Byla 2S-2045-653/2018
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys – BUAB) „Faulana“, antstolis Arminas Naujokaitis

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina, rašytinio apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjusi apelianto suinteresuoto asmens BUAB „Faulana“ atstovo atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-04-25 nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo (skolininko) BAB SNORAS skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys – BUAB) „Faulana“, antstolis Arminas Naujokaitis,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. 2018-01-16 skundu pareiškėjas prašo: 1) panaikinti antstolio Armino Naujokaičio 2018-01-08 Patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. S-18-157-331, 2018-01-08 Vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. 2-1335-157-332 ir 2018-01-08 Raginimą įvykdyti sprendimą Nr. S-18-157-333; 2) nutraukti antstolio Armino Naujokaičio vykdomąją bylą Nr. 0157/18/00076.
 2. Antstolis Arminas Naujokaitis 2018-01-22 patvarkymu Nr. B-138878 pareiškėjo skundo netenkino.
 3. Suinteresuotas asmuo BUAB „Faulana“ atsiliepime su pareiškėjo skundu nesutiko. Nurodė, jog pareiškėjas pateiktu skundu siekia ne antstolio veiksmų teisėtumo įvertinimo, o nesąžiningai vilkinti išieškojimo procesą. Prašė skundą atmesti ir priteisti suinteresuotam asmeniui BUAB „Faulana“ 2 556,73 Eur bylinėjimosi išlaidų.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018-04-25 nutartimi pareiškėjo skundą atmetė. Teismas nustatė, jog Lietuvos apeliacinis teismas 2017-12-21 civilinėje byloje Nr. 2A-788-407/2017 priėmė sprendimą, kuriuo nusprendė priteisti BUAB „Faulana“ iš BAB ( - ) 780,89 Eur ir 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas, skaičiuojamas nuo priteistos sumos (512 780,89 Eur) nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2016-06-06) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Minėto sprendimo pagrindu 2018-01-02 Vilniaus apygardos teismas BUAB „Faulana“ išdavė vykdomąjį raštą Nr. 2- 1335-803/2017. Vykdomosios bylos Nr. 0157/18/00076 duomenimis, BUAB „Faulana“ antstolio Armino Naujokaičio kontoroje pateikė vykdyti Vilniaus apygardos teismo 2018-01-02 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2- 1335-803/2017 dėl 512 780,89 Eur ir 6 proc. dydžio metinių procesinių palūkanų išieškojimo iš BAB SNORAS BUAB „Faulana“ naudai. 2018-01-08 d. patvarkymu Nr. S-18-157-331 antstolis priėmė minėtą dokumentą vykdyti, patvarkymu Nr. S-18-157-332 nustatė vykdymo išlaidų apskaičiavimą ir patvarkymu Nr. S-18-157-333 paragino skolininką įvykdyti sprendimą. Minėti patvarkymai buvo išsiųsti skolininko buveinės adresu.
 2. Teismas nurodė, jog teisę aiškinti Lietuvos apeliacinio teismo 2017-12-21 sprendimo turinį ir nustatyti jo vykdymo tvarką turi tik Lietuvos apeliacinis teismas, priėmęs minėtą sprendimą. Nagrinėjamu atveju nei pareiškėjas, nei antstolis Arminas Naujokaitis nesikreipė į Lietuvos apeliacinį teismą dėl sprendimo bei sprendimo vykdymo tvarkos išaiškinimo. Tuo tarpu šioje byloje pasisakydamas dėl Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo turinio, teismas pažeistų CPK numatytas taisykles. Atsižvelgiant į tai, jog pareiškėjo skundo motyvų įvertinimas, kuriais pareiškėjas siekia Lietuvos Apeliacinio teismo 2017-12-21 sprendimo išaiškinimo, nėra priskirtas apylinkės teismo kompetencijai, skundas šioje dalyje atmestas.
 3. Vilniaus apygardos teismas, nenustatęs kliūčių priverstinai vykdyti Lietuvos apeliacinio teismo 2017-12-21 sprendimą, išdavė vykdomąjį raštą pareiškėjo atžvilgiu. Antstoliui Arminui Naujokaičiui pateiktas Vilniaus apygardos teismo 2018-01-02 išduotas vykdomasis raštas Nr. 2-1335-803/2017 atitinka formalius įstatymo keliamus reikalavimus, antstoliui LR CPK 651 str. nustatyta tvarka tikrinant teismo vykdomąjį raštą nekilo abejonių dėl sprendimo vykdymo tvarkos išaiškinimo ir vykdomasis dokumentas buvo priimtas vykdyti. Antstolis Arminas Naujokaitis Vilniaus apygardos teismo 2018-01-02 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-1335-803/2017 pagrįstai priėmė vykdyti. Konstatavus, jog antstolis turėjo teisę priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, teismas nusprendė, jog šiuo atveju vykdomąją bylą nėra teisinio pagrindo.
 4. Teismo vertinimu, byloje nagrinėjamas klausimas reikalavo specialių žinių ir pasiruošimo, tačiau suinteresuoto asmens BUAB „Faulana“ prašoma priteisti 2556,73 Eur suma už advokato teisinę pagalbą neatitiktų protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijų, todėl ji sumažinta iki 1000 Eur.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7

 1. Apelianto suinteresuoto asmens BUAB „Faulana“ atstovas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti skundžiamos nutarties dalį, kuria teismas priteisė BUAB „Faulana“ iš BAB SNORAS 1 000 EUR bylinėjimosi išlaidų, ir klausimą išspręsti iš esmės - BUAB „Faulana“ 2018-04-17 prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo civilinėje byloje Nr. 2YT-7337-566/2018 tenkinti ir priteisti BUAB „Faulana“ naudai iš BAB SNORAS 2 556,73 EUR dydžio patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 2. Atskirajame skunde nurodoma, kad pareiškėjo skundą atmetus visoje apimtyje, suinteresuotam asmeniui turėjo būti priteista visa patirtų bylinėjimosi išlaidų suma. Teismas rėmėsi Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) neįtvirtintais protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijais ir nepaaiškino, dėl kokios priežasties prašoma priteisti suma neatitinka šių kriterijų, t.y. skundžiama nutartis šioje dalyje yra be motyvų.
 3. Pirmosios instancijos teismas neįvertino fakto, kad pareiškėjas nesąžiningai naudojosi savo procesinėmis teisėmis ir pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis šioje byloje siekė užvilkinti sprendimo priverstinį vykdymą.
 4. Pirmosios instancijos teismas pats pripažino, kad byla buvo sudėtinga, suinteresuoto asmens interesų gynybai buvo būtinos specialios teisinės žinios ir pasiruošimas, tačiau priteista suma bylinėjimosi išlaidoms atlyginti nepadengia net pusės suinteresuoto asmens patirtų išlaidų.
 5. Kadangi suinteresuotas asmuo yra bankrutuojantis, jo piniginės lėšos teisinėms paslaugos pirkti yra labai ribotos, dėl ko šiuo atveju neteisėtai sumažinus priteistinų bylinėjimosi išlaidų sumą buvo nepagrįstai pažeistas ne tik suinteresuoto asmens, bet ir jų kreditorių interesas.
 6. Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolis A. Naujokaitis prašo atskirąjį skundą nagrinėti teismo nuožiūra.

8IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir motyvai

9

 1. Atskirasis skundas atmestinas.
 2. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str. 2 ir 3 d., 338 str.).
 3. Ginčas byloje kilęs dėl priteistino bylinėjimosi išlaidų dydžio.
 4. Išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra vienos iš išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, rūšių (CPK 98 straipsnio 1 dalies 6 punktas). Teismas, taikydamas CPK 98 straipsnį, pagal realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijus pripažinęs, kad šalis turėjo bylinėjimosi išlaidų ir kad jos turi būti apmokamos, sprendžia, ar visos advokatui už teisinę pagalbą civilinėje byloje asmens sumokėtos sumos turi būti atlyginamos. Ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o kitos dalies išlaidų nepriteisia. Tai reiškia, jog teismui yra suteikta teisė, vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo principais bei realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijais, įvertinti šalių patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti bei nustatyti jų dydį, kad nebūtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas.
 5. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl advokato pagalbai apmokėti išleistos išlaidų dalies dydžio, teismas turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į tokias aplinkybes: 1) Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (toliau - Rekomendacijos) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas.
 6. Nagrinėjamu atveju, civilinėje byloje Nr. 2YT-7337-566/2018 gauti šie suinteresuoto asmens BUAB „Faulana“ procesiniai dokumentai: 2018-03-06 rašytiniai paaiškinimai ir prašymas panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-01-17 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2Y-6293-433/2018 pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, 2018-03-26 rašytiniai paaiškinimai, 2018-04-09 atsiliepimas į pareiškėjo 2018-01-16 skundą, 2018-04-18 prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo ir bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka. M. R. nėra numatyto atskiro koeficiento, taikytino atsiliepimams į skundus dėl antstolių veiksmų, todėl taikytinas Rekomendacijų 8.16. punktas – už kitą dokumentą, kuriame pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai, – 0,4. Taigi maksimalus rekomenduotinas priteisti bylinėjimosi išlaidų dydis už atsiliepimą į skundą šiuo atveju būtų 353,92 (2017 m. IV ketvirtis bruto darbo užmokestis 884,8 Eur x 0,4 koef.). Kiti suinteresuoto asmens teikti procesiniai dokumentai buvo procesinio pobūdžio, nereikalavo daugiau sąnaudų, nei atsiliepimas į skundą, o rašytiniai paaiškinimai savo esame yra atsiliepimo į skundą dalis.
 7. Konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas, sumažindamas suinteresuotam asmeniui priteisiamas bylinėjimosi išlaidas, įvertino faktiškai suteiktas advokato teisinės pagalbos paslaugas bei Rekomendacijose nustatytus kriterijus: bylos sudėtingumas, teisinių klausimų naujumas, reikalingos specialios žinios ir pan. ir nenukrypo nuo teismų praktikos.
 8. Nors apeliantas nurodo, jog teismas priteisė tik 39 procentus nuo prašytos sumos, tačiau minėtas argumentas neturi teisinės reikšmės vertinant priteisiamų bylinėjimosi išlaidų pagrįstumą. Kaip jau buvo minėta, sprendžiant dėl priteisiamų bylinėjimosi išlaidų teismas vadovaujasi 18 punkte nurodytais kriterijais kaip visuma, todėl aplinkybė, jog priteisiamos bylinėjimosi išlaidos skiriasi nuo rekomenduojamų dydžių dar nesudaro pagrindo konstatuoti teismo išvadų nepagrįstumo. Kita vertus apeliantas nepateikė patirtų išlaidų pagrindimo konkrečiais Rekomendacijose nurodytais dydžiais.
 9. Teismas, aiškindamas įstatymus ir juos taikydamas, privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CPK 1.5 str. 4 d.), todėl nepagrįstas atskirojo skundo argumentas, jog Rekomendacijose tiesiogiai nesat įtvirtintiems šiems principams, pirmosios instancijos teismas negalėjo jais remtis.
 10. Tai, kad apeliantas pareiškėjo procesinius veiksmus vertina kaip nesąžiningus, nesudaro pagrindo teigti, kad jam (apeliantui) turėtų būti priteistos visos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos, neatsižvelgiant į šių išlaidų dydį ir CPK 98 str. numatytus kriterijus.
 11. Į esminius argumentus atsakyta, o kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-03-14 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010-06-01 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010).
 12. Įvertinus aukščiau išdėstytas aplinkybes, konstatuojama, jog pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl priteisiamų advokato teisinės pagalbos išlaidų sumažinimo, pagrįstai įvertino faktines aplinkybes bei Rekomendacijose nurodytus kriterijus, todėl teisingai nustatė priteisiamą advokato teisinės pagalbos išlaidų dydį. Remiantis išdėstytu, suinteresuoto asmens atskirasis skundas netenkintinas, o skundžiama nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144, 336 straipsniais, 337 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

11Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-04-25 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai