Byla 2-1112-676/2012
Dėl skolos priteisimo, ir, atsakovo A. J. priešieškinį ieškovui A. V., trečiajam asmeniui BUAB „(duomenys neskelbtini)“, dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Raimondas Dilys, sekretoriaujant Laurai Norvilaitei, Živilei Račkauskienei, dalyvaujant ieškovui A. V. ir jo atstovui advokatui Vidmantui Žylei, atsakovui A. J. ir jo atstovui advokato padėjėjui Linui Mažoniui, trečiojo asmens atstovui advokatui Artūrui Jaskelevičiui, civilinėje byloje pagal ieškovo A. V. ieškinį atsakovui A. J., dėl skolos priteisimo, ir, atsakovo A. J. priešieškinį ieškovui A. V., trečiajam asmeniui BUAB „( - )“, dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 15000,00 Lt skolą, 937,50 Lt palūkanų už laikotarpį nuo ( - ) iki ( - ), 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovas pagal ( - ) vekselį yra skolingas ieškovui 15000,00 Lt, kuriuos įsipareigojo grąžinti iki ( - ), tačiau negrąžino, todėl prašo šią skolos sumą priteisti (T.1, b.l. 21-22). Teismo posėdžio metu ieškovas A. V. ir jo atstovas advokatas V.Žylė prašo ieškinį tenkinti, priešieškinį atmesti.

3Atsakovas atsiliepimu į ieškinį su reikalavimu nesutinka, prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad iš ieškovo pinigų nesiskolino, rašytinės paskolos sumos nesudarinėjo, todėl vekselis netenka jokios teisinės prasmės ir paskolos santykiams yra niekinis (T.1, b.l. 28-29).

4Atsakovas priešieškiniu prašo pripažinti negaliojančiu 2009-05-27 vekselį kaip sudarytą dėl ekonominio spaudimo ir dėl susidėjusių sunkių aplinkybių CK 1.91 str. 1 d. pagrindu, bei kaip prieštaraujantį gerai moralei CK 1.81 str. 1 d. pagrindu, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovas nuo ( - ) vadovaudamas UAB „( - )“ nuomojo patalpas įmonės veiklai iš ieškovo, prasidėjus ekonominiam nuosmukiui įmonė įsiskolino ieškovui už patalpų nuomą, ieškovas grasino įmonę iškraustyti iš užimamų patalpų, atjungti elektrą, todėl atsakovas pasirašė ginčo vekselį. Kadangi vekselis surašytas siekiant atsakovui užtikrinti ieškovui UAB „( - )“ prievolių užtikrinimą, sandoris prieštarauja gerai moralei (T.1, b.l. 42-44). Teismo posėdžio metu atsakovas A. J. ir jo atstovas advokato padėjėjas L.Mažonis prašo priešieškinį tenkinti, ieškinį atmesti.

5Ieškovas su priešieškinio reikalavimu nesutinka, prašo jų netenkinti. Nurodo, kad vekselio gražinimo terminas šalių buvo sutartas iki ( - ), tačiau vekselį ginčyti pradėjo tik pareiškus teisme reikalavimą dėl 15000,00 Lt gražinimo, iki tol atsakovas jokių pretenzijų pagal vekselį nereiškė. 15000,00 Lt suma yra atsakovo asmeninė skola ieškovui ir nesusijusi su UAB „( - )“ ūkine veikla, nurodytos įmonės veikla apibrėžta ( - ) nuomos sutartimi. (T. 1, b.l. 82-83).

6Tretysis asmuo BUAB „( - )“ su priešieškinio reikalavimu nesutinka, prašo jį atmesti, nes įsipareigoję pagal vekselį asmenys gynybai negali vekselio turėtojui pareikšti prieštaravimų, grindžiamų asmeniniais jų ir vekselio davėjo arba ankstesniųjų vekselio turėtojų santykiais (T.1, b.l. 122-124). Teismo posėdžio metu trečiojo asmens atstovas advokatas A.Jaskelevičius prašo iš atsakovo priteisti trečiajam asmeniui jo atstovavimo teisme išlaidas.

7Ieškinys tenkintinas. Priešieškinys atmestinas.

8Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl faktinių vekselio išrašymo aplinkybių ir jų įtakos šio vertybinio popierio teisėtumui. Ieškovas reikalauja iš atsakovo vekselyje nurodytos 15000,00 Lt sumos, kurią atsakovas buvo įsipareigojęs grąžinti ieškovui iki ( - ), o atsakovas ginčija vekselį CK 1.91 str. bei CK 1.81 str. 1 d. pagrindais.

9Vekselis yra vertybinis popierius ir civilinių teisių objektas (CK 1.97 str. 1 d., 1.101 str.). Vekselių išrašymo, perdavimo, laidavimo, mokėjimo, reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, pareiškimo ir patenkinimo tvarką bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykius reglamentuoja ( - ) Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas (toliau – ĮAVĮ), vekselių išrašymas, įforminimas ir naudojimas detalizuojamas LR Vyriausybės 1999-09-13 nutarimu Nr. 987 patvirtintose Vekselių naudojimo taisyklėse (toliau – Taisyklės). Vekselis yra dokumentas, kuriame įtvirtinta besąlygiška mokėjimo pareiga ir iš šios pareigos atsiradusi reikalavimo teisė (CK 1.105 str., ĮAVĮ 2 str.), tai reiškia, kad vekselio davėjas vienašaliu sandoriu prisiima mokėjimo prievolę. Paprastai vekselis išduodamas vekselio davėjo piniginei skolai vekselio gavėjui patvirtinti (įforminti) arba piniginei skolai padengti (grąžinti, apmokėti). Vekselis turi viešo patikimumo savybę, kuri reiškia, kad sąžiningas jo turėtojas gali pasitikėti tuo, kad dokumentas, atitinkantis įstatymo vekseliui nustatytus formalius reikalavimus, patvirtina, kad jis yra teisėtas vekselyje išreikštos teisės subjektas. Dėl to asmuo, kuris yra skolingas pagal vekselį, neturi teisės atsisakyti sumokėti vekselyje nurodytą sumą, remdamasis aplinkybėmis, nenurodytomis jame, tarp jų tuo, kad nebuvo pagrindo vekseliui išduoti, arba tuo, kad tas pagrindas negalioja, nebent jis įrodytų, jog, įgydamas vekselį, įgyjėjas žinojo arba turėjo žinoti apie nurodytus trūkumus, t.y. buvo nesąžiningas įgyjėjas. Vekselio viešo patikimumo savybė suponuoja tai, kad vekselio turėtojas tol, kol neįrodyta priešingai, laikomas sąžiningu jo savininku, kuriam priklauso visos teisės pagal šį vertybinį popierių, dėl to vekselio davėjas, šiuo atveju atsakovas, privalo pateikti patikimų įrodymų, patvirtinančių, kad nebuvo pagrindo vekseliui išduoti arba kad tas pagrindas negalioja.

10Byloje pateiktas ( - ) Įsakomasis vekselis, pagal kurį mokėtojas A. J. privalo sumokėti 15000,00 Lt sumą iki ( - ) A. V. (T.1, b.l. 4).

11Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad ieškovas ( - ) Nuomos sutartimi išnuomojo UAB „( - )“, kuriai tuo metu vadovavo direktorius A. J., patalpas adresu ( - ), sutardami nuomos mokestį 5380,00 Lt per mėnesį, nustatydami sutarties galiojimo laiką nuo ( - ) iki ( - ) (T.1, b.l. 48-53), nuomos mokestis šalių ( - ) susitarimu pakeistas po 4002,00 Lt per mėnesį (T.1, b.l. 54). ( - ) raštu A. V. dėl sistemingo UAB „( - )“ nemokėjimo nuomos mokesčio nurodė, jog nutraukia ( - ) Nuomos sutartį (T.1, b.l. 55), įmonė su nurodytais terminais nesutiko (T.1, b.l. 100-101). Byloje pateiktas ieškovo surašytas raštelis apie UAB „( - )“ skolą už laikotarpį nuo ( - ) iki ( - )., skolos suma sudarė 26278,00 Lt (T.1, b.l. 97). Trečiojo asmens BUAB „( - )“ administratoriaus turimais duomenimis įmonės įsiskolinimas ieškovui už patalpų nuomą ( - ) buvo 17248,62 Lt (T.2, b.l. 13). ( - ) Patalpų perdavimo-priėmimo aktu perduotos ieškovui (T.1, b.l. 98-99, 104). Klaipėdos apygardos teismo ( - ) nutartimi UAB „( - )“ iškelta bankroto byla dėl nemokumo (T.1, b.l. 144-146, 148, ), ieškovas patvirtintas kreditoriumi teismo ( - ) nutartimi 26278,00 Lt sumai įmonei neatsiskaičius pagal nuomos sutartį (T.1, b.l. 171-175). Tretysis asmuo BUAB „( - )“ pateikė byloje duomenis apie UAB „( - )“ nuomos mokesčio mokėjimus ieškovui (T.1, b.l. 167-170). Taigi tarp ieškovo ir UAB „( - )“ ginčo laikotarpiu buvo susiklostę civiliniai teisiniai santykiai dėl ieškovui priklausančių patalpų nuomos, šių santykių metu susidarė įmonės 26278,00 Lt skola už naudojimąsi patalpomis, šiai sumai ieškovas įtrauktas kreditoriumi bankroto byloje. Vekselio surašymo datos šalys neginčija, šias aplinkybes pripažįsta, todėl teismas vadovaujasi vekselyje nurodyta jo surašymo data ir laiko, kad ginčo vekselis šalių buvo surašytas 2009-05-27 (CPK 178 str., 182 str. 5 p., 187 str.). Byloje pateikto raštelio apie skolą duomenimis (T.1, b.l. 97), UAB „( - )“ ginčo vekselio surašymo dienai buvo skolinga ieškovui už patalpų nuomą 19126,00 Lt – šių įrodymų šalys neginčijo, pripažino, todėl teismas jais vadovaujasi (CPK 178 str., 182 str. 5 p., 187 str.).

12Viešo patikimumo savybę turinčiame vekselyje įtvirtinama abstraktaus pobūdžio mokestinė prievolė nors ir nelaikytina absoliučia, gali būti paneigiama tik vekselį išdavusiam asmeniui pateikiant nenuginčijamus įrodymus, patvirtinančius vekselio, kaip civilinio sandorio, negaliojimo pagrindų, susijusių su faktinėmis sandorio sudarymo aplinkybėmis egzistavimą (LAT 2007-10-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-216/2007). Reikalavimas dėl vekselio nuginčijimo gali būti tenkinamas tik esant konkretiems šio reikalavimo pagrįstumą patvirtinantiems įrodymams, kurių pateikimas teismui yra išimtinė atsakovo pareiga (CPK 178 str.). Kaip matyti iš byloje esančių faktinių aplinkybių, atsakovas šios pareigos neįvykdė, byloje nepateikta tiesioginių atsakovo nurodytas aplinkybes patvirtinančių įrodymų. Aplinkybė, kad atsakovas buvo ginčo laikotarpiu UAB „( - )“ ( - ) ir jį su ieškovu siejo sutartiniai teisiniai santykiai, jog atsakovo vadovaujama įmonė buvo skolinga ieškovui už patalpų nuomą, jog ieškovas turėdamas tam teisinį pagrindą reikalavo iš UAB „( - )“ ( - ) – atsakovo A. J., likviduoti UAB „( - )“ susidariusį įsiskolinimą, pati savaime nei patvirtina kad tarp šalių nebuvo jokių asmeninio pobūdžio teisinių santykių, nei paneigia atsakovo valia sudarytą ginčijamą sandorį. Jokių įrodymų, leidžiančių abejoti šalių valia, byloje taip pat nepateikta. Argumento dėl vekselio ryšio išimtinai vien tik su įmonės ir ieškovo tarpusavio turtiniais santykiais, pagrįstumu leidžia abejoti ir šios bylos faktinės aplinkybės – vekselio suma yra mažesnė už nurodomą įmonės įsiskolinimo sumą, įmonės skolos prisiėmimas kaip atsakovo asmenine prievole nepateisinamas jokia logika, tuo labiau, kad Centrinės hipotekos duomenimis nuo ( - ) įregistruoti atsakovo bei jos sutuoktinės hipoteka, turto arešto aktai pagal ( - ) Kreditavimo sutartį Nr. ( - ) su vėlesniais pakeitimais 202734,01 EUR sumai (T.1, b.l. 46-47, 61-72), dėl vekselio nuginčijimo atsakovas kreipėsi į teismą praėjus dvejiems metams po nustatyto termino ir tik ieškovui nustatyta tvarka pareikalavus priteisti vekselio sumą iš atsakovo. Ieškovo reikšti reikalavimai dėl nuomos skolos sumos sumokėjimo negali būti vertinami kaip neteisėti veiksmai. Kadangi, kaip nurodo atsakovas, vekselis buvo pasirašytas dėl ilgai trukusio ekonominio spaudimo, akivaizdu, jog atsakovui nebuvo kliūčių prieš surašant ginčo vekselį visapusiškai įvertinti prisiimamos prievolės pobūdį, pasitarti su teisininkais, įvertinus tai, kad atsakovas jau turėjo nemenką vadovavimo įmonei patirtį, turėjo pakankamos patirties sudarant sandorius ir kaip įmonės vadovas, ir kaip fizinis asmuo, daroma išvada, kad ginčo vekselio išdavimas atsakovo nurodomų aplinkybių kontekste yra logiškai nepateisinamas ir sąlygojantis pareigos atsakyti už šio veiksmų teisinius padarinius. Daroma išvada, kad atsakovo nurodytais pagrindais – CK 1.91 str. bei CK 1.81 str. 1 d., tenkinti priešieškinio dėl ( - ) vekselio pripažinimo negaliojančiu, nėra pagrindo, todėl priešieškinys atmestinas.

13Vekselis turi būti apmokėtas per nurodytus terminus. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas – vekselių turėtojas, praleido nustatytą vekselių pateikimo apmokėjimui terminus, tokiu atveju vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi. Šalys bylos nagrinėjimo metu pripažįsta bei vadovaujasi pačio vekselio surašymo faktu, ginčo sumos dydžiu - šias aplinkybes pripažįsta, todėl daroma išvada, jog byloje įrodyta, kad šalys ( - ) vekseliu susitarė dėl atsakovo sumokėjimo ieškovui 15000,00 Lt sumos (CPK 176 str., 177 str., 178 str., 185 str., 187 str.). Analogiška išvada daroma ir dėl ginčo sumos sumokėjimo terminų, ginčo tarp šalių dėl to nekyla, šalys šias faktines aplinkybes taip pat pripažįsta (CPK 176 str., 177 str., 178 str., 185 str., 187 str.). Ieškovas nurodo, jog atsakovui kaip fiziniam asmeniui paskolino ginčo sumą, šį sandorį įformino vekseliu, atsakovas šias aplinkybes neigia, nurodydamas, kad vekselis atsakovo kaip fizinio asmens buvo išrašytas garantuojant ieškovui apmokėjimą už UAB „( - )“ įsiskolinimą. Atsakovas faktines aplinkybes įrodinėja iš esmės pateiktu vekseliu, Nuomos sutarties tarp ieškovo ir UAB „( - )“ vykdymo buhalteriniais duomenimis, kitų įrodymų pateikti negali, nes neturi. Ieškovas nurodytas atsakovo faktines aplinkybes neigia, įrodinėdamas buvusius faktinius santykius tarp nagrinėjamos bylos šalių, šias aplinkybes įrodinėja pateiktu vekseliu kaip vekselio turėtojas. Teismas ginčo situaciją vertina pagal byloje pateiktus įrodymus, pateiktą vekselį. Nagrinėjamoje byloje, šalims skirtingai aiškinant paskolos faktą - ( - ) vekselio nuostatos aiškintinos vadovaujantis lingvistinės šių dokumentų teksto reikšmės nustatymo principu. Aplinkybes, kad ieškovas perdavė atsakovui ir atsakovas gavo ( - ) vekselyje nurodytą sumą, grindžia konkrečiu atsakovo įsipareigojimu sumokėti ieškovui nurodytą sumą, kurią, vertinant tiek tuo metu buvusius tikruosius šalių ketinimus, tiek vidutinio protingo asmens kriterijaus aspektu surašyti skolinio įsipareigojimo dokumentus esant tam pagrindui, tiek šalių suvokiama nurodoma pinigų gana nemaža suma, teikia pagrindo konstatavimui, jog paskolos davėjo ginčo sumų perdavimo ir paskolos gavėjo ginčo pinigų gavimo faktai įvyko. Šią išvadą teismas daro įvertinęs ir tai, kad vekselio išrašymas yra valinis veiksmas, todėl galimi atvejai, kai asmens, t.y. vekselio davėjo, veiksmai neatitinka jo vidinės valios (LAT 2007-10-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-216/2007), tačiau bylos nagrinėjimo metu bendrųjų sandorio negaliojimo pagrindų dėl valios ydingumo nenustatyta. Teismas, spręsdamas šį ginčą, įvertina ir tai, kad atsakovas neteikė ieškovui ginčo laikotarpiu jokių prieštaravimų, reikalavimų, kad nesutikimas ir atsakovo nurodomos aplinkybės atsirado tik pradėjus nagrinėti bylą teisme pagal ieškovo reikalavimą grąžinti vekselyje nurodytą 15000,00 Lt sumą, kad atsakovo nurodomas faktines aplinkybes dėl galimo vekselio išrašymo garantuojant ieškovui apmokėjimą už UAB „( - )“ skolą paneigė teismo posėdyje trečiojo asmens BUAB „( - )“ atstovas advokatas A.Jaskelevičius pateikdamas įmonės buhalterinių dokumentų duomenis bei ta aplinkybė, kad ieškovas įrašytas kaip kreditorius įmonės bankroto byloje tai sumai, kurią skolinga įmonė už nurodytų patalpų nuomą (CPK 185 str.). Teismas įvertina taip pat ir tą aplinkybę, kad atsakovo veiksmai iškėlus UAB „( - )“ bankroto bylą, prieštarauja elementariai logikai – atsakovas, būdamas bei buvęs UAB „( - )“ ( - ), turėdamas visą informaciją apie įmonės ūkinę komercinę veiklą, nesikreipė į bankroto bylą nagrinėjantį teismą dėl jo įtraukimo įmonės kreditoriumi ginčo vekselio pagrindu, jeigu, kaip kad įrodinėja atsakovas bylos nagrinėjimo metu, jis ginčo vekseliu buvo garantavęs ieškovui už UAB „( - )“ skolą dėl patalpų nuomos (CPK 185 str.). Taigi byloje nepaneigta sąžiningo vekselio turėtojo, vekselio viešo patikimumo prezumpcijos, t.y. nepaneigtas pagrindas vekseliui išduoti – paskolos davimo, nepaneigti teisėti santykiai tarp vekselio davėjo ir įgijėjo (CPK 185 str.). Teismas įvertina ir tai, kad atsakovas, išduodamas vekselį, turėjo apsvarstyti galimas teisines pasekmes, jei jis abejojo dėl savo atliekamų veiksmų teisinės reikšmės ir galimų teisinių padarinių, prieš atlikdamas šiuos veiksmus, jis turėjo pasikonsultuoti su kompetetingu asmeniu arba susilaikyti nuo tokių veiksmų. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovas pradėjo nesutikti su vekselio davėjo mokestiniais įsipareigojimais praėjus beveik dvejiems metams po vekselio išdavimo ir tik tada, kai ieškovas kreipėsi teisminės gynybos prašydamas priteisti paskolintą pinigų sumą. Tai reiškia, kad ieškovas ir atsakovas iš esmės sudarė paskolos sutartį, kurią įformino kaip paprastą vekselį, šiuo atveju vertinamą kaip paskolos raštelį, kuriame nurodyti rekvizitai, kurio pagrindu ieškovas įgijo teisę reikalauti grąžinti skolą, o atsakovas įsipareigojo nurodytą sumą grąžinti sutartu terminu, atsakovas nėra atleidžiamas nuo pareigos įvykdyti prievolę – grąžinti skolą ieškovui. Iš pateikto byloje vekselio, pripažinto paskolos rašteliu, turinio matosi, jog atsakovas įsipareigojo besąlygiškai sumokėti ieškovui suėjus terminui 15000,00 Lt sumą. Daroma išvada, jog vekselis, kaip skolos raštelis, patvirtina, kad atsakovas gavo iš ieškovo 15000,00 Lt paskolą, kurią įsipareigojo grąžinti sutartu terminu, taigi šalis siejo paskolos teisiniai santykiai, kuriuos reglamentuoja civilinio kodekso XLIII skyriaus normos. Vekselių pateikimo apmokėti terminų praleidimas nereiškia atsakovo skolinių įsipareigojimų, kurie patvirtinti vekseliais, pasibaigimo (CK 1.5 str.). Įstatymas numato, kad jeigu paskolos gavėjas išduoda vekselį, pagal kurį įsipareigoja suėjus vekselyje nurodytam terminui sumokėti gautą paskolos sumą, tai CK XLIII skyriaus normos, reglamentuojančios paskolą, šalių santykiams taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja vekselius reglamentuojančiam įstatymui (CK 6.878 str.). CK 6.871 str. 1 d., 3 d., 6.873 str. 1 d. normos, reglamentuojančios paskolos sutarties formą ir paskolos gavėjo pareigą grąžinti paskolos sumą neprieštarauja ĮPVĮ normoms. Neįvykdžius šio reikalavimo, ieškovas įgijo teisę kreiptis į teismą teisminės gynybos (CPK 5 str.). Todėl ieškinys tenkintinas, iš atsakovo priteistina ieškovui 15000,00 Lt skola.

14Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 str. 1 d.). Todėl ieškovui iš atsakovo priteistinos 937,50 Lt palūkanos nuo skolos sumos, už laikotarpį nuo ( - ) iki ( - ) bei 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2011-04-04, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 1 d., 2 d., 6.210 str. 1 d.), taip pat ieškovo turėtos 1478,13 Lt bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro sumokėtas 478,13 Lt žyminis mokestis bei 1000,00 Lt advokato atstovavimo išlaidos (T.1, b.l. 3, 23)(CPK 93 str. 1 d.). Atsakovui paduodant priešieškinį teismo 2011-09-19 nutartimi buvo atidėtas 450,00 Lt žyminio mokesčio sumokėjimas iki teismo sprendimo priėmimo dienos (T.1, b.l. 73-74), priešieškinį netenkinus atidėtas 450,00 Lt žyminis mokestis bei 27,00 Lt pašto išlaidų priteistina valstybei iš atsakovo (CPK 88 str. 1 d. 3 p.). Taip pat iš atsakovo priteistina trečiajam asmeniui 484,00 Lt advokato atstovavimo išlaidų (T.1, b.l. 157-160, 191-193).

15Vadovaudamasis CPK 285 - 286 str., teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti, priešieškinį atmesti

17Priteisti ieškovui A. V. iš atsakovo A. J. 15000,00 Lt skolos, 937,50 Lt palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2011-04-04, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei 1478,13 Lt bylinėjimosi išlaidų.

18Priteisti valstybei iš atsakovo A. J. 450,00 Lt žyminio mokesčio ir 27,00 Lt pašto išlaidų.

19Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai