Byla e2A-1128-372/2015

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Vytauto Kursevičiaus, Birutės Simonaitienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Irenos Stasiūnienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės A. A.-K. apeliacinį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. kovo 12 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-187-901/2014 pagal ieškovės A. A.-K. ieškinį atsakovams UAB „Norvūksa“, S. N., A. Ū., Šiaulių rajono savivaldybės administracijai ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentui dėl teisės į sveiką, švarią ir saugią aplinką bei nuosavybės neliečiamumą pažeidžiančių veiksmų nutraukimo, detaliojo plano ir poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados panaikinimo, išvadą teikianti institucija Šiaulių visuomenės sveikatos centras.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovė A. A.-K. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė teismo įpareigoti atsakovus UAB „Norvūksa“, A. Ū. ir S. N. nutraukti žemės sklype, esančiame ( - ), vykdomą švelniakailių žvėrelių (kanadinių audinių) veisimo ir auginimo ūkinę veiklą; panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-10-16 įsakymu „Dėl detaliojo plano ( - ) kaime tvirtinimo“ Nr. A-1270(8.1) patvirtintą žemės sklypo, esančio ( - ) detalųjį planą ir Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento 2013-07-03 atrankos išvadą Dėl švelniakailių žvėrelių (kanadinių audinių) veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo Nr. (4)SR-S-1716(7.1).

6Nurodė, kad dėl vykdomos ūkinės veiklos šalia gyvenanti, ( - ), ir dirbanti ieškovė bei jos šeimos nariai patiria nuolatinio pobūdžio nepatogumus: gyvenamojoje teritorijoje nuolat jaučiamas aštrus šeduose laikomų žvėrelių, jų pašaro ir mėšlo kvapas (smarvė); dėl stiprios smarvės šiltuoju metų laiku neįmanoma atsidaryti gyvenamų patalpų langų net ir naktimis; sklindantis kvapas čia gyvenantiems žmonėms sukelia nuolatinę slogą ir dusinantį kosulį; ieškovės mažamečiam vaikui yra konstatuota alerginė sloga ir dusinantis kosulys, kurie stipriai paūmėja dėl sklindančios smarvės; dėl vykdomos ūkinės veiklos į ieškovės gyvenamą teritoriją renkasi ir ją teršia kirų būriai. Ieškovė taip pat nurodė, kad žemės sklypo, kuriame vykdoma atsakovo ūkinė veikla, detalusis planas yra nepagrįstas ir neteisėtas, nes ieškovė nebuvo tinkamai informuota apie patvirtintą planą, neatsižvelgta į jos pastabas, be to, šiuo atveju turėjo būti parengtas specialusis planas. Teigė, kad Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentui (RAAD) atrankos komisijos 2013-07-03 išvada yra nemotyvuota, nepagrįsta ir neteisėta, todėl turi būti panaikinta. Teigė, kad atranka atlikta ir galutinė atrankos išvada priimta nesiremiant Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau PAV įstatymo) 7 straipsnio 6 dalyje įtvirtintomis teisės normomis ir 1985-06-27 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 85/337/EB III priede įtvirtintais kriterijais.

7Atsakovas UAB „Norvūksa“ su ieškovės ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti, priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

8Nurodė, kad nesutinka, jog vykdant ūkinę veiklą padaryti ieškovės ieškinyje nurodyti pažeidimai, atsakovas nebuvo baustas dėl vykdomos ūkinės veiklos, nenustatyta, kad būtų viršytos leistinos normos ar padaryti kiti pažeidimai, todėl teigė, kad ieškovė nepagrįstai reikalauja pačios griežčiausios atsakovo atsakomybės. Be to, ieškovė nepateikė teismui jokių įrodymų, pagrindžiančių jos teiginius, kad atsakovo UAB „Norvūksa“ vykdoma veikla viršija leistinus kiekius, taip pat pagrindžiančių ieškovės teiginius, kad ji kenčia nuo nuolatinio nemalonaus kvapo, jo sąlygotų sveikatos problemų, kad darbuotojai skundžias blogomis darbo sąlygomis. Nėra įrodymų ir apie tai, kad ieškovės nurodyti nusiskundimai yra sąlygoti būtent atsakovų vykdomų veiksmų.

9A. S. N. su ieškovės ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti, priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

10Nurodė, kad S. N. asmeniškai kaip fizinis asmuo niekada nevykdė ieškovės nurodomos ūkinės veiklos (audinių veisimo ir auginimo), todėl ieškovė nepagrįstai jį įtraukė bendraatsakoviu. Be to, ieškovė neįrodė jokių UAB „Norvūksa“ ūkinės veiklos pažeidimų.

11Atsakovas Šiaulių rajono savivaldybės administracija su ieškovės ieškinio reikalavimais nesutiko.

12Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas (toliau – ir Šiaulių RAAD) su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.

13Nurodė, kad Šiaulių visuomenės sveikatos centro komisijos nariai ieškovės gyvenamojoje aplinkoje ir UAB „Norvūksa“ švelniakailių žvėrelių auginimo teritorijoje, adresu ( - ), pašalinių ir nemalonių kvapų nenustatė. Mano, kad nutraukti vykdomą švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo veiklą ieškovės ir jos atstovų nurodytais motyvais nėra pagrindo.

14Institucija, teikianti išvadą, Šiaulių visuomenės sveikatos centras, išvadoje nurodė, kad tiriant ieškovės skundus, susijusius su UAB „Norvūksa“ švelniakailių žvėrelių fermos sklindančiais kvapais, pažeidimų nebuvo nustatyta, apie tai ieškovė buvo informuota, nenustačius ūkinės veiklos pažeidimų subjektui nebuvo taikomos ir poveikio priemonės.

15Atsakovė A. Ū. atsiliepimo į ieškovės ieškinį nepateikė.

16II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

17Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. kovo 12 d. sprendimu ieškinį atmetė, paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

18Teismas nurodė, kad atsakovai S. N. ir A. Ū., kaip fiziniai asmenys, faktiškai nevykdė ūkinės veiklos, kurią ieškovė prašė teismo įpareigoti nutraukti, ir kurie nepriėmė ieškovės prašomų panaikinti administracinių aktų, kadangi ieškovė S. N. ir A. Ū. jokių reikalavimų nekėlė, ieškinį šių atsakovų atžvilgiu teismas atmetė kaip nepagrįstą.

19Nustatė, kad byloje nėra duomenų, jog UAB „Norvūksa“ atnaujinus kanadinių audinių auginimo ir veisimo veiklą, nors kartą būtų konstatuota, kad vykdant fermoje šią veiklą skleidžiami kvapai ar triukšmas viršytų leistinas normas, kad nors kartą dėl administracinių teisės pažeidimų, susijusių su aplinkosaugos pažeidimais, netinkamų gyvūnėlių laikymo ar kitų pažeidimų atsakovė būtų bausta, kad neturėtų reikiamų leidimų. Teismas sprendė, kad akivaizdu, jog ieškovė ir jos šeimos nariai dėl atsakovo vykdomos veiklos patiria tam tikrų nepatogumų, jai sunkiau plėtoti rekreacinę veiklą, naudotis netoli esančiu tvenkiniu, tačiau ieškovės teisės į sveiką, švarią ir saugią aplinką bei nuosavybės neliečiamumą nėra absoliučios ir paneigiančios atsakovo teisę verstis norima ūkine veikla, turi būti ieškoma balanso tarp šių ieškovės ir atsakovo konstitucinių teisių. Konstatavo, kad nesant akivaizdžių ir patvirtintų oficialiais raštais konstatuotų grubių ir sistemingų UAB „Norvūksa“ ūkinės veiklos pažeidimų, ieškovė nepagrįstai reiškia teismui prašymą taikyti griežčiausią atsakomybės formą – UAB „Norvūksa“ ūkinės veiklos nutraukimą, todėl teismas šio ieškovės reikalavimo netenkino.

20Teismas, susipažinęs su 1998-06-25 Konvencija dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais (toliau – Orhuso konvencija) bei atitinkamomis Europos Sąjungos direktyvomis nesutiko su ieškovės atstovo teiginiais, kad dabartinis Lietuvos Respublikos teisinis reglamentavimas neatitinka Europos Sąjungos formuojamų principų dėl aplinkos apsaugos, dėl suinteresuotos visuomenės teisių į sveiką ir švarią aplinką.

21Spręsdamas dėl administracinių aktų panaikinimo teismas iš šalių atstovų paaiškinimų ir bylos medžiagos nustatė, kad nei detalusis planas, viešai paskelbtas 2012-10-22, nei Šiaulių RAAD atrankos komisijos išvados, nei Šiaulių visuomenės sveikatos centro priimti sprendimai, atsakymai į ieškovės ir kitų asmenų skundus nustatytu laiku nebuvo skundžiami administracine tvarka. Nors, ieškovės teigimu, apie tai, kad minėtas detalus planas yra patvirtintas jai tapo žinoma tik 2013-06-05, kai ji gavo UAB „Geodezijos linija“ raštą – atsakymą į prašymą dėl duomenų pateikimo, su tokiais ieškovės teiginiais teismas nesutiko, kadangi iš pateiktos teismui detalaus plano medžiagos matyti, kad ieškovė kartu su kitais asmenimis aktyviai dalyvavo detaliojo plano rengimo procese, apie rengiamą detalų planą ne tik buvo įstatymų nustatyta tvarka viešai skelbiama, tačiau tiek ieškovė, tiek kitų aplinkinių sklypų savininkai 2012-04-27 ir 2012-06-29 raštais buvo informuojami apie rengiamą planą, ieškovė pati dalyvavo šio plano projekto viešuose svarstymuose 2012-05-17 ir 2012-08-17, kas kartą teikė pastabas, į kurias jai buvo raštu atsakyta. Kadangi ieškovė nenurodė jokių motyvuotų priežasčių, kodėl praleistas terminas, teismas sprendė, kad nėra jokio pagrindo šio termino atnaujinti.

22Spręsdamas reikalavimus dėl 2013-07-03 atrankos išvados panaikinimo, teismas nenustatė, kad Šiaulių RAAD išvada, jog šiuo atveju poveikio aplinkai vertinimas nėra būtinas, institucija būtų priėmusi nepagrįstai ar nemotyvuotai, kad nebuvo atsižvelgta į galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai, į suinteresuotos visuomenės skundus, kad būtų padaryti kažkokie procedūriniai pažeidimai priimant išvadą, kad būtų pažeistos Orhuso konvencijoje įtvirtintos nuostatos, PAV direktyva ar PAV įstatymas. Šiaulių RAAD naudodamasi savo diskrecijos teise, įvertinusi turimą informaciją pagrįstai ir teisėtai priėmė ginčijamą išvadą, o kad PAV šiuo atveju nėra būtinas patvirtino ir išvadą šioje byloje teikianti institucija Šiaulių visuomenės sveikatos centras, apie priimtą išvadą pranešta spaudoje ir Šiaulių rajono savivaldybės internetiniame tinklapyje 2013-08-02 kaip to reikalauja įstatymai, kurie be to nenustato, kad apie šią išvadą būtų pranešta asmeniškai kiekvienam suinteresuotam gyventojui. Kadangi ieškovė nustatytu terminu, t. y. per 20 d. d. nuo 2013-08-02 skelbimų apie šią išvadą išspausdinimų, neteikė atsakingai institucijai pasiūlymų persvarstyti atrankos išvadą, šios išvados Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d. nustatytu terminu (per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo) ir tvarka neskundė, o teismui nenurodė esminių priežasčių, kodėl nustatytu laiku ir tvarka neskundė šios išvados, be to, teismas nenustatė priežasčių išvadai naikinti, pirmosios instancijos teismas sprendė, kad nėra pagrindo šio termino atnaujinti. Atsižvelgdamas į tai, teismas atmetė kaip nepagrįstą ir praleidus senaties terminą pareikštą ieškovės reikalavimą panaikinti Šiaulių RAAD 2013-07-03 atrankos išvadą Dėl švelniakailių žvėrelių (kanadinių audinių) veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo.

23III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė

24Apeliaciniu skundu ieškovė A. A.-K. prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. kovo 12 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą: ieškovės ieškinį tenkinti: įpareigoti atsakovus UAB „Norvūksa“, A. Ū. ir S. N. nutraukti žemės sklype, esančiame ( - ) (kadastrinis Nr. ( - )), vykdomą švelniakailių žvėrelių (kanadinių audinių) veisimo ir auginimo ūkinę veiklą; panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-10-16 įsakymu „Dėl detaliojo plano ( - ) kaime tvirtinimo“ Nr. A-1270(8.1) patvirtintą žemės sklypo, esančio ( - ) (kadastrinis Nr. ( - )), detalųjį planą; panaikinti Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento 2013-07-03 atrankos išvadą Dėl švelniakailių žvėrelių (kanadinių audinių) veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo Nr. (4)SR-S-1716(7.1); priteisti bylinėjimosi išlaidas.

25Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

261. Apeliantė dėl ūkinės veiklos tinkamo realizavimo sąlygų nurodo, kad PVSV atskaitoje, PAV atrankos išvadoje, ginčijamoje atrankos išvadoje, taip pat planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus pateiktoje informacijoje apie planuojamą ūkinę veiklą nurodyti reikalavimai ir sąlygos ūkinei veiklai yra privalomi, o ne rekomendacinio pobūdžio. Vykdoma ūkinė veikla turi atitikti ne tik privalomus minimalius teisės aktų reikalavimus, bet ir planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus pateiktą informaciją apie planuojamą ūkinę veiklą vykdant PAV procedūras, PVSV ataskaitą, taip pat kitus šiai planuojamai ūkinei veiklai nustatytus reikalavimus ir sąlygas, tame tarpe reikalavimus ir sąlygas, įtvirtintus Šiaulių RAAD ir Šiaulių VSC sprendimais. Pažymi, kad atsakovai posėdžio metu patvirtino, jog ne visos neigiamo poveikio aplinkai mažinimo priemonės (reikalavimai ir sąlygos) yra įdiegtos vykdant ūkinę veiklą, o kai kurios neigiamo poveikio aplinkai mažinimo priemonės nuo ūkinės veiklos pradžios (2006 m.) iki šiol nėra įgyvendintos – uždara sertifikuota reikiamo tūrio mėšlidė fermoje taip ir nėra įrengta, ūkinės veiklos vykdytojas akivaizdžiai ir ženkliai viršijo pagal atrankos išvadą leistinus maksimalius ūkinės veiklos mastus, vykdant ūkinę veiklą pagal 2012-06-07 atrankos išvadą fermoje taip ir nebuvo įrengti triukšmo bei kvapų kontrolės taškai. Atitinkamai nebuvo imami triukšmo bei kvapų mėginiai, fermoje nėra įrengta mėšlo prieduobė, taip pat bendrovė neturėjo ir neturi galimybės mėšlo skleisti nustatytame 18 ha plote, vėliau, išaugus ūkinės veiklos mastams, 120 ha plote, lietaus nuvedimo sistemos fermoje buvo įrengtos tik 2013-11-15, t. y. praėjus daugiau nei 7 metams nuo ūkinės veiklos pradžios, želdinių masyvas aplink ūkinės veiklos teritoriją nesuformuotas, pylimai nėra tinkamai šienaujami, ūkinei veiklai nėra nustatyta sanitarinė apsaugos zona (SAZ).

272. Dėl sanitarinės apsaugos zonos ieškovė nurodo, kad SAZ nenustatymas, remiantis vien tuo, kad atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą ir nustačius neigiamą poveikį visuomenės sveikatai (taigi ir SAZ būtinumą) vėliau pasikeitė teisinis reguliavimas, yra išskirtinai formalaus pobūdžio ir pažeidžia suinteresuotos visuomenės teises. Pažymi, kad SAZ nustatymo būtinumą sąlygoja ne galima teisinio reguliavimo kaita (Žemės naudojimo sąlygų pakeitimai), bet galimo neigiamo poveikio visuomenės sveikatai rizika ir aplinkos apsaugos standartai teisinio reguliavimo kaita, pagal kurią faktiškai mažinami aplinkos apsaugos standartai, galimai prieštarauja ne tik nacionalinei, bet ir Europos Sąjungos teisei. Nurodo, kad nagrinėjamu atveju ūkinei veiklai nėra nustatyta sanitarinė apsaugos zona (SAZ), kuri privalo būti nustatyta, kadangi ūkinė veikla yra epidemiologiškai svarbi ir susijusi su gyvenamosios aplinkos tarša.

283. Mano, kad sanitarinių apsaugos zonų teisinis reguliavimas, numatytas Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 73 punkte ir Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 24 straipsnyje galimai prieštarauja Konstitucijos 53 straipsnio (valstybė rūpinasi žmonių sveikata) ir 54 straipsnio (valstybė rūpinasi aplinkos apsauga) nuostatoms, teisinės valstybės bei įstatymų viršenybės principams. Teigia, kad Sutartinio gyvulio (SG) kriterijus yra neobjektyvus ir netinkamas, siekiant nustatyti ar vykdoma veikla yra epidemiologiškai svarbi ir susijusi su žmogaus gyvenamosios aplinkos tarša, t. y. ar vykdomai gyvulių laikymo ūkinei veiklai reikia įrengti SAZ.

294. Dėl ginčijamos atrankos išvados nurodo, kad išvada daugeliu aspektų yra neišsami ir nemotyvuota, pagrįsta bendrovės pateikta neišsamia ir melaginga informacija, atliekant PAV atranką ir priimant ginčijamą atrankos išvadą nebuvo pateikti ir įvertinti duomenys apie reikšmingus planuojamos ūkinės veiklos veiksnius (nenurodytas ir nenustatytas bendras planuojamų, auginti audinių kiekis, neįvertinta tai, kad Ūkinės veiklos metu žvėrelių užmigdymui bus naudojamos dujų kameros, anglies monoksido dujos, avarijų tikimybė ir jų prevencija, neatsižvelgta į vietovės jautrumą aplinkosaugos požiūriu, tokiu būdu PAV atranka ir ginčijama atrankos išvada yra nepagrįsta objektyviais ir realiais duomenimis ir turi būti panaikinta, o ūkinei veiklai atlikus atranką turėjo būti nutarta atlikti PAV. Be to, neigiamas poveikis visuomenės sveikatai PAV procese vertinamas nebuvo, atliekant PAV atranką nebuvo gauta Šiaulių visuomenės sveikatos centro išvada dėl galimo ūkinės veiklos neigiamo poveikio visuomenės sveikatai.

305. Dėl ūkinės veiklos masto nurodo, kad priimant PAV atrankos išvadas buvo netinkamai nustatytas ūkinės veiklos mastas, būtent ūkinės veiklos mastas yra vienas iš svarbiausių kriterijų vertinant planuojamos ūkinės veiklos galimą neigiamą poveikį aplinkai. Tokiu būdu priimant PAV atrankos išvadas iš esmės nebuvo nustatytas ir įvertintas vykdomos ūkinės veiklos poveikis aplinkai. Be to, priimant ginčijamą atrankos išvadą Šiaulių RAAD turėjo įvertinti ūkinės veiklos mastą ir jo poveikį aplinkai pagal vietų fermoje skaičių ir vertinti ne tik suaugusias pateles, bet ir patinėlius bei audines iki 10 mėn. amžiaus.

316. Dėl detalaus plano ieškovė nurodo, kad nebuvo atsižvelgta į ieškovės ir kitų suinteresuotų asmenų pastabas ir pasiūlymus, pateiktus rengiant detalųjį planą, teritorijai, kurioje vykdoma ūkinė veikla, turėjo būti parengtas specialusis planas, ūkinei veiklai nebuvo nustatytas SAZ, o apie tai, kad detalusis planas yra patvirtintas, ieškovei tapo žinoma tik 2013-06-21, t.y. gavus UAB „Geodezijos linija“ raštą – atsakymą į 2013-06-05 prašymą dėl duomenų pateikimo. Dėl to mano, kad terminas detaliajam planui apskųsti yra nepraleistas.

327. Dėl ieškovės teisių pažeidimo, apeliantė nurodo, kad ieškovė įrodinėja ne kvapo koncentracijos ribinės vertės viršijimą, bet tai, kad jos gyvenamojoje aplinkoje smirdi dėl greta vykdomos ūkinės veiklos. Kitaip tariant, galimas higienos normų viršijimas nekeičia teisės į būstą ir nuosavybės neliečiamumą pažeidimo esmės, t. y. ieškovės teises pažeidžia tai, kad smirdi ir būtent tai trukdo jai naudotis savo nuosavybe, o ne tai, kad smarvė galimai viršija higienos normas.

33Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Norvūksa“ prašo atmesti apeliacinį skundą, priteisti iš apeliantės visas patirtas bylinėjimosi išlaidas.

34Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

351. Pirmosios instancijos teismas tinkamai, nuosekliai, laikantis teisės aktų reikalavimų, įvertino byloje surinktus įrodymus, paskirstė šalims įrodinėjimo pareigą, todėl teisingai ir teisėtai konstatavo, jog ieškovės argumentai bei jais grindžiamas reikalavimas įpareigoti atsakovą UAB „Norvūksa“ nutraukti žemės sklype, esančiame ( - ), vykdomą švelniakailių žvėrelių (kanadinių audinių) veisimo ir auginimo ūkinę veiklą yra nepagrįsti ir netenkintini.

362. Apeliacinio skundo argumentai sprendimo teisėtumo ir teisingumo nepaneigia, todėl sprendimas paliktinas galioti.

373. Apeliacinio skundo argumentai, viena vertus, neįvardija konkrečių klaidų, kurias padarė teismas, spręsdamas dėl šio bylos aspekto, kita vertus, esami motyvai nėra pagrįsti, labiau vertintini kaip ieškovės nuomonė. Pirmosios instancijos teismas nuosekliai taikė situacijai reikiamas teisės normas, ko pasėkoje priimtas teisingas, teisėtas ir pagrįstas sprendimas, jog reikalavimas panaikinti ginčijamą atrankos išvadą atmestinas kaip nepagrįstas ir praleidus senaties terminą.

384. Pirmosios instancijos teismo sprendimas, kad ieškovės reikalavimas panaikinti detalųjį planą yra nepagrįstas bei nesant svarbių priežasčių pareikštas praleidus senaties terminą, laikytinas teisingu, teisėtu, priimtu, atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes, byloje surinktą medžiagą, teisinį reglamentavimą bei teismų praktiką, todėl nėra pagrindo jį naikinti.

39Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas S. N. prašo apeliacinį skundą atmesti, o Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. kovo 12 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš ieškovės A. A.-K. atsakovo S. N. naudai visas patirtas bylinėjimosi išlaidas.

40Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

411. Atsakovas UAB „Norvūksa“ yra įgyvendinęs beveik visas priemones dėl poveikio aplinkai. Atsakovo nuomone, UAB „Norvūksa“ turėjo teisę įrengti tiek uždarą, tiek ir dengtą mėšlidę ir pasirinkdamas įrengti būtent dengtą mėšlidę, jokių aplinkosaugos reikalavimų nepažeidė.

422. Nurodo, kad apeliantė šiuo atveju faktiškai ginčija galiojančius teisės aktus, kurie apeliantei atrodo nepriimtini ir neatitinkantys jos interesų. Tačiau galiojantys teisės aktai yra visiems privalomi ir turi būti vykdomi, kadangi ieškovė iš esmės neginčija to fakto, kad galiojantis teisinis reglamentavimas jokių sanitarinės apsaugos zonų nenumato.

433. Atsakovo nuomone, ieškovės dėstomi argumentai dėl tariamo nacionalinės teisės normų prieštaravimo ES teisei arba poįstatyminių teisės aktų prieštaravimo įstatymams bei Konstitucijai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.

444. Pagal nuolatinius ieškovės skundus Šiaulių visuomenės sveikatos centro komisijos iš viso 4 kartus vyko vykdyti kvapų kontrolę į UAB „Norvūksa“ švelniakailių žvėrelių fermą ir jokių higienos normas pažeidžiančių kvapų nebuvo nustatyta.

455. Dėl detaliojo plano nurodo, kad jei ieškovė būtų teikusi tinkamus pasiūlymus (t. y. siūliusi keisti ar koreguoti detaliojo plano sprendinius), tokie pasiūlymai būtų buvę įvertinti, būtų galima ieškoti atitinkamų kompromisų ir rasti visiems gretimų sklypų savininkams priimtinus sprendimus. Atsakovas pažymi, kad tokio konstruktyvaus dialogo neatsisako ir šiuo metu, kadangi jokių konfliktų su kaimynais UAB „Norvūksa“ ar jos vadovas tikrai nenori. Tačiau tam būtinas ir pačios suinteresuotos visuomenės konstruktyvus.

466. Apeliantės argumentai, jog vykdant atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūras nebuvo įvertintas visas faktinis fermoje auginamų gyvūnų skaičius ir nepagrįstai remtasi tik vyresnių nei 10 mėn. gyvūnų (veislinių patelių) skaičiumi, neatitinka tikrovės ir yra visiškai nepagrįsti, kadangi visų fermos gyvūnų poveikis aplinkai atsispindi sutartinio pobūdžio „suaugusių gyvūnų“ (veislinės bandos) skaičiaus įvertinime.

47Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Šiaulių RAAD prašo apeliacinį skundą atmesti.

48Nurodo, kad nesutinka su ieškovės teiginiais, jog atsakovai nepagrįstai skaičiuoja tik pateles, neatsižvelgiant į patinėlių ir jauniklių skaičių, kadangi būtent toks skaičiavimo metodas numatytas Aplinkos ministro ir Žemės ūkio ministro 2011 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. Dl-735/3D-700 patvirtintu Mėšlo ir srutų tvarkymo apkinkosaugos reikalavimų aprašu. Nurodo, kad teisės aktai nenumato mėšlo kauptuvo uždengimo stogo danga, kaip vienintelio varianto. Be to, Šiaulių visuomenės sveikatos centras A. A. – K. gyvenamojoje aplinkoje ir UAB „Norvūksa“ švelniakailių žvėrelių auginimo teritorijoje adresu ( - ) pašalinių ir nemalonių kvapų nenustatė.

49Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Šiaulių rajono savivaldybės administracija prašo Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. kovo 12 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

50Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2014 m. lapkričio 27 d. nutartimi Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. kovo 12 d. sprendimą pakeitė - Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. kovo 12 d. sprendimo dalį dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento 2013-07-03 atrankos išvados Nr. (4)SR-S-1716(7.1) panaikinimo ir atsakovės UAB „Norvūksa“ ūkinės veiklos nutraukimo panaikino ir šią bylos dalį perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Likusią sprendimo dalį paliko nepakeistą. Įpareigojo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentą tęsti atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūrą (pradėtą pagal ūkinės veiklos užsakovo UAB „Norvūksa“ prašymą) pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnį.

51Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2015 m. spalio 2 d. nutartimi panaikino Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. lapkričio 27 d. nutarties dalį, kuria panaikinta Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. kovo 12 d. sprendimo dalis dėl ieškinio reikalavimų panaikinti Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento 2013 m. liepos 3 d. atrankos išvadą Nr. (4)SR-S-1716(7.1) dėl švelniakailių žvėrelių (kanadinių audinių) veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo ir įpareigoti atsakovus nutraukti žemės sklype vykdomą švelniakailių žvėrelių (kanadinių audinių) veisimo ir auginimo ūkinę veiklą ir šią bylos dalį perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo; taip pat panaikino Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. lapkričio 27 d. nutarties dalį, kuria Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas įpareigotas tęsti atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūrą. Bylos dalį dėl Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento 2013 m. liepos 3 d. atrankos išvados Nr. (4)SR-S-1716(7.1) panaikinimo ir dėl atsakovų įpareigojimo nutraukti ginčo ūkinę veiklą perdavė nagrinėti iš naujo Šiaulių apygardos teismui. Paliko nepakeistą Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. lapkričio 27 d. nutarties dalį, kuria palikta nepakeista Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. kovo 12 d. sprendimo dalis atmesti ieškinio reikalavimą panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. A-1270(8.1) „Dėl detaliojo plano ( - ) kaime tvirtinimo“ patvirtintą žemės sklypo ( - ), detalųjį planą.

52Kasacinės instancijos teismas nurodė, kad šioje byloje apeliacinės instancijos teismas, manydamas, kad pirmosios instancijos teismas nepakankamai ar netinkamai ištyrė ginčijamo teisės administracinio akto tinkamumą, turėjo teisinį pagrindą pats ištirti ginčijamą išvadą bei įvertinti ją kartu su įrodymų visetu. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas į tai neatsižvelgė ir, remdamasis bendro pobūdžio pastebėjimais dėl atrankos išvados rengimo tikslų, kriterijų bei procedūrų, neatskleidęs bylos esmės, t. y. iš esmės nevertinęs skundžiamo administracinio akto, nepasisakęs dėl pirmosios instancijos teismo išvadų šiuo klausimu, neanalizavęs ieškovės galimybių dalyvauti jau įvykusiame atrankos procese ir teikti pasiūlymus užtikrinimo, grąžino bylą nagrinėti iš naujo. Tokiu procesiniu veiksmu apeliacinės instancijos teismas sukūrė negalimą situaciją, kai reikalavimas dėl administracinio akto panaikinimo buvo neišnagrinėtas iš esmės, dėl šio akto nepriimtas joks procesinis sprendimas, tačiau kompetentingos institucijos įpareigotos vertinimo procedūrą atlikti dar kartą. Be to, apeliacinės instancijos teismas iš viso nenagrinėjo ir nepasisakė dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies, kuria nagrinėtas ieškovės reikalavimas nutraukti ginčo ūkinę veiklą, nevertino tokios prašomos taikyti teisių gynimo priemonės proporcingumo.

53IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai

54Apeliacinis skundas netenkintinas.

55Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliacinio skundo bylos nagrinėjimo ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d., 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų.

56Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas UAB „Norvūksa“ vykdo švelniakailių žvėrelių (kanadinių audinių) veisimo ir auginimo ūkinę veiklą sklype, esančiame ( - ), u/n ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) ( - ) Ieškovė prašo įpareigoti nutraukti atsakovo UAB „Norvūksa“ vykdomą kanadinių audinių veisimo ir auginimo ūkinę veiklą, kuria ieškovės teigimu pažeidžiamos suinteresuotos visuomenės teisės į sveiką, švarią ir saugią aplinką bei nuosavybės neliečiamumą. Teigia, kad turi būti panaikinta Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento 2013-07-03 atrankos išvada „Dėl švelniakailių žvėrelių (kanadinių audinių) veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo Nr. (4)SR-S-1716(7.1), kuria nustatyta, kad švelniakailių žvėrelių (kanadinių audinių) veisimui ir auginimui ( - ) savivaldybės teritorijoje (sklypo kadastrinis numeris 9116/0002:16) poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

57Ieškovė taip pat prašė panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-10-16 įsakymu „Dėl detaliojo plano ( - ) kaime tvirtinimo“ Nr. A-1270(8.1) patvirtintą žemės sklypo, esančio ( - ), detalųjį planą, tačiau šioje dalyje apeliacinės ir kasacinės instancijos teismai paliko nepakeistą Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. kovo 12 d. sprendimo dalį, kuria šis ieškinio reikalavimas buvo atmestas, tačiau kasacinės instancijos teismas panaikino Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. lapkričio 27 d. nutarties dalį, kuria panaikinta Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. kovo 12 d. sprendimo dalis dėl ieškinio reikalavimų panaikinti Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento 2013 m. liepos 3 d. atrankos išvadą Nr. (4)SR-S-1716(7.1) dėl švelniakailių žvėrelių (kanadinių audinių) veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo ir įpareigoti atsakovus nutraukti žemės sklype vykdomą švelniakailių žvėrelių (kanadinių audinių) veisimo ir auginimo ūkinę veiklą ir ši bylos dalis perduota pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Bylos dalį dėl Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento 2013 m. liepos 3 d. atrankos išvados Nr. (4)SR-S-1716(7.1) panaikinimo ir dėl atsakovų įpareigojimo nutraukti ginčo ūkinę veiklą kasacinės instancijos teismas perdavė nagrinėti iš naujo Šiaulių apygardos teismui. Todėl ieškovės apeliacinis skundas nagrinėtinas tik minėtoje dalyje.

58Taigi, nagrinėjamu atveju ginčas byloje yra dėl Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono Aplinkos apsaugos departamento 2013-07-03 atrankos išvados Nr. (4) SR-S-1716(7.1) „Dėl švelniakailių žvėrelių (kanadinių audinių) veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo, kurioje konstatuota, jog planuojamai švelniakailių žvėrelių (kanadinių audinių) veisimui ir auginimui poveikio aplinkai vertinimas nėra privalomas, teisėtumo ir pagrįstumo.

59Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad ieškovė, kuri ne tik aktyviai dalyvavo detaliojo plano rengimo procese, bet ir domėjosi kitomis su atsakovo ūkine veikla vykdomomis procedūromis, nuolat rašydama raštus ir skundus susijusioms institucijoms (tame tarpe ir Šiaulių RAAD), turėjo visas galimybes gauti viešai prieinamą informaciją apie 2013-07-03 Šiaulių RAAD išvadą. Konstatavo, kad ieškovė nustatytu terminu, t. y. per 20 d. d. nuo 2013-08-02 skelbimų apie šią išvadą išspausdinimų, neteikė atsakingai institucijai pasiūlymų persvarstyti atrankos išvadą, šios išvados Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d. nustatytu terminu (per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo) ir tvarka neskundė, teismas nesutiko su ieškovės teiginiais, jog apie 2013-07-03 atrankos išvadą jai tapo žinoma tik 2013-09-02 gavus Šiaulių RAAD atsiliepimą į ieškinį. Nurodė, kad tik 2013-10-02 teisme buvo gautas patikslintas ieškinys, įtraukiant reikalavimą dėl Šiaulių RAAD išvados panaikinimo,todėl teismas sprendė, kad yra praleistas kreipimosi į teismą dėl ginčijamos išvados panaikinimo senaties terminas, kadangi ieškovė nenurodė kažkokių esminių priežasčių, kodėl nustatytu laiku ir tvarka neskundė šios išvados, be to, teismas ir nenustatė priežasčių išvadai naikinti, todėl nėra pagrindo šio termino atnaujinti.

60Pažymėtina, jog ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas vieno mėnesio terminas administraciniam aktui ginčyti. Vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, remiantis ABTĮ 33 straipsnio 1 dalimi asmens skundo padavimo administraciniam teismui terminas pradedamas skaičiuoti nuo asmens sužinojimo apie skundžiamo sprendimo priėmimą (apie administracinio akto esmę) dienos. Laikoma, kad asmuo sužino apie aktą, kai jam tampa prieinama informacija apie esminius šio akto turinį sudarančius elementus, t. y. apie aktą priėmusią instituciją (asmenį), priėmimo datą, aktu nustatomas teises ar pareigas. Kiekvienu konkrečiu atveju vertinant, ar pareiškėjas nėra praleidęs termino kreiptis į administracinį teismą, būtina nustatyti termino kreiptis į administracinį teismą eigos pradžią (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. vasario 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-104/2010, 2010 m. liepos 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-395/2010). Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, atrankos išvada buvo priimta 2013-07-03, joje buvo nustatyta, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad ieškovei šios išvados turinys turėjo būti žinomas, kadangi ji ne tik aktyviai dalyvavo detaliojo plano rengimo procese, bet ir domėjosi kitomis su atsakovo ūkine veikla vykdomomis procedūromis, nuolat rašydama raštus ir skundus susijusioms institucijoms (tame tarpe ir Šiaulių RAAD), turėjo visas galimybes gauti viešai prieinamą informaciją apie 2013-07-03 Šiaulių RAAD išvadą. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-01-16 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2013 nurodyta, kad ieškovų skundžiamas jų teisės į sveiką ir švarią aplinką pažeidimas ir jo padariniai (oro tarša, nemalonūs kvapai) yra tęstinio pobūdžio, todėl ieškinio senaties terminas pažeistai teisei ginti kiekvieną dieną prasideda iš naujo, nurodyta, kad CK nėra nustatytų sutrumpintų ieškinio senaties terminų teisei į sveiką ir švarią aplinką ginti, todėl taikytinas dešimties metų bendrasis ieškinio senaties terminas (CK 1.125 str. 1 d.). CK 1.127 str. 1 d. įtvirtinta taisyklė, kad ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Todėl, atsižvelgiant į tai, kad apeliantės skundžiamas jos teisės į sveiką ir švarią aplinką pažeidimas ir jos nurodomi padariniai (oro tarša, nemalonūs kvapai) yra tęstinio pobūdžio, darytina išvada, kad ieškinio senaties terminas pažeistai teisei ginti kiekvieną dieną prasideda iš naujo (CK 1.127 str. 5 d.), o ieškinio senaties terminas galimai pažeistai ieškovės teisei į sveiką ir švarią aplinką nėra praleistas.

61Tačiau ieškovė vienu iš savo teisių gynimo būdų pasirinko reikalavimą panaikinti atsakovų UAB „Norvūksa“, A. Ū. ir S. N. ūkinės veiklos prielaida esančią atrankos išvadą, o šiai išvadai ginčyti yra numatytas vieno mėnesio terminas. Atsakovai savo procesiniuose dokumentuose nurodė, kad dėl šio ieškovės reikalavimo praleistas ABTĮ 33 str. 1 d. įtvirtintas vieno mėnesio terminas administraciniam aktui ginčyti. Todėl pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad patikslintas ieškinys buvo pateiktas 2013 m. spalio 3 d., kad ieškovė aktyviai dalyvavo detaliojo plano rengimo procese, domėjosi kitomis su atsakovo UAB „Norvūksa“ ūkine veikla vykdomomis procedūromis, nuolat rašydama raštus ir skundus susijusioms institucijoms, pagrįstai sprendė, kad terminas atrankos išvadai skųsti buvo praleistas ir nenustatęs, jog tai buvo padaryta dėl svarbių priežasčių, jo pagrįstai neatnaujino.

62Pažymėtina, kad nagrinėjamam ginčui svarbi ieškovės ginamų teisių ir jos reikalavimų prigimtis. Nors terminas atrankos išvadai apskųsti yra pasibaigęs, tačiau apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog ieškovė ieškinyje pareiškusi reikalavimą dėl atrankos išvados panaikinimo, iš esmės siekia, jog atsakovų ūkinė veikla būtų nutraukta ir taip būtų apginta jos teisė į sveiką ir švarią aplinką. Dėl to laikytina, kad civilinių teisių gynimas, kurio ieškinio senaties terminas, kaip jau minėta, nepraleistas, dominuoja prieš administracinės teisės pažeidimo fakto nustatymą – atrankos išvados ginčijimas ieškinio reikalavimų kontekste vertintinas kaip viena iš ieškovės įrodinėjamų jos teisių pažeidimo priežasčių, o prašymo ją panaikinti patenkinimas pripažintinas ieškovės teisių gynybos prielaida. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija pasisako dėl atrankos išvados bei atkreipia dėmesį į tai, jog ginčo teisinius santykius reglamentuojančio Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau PŪVPAV įstatymo) (2013 m. birželio 18 d. įstatymo redakcija) 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog poveikio aplinkai vertinimo objektas yra planuojama ūkinė veikla, kuri dėl savo pobūdžio, masto ar numatomos vietos ypatumų gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai. PŪVPAV įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje nustatytas atrankos tikslas – nustatyti, ar privaloma atlikti konkrečios planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą. Remiantis to paties įstatymo 7 straipsnio 4 dalimi atranka atliekama remiantis planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo pateikta informacija apie vietą, kurioje numatoma planuojama ūkinė veikla, bei informacija, apibūdinančia planuojamą ūkinę veiklą (veiklos mastas, naudojamos technologijos bei medžiagos, gamtinių išteklių naudojimas, pavojingų medžiagų naudojimas, atliekų susidarymas, jų tvarkymas, tarša ir trukdžiai, galima sąveika su kita planuojama ūkine veikla, avarijų tikimybė ir jų prevencija). Remiantis PŪVPAV įstatymo 7 straipsnio 6 dalimi atsakinga institucija atlieka atranką ir priima išvadą, ar privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, remdamasi šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodyta informacija bei atsižvelgusi į vietovės, kurią planuojama ūkinė veikla gali paveikti, jautrumą aplinkosaugos požiūriu, ekosistemos savybes, kraštovaizdį, žemėnaudos pobūdį, vietovės infrastruktūrą, gamybos objektų sutelkimą, santykinį gamtinių išteklių kiekį, kokybę ir regeneracijos galimybes, natūralios aplinkos atsparumą, ypatingą dėmesį atkreipdama į saugomas teritorijas, taip pat į Europos ekologinio tinklo NATURA 2000 teritorijos gamtosauginius tikslus, tankiai apgyvendintas teritorijas, pelkes, miškus, apsaugines zonas, vykdytos aplinkos stebėsenos duomenų analizę, teritorijas, kuriose jau viršytas leistinas užterštumo lygis ar kurios vertingos istoriniu, kultūriniu arba archeologiniu aspektu (1 punktas); galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai, gyvūnijai, augalijai, dirvožemiui, vandeniui, orui, klimatui, kraštovaizdžiui, materialinėms vertybėms, kultūros paveldui ir visų šių veiksnių sąveikai, ypatingą dėmesį atkreipdama į galimą poveikio mastą, tarpvalstybinį poveikį, poveikio kompleksiškumą, jo tikimybę, trukmę, dažnumą ir grįžtamumą bei teritorijos ir populiacijos dydį (PŪVPAV įstatymo 7 straipsnio 6 dalies 2 punktas). Taigi, iš minėtame įstatyme numatyto teisinio reguliavimo akivaizdu, kad atsakovas Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas, priimdamas atrankos išvadą, privalo ne tik atsižvelgti į planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo pateiktą informaciją apie vietą, kurioje numatoma planuojama ūkinė veikla, bei informaciją, apibūdinančią planuojamą ūkinę veiklą, tačiau taip pat išanalizuoti bei įvertinti minėtą informaciją bei išanalizuoti daugelį kitų veiksnių, nurodytų PŪVPAV 7 straipsnio 6 dalyje, identifikuojant galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį įvairiems saugomiems gėriams.

63Europos Parlamento ir Tarybos 2011 m. gruodžio 13 d. direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo, nustatė reikalavimus poveikio aplinkai vertinimui. Šios direktyvos III priede nustatyti 4 straipsnio 3 dalyje nurodyti atrankos kriterijai: 1) projekto charakteristikos, ypatingas dėmesys turi būti atkreipiamas į projekto dydį; sąveiką su kitais projektais; gamtinių išteklių naudojimą; atliekų susidarymą; taršą ir trukdžius; avarijų tikimybę, atsižvelgiant į naudojamas technologijas ir medžiagas; 2) projekto vieta, geografinės srities, kuriai projektas gali daryti poveikį, jautrumas aplinkosaugos požiūriu, turi būti svarstomas būtinai atsižvelgiant į: esamą žemėnaudos pobūdį; santykinį teritorijos gamtinių išteklių kiekį, kokybę ir regeneracinį pajėgumą; natūralios aplinkos buferinį pajėgumą, atkreipiant ypatingą dėmesį į šias teritorijų rūšis: pelkes; pakrančių zonas; kalnus ir miškus; gamtinius parkus ir draustinius; teritorijas, kurioms valstybės narės teisės aktai suteikia saugomų teritorijų statusą, ypač saugomas teritorijas ir kt. Taigi regiono aplinkos apsaugos departamento pareiga įvertinti, ar planuojama ūkinė veikla turės ženklų poveikį aplinkai bei atlikti atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo privalomumo.

64A. A. A.-K. apeliacinį skundą konkrečių reikalavimų ir sąlygų atsakovo UAB „Norvūksa“ vykdomai ūkinei veiklai iš esmės grindžia tokiais pagrindiniais teiginiais: veiklos vykdytojas viršija leistinus maksimalius ūkinės veiklos mastus, atsakovams išduotas leidimas auginti iki 1200 audinių vienu metu, 3500-3600 vnt. žvėrelių per metus, tačiau atsakovas UAB „Norvūksa“ ūkinės veiklos mastus viršija, nepagrįstai neįvertintas audinių patinėlių bei jauniklių skaičius; neįrengta aplinkos apsaugos reikalavimus atitinkanti reikiamo tūrio mėšlidė, nėra įrengta mėšlo prieduobė; nėra įrengti triukšmo bei kvapų kontrolės taškai; ūkinės veiklos vykdytojai neturėjo ir neturi galimybės mėšlui skleisti nustatytame 18 ha plote, vėliau 120 ha plote; ūkinei veiklai nėra nustatyta sanitarinė apsaugos zona (SAZ), ieškovės gyvenamoje teritorijoje jaučiamas aštrus šeduose laikomų žvėrelių, jų pašaro ir išmatų (mėšlo) kvapas – smarvė. Apeliantė taip pat teigia, jog atsakovų faktiškai vykdoma ūkinė veikla niekada neatitiko ir šiuo metu neatitinka informacijoje atrankai, galutinėje atrankos išvadoje ir poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūrų dokumentuose įtvirtintų reikalavimų bei sąlygų, todėl yra pažeidžiamos aplinkos apsaugos teisinius santykius reglamentuojančios teisės normos ir suinteresuotos visuomenės teisė į sveiką, saugią ir švarią aplinką.

65Teisėjų kolegija su tokia apeliantės pozicija nesutinka. Aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę Lietuvos Respublikoje vykdančias institucijas ir pareigūnus, jų teisinį statusą, veiklos teisinius pagrindus bei pagrindinius principus, veiklos organizavimą, aplinkos pasaugos valstybinės kontrolės procesą reglamentuoja Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas. Šio įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 13 punktas suteikia teisę aplinkos apsaugos kontrolės pareigūnams išaiškinti pažeidimus ir nustatyti pažeidėjus, patraukti juos atsakomybėn. Taigi aplinkos apsaugos reikalavimus pažeidžiančios veiklos, darančios neigiamą poveikį aplinkai, įrodymas yra susijęs su valstybės įgaliotų institucijų ir pareigūnų vykdoma veikla aplinkos apsaugos srityje. Netinkamas ūkinės veiklos vykdymas gali būti konstatuojamas tik esant atsakingų institucijų (pareigūnų) nustatytiems pažeidimams.

66Byloje nustatyta, kad atsakovas UAB „Norvūksa“ ūkinę veiklą pradėjo vykdyti 2006 metais, 2010-2011 metų laikotarpiu veikla buvo laikinai nutraukta, kad pašalinti konkrečius veiklos pažeidimus, t. y. kad įrengti lietaus surinkimo sistemą nuo žvėrelių aptvarų stogų, kad aplinkinė fermos teritorija nebūtų teršiama nutekamaisiais vandenimis, taip pat nurodytos kitos neigiamo poveikio visuomenės sveikatai sumažinimo priemonės, susijusios su pylimų tvarkymu ir kt. (t. I, b. l. 17, 29, 51). Nuo 2012 m. birželio mėnesio vidurio UAB „Norvūksa“, pašalinus minėtus trūkumus, vėl atnaujino anksčiau vykdytą ūkinę veiklą ir ją vykdo iki dabar. Kad yra įrengta lietaus surinkimo sistema nuo žvėrelių aptvarų stogų, be to, kad įrengta uždara, nepraleidžianti į gruntą mėšlo jo surinkimo lagūna su hidroizoliacine danga, į kurią išvedžiotais nuo žvėrelių narvų subėga tiek lietaus vanduo, tiek mėšlas, kad aplinkinė fermos teritorija nebūtų teršiama nutekamaisiais vandenimis, patvirtina 2013 m. rugpjūčio 18 d. Statybos rangos sutartis su 2013 m. lapkričio 15 d. darbų užbaigimo aktu ir priedais, taip pat pačios ieškovės pateikti antstolio R. K. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai (t. 1, b. l. 32-35, 37-46, 49a, 53-106, t. 2, b. l. 64, t. 3, b. l. 147-150 b. l.). Atkreiptinas dėmesys į tai, jog ieškovė ne kartą iniciavo už aplinkos apsaugą atsakingų institucijų lankymąsi atsakovų veiklos vykdymo vietoje, tačiau tiek Šiaulių visuomenės sveiktos centras, tiek Šiaulių rajono savivaldybės administracija, tiek Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas (t. 1, b. l. 19-20, 21, 22, 24, 25-16, 27-28, 29, t. 4, b. l. 72-74) jokių esminių pažeidimų, galinčių turėti poveikį aplinkos kokybei, nenustatė. Taigi, darytina išvada, kad ieškovė nepateikė jokių įrodymų, jog atsakovų vykdoma ūkinė veikla neatitinka planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus pateiktos informacijos apie planuojamą ūkinę veiklą ir kitų planuojamos ūkinės veiklos tinkamo realizavimo sąlygų (CPK 178 str.). Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl ūkinės veiklos teisėtumo, įvertinęs poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje, galutinėje atrankos išvadoje, taip pat planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus pateiktoje informacijoje apie planuojamą ūkinę veiklą nurodytus duomenis, pagrįstai išvadoje nurodytų sąlygų nekvalifikavo kaip privalomų ir konstatavo, jog nėra pagrindo nutraukti (sustabdyti) atsakovų vykdomą ūkinę veiklą, nenustačius jos neteisėtumo. Tokia išvada darytina dėl to, jog, Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (PŪVPAV) 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog poveikio aplinkai vertinimo objektas yra planuojama ūkinė veikla, kuri dėl savo pobūdžio, masto ar numatomos vietos ypatumų gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai. To paties įstatymo 1 priede numatyti ūkinės veiklos mastai, kuriuos planuojant vykdyti yra reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimo procedūras, o įstatymo 2 priede numatyti veiklų mastai, kuriems privalomos atrankos procedūros. Minėtuose prieduose yra įvardijama, kokiu atveju yra vertinamas gyvuliams įrengtų vietų skaičius, o kuomet planuojamų auginti gyvulių skaičius. Nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas dėl švelniakailių žvėrelių (audinių) auginimo veiklos, todėl turi būti taikytinas įstatymo 2 priedo 1.2 punktas, kuriame numatytas kitų naminių gyvulių auginimas (daugiau kaip 200 gyvulių).

67Iš byloje esančių 2008-07-15 ir 2012-07-20 žvėrelių vakcinacijos aktų, 2012-06-10 Veterinarijos paslaugų suteikimo sutarties, 2013-10-15 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo centro pateiktos informacijos apie atsakovo UAB „Norvūksa“ ūkinių gyvūnų deklaracijas, 2013-04-12 ir 2013-08-08 Šiaulių visuomenės sveikatos centro Patikrinimo akto ir patikrinimų medžiagos, nenustatyta, kad atsakovas UAB „Norvūksa“, atnaujinęs kanadinių audinių veiklą, 2012-2013 m. vienu metu augintų daugiau nei audinių 5000 vnt. patelių, 2014-02-18 duomenimis auginama 6000 vnt. suaugusių patelių, maksimalūs fermos pajėgumai leidžia daugiausiai auginti 7200 vnt. suaugusių gyvūnų (180 SG) (kartu su patelių atvedamais jaunikliais), tačiau vakcinuojami visi gyvūnėliai (t. 1, b. l. 27-28, t. 2, b. l. 13 -14, 46, t. 3, b. l. 50-51, 68-72, t. 4, b. l. 136-138). Todėl, darytina išvada, jog ieškovė nepateikė jokių įrodymų apie tai, kad atsakovų vykdomos ūkinės veiklos mastai viršytų numatytuosius, o jos apeliacinio skundo argumentas, jog poveikio aplinkai vertinimo atranka atlikta netinkamai nustačius planuojamos ūkinės veiklos mastus yra nepagrįstas. Be to, pažymėtina, jog sąlyginių gyvūnų (SG) sąvoka yra numatyta Aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro 2005-07-14 įsakyme Nr. D1-367/3S-342. Šiame teisės akte numatyta, jog vertinant audinių SG skaičiuojami tik suaugę gyvūnai, todėl ieškovė nepagrįstai nurodo, kad ūkinės veiklos mastai vertinant ūkinės veiklos poveikį aplinkai negali būti nustatomi pagal SG kriterijų, o SG kriterijus negali būti naudojamas poveikio aplinkai vertinimo procese, siekiant nustatyti ūkinės veiklos mastą, kadangi turi būti skaičiuojamos visos audinės, nepriklausomai nuo jų amžiaus ar lyties.

68Pagal Sveikatos apsaugos ministro 2011-05-13 įsakymą Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ (toliau – Aprašas) 2.1 punktą Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatyti atvejai yra planuojamos ūkinės veiklos rūšys, kurioms turi būti nustatomos arba tikslinamos sanitarinių apsaugos zonų ribos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo būdu, tačiau joms neturi būti taikomos poveikio aplinkai vertinimo procedūros Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatyta tvarka. Atsakovo UAB „Norvūksa“ vykdomai ūkinei veiklai neturi būti vykdoma poveikio aplinkai vertinimo procedūra, todėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimas kaip sudėtinė poveikio aplinkai vertinimo dalis, neturi būti atliekama. Pagal naujai įsigaliojusį Aprašą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūra turėtų būti atliekama tik tuo atveju, jei planuojamai ūkinei veiklai privalėtų būti nustatoma sanitarinė apsaugos zona. Sanitarinių apsaugos zonų nustatymą reglamentuoja Vyriausybės nutarimas „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, kurio 6 punktas numato, jog „300 metrų sanitarinė apsaugos zona nustatoma pastatams, su esančiais prie jų mėšlo ar srutų kaupimo įrenginiais ar be jų, kuriuose laikomų žvėrelių skaičius sudaro daugiau kaip 300 sutartinių gyvulių“. Nesutiktina su ieškovės teiginiais, kad atsakovai nepagrįstai skaičiuoja tik pateles, neatsižvelgiant į patinėlių ir jauniklių skaičių, kadangi būtent toks skaičiavimo metodas numatytas Aplinkos ministro ir Žemės ūkio ministro 2011-09-26 įsakymu Nr. D1-735/3D-700 (Žin., 2011, Nr.l 18-5583, nauja redakcija) patvirtintu Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų apraše atsižvelgiant į šių žvėrelių auginimo ir veisimo specifiką, be to, pagal pateles (vyresnes nei 10 mėn.) skaičiuojama ir SG skaičius (t. 1, b. l. 27-28, t. 3, b. l. 91-93, 115-118). Kadangi atsakovų ūkyje auginama mažiau nei 300 sutartinių gyvulių, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog sanitarinė apsaugos zona šiuo atveju nenustatoma (Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 24 str. 2 d., Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 73 p., Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo 2 p., 1 priedas). Pažymėtina, kad tiek Visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme, tiek Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygose naudojamas sutartinio gyvulio skaičius siejamas su teritorijomis ar pastatais, kuriose ar prie kurių yra įrengti mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiai. Sutartinio gyvulio skaičius yra nustatytas būtent tam, kad būtų galima kontroliuoti intensyviai auginamų gyvulių skleidžiamą taršą, t. y. išskiriamą azoto kiekį. Pagal Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo 4.8 p., sutartinis gyvulys, tai sutartinis vienetas, kuriuo nusakomas mėšlo šaltinis ir laikoma, kad vieno SG per metus išskiriamame mėšle yra 100 kg bendrojo azoto. Darytina išvada, kad sutartinio gyvulio kriterijus numatytas siekiant tinkamai apsaugoti aplinką nuo gyvulių taršos.

69Ieškovė neįrodo, kad atsakovo įrengta lietaus ar mėšlo surinkimo sistema yra netinkama ar neatitinkanti kažkokių reikalavimų ar standartų. Apeliantė teigia, kad atsakovo mėšlo lagūna yra per maža, atsižvelgiant į leistą atsakovui laikyti didesnį gyvūnėlių kiekį, be to, nėra tinkamai uždengta. Iš atsakovų į bylą pateiktų dokumentų matyti, kad planuota įrengti modernią sertifikuotą uždarą 900 kv. m, 1500 kūb. m mėšlidę, tačiau faktiškai įrengta dar didesnė (1980 kūb. m) nei planuota ir nei reikia pagal planuojamą auginti gyvūnėlių kiekį, t. y. iki 8000 patelių (200 SG), kam būtų reikalinga 1870 kūb. m mėšlidė (t. 1, b. l. 9-14, 145-146, t. 2, b. l. 46, t. 3, b. l. 8-9, 18-23, 36-37, 94-114). Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad mėšlidės uždarumas nereiškia, kad virš tokios gan plačioje teritorijoje esančios mėšlidės būtų stogo danga, o pagrindinis reikalavimas yra, kad mėšlas ir nutekamieji vandenys neprasiskverbtų į dirvožemį, todėl būtent tokia mėšlidė su hidroizoliacine medžiaga ir yra įrengta (Mėšlo aprašo 9.1 p.). Kaip paaiškino Šiaulių RAAD atstovai tokia mėšlo lagūna gali būti dengiama tiek šiaudais, tiek kitomis plaukiojančiomis dangomis (Mėšlo aprašo 9.3 p.).

70Mėšlo ar srutų skleidimo normos, atsižvelgiant į laikomų SG skaičių, numatytos Mėšlo ir srutų tvarkos aprašo priede. Pagal minėtą priedą 1 SG, kas sudaro 40 suaugusių audinių (vyresnių nei 10 mėn.), reikalingas 0,015 ha mėšlo skleidimo plotas. Atsakovų ūkyje numatyta auginti iki 7200 suaugusių audinių, kas sudaro 180 SG, dėl ko maksimalus mėšlo skleidimui reikalingas plotas yra 2,7 ha. Atsakovų žemės sklypo, kuriame vykdoma ūkinė veikla, visiškai pakanka auginamam švelniakailių žvėrelių (audinių) skaičiui (t. 2, b. l. 7-8).

71Be to, apeliantė teigia, kad jos ir jos šeimos narių teisės į sveiką, švarią ir saugią aplinką, taip pat teisės į būstą ir nuosavybės neliečiamumą pažeidimai pasireiškia ir tuo, jog apeliantės gyvenamojoje teritorijoje nuolat jaučiamas aštrus šeduose lakomų žvėrelių kvapas. Pirmosios instancijos teismas laikėsi pozicijos, jog nesant įrodymų dėl kvapo koncentracijos ribinės normos viršijimo ieškovės teisės nėra pažeidžiamos. Teisėjų kolegija su tokia išvada sutinka. Konstitucinė teisė į sveiką ir švarią aplinką turi būti užtikrinama ir ginama, tačiau ieškovė turi įrodyti, kad atsakovų vykdomi veiksmai daro žalą aplinkai ir joje gyvenantiems asmenims. Nors teisė į sveiką ir švarią aplinką yra konstitucinė ir turi būti garantuojama, tačiau tuo pačiu negali būti pažeidžiamos ir asmenų, vykdančių ūkinę veiklą, teisės. Valstybė teisės aktais reguliuodama vykdomą ūkinę veiklą numato tam tikras ūkinės veiklos vykdymo sąlygas, ribas, normas, kurių neįvykdžius ar jas viršijus, ūkinė veikla valstybės institucijų sprendimu gali būti nutraukiama ar sustabdoma. Tai reiškia, jog tam tikra kvapo koncentracija, jeigu ji neviršija ribinės vertės, yra leistina ir nelaikytina ūkinę veiklą reglamentuojančių teisės normų pažeidimu. Atsižvelgiant į tai, jog ieškovė nepateikė jokių duomenų iš kompetetingų institucijų apie tai, jog atsakovams vykdant ūkinę veiklą nemalonūs kvapai ar oro tarša viršytų leistinas normas, pirmosios instancijos teismas pagrįstai šį ieškovės argumentą vertino kaip nepagrįstą.

72Dėl išdėstyto, Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. kovo 12 d. sprendimas paliktinas nepakeistu.

73Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad atsakovas S. N. turėjo 525,66 Eur (1815 Lt), o atsakovas UAB „Norvūksa“ 1401,76 Eur ( 4840 Lt) teisinės pagalbos išlaidų apeliacinės instancijos teisme (t. 5, b. l. 59-69). Šios išlaidos, atsižvelgiant į bylos apimtį ir sudėtingumą, pripažintinos pagrįstomis, atitinkančiomis CPK 98 str. reikalavimus, todėl apeliacinį skundą atmetus, priteistinos iš ieškovės A. A. – K. (CPK 93 str. 1 d. 98 str.).

74Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 329 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

75Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. kovo 12 d. sprendimą palikti nepakeistą.

76Priteisti iš ieškovės A. A. – K. (a. k. ( - ) atsakovui S. N. (a. k. ( - ) 525,66 Eur (penkis šimtus dvidešimt penkis eurus ir 66 eurocentus) teisinės pagalbos išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

77Priteisti iš ieškovės A. A. – K. (a. k. ( - ) atsakovui UAB „Norvūksa“ (juridinio asmens kodas 300505023) 1401,76 Eur (vieną tūkstantį keturis šimtus vieną eurą ir 76 eurocentus) teisinės pagalbos išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovė A. A.-K. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė teismo... 6. Nurodė, kad dėl vykdomos ūkinės veiklos šalia gyvenanti, ( - ), ir... 7. Atsakovas UAB „Norvūksa“ su ieškovės ieškiniu nesutiko ir prašė jį... 8. Nurodė, kad nesutinka, jog vykdant ūkinę veiklą padaryti ieškovės... 9. A. S. N. su ieškovės ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti, priteisti iš... 10. Nurodė, kad S. N. asmeniškai kaip fizinis asmuo niekada nevykdė ieškovės... 11. Atsakovas Šiaulių rajono savivaldybės administracija su ieškovės ieškinio... 12. Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos... 13. Nurodė, kad Šiaulių visuomenės sveikatos centro komisijos nariai ieškovės... 14. Institucija, teikianti išvadą, Šiaulių visuomenės sveikatos centras,... 15. Atsakovė A. Ū. atsiliepimo į ieškovės ieškinį nepateikė.... 16. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 17. Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. kovo 12 d. sprendimu ieškinį atmetė,... 18. Teismas nurodė, kad atsakovai S. N. ir A. Ū., kaip fiziniai asmenys,... 19. Nustatė, kad byloje nėra duomenų, jog UAB „Norvūksa“ atnaujinus... 20. Teismas, susipažinęs su 1998-06-25 Konvencija dėl teisės gauti... 21. Spręsdamas dėl administracinių aktų panaikinimo teismas iš šalių... 22. Spręsdamas reikalavimus dėl 2013-07-03 atrankos išvados panaikinimo, teismas... 23. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė... 24. Apeliaciniu skundu ieškovė A. A.-K. prašo panaikinti Šiaulių apylinkės... 25. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 26. 1. Apeliantė dėl ūkinės veiklos tinkamo realizavimo sąlygų nurodo, kad... 27. 2. Dėl sanitarinės apsaugos zonos ieškovė nurodo, kad SAZ nenustatymas,... 28. 3. Mano, kad sanitarinių apsaugos zonų teisinis reguliavimas, numatytas... 29. 4. Dėl ginčijamos atrankos išvados nurodo, kad išvada daugeliu aspektų yra... 30. 5. Dėl ūkinės veiklos masto nurodo, kad priimant PAV atrankos išvadas buvo... 31. 6. Dėl detalaus plano ieškovė nurodo, kad nebuvo atsižvelgta į ieškovės... 32. 7. Dėl ieškovės teisių pažeidimo, apeliantė nurodo, kad ieškovė... 33. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Norvūksa“ prašo atmesti... 34. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 35. 1. Pirmosios instancijos teismas tinkamai, nuosekliai, laikantis teisės aktų... 36. 2. Apeliacinio skundo argumentai sprendimo teisėtumo ir teisingumo nepaneigia,... 37. 3. Apeliacinio skundo argumentai, viena vertus, neįvardija konkrečių... 38. 4. Pirmosios instancijos teismo sprendimas, kad ieškovės reikalavimas... 39. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas S. N. prašo apeliacinį skundą... 40. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 41. 1. Atsakovas UAB „Norvūksa“ yra įgyvendinęs beveik visas priemones dėl... 42. 2. Nurodo, kad apeliantė šiuo atveju faktiškai ginčija galiojančius... 43. 3. Atsakovo nuomone, ieškovės dėstomi argumentai dėl tariamo nacionalinės... 44. 4. Pagal nuolatinius ieškovės skundus Šiaulių visuomenės sveikatos centro... 45. 5. Dėl detaliojo plano nurodo, kad jei ieškovė būtų teikusi tinkamus... 46. 6. Apeliantės argumentai, jog vykdant atrankos dėl poveikio aplinkai... 47. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Šiaulių RAAD prašo apeliacinį... 48. Nurodo, kad nesutinka su ieškovės teiginiais, jog atsakovai nepagrįstai... 49. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Šiaulių rajono savivaldybės... 50. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2014 m.... 51. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 52. Kasacinės instancijos teismas nurodė, kad šioje byloje apeliacinės... 53. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir... 54. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 55. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliacinio skundo bylos nagrinėjimo ribas... 56. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas UAB „Norvūksa“ vykdo... 57. Ieškovė taip pat prašė panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės... 58. Taigi, nagrinėjamu atveju ginčas byloje yra dėl Lietuvos Respublikos... 59. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad ieškovė, kuri ne tik aktyviai... 60. Pažymėtina, jog ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas vieno mėnesio... 61. Tačiau ieškovė vienu iš savo teisių gynimo būdų pasirinko reikalavimą... 62. Pažymėtina, kad nagrinėjamam ginčui svarbi ieškovės ginamų teisių ir... 63. Europos Parlamento ir Tarybos 2011 m. gruodžio 13 d. direktyva 2011/92/ES dėl... 64. A. A. A.-K. apeliacinį skundą konkrečių reikalavimų ir sąlygų atsakovo... 65. Teisėjų kolegija su tokia apeliantės pozicija nesutinka. Aplinkos apsaugos... 66. Byloje nustatyta, kad atsakovas UAB „Norvūksa“ ūkinę veiklą pradėjo... 67. Iš byloje esančių 2008-07-15 ir 2012-07-20 žvėrelių vakcinacijos aktų,... 68. Pagal Sveikatos apsaugos ministro 2011-05-13 įsakymą Nr. V-474 „Dėl... 69. Ieškovė neįrodo, kad atsakovo įrengta lietaus ar mėšlo surinkimo sistema... 70. Mėšlo ar srutų skleidimo normos, atsižvelgiant į laikomų SG skaičių,... 71. Be to, apeliantė teigia, kad jos ir jos šeimos narių teisės į sveiką,... 72. Dėl išdėstyto, Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. kovo 12 d. sprendimas... 73. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad atsakovas S. N. turėjo... 74. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 329 straipsnio 1... 75. Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. kovo 12 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 76. Priteisti iš ieškovės A. A. – K. (a. k. ( - ) atsakovui S. N. (a. k. ( - )... 77. Priteisti iš ieškovės A. A. – K. (a. k. ( - ) atsakovui UAB...