Byla T-118-751/2012
Dėl bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo nuteistajam S. V

1Jonavos rajono apylinkės teismo teisėjas Vidmantas Paurys, sekretoriaujant Editai Sabaitei, dalyvaujant prokurorei Astai Kaminskienei, Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus atstovui Rimantui Krivickui, nedalyvaujant nuteistajam S. V., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus teikimą dėl bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo nuteistajam S. V.

2Teismas, išnagrinėjęs nuteistojo asmens bylą, išklausęs Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus atstovo ir prokurorės išvadą,

Nustatė

3S. V., a/k ( - ) be pastovios gyvenamosios vietos, Kauno miesto apylinkės teismo 2011-05-25 nuosprendžiu pripažintas kaltu pagal LR BK 178 str. 4 d.,259 str.1d., 259 str. 2d., 253 str.1d., ir nuteistas galutine subendrinta bausme – 2(dviems) metams 3 (trims) mėnesiams laisvės atėmimo bausme.

42012-08-31 Marijampolės rajono apylinkės teismo nutartimi buvo patvirtintas 2012-08-14 Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Marijampolės pataisos namų nutarimas Nr.415 taikyti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos nuteistajam S. V. ir nustatytos jam baudžiamojo poveikio priemonės ir pareigos- pradėti dirbti per 2 mėnesius, neišeiti iš namų nuo 22 val iki 6 val. jei tai nesusiję su darbu ar mokymusi, nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.

5Iš pataisos namų S. V. paleistas 2012-09-06.

6Bausmės pabaiga 2013-04-26

7Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus atstovas prašo nuteistajam S. V. panaikinti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos. Nurodo, kad paleidžiant nuteistąjį iš pataisos įstaigos, jis buvo įpareigotas per tris dienas atvykti į Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyrių, adresu Klaipėdos g. 4, Jonava, tačiau nuteistasis to nepadarė. Nurodytu gyvenamosios vietos adresu surastas nebuvo. Atlikto patikrinimo metu nuteistojo būvimo vieta nebuvo nustatyta, kas rodo, kad nuteistasis piktybiškai pažeidinėja jam teismo nustatytas pareigas ir lygtinai paleistų asmenų pareigas. Nuteistasis nepateisino jam parodyto pasitikėjimo, tuo pačiu parodydamas nenorą pasitaisyti.

8S. V. teismo šaukimas nebuvo įteiktas, atvesdinti jo nepavyko, todėl teikimas nagrinėjamas nuteistajam nedalyvaujant. Jo neatvykimas nesustabdo klausimo nagrinėjimo (LR BPK 358 str. 2 d.).

9Prokurorė prašo S. V. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos, panaikinti.

10Teikimas tenkintinas. S. V. asmens bylos duomenimis nustatoma, kad jam buvo išsamiai išaiškinta bausmės atlikimo tvarka ir sąlygos, paskirtų teismo įpareigojimų vykdymo būtinumas, taip pat teisinės pasekmės už jų nevykdymą.

11Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad nuteistasis piktybiškai be pateisinamos priežasties vengė atlikti teismo nustatytus įpareigojimus, daro administracinius teisės pažeidimus. 2012-10-05 Jonavos rajono apylinkės teismo nutarimu už administracinį teisės pažeidimą, numatytą LR ATPK 50 str., padarytą 2012-09-23, t.y. neužilgo po lygtinio paleidimo, buvo nubaustas administracine bauda. Todėl lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigos S. V. naikintinas ir jis grąžintinas į pataisos įstaigą neatliktos bausmės dalies atlikimui.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 157 str., 6d.,

Nutarė

13S. V. pasiųsti atlikti į pataisos namus likusios laisvės atėmimo bausmės dalies 7 (septyniems) mėnesiams 20 (dvidešimčiai ) dienų.

14S. V. bausmės pradžią skaityti nuo jo sulaikymo dienos.

15Į bausmės atlikimo laiką įskaityti laiką išbūtą Marijampolės pataisos namuose nuo 2012-09-31 iki 2012-09-06.

16Nutartis per 5 dienas gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui apeliacine tvarka per Jonavos rajono apylinkės teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai