Byla e2-15166-566/2019
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „SLO Lithuania“ ieškinį atsakovui UAB „MG COMSIS“ dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2Ieškovas ieškinyje nurodo, kad 2018-05-08 sudarė su atsakovu pirkimo pardavimo sutartį Nr. ( - ) (toliau - Sutartis). Pagal Sutarties sąlygas ieškovas įsipareigojo parduoti prekes pirkėjo nuosavybėn, o atsakovas priimti prekes ir sumokėti už jas nustatytą kainą Sutartyje nurodytomis sąlygomis, tvarka ir terminais. Ieškovas perdavė atsakovui prekes, išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas-faktūras bendrai 10681,10 Eur sumai, pagal kurias atsakovas su ieškovu atsiskaitė iš dalies bei liko skolingas 5559,65 Eur su PVM. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 5559,65 Eur skolos, 35,34 Eur palūkanų, 8 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui ieškinio, jo priedų kopija ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 str. 4 d. nustatyta tvarka. Atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 str. 4 d., esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

4Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

5Ieškinys tenkintinas.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2018-05-08 ieškovas ir atsakovas sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas įsipareigojo parduoti atsakovui prekes, o atsakovas įsipareigojo tinkamai atsiskaityti su ieškovu ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo atitinkamos PVM sąskaitos-faktūros išrašymo dienos. Už suteiktas prekes ieškovas atsakovui išrašė PVM sąskaitas-faktūras 10681,10 Eur sumai: 2018-10-10 PVM sąskaitą ( - ) 5801,51 Eur sumai, 2018-10-10 PVM sąskaitą faktūrą ( - )94,37 Eur sumai, 2018-10-12 PVM sąskaitą faktūrą ( - )184,36 Eur sumai, 2018-10-12 PVM sąskaitą faktūrą ( - )86,33 Eur sumai, 2018-10-12 PVM sąskaitą faktūrą ( - )113,59 Eur sumai, 2018-10-12 PVM sąskaitą faktūrą ( - )391,00 Eur sumai, 2018-10-15 PVM sąskaitą faktūrą ( - )33,25 Eur sumai, 2018-10-24 PVM sąskaitą faktūrą ( - )1614,90 Eur sumai, 2018-10-24 PVM sąskaitą faktūrą ( - )506,53 Eur sumai, 2018-10-26 PVM sąskaitą faktūrą ( - )56,75 Eur sumai, 2018-11-05 PVM sąskaitą faktūrą ( - ) 372,97 Eur sumai, 2018-11-06 PVM sąskaitą faktūrą ( - )140,01 Eur sumai, 2018-11-08 PVM sąskaitą faktūrą ( - )1260,35 Eur sumai, 2018-11-15 PVM sąskaitą faktūrą ( - )25,18 Eur sumai. Atsakovas už suteiktas prekes pagal minėtas PVM sąskaitas-faktūras atsiskaitė iš dalies ir ieškovui liko skolingas 5559,65 Eur. Sutarties 9.3 punkte šalys numatė, jog pirkėjui pažeidus minėtą 60 dienų terminą, per kurį atsakovas turi atsiskaityti su ieškovu pagal išrašytas PVM sąskaitas-faktūras, taip pat ir bet kokių kitų mokėjimų pagal sutartį terminus, pirkėjas privalo pardavėjui sumokėti 0,02 proc. dydžio palūkanas nuo laiku nesumokėtos sumos, už kiekvieną uždelstą atsiskaityti kalendorinę dieną. Atsižvelgiant į tai, atsakovui už laikotarpį nuo 2019-02-28 iki 2019-03-29 paskaičiuota 35,34 Eur palūkanų už praleistą prievolės įvykdymo terminą. Duomenų apie tai, kad atsakovas su ieškovu atsiskaitė, byloje nepateikta (CPK 178 str.).

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. 1 d. nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Konstatuotina, kad atsakovas, pažeisdamas prievolę, su ieškovu neatsiskaitė. Pagal CK 6.59 str. draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovas su ieškovu atsiskaitė (CPK 178 str.), atsakovas savo prievolės neginčija (CPK 12 str.), vadovaujantis CK 6.38 str. 1 d., 6.72 str., 6.210 str., 6.256 str. 1-2 d., 6.258 str. 1 d., naudai iš atsakovo priteistina 5559,65 Eur skolos ir 35,34 Eur palūkanų.

8CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2011; 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje. Nr. 3K-3-283/2012; kt.). Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 8 procentų dydžio procesines palūkanas pagal Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 1 straipsnio 1-2 punktus, 2 straipsnio 3 dalį bei 3 straipsnio 3-4 dalis. Kadangi atsakovas pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus – laiku neatsiskaitė už suteiktas paslaugas, ieškovui iš atsakovo priteistinos 8 procento dydžio procesinės palūkanos už priteistą 5595,00 Eur sumą (5559,66 Eur + 35,34 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019-04-02 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis).

9Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Esant nurodytoms aplinkybėms, vadovaujantis CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d., 98 str., ieškovui iš atsakovo priteistina 126,00 Eur žyminio mokesčio ir 423,50 Eur už advokato teisines paslaugas, viso – 549,50 Eur.

10Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 5,58 Eur. Remiantis LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ bei CPK 92 straipsniu, valstybės naudai iš atsakovo priteistina 5,58 Eur.

11Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 279 str., 285-288 str., 307 str., teismas

Nutarė

12Ieškinį tenkinti.

13Priteisti ieškovui UAB „SLO Lithuania“, į. k. 111748081 iš atsakovo UAB „MG COMSIS“, į. k. 302434571, 5559,66 Eur (penkis tūkstančius penkis šimtus penkiasdešimt devynis eurus 66 ct) skolos, 35,34 Eur (trisdešimt penkis eurus 34 ct) palūkanų, išieškojimo išlaidų, 8 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 5595,00 Eur (penkių tūkstančių penkių šimtų devyniasdešimt penkių eurų 00 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2019-04-02 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 549,50 Eur (penkis šimtus keturiasdešimt devynis eurus 50 ct) bylinėjimosi išlaidų.

14Priteisti valstybės naudai iš atsakovo UAB „MG COMSIS“, į. k. 302434571, 5,58 Eur (penkis eurus 58 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, a/s Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, įmokos kodas 5660.

15Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

16Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

17Ieškovas turi teisę per 20 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai