Byla T-125-405/2018
Dėl lygtinio paleidimo panaikinimo

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmų teisėja Nijolė Lisauskienė, sekretoriaujant Vilmai Vilkoicienei, dalyvaujant prokurorui Borisui Poltoržickiui (Borisas Poltoržicki), Vilniaus apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus atstovei Oksanai Pavliukevičienei, nuteistajam G. S., teismo posėdyje išnagrinėjo Vilniaus apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus teikimą dėl lygtinio paleidimo panaikinimo.

2Teismas

Nustatė

3Vilniaus rajono apylinkės teismo 2016-07-13 nutartimi panaikintas Švenčionių rajono apylinkės teismo 2016-02-11 nuosprendžiu, bausmę subendrinus su Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015-04-01 nuosprendžiu paskirta bausme, G. S. paskirtas laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimas, G. S. pasiųstas atlikti nuosprendžiu paskirtą laisvės atėmimą dvejiems metams dviem mėnesiams. Kaišiadorių rajono apylinkės teismas 2017-08-25 nutartimi patvirtino Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 1-ame sektoriuje 2017-07-21 nutarimą Nr. 91-196 taikyti nuteistajam G. S. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos ir nustatė nuteistajam įpareigojimus: 1) visą lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos laiką nevartoti psichiką veikiančių medžiagų; 2) visą lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos laiką neišeiti iš namų nuo 22 iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu ar mokymusi; 3) visą lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos laiką neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo; 4) lygtinio paleidimo iš pataisos namų laikotarpiu dalyvauti elgesio pataisos programoje; 5) visą lygtinio paleidimo iš pataisos namų laiką nesilankyti baruose, kavinėse, restoranuose bei viešojo maitinimo įstaigose, prekiaujančiose alkoholiu.

4Probacijos tarnybos atstovė O. Pavliukevičienė prašė nuteistajam panaikinti lygtinį paleidimą ir vykdyti nuosprendžiu paskirtą bausmę. Nurodė, kad nuteistasis dirba, teismo paskirto įpareigojimo visą lygtinio paleidimo iš pataisos namų laiką nesilankyti baruose, kavinėse, restoranuose bei viešojo maitinimo įstaigose, prekiaujančiose alkoholiu pažeidimų nenustatyta, lankosi Švenčionių rajono PSPC Psichikos sveikatos centre, išklausė programą „Elgesys-Pokalbis-Pasikeitimas“, dalyvauja Savivaldybių probacijos skyriaus specialistų konsultacijose, tačiau pažeidinėja įpareigojimus nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, nustatytu laiku būti namuose, neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, padarė administracinius nusižengimus, taip pat nevykdo probuojamojo pareigų. Nuteistasis 2017-11-28 be probacijos skyriaus leidimo išvyko į Vilnių, kur padarė administracinį nusižengimą, numatytą ANK 446 str. 4 d., 2018-02-07 pakartotinai išvyko neturėdamas leidimo ir padarė administracinį nusižengimą, numatytą ANK 71 str. 1 d. Taip pat nuteistasis 2018-01-08 23.09 val. nebuvo surastas gyvenamojoje vietoje. Nuteistojo pakartotinio nusikalstamumo rizika didėja, jo atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas.

5Nuteistasis G. S. paaiškino, kad padarė nurodytus nusižengimus ir įpareigojimų pažeidimus, tačiau ikiteisminis tyrimas jo atžvilgiu pradėtas nepagrįstai, nes jis nieko nusikalstamo nepadarė. Jis 2018-03-01 kreipėsi į reabilitacijos centrą, esantį Zujūnuose Vilniaus r. sav., buvo priimtas ir dabar gyvena minėtame centre, iš centro gali išeiti tik lydimas jo darbuotojų. Išėjęs iš laisvės atėmimo vietų susirado darbą, bet nemokėjo susitvarkyti su iškylančiais sunkumais, emocijomis, todėl vėl vartojo narkotines medžiagas, dėl to ir buvo išvažiavęs į Vilnių. Supratęs, kad pats negali susitvarkyti ir gyventi nedarydamas pažeidimų ir nusikaltimų, nori praeiti visą gydymo kursą ir baigti jį tik tada, kai jam pasakys, kad jis jau gali susitvarkyti savarankiškai. Šiandien pateikė prašymą išeiti iš darbo, nes apribota jo galimybė išeiti iš centro, centre jis visiškai išlaikomas.

6Prokuroras B. Poltoržicki prašė teikimo netenkinti ir suteikti galimybę nuteistajam pasitaisyti, nes nuteistasis nori pasikeisti, kreipėsi dėl reabilitacijos.

7Teikimas netenkinamas.

8Iš Savivaldybių probacijos skyriaus atstovės, nuteistojo paaiškinimų, nuteistojo asmens byloje esančių duomenų nustatyta, kad nuteistasis vykdė teismo jam paskirtą įpareigojimą nesilankyti baruose, kavinėse, restoranuose bei viešojo maitinimo įstaigose, prekiaujančiose alkoholiu, taip pat įpareigojimą dalyvauti elgesio pataisos programose, dirbo, tačiau 2018-02-07 vartojo narkotines medžiagas (2018-02-27 nutarimu nubaustas pagal ANK 71 str. 1 d.), 2017-11-28 ir 2018-02-07 išvyko į Vilnių neturėdamas probacijos tarnybos leidimo, padarė du administracinius nusižengimus, 2018-01-08 nustatytu laiku nebuvo namuose. Nuteistasis pažeidė teismo paskirtus įpareigojimus, padarė administracinius nusižengimus, todėl formaliai būtų pagrindas panaikinti jam taikytą lygtinį paleidimą, tačiau byloje nustatyta, kad nuteistasis nuo 2018-03-01 gydosi priklausomybių reabilitacijos centre (centro specializacija – priklausomybė nuo narkotikų ir/arba alkoholio), esančiame Vilniaus r. sav. Zujūnuose, Pergalės g. 15. Ši aplinkybė patvirtinama 2018-03-05 pažymoje nurodytais duomenimis. Taip pat kartu su nuteistuoju atvykęs A. L. paaiškino, kad jis dirba minėtame centre, patvirtino, kad nuteistasis gyvena šiame centre, apibūdino nuteistąjį kaip asmenį, siekiantį pakeisti gyvenimo būdą ir tam dedantį pastangas. Nustatyta, kad nuteistasis suvokė, jog yra priklausomas, savarankiškai kreipėsi į reabilitacijos centrą pagalbos ir gyvena bei gydosi jame nuo 2018-03-01, turi tvirtą nuostatą pasikeisti ir gyventi nepažeidinėdamas įstatymų, todėl manoma, jog bausmės tikslų įgyvendinimo gali būti siekiama ne vykdant nuosprendžiu paskirtos neatliktos laisvės atėmimo bausmės dalį, o suteikiant nuteistajam galimybių pasitaisyti.

9Vadovaudamasis BPK 360, 362, 364 str., teismas

Nutarė

10Netenkinti Vilniaus apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus teikimo dėl G. S. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2017-08-25 nutartimi taikyto lygtinio paleidimo panaikinimo ir pasiuntimo atlikti likusią laisvės atėmimo bausmės dalį.

11Nutartis per 7 d. nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti apskųsta Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmus.

Proceso dalyviai