipsnio 4 bei 5 dalis, už Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 60.30, 60.31 punktų pažeidimus. Medžioklės Lietuvos Respublikoje teritorijoje taisyklių 60.30 punktas draudžia gyvūnams gaudyti statyti kilpas, naudoti klijus, žvejybos kabliukus ir kitus įrankius bei priemones arba būdus, kurie Medžioklės taisyklių nenumatyti kaip leistini, o 60.31 punktas - gaminti, laikyti, pirkti ir parduoti kilpas, skirtas medžiojamiesiems gyvūnams gaudyti.

30Apeliantas neneigia, kad sustabdžius jo vairuotą ir jam priklausantį automobilį, buvo rasti 37 troseliai, tačiau nurodo, kad jie priklausė ne jam, o V. R., kuris juos naudojo statybose, teigia, kad rasti troseliai nėra kilpos. Liudytojas V. R. teisme patvirtino, kad minėti troseliai priklauso jam ir jis juos naudoja kaip sutvirtinimą, betonuodamas grindis. Tačiau teismas pagrįstai pareiškėjo bei liudytojo V. R. parodymais nesirėmė, priimdamas sprendimą, nurodė, kad jie prieštarauja byloje nustatytoms faktinėms aplinkybėms, be to, pareiškėjas siekia išvengti administracinės nuobaudos sukeltų neigiamų pasekmių, o liudytojas V. R. yra pareiškėjo draugas.

31Išnagrinėjus pateiktus įrodymus, nustatyta, kad P. M. vairuotame automobilyje rasti troseliai buvo pritaikyti žvėrims gaudyti, analogiški netoliese melioracijos griovyje rastoms pastatytoms kilpoms. Liudytojai V. B., J. L. nesuinteresuoti bylos baigtimi (tiek pareiškėjas, tiek liudytojai patvirtino, kad iki sulaikymo momento konfliktinių santykių tarp jų nebuvo), apklausos teismo posėdžio metu jų duoti parodymai nuoseklūs, neprieštarauja kitiems byloje surinktiems įrodymams (Konfiskatų žurnalo įrašai, pažeidimo protokolas, pareiškėjo paaiškinimas teisme dėl buvimo įvykio vietoje, automobilio priklausomybės), todėl teismas pagrįstai jais rėmėsi. Juos patvirtino ir teismo posėdyje apžiūrėti daiktiniai įrodymai (du ryšulėliai metalinių troselių su metalinėmis kilpelėmis), kurie pagal ilgį, mažas kilputes vienam troselio gale, nurodytą jų suradimo vietą, kiekį, pastatymo būdą įvertinti kaip kilpos žvėrims gaudyti.

32Konstatuotina, jog remdamasis surinktais įrodymais, teismas padarė pagrįstą išvadą, jog pareiškėjas pagal ATPK 85 straipsnio 4 ir 5 dalis atsakomybėn patrauktas pagrįstai. Pagal ATPK 85 straipsnio 4 dalį (2005 m. lapkričio 10 d. įstatymo Nr. X-382 redakcija) medžiojimas draudžiamais įrankiais, priemonėmis ar būdais užtraukia medžiotojui teisės medžioti atėmimą nuo vienerių iki trejų metų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu, o piliečiui - baudą nuo 2000 iki 4000 litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu. ATPK 85 straipsnio 5 dalis numato administracinės nuobaudos paskyrimą už Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių pažeidimus, nenumatytus šio straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalyse. Tokie pažeidimai užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 50 iki 250 litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo arba teisės medžioti atėmimą iki vienerių metų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo.

33Administracinio teisės pažeidimo protokolas, kaip matyti iš įrašo jame bei institucijos, kurios pareigūnas surašė šį protokolą, atstovo paaiškinimų, apelianto nebuvo pasirašytas, protokolo egzempliorių paimti apeliantas atsisakė pats. Administracinio teisės pažeidimo protokole, kuriame apeliantas išdėstė savo paaiškinimus dėl jo automobilyje rastų troselių, administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo laikas buvo nurodytas. Tokiu būdu, eilė pareiškėjo nurodytų procesinių teisės normų pažeidimų nebuvo padaryta. Nors administracinio teisės pažeidimo protokole vieno iš pažeidimų (kilpų statymo) laikas nenurodytas, šio pažeidimo padarymo laikas nustatytas remiantis liudytojų parodymais pirmosios instancijos teisme. Daiktinių įrodymų (kilpų gyvūnams gaudyti) paėmimas iš P. M. 2007 m. kovo 23 d. užfiksuotas konfiskatų registracijos žurnale. Be to, kaip pagrįstai nurodyta pirmosios instancijos teismo nutartyje, administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens dalyvavimas nagrinėjant bylą pirmosios instancijos tvarka leidžia pašalinti visas klaidas, kurios padarytos užtikrinant administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens teises ikiteisminėje administracinės bylos nagrinėjimo stadijoje. Jei nagrinėjant bylą teisme šio asmens teisės užtikrinamos ir teismas tinkamai išnagrinėja bylą, pirmosios instancijos teismo sprendimas vien dėl pažeidimų, galimai padarytų ankstesniame proceso etape, negali būti naikinamas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003 m. sausio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. 29-03).

34Pareiškėjo kaltė padarius ATPK 85 straipsnio 4 ir 5 dalyse numatytus pažeidimus patvirtinta įrodymų, administracinio teisės pažeidimo požymiai nustatyti, apeliantui, kuris, kaip pats pripažįsta, yra medžiotojas, paskirta sankcijoje numatyto vidurkio dydžio administracinė nuobauda su pažeidimo padarymo įrankių konfiskavimu. Skundžiama Kauno apygardos administracinio teismo nutartis teisėta ir pagrįsta, joje aptarta, kuriais įrodymais teismas remiasi, kuriuos ir dėl kokių aplinkybių atmeta, teismas įvertino visas esminę reikšmę bylai turinčias aplinkybes. Todėl apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo nutartį paliekant nepakeistą.

35Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

36P. M. apeliacinį skundą atmesti.

37Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m. rugpjūčio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

38Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. 2007 m. kovo 23 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės... 5. 2007 m. kovo 27 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės... 6. P. M. skundu prašė teismą nutarimą skirti administracinę nuobaudą... 7. Nutarimą priėmusios institucijos atstovas prašė skundą atmesti kaip... 8. Liudytojai V. B., J. L. (aplinkos apsaugos pareigūnai) teismo posėdžio metu... 9. II.... 10. 2007 m. rugpjūčio 16 d. Kauno apygardos administracinio teismo nutartimi... 11. Iš teismui pateikto Konfiskatų žurnalo, administracinio teisės pažeidimo... 12. Teismas konstatavo, jog 2000 m. birželio 27 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr.... 13. Įvertinęs pateiktų ir išnagrinėtų įrodymų visumą, teismas padarė... 14. Liudytojas V. R. teisme patvirtino, kad 37 kilpos priklauso jam ir jis jas... 15. Įvertinęs pateiktų įrodymų visumą, teismas nusprendė, kad... 16. Pareiškėjas nurodė, kad skiriant nuobaudas buvo pažeisti ATPK 256, 259, 260... 17. Teismo konstatavimu, pareigūnas, išnagrinėjęs administracinio teisės... 18. III.... 19. P. M. apeliaciniu skundu prašo Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m.... 20. Pareiškėjas nurodo, jog teismas nepasisakė dėl oficialaus dokumento... 21. Administracinio teisės pažeidimo protokolo egzempliorius, kaip teigia... 22. Apelianto teigimu, teismas nepilnai, neobjektyviai ir nevisapusiškai ištyrė... 23. Apeliantas pažymi, jog teismas nepasisakė, koks skirtumas tarp kilpų,... 24. Apelianto manymu, byla bent jau turėjo būti gražinta nagrinėti iš naujo ir... 25. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos... 26. Teisėjų kolegija... 27. IV.... 28. Apeliacinis skundas atmestinas.... 29. Apeliantui administracinė nuobauda paskirta pagal ATPK 85 straipsnio 4 bei 5... 30. Apeliantas neneigia, kad sustabdžius jo vairuotą ir jam priklausantį... 31. Išnagrinėjus pateiktus įrodymus, nustatyta, kad P. M. vairuotame... 32. Konstatuotina, jog remdamasis surinktais įrodymais, teismas padarė pagrįstą... 33. Administracinio teisės pažeidimo protokolas, kaip matyti iš įrašo jame bei... 34. Pareiškėjo kaltė padarius ATPK 85 straipsnio 4 ir 5 dalyse numatytus... 35. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 36. P. M. apeliacinį skundą atmesti.... 37. Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m. rugpjūčio 16 d. nutartį... 38. Nutartis neskundžiama....