Byla 2-367/2006

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Artūro Driuko, kolegijos teisėjų: Konstantino Gurino (pranešėjas) ir Virginijos Čekanauskaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo AB „Ūkio bankas“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. balandžio 25 d. nutarties, kuria patenkintas ieškovo prašymas taikyti laikinąją apsaugos priemonę, civilinėje byloje Nr. 2-396-370/2006 pagal ieškovo E. P. ieškinį atsakovams BUAB „Mocionas“, AB „Ūkio bankas“, tretieji asmenys A. T., Ž. J. dėl laidavimo sutarties pripažinimo negaliojančia.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi skundą,

Nustatė

3Ieškovas E. P. 2006 m. sausio 31 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė pripažinti negaliojančiu 2004 m. rugsėjo 28 d. laidavimo sutartį, kuria jis užtikrino tą pačią dieną skolininko UAB „Mocionas“ kreditoriui AB „Ūkio bankas“ išduotą paprastąjį neprotestuotiną 300 000 Lt dydžio vekselį. Kartu prašė taikyti laikinąją apsaugos priemonę ir sustabdyti išieškojimą iš ieškovo turto pagal minėtą vekselį. Klaipėdos apygardos teismas 2006 m. vasario 2 d. nutartimi šį prašymą patenkino. Tačiau 2006 m. vasario 23 d. nutartimi teismas patenkino atsakovo AB „Ūkio bankas“ atskirąjį skundą ir šią nutartį panaikino, tuo pagrindu, kad nei viena šalis nepateikė įrodymų, jog yra pradėtas išieškojimas pagal laidavimo sutartį.

4Ieškovas 2006 m. kovo 7 d. pakartotinai kreipėsi į teismą, prašydamas sustabdyti išieškojimą vykdymo procese iš ieškovo turto pagal Klaipėdos m. 1-ojo notarų biuro notarės A. Kundrotienės 2005 m. liepos 8 d. vykdomąjį įrašą išieškoti solidariai iš ieškovo ir UAB „Mocionas“ visą vekselio sumą, t.y. 300 000 Lt. Teigė, jog tuo pagrindu jau išduotas patvarkymas vykdyti vykdomąjį dokumentą. Laikinąją apsaugos priemonę prašė taikyti kol bus išspręstas šis ginčas.

5Klaipėdos apygardos teismas 2006 m. balandžio 25 d. nutartimi patenkino minimą ieškovo E. P. prašymą ir sustabdė išieškojimą iš E. P. turto pagal Klaipėdos m. 1-ojo notarų biuro notarės A. Kundrotienės išduotą 2005 m. liepos 8 d. vykdomąjį įrašą Nr. K1AK-12578 dėl 300 000 Lt vekselio apmokėjimo iki bus išnagrinėta civilinė byla. Nustatė, kad ieškovas ginčija prisiimtą besąlyginę prievolę solidariai atsiskaityti pagal kreditavimo sutartį, o tai susiję su piniginių sumų išieškojimu iš ieškovo. Teismas konstatavo, kad šis ieškovo prašymas yra pagrįstas, nes būtina užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymo galimybę, kad nebūtų neteisėtai išieškota iš ieškovo turto (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 1 d. 10 p.).

6Atsakovas AB „Ūkio bankas“ padavė atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. balandžio 25 d. nutarties ir prašo ją panaikinti, klausimą išspręsti iš esmės ir ieškovo prašymą atmesti. Nurodo, kad priimant skundžiamą nutartį buvo pažeistas šalių lygiateisiškumo principas, nes prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo turėjo būti nagrinėjimas parengiamojo teismo posėdžio metu, o buvo išnagrinėtas rašytinio proceso tvarka. Teismas pasirūpino tik ieškovo interesų apsauga (CPK 17 str.). Teigia, kad iš bylos medžiagos matyti, jog ieškovas piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, vilkina bylos nagrinėjimą, teikia teismui melagingas žinias apie ieškinio aplinkybes ir savo turtinę padėtį. Tvirtina, kad nebuvo priežasčių, dėl kurių teismas negalėjo šio klausimo išspręsti 2006 m. balandžio 24 d. teismo posėdyje, išklausęs visų bylos dalyvių nuomones. Nurodo, kad skundžiamos teismo nutarties motyvas, jog būtina sustabdyti išieškojimą, nes reikalinga užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymo galimybę, yra neteisėtas, nes neparemtas jokia teisės norma (CPK 291 str. 1 d. 5 p.). Pažymėjo, kad atsakovo AB „Ūkio bankas“ finansinė padėtis yra stabili, ieškovas nepateikė priešingų įrodymų, todėl ieškinio patenkinimo atveju, ieškovas galės pasinaudoti atgręžtinio reikalavimo teise. Tvirtina, kad sustabdžius vykdymą bankas (kreditorius) patirs nuostolių ir dėl to turės kreiptis dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo.

7Tretysis asmuo Ž. J. pateikė atsiliepimą į atsakovo AB „Ūkio bankas“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. balandžio 25 d. nutarties ir prašo skundžiamą nutartį panaikinti. Nurodo, kad sutinka su visais atskirojo skundo motyvais.

8Atskirasis skundas atmestinas.

9Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė bylos aplinkybes, tinkamai pritaikė nagrinėjamus teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį (CPK 263 str. 1 d.).

10Didžioji dalis atskirojo skundo argumentų yra skirta tam, jog nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių buvo priimta ne parengiamajame teismo posėdyje, o rašytinio proceso tvarka. Teisėjų kolegija pažymi, kad klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo gali būti sprendžiamas bet kurioje civilinio proceso stadijoje (CPK 144 str. 3 d.) rašytinio proceso tvarka. Be to, skundžiamoje nutartyje buvo nurodyta, dėl kokių priežasčių buvo atidėtas prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimas. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstą apelianto argumentą, jog nebuvo priežasčių tam, kad teismas laikinųjų apsaugos priemonių klausimo nebūtų galėjęs išspręsti 2006 m. balandžio 24 d. teismo posėdyje, išklausęs visų bylos dalyvių nuomones, tai yra vienodai gindamas visų bylos dalyvių teises ir teisėtus interesus, nes apeliantas šių skundžiamos nutarties argumentų nepaneigė. Pastebėtina, jog prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išnagrinėjus rašytinio proceso tvarka, nėra paneigiama atsakovo teisė pateikti savo argumentus šiuo klausimu. Šie argumentai yra išdėstyti atskirajame skunde ir jie yra svarstomi nagrinėjant šią bylą. Pažymėtina, kad ieškiniu yra prašoma pripažinti negaliojančiu laidavimą paprastajam neprotestuotinam 300 000 Lt dydžio vekseliui, todėl išieškojimo vykdymo procese sustabdymas yra tinkama laikinoji apsaugos priemonė.

11Be to, apeliantas atskirajame skunde teigia, jog ieškinio patenkinimo atveju, ieškovas galės pasinaudoti atgręžtinio reikalavimo teise. Taigi būtent šis argumentas akivaizdžiai parodo, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių bus apsunkintas būsimo teismo sprendimo įvykdymas. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nepagrįstas apelianto argumentas, jog teismas, taikydamas minėtas priemones, nesiremia jokia teisės norma, nes skundžiamoje nutartyje teismas nurodo, jog šių priemonių taikymą grindžia CPK 144 straipsnio pirmąja dalimi ir 145 straipsnio pirmosios dalies dešimtuoju punktu.

12Pažymėtina, kad sutinkamai su CPK 147 straipsnio pirmąja dalimi, atsakovui AB „Ūkio bankas“ neužkirstas kelias pateikti teismui prašymą dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, kuriuo taip pat gali būti ir banko garantija.

13Teisėjų kolegija, remdamasi tuo kas pasakyta, konstatuoja, kad pagrindo naikinti skundžiamą Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. balandžio 25 d. nutartį nėra (CPK 329 str. 1 d.).

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmu punktu,

Nutarė

15Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. balandžio 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai