Byla 2-1828/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Višinskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Nacionalinis bilietų platintojas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 18 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-5088-603/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Nacionalinis bilietų platintojas“ ieškinį atsakovui Koncertinei įstaigai Lietuvos valstybiniam simfoniniam orkestrui (trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Tiketa“) dėl perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti pirkimo procedūras pripažinimo neteisėtu bei jo panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Nacionalinis bilietų platintojas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti neteisėtu ir panaikinti perkančiosios organizacijos Koncertinės įstaigos Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro sprendimą nutraukti bilietų platinimo pirkimo procedūras. Ieškovas ieškinio reikalavimui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimo procedūras ir uždrausti atsakovui skelbti bei vykdyti naują bilietų platinimo pirkimą iki tol, kol bus išspręstas ginčas iš esmės.

4Ieškovas nurodė, kad šioje byloje taikytinomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis būtų užtikrintas viešasis interesas ir išlaikyta šalių pusiausvyra, o priešingu atveju, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, bus pažeistas viešasis interesas, nes atsakovas pagal naujai paskelbto konkurso sąlygas sudarytų sutartį su tiekėju, kuris tikėtinai neturėtų laimėti konkurso. Be kita ko, ieškovas pažymėjo, kad tokiu būdu bus neracionaliai panaudotos valstybės lėšos, užtikrinta efektyvi perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų teisėtumo kontrolė. Kita vertus, ieškovas manė, kad ir teismo sprendimo įvykdymas taps neįmanomas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2014 m. liepos 18 d. nutartimi ieškovo UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

7Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – ir VPĮ) 7 straipsnio 4 dalies 3 punktu, pagal kurį pirkimas pasibaigia, kai nutraukiamos pirkimo procedūros, nustatęs, kad atsakovas jau yra priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, o iš esmės esant (nurodyta nesant) priimtam sprendimui nutraukti pirkimą, jokios pirkimo procedūros toliau negali būti vykdomos, sprendė, jog ieškovo prašymas sustabdyti pirkimo procedūras nepagrįstas.

8Teismas, įvertinęs tai, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) nuostatos nenustato tokios laikinosios apsaugos priemonės, kaip draudimo atsakovui skelbti ir vykdyti viešąjį pirkimą, sutikęs su atsakovo argumentais, jog tuo atveju, jeigu ieškinio reikalavimas bus patenkintas, ginčo šalys bus grąžintos į prieš tai buvusią padėtį, o pirkimo procedūros – atnaujintos ir toliau vykdomos, konstatavo, kad ieškovo prašymas uždrausti atsakovui skelbti bei vykdyti viešąjį pirkimą taip pat atmestinas.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Ieškovas UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 18 d. nutarties dalį, kurioje buvo atsisakyta taikyti laikinąją apsaugos priemonę – uždrausti atsakovui skelbti ir vykdyti naują bilietų platinimo pirkimą iki tol, kol bus išspręstas ginčas, ir klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išspręsti iš esmės – uždrausti atsakovui skelbti ir vykdyti naują bilietų platinimo pirkimą.

11Ieškovas atskirajame skunde, be pirmosios instancijos teismui teiktame prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išdėstytų argumentų, nurodo, kad pirmosios instancijos teismas be pagrindo padarė išvadą, jog CPK nenustato tokios laikinosios apsaugos priemonės, kaip draudimo atsakovui skelbti ir vykdyti viešąjį pirkimą. CPK 145 straipsnio 1 dalies 13 punkte nustatyta, kad teismas gali taikyti ir kituose įstatymuose nustatytas laikinąsias apsaugos priemones, taip pat gali būti taikomos kitos priemonės, kurių nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomu. Ieškovo teigimu, ieškinys yra pakankamai pagrįstas, todėl laikinosios apsaugos priemonės taikytinos. Ieškovas atkreipia dėmesį, kad byloje akivaizdu, jog atsakovas jau turi tikslą skelbti ir vykdyti naują viešąjį konkursą toms pačioms bilietų platinimo paslaugoms. Be to, ieškovas laikosi pozicijos, kad dėl perkančiosios organizacijos ketinimo skelbti analogiško objekto konkursą teismo sprendimas bus absoliučiai neįvykdytinas, nes perkančioji organizacija tikėtina jau bus sudariusi viešojo pirkimo sutartį su naujai pasirinktu bilietų platinimo paslaugų teikėju, todėl neturės galimybės tęsti šio ginčo konkurso procedūrų ir galbūt vėl turės pagrindą nutraukti šio konkurso procedūras antrą kartą. Ieškovo vertinimu, prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės užtikrintų viešojo intereso apsaugą, šalių pusiausvyros principą, atsakovo veikla dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių nesutriks.

12Atsakovas Koncertinė įstaiga Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras prašo atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

13Atsakovas atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, o ieškovo ieškinys yra grindžiamas tik prielaidomis. Atsakovas teigia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog tuo atveju, jeigu bus patenkinti ieškinio reikalavimai, ginčo šalys bus grąžintos į prieš tai buvusią padėtį, o pirkimo procedūros – atnaujintos ir toliau vykdomos, tokiu būdu įsiteisėjęs teismo sprendimas pats savaime bus privalomas ir vykdytinas. Atsakovas vertina, kad uždraudimas atsakovui skelbti ir vykdyti naują bilietų platinimo pirkimą pažeis tiek ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principus, tiek ir šalių interesų pusiausvyrą bei viešąjį interesą.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas netenkintinas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

17Byloje sprendžiamas klausimas, ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios instancijos teismas ieškinio reikalavimų vykdymui užtikrinti atsisakė taikyti laikinąją apsaugos priemonę, t. y. atsisakė uždrausti atsakovui skelbti ir vykdyti naują bilietų platinimo pirkimą.

18Kaip minėta, ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti neteisėtu ir panaikinti perkančiosios organizacijos Koncertinės įstaigos Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro sprendimą nutraukti bilietų platinimo pirkimo procedūras. Ieškovas ieškinio reikalavimų įvykdymui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimo procedūras ir uždrausti atsakovui skelbti bei vykdyti naują bilietų platinimo pirkimą iki tol, kol bus išspręstas ginčas iš esmės. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs tai, kad atsakovas jau yra priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, iš esmės esant priimtam sprendimui nutraukti pirkimą, jokios pirkimo procedūros toliau negali būti vykdomos, taip pat atsižvelgęs į tai, jog CPK nuostatos nenustato tokios laikinosios apsaugos priemonės, kaip draudimo atsakovui skelbti ir vykdyti viešąjį pirkimą, o tuo atveju, jeigu ieškinio reikalavimas bus patenkintas, ginčo šalys bus grąžintos į prieš tai buvusią padėtį, pirkimo procedūros – atnaujintos ir toliau vykdomos, sprendė, kad nagrinėjamu atveju nėra jokio pagrindo nei sustabdyti pirkimo procedūras, nei uždrausti atsakovui skelbti bei vykdyti viešąjį pirkimą. Apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo išvada dėl pagrindo taikyti laikinąją apsaugos priemonę – uždrausti atsakovui skelbti bei vykdyti naują bilietų platinimo pirkimą iki tol, kol bus išspręstas ginčas – nebuvimo, iš esmės savo nesutikimą grindžia tuo, kad pirmosios instancijos teismas padarė neteisingą išvadą, jog CPK nenustato tokios laikinosios apsaugos priemonės, kaip draudimo atsakovui skelbti ir vykdyti viešąjį pirkimą, dėl perkančiosios organizacijos ketinimo skelbti analogiško objekto konkursą teismo sprendimas bus absoliučiai neįvykdytinas, nes perkančioji organizacija tikėtina jau bus sudariusi viešojo pirkimo sutartį su naujai pasirinktu bilietų platinimo paslaugų teikėju, todėl neturės galimybės tęsti šio ginčo konkurso procedūrų, o prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės būtent ir užtikrintų viešojo intereso apsaugą, šalių pusiausvyros principą, dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovo veikla nesutriks.

19Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas minėtų apelianto argumentų pagrįstumą, pažymi, kad CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendroji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo norma, pagal kurią, nustačius, jog ieškinys yra tikėtinai (prima facie) pagrįstas, sprendžiama dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikio, kurį nulemia realios grėsmės būsimam teismo sprendimui įvykdyti egzistavimas. CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios teisės normos, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo viešųjų pirkimų bylose. CPK 4237 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas viešųjų pirkimų bylose be CPK 145 straipsnio 1 dalyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių taip pat gali sustabdyti viešojo pirkimo konkurso procedūras, įpareigoti perkančiąją organizaciją nesudaryti viešojo pirkimo sutarties ir taikyti kitas laikinąsias apsaugos priemones. Šios teisės normos turinio analizė apeliacinės instancijos teismui leidžia daryti išvadą, kad iš tiesų, kaip teisingai teigia apeliantas, įstatymų leidėjas, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą viešųjų pirkimų bylose, nedraudžia taikyti ir kitų laikinųjų apsaugos priemonių, nustatytų CPK 145 straipsnio 1 dalies 13 punkte. Tačiau šiuo aspektu apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad visais atvejais, įskaitant ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymą viešųjų pirkimų bylose, vertinamasis kriterijus yra tai, ar nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių ieškinio reikalavimų vykdymui užtikrinti, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas, nes, kaip žinoma, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirtis yra užtikrinti būsimo galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą bei garantuoti šio sprendimo privalomumą (CPK 18 straipsnis).

20Nagrinėjamos bylos kontekste pabrėžtina ir tai, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose, vertintina, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels dar didesnės žalos nei laikinųjų apsaugos priemonių nepritaikymas. Taigi visais atvejais teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi įvertinti, ar tam tikros rūšies laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo, ekonomiškumo principų, proceso šalių interesų pusiausvyros (CPK 145 straipsnio 2 dalis), taikomos laikinosios apsaugos priemonės visada turi būti tokios, kad jos iš esmės nestabdytų ir netrikdytų įmonės, nagrinėjamu atveju – atsakovo Koncertinės įstaigos Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro – komercinės–ūkinės veiklos. Kita vertus, pastebėtina, kad laikinosios apsaugos priemonės, net ir esant nustatytoms CPK 144 straipsnio 1 dalyje nurodytoms sąlygoms, gali būti netaikomos tuo atveju, jei jų pritaikymas atsakovui ir ar visuomenei sukeltų didesnes neigiamas pasekmes nei teikiama jų nauda ieškovui.

21Kaip jau buvo nurodyta pirmiau šioje nutartyje, ieškovas (apeliantas) nagrinėjamoje byloje pareiškė reikalavimą pripažinti neteisėtu ir panaikinti perkančiosios organizacijos Koncertinės įstaigos Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro sprendimą nutraukti bilietų platinimo pirkimo procedūras, o atskirajame skunde laikosi pozicijos, kad tik uždraudus atsakovui skelbti bei vykdyti naują bilietų platinimo pirkimą, būtų užtikrinta viešo intereso apsauga, šalių pusiausvyros principas.

22Išanalizavęs ir įvertinęs nurodytus apelianto argumentus, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad, kaip teisingai nurodo atsakovas atsiliepime į atskirąjį skundą, uždraudimas atsakovui skelbti ir vykdyti naują bilietų platinimo pirkimą (bylos duomenys patvirtina, kad iš esmės konkursas dėl bilietų platinimo yra paskelbtas ir jis vyksta), priešingai nei teigia apeliantas, būtų pažeisti tiek ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principai, tiek ir šalių interesų pusiausvyra bei viešasis interesas, o teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose, turi vadovautis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu (CPK 4237 straipsnio 1 dalis). Minėta, teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės viršytų jų teikiamą naudą, t. y. jos akivaizdžiai varžytų asmens teises labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti, būtų pažeista interesų pusiausvyra bei socialinio gyvenimo stabilumas, jeigu, pripažįstant vieno asmens interesus, būtų paneigti kito (kitų) asmens (-ų) teisėti interesai ir būtų pažeistas viešasis interesas. Šiuo aspektu akcentuotina ir tai, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje, be kita ko, taip pat nurodoma, jog turi egzistuoti pagrįstas proporcingumo ryšys tarp taikomų priemonių ir siekiamo tikslo, tam tikro subjekto veiksmus taikomos varžančios priemonės neturėtų paveikti jo veiklos taip, kad kiltų pavojus jo pagrindinei veiklai ar net gyvavimo sąlygoms (žr., pvz., Immobiliare Saffi v. Italy (GC), No. 22774/93, Raimondo v. Italy, 22 February 1994; 2013 m. lapkričio 5 d. sprendimą byloje JGK Statyba ir G. v. Lietuva).

23Apibendrinęs tai, kad išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas prieina prie išvados, kad dėl uždraudimo skelbti bei vykdyti naują bilietų platinimo pirkimą atsakovas patirtų neigiamas pasekmes, kurios viršytų jų teikiamą naudą. Nagrinėjamu atveju akivaizdu, kad ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nebūtų proporcingas ir suteiktų ieškovui pranašumą prieš atsakovą, pritaikius ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones iš esmės sutriktų atsakovo veikla ir kiltų pavojus atsakovo pagrindinei vykdomai veiklai ar netgi jo gyvavimo sąlygoms, o būtent: uždraudus atsakovui skelbti ir vykdyti naują bilietų platinimo pirkimą, būtų užkirstas kelias atsakovui platinti bilietus internetu, sumažinta informacijos sklaida apie atsakovo renginius, bilietų į renginius prieinamumas, bilietų pardavimas potencialiems renginių dalyviams; sumažėtų atsakovo pajamos, atsakovas yra biudžetinė įstaiga, kurios pagrindinė veikla yra skirta viešajam interesui patenkinti, bet ir paties tokio viešojo intereso patenkinimo galimybės, be to, tokiu būdu būtų užkirstas kelias atsakovui įsigyti ne tik naujas būtinas bilietų platinimo paslaugas, bet ir pratęsti šiuo metu galiojančią sutartį su trečiuoju asmeniu UAB „Tiketa“, kurios galiojimas baigiasi 2014 m. spalio 31 d.

24Esant pirmiau nustatytoms faktinėms ir teisinėms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta bei pagrįsta, todėl ją naikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo. Dėl nurodytų priežasčių ieškovo atskirasis skundas atmetamas.

25Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Nacionalinis... 4. Ieškovas nurodė, kad šioje byloje taikytinomis laikinosiomis apsaugos... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. liepos 18 d. nutartimi ieškovo UAB... 7. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo... 8. Teismas, įvertinęs tai, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Ieškovas UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ atskirajame skunde prašo... 11. Ieškovas atskirajame skunde, be pirmosios instancijos teismui teiktame... 12. Atsakovas Koncertinė įstaiga Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras prašo... 13. Atsakovas atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad teismo nutartis yra... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Atskirasis skundas netenkintinas.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. Byloje sprendžiamas klausimas, ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios... 18. Kaip minėta, ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 19. Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas minėtų apelianto argumentų... 20. Nagrinėjamos bylos kontekste pabrėžtina ir tai, kad sprendžiant klausimą... 21. Kaip jau buvo nurodyta pirmiau šioje nutartyje, ieškovas (apeliantas)... 22. Išanalizavęs ir įvertinęs nurodytus apelianto argumentus, apeliacinės... 23. Apibendrinęs tai, kad išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas prieina... 24. Esant pirmiau nustatytoms faktinėms ir teisinėms aplinkybėms, apeliacinės... 25. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 26. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 18 d. nutartį palikti nepakeistą....