Byla 2A-44/2006

1Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Donato Šerno (pranešėjas), teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės ir Kazio Kailiūno, sekretoriaujant Jūratei Česnulevičienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Rimgaudui Černiui, atsakovo atstovui advokatui Dariui Mockūnui, trečiojo asmens atstovėms Vytautei Polujanskienei, Editai Jauniškienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės banko „NORD/LB Lietuva“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2005 m. birželio 15 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-187-40/2005 pagal ieškovo AB banko „NORD/LB Lietuva“ ieškinį atsakovams Lietuvos valstybei, atstovaujamai Teisingumo ministerijos, Valstybinei vidaus vandenų laivybos inspekcijai, tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Tolimoji Atlantida“, Centrinei hipotekos įstaigai ir G.I. dėl turtinės žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Ieškovas AB bankas ,,NORD/LB Lietuva“ (ankstesnis pavadinimas – AB „Žemės ūkio bankas“, toliau - Bankas), remdamasis 1964 m. CK 483, 485, 496 straipsnių nuostatomis, pareiškė ieškinį atsakovams Valstybinei vidaus vandenų laivybos inspekcijai (LR Vyriausybės 1997 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1308 buvo reorganizuota iš Vandens transporto valstybinės kontrolės ir saugaus plaukiojimo inspekcijos) ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai LR Teisingumo ministerijos, vėliau ieškinį papildęs ir patikslinęs prašė priteisti solidariai iš atsakovų 400 000 Lt nuostolių atlyginimui.

4Ieškovas nurodė, kad 1995 m. sausio 23 d. su trečiuoju asmeniu UAB „Tolimoji Atlantida“ (šiuo metu likviduojama) sudarė paskolos sutartį, kuria pastarajai suteikė 300 000 Lt kreditą. Šios prievolės užtikrinimui kredito gavėjas 1995 m. sausio 23 d. sutartimi įkeitė bankui krovininį laivą "Asta", LR (vidaus vandenų) laivų rejestre įregistruotą numeriu P-008, laivo ankstesnis pavadinimas MBCC-164150. Šalių susitarimu laivas buvo įvertintas 400 000 Lt, įkeitimo sutartis 1995 m. sausio 24 d. buvo įregistruota LR Vandens transporto valstybinės kontrolės ir saugaus plaukiojimo inspekcijoje.

5UAB „Tolimoji Atlantida“ įsipareigojimų pagal paskolos sutartį neįvykdė, todėl 1997 m. birželio 19 d. Kauno m. 16-me notarų biure buvo sudarytas vykdomasis užrašas dėl 525 936,60 Lt skolos išieškojimo ir tą pačią dieną bankas kreipėsi į teismo antstolių kontorą dėl vykdomojo užrašo įvykdymo. 1998 m. rugsėjo 11 d. vykdomasis užrašas buvo grąžintas, nurodant apie išieškojimo negalimumą. 2000 m. rugpjūčio 17 d. bankas kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismo hipotekos skyrių su prašymu dėl priverstinio skolos išieškojimo iš skolininko UAB „Tolimoji Atlantida“.

62000 m. rugpjūčio 21 d. hipotekos teisėjo nutartimi, kurią Klaipėdos apygardos teismas 2000 m. lapkričio 9 d. nutartimi paliko nepakeistą, banko prašymas buvo atmestas, nes Hipotekos registro duomenų bazėje nebuvo duomenų apie laivo "Asta" įkeitimą.

7Ieškovas nurodė, kad pagal Hipotekos registro steigimo įstatymo antrąjį straipsnį Nekilnojamojo turto registro, Lietuvos Respublikos laivų registro (rejestro) ir Lietuvos Respublikos laivų knygos tvarkymo įstaigos duomenys apie nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įkeitimo sutartis, įregistruoti nuo 1994 m. birželio 10 d. iki 1998 m. balandžio 1 d., perduodami hipotekos registro tvarkymo įstaigoms Teisingumo ministerijos nustatyta tvarka. Teisingumo ministerijos 1998 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 51 patvirtintos nurodytų duomenų pateikimo hipotekos skyriams tvarkos trečiasis punktas nustatė, jog Centrinei hipotekos įstaigai šios įstaigos ir atitinkamos turto registravimo įstaigos nustatyta tvarka ir terminais šie duomenys įrašomi į Hipotekos registro laikinąją duomenų bazę pagal turto registravimo įstaigų pateiktus duomenis be kreditoriaus prašymo. Susisiekimo ministerijos 1994 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 144 patvirtintų Laivų, plaukiojančių Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, registravimo taisyklės numatė, kad inspekcija tvarko vidaus vandenų laivų rejestrą (1.1 p., 1.2 p., 1.4 p., 1.7 p., 2.16 p.). Dėl šios priežasties Vandens transporto valstybinės kontrolės ir saugaus plaukiojimo inspekcija (toliau tekste - Inspekcija), remdamasi Hipotekos registro steigimo įstatymo antruoju straipsniu, turėjo perduoti Centrinei hipotekos įstaigai duomenis apie laivo „Asta“ 1995 m. sausio 23 d. įkeitimo sutartį.

8Inspekcija 1998 m. gegužės 27 d. aktu nustatyta tvarka perdavė duomenis Centrinei hipotekos įstaigai, o pastaroji 1998 m. birželio 5 d. aktu perdavė šiuos duomenis Klaipėdos m. apylinkės teismo hipotekos skyriui.

9Centrinė hipotekos įstaiga neužtikrino perduotų duomenų įrašymo į Hipotekos registro laikinąją duomenų bazę, nes Klaipėdos m. apylinkės teismo hipotekos skyrius dėl nepaaiškinamų priežasčių neįrašė duomenų į Hipotekos registro laikinąją duomenų bazę, tuo neatlikdami įstatymuose jiems pavestų pareigų, padarydami Bankui 400 000 Lt žalą, nes ieškovas prarado galimybę gauti savo reikalavimo patenkinimą iš įkeisto turto. Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija taip pat neatliko savo pareigų, nes po duomenų perdavimo nepasidomėjo, ar šie duomenys buvo įregistruoti Hipotekos registro laikinojoje duomenų bazėje, ir tuo pačiu laiku išregistravo įkeitimą. Pagal Hipotekos registro steigimo įstatymo antrąjį ir ketvirtąjį straipsnius, įkeitimas turėjo būti perregistruotas, turėjo būti užtikrintas įkeitimo teisės nenutrūkstamumas. Bankui netekus įkeitimo, Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija ir valstybė banko patirtą žalą turi atlyginti solidariai.

10Vilniaus apygardos teismas 2005 m. birželio 15 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovo AB banko ,,Nord /LB Lietuva“ atsakovams Valstybinei vidaus vandenų laivybos inspekcijai ir Lietuvos Respublikos atstovei Teisingumo ministerijai po 1699,20 Lt (viso 3398,40 Lt) teismo ekspertizės išlaidų bei 140 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

11Teismas nustatė, kad tretysis asmuo UAB „Tolimoji Atlantida“ ieškovui įkeistą laivą įregistravo dviejuose registruose, tačiau įkeitimo sutartis buvo įregistruota tik Vandens transporto valstybinės kontrolės ir saugaus plaukiojimo inspekcijoje, o į Klaipėdos valstybinio jūrų uosto kapitoną dėl įkeitimo sutarties įregistravimo niekas nesikreipė. UAB „Tolimoji Atlantida“ 1997 m. rugpjūčio 4 d. sutartimi laivą „Asta“ pardavė trečiajam asmeniui G. I., sutartyje pareikšdama, kad laivas niekam neperleistas ir neįkeistas, dėl ko G. I. laivą įregistravo Klaipėdoje laivų rejestre nauju pavadinimu - ,,Natali“. Inspekcija 1998 m. gegužės 27 d. aktu perdavė duomenis apie įkeistus laivus trečiajam asmeniui Centrinei hipotekos įstaigai, o pastaroji 1998 m. birželio 5 d. aktu - Klaipėdos m. apylinkės teismo hipotekos skyriui.

12Teismas nurodė, kad ieškovo reikalavimas grindžiamas LR Hipotekos registro steigimo įstatymo (1996 m. rugsėjo 24 d. redakcija) šeštojo straipsnio trečios dalies nuostatomis, numatančiomis, kad fizinių ir juridinių asmenų patirtą žalą dėl klaidų hipotekos registre, atsiradusių tvarkant centrinį hipotekos registrą, atlygina valstybė įstatymų nustatyta tvarka. Duomenų perdavimo hipotekos registro tvarkytojui metu laivo „Asta“ savininkas buvo pasikeitęs, pavadinimas pakeistas, todėl Lietuvos Respublikos laivų rejestre, kurį tvarko Klaipėdos valstybinio jūrų uosto kapitonas, duomenų apie įkeitimą nebuvo ir hipoteka negalėjo būti įregistruota. Pagal LR Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. 893 ,,Dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registrų nuostatų patvirtinimo“ 12 punktą, hipotekos skyriai turi užtikrinti, kad į hipotekos registrą nebūtų įrašomi klaidingi, nereikalingi arba neišsamūs duomenys. Teismas padarė išvadą, kad ginčo atveju klaidos hipotekos registre nebuvo, o laivo „Asta“ įkeitimo duomenys liko neįregistruoti dėl nesąžiningų trečiojo asmens UAB „Tolimoji Atlantida“ veiksmų, nes ši, registruodama laivą kitame registre - Lietuvos Respublikos laivų rejestre - įkeitimo daiktinės teisės neįregistravo. Teismas pažymėjo, jog ieškovas neįrodinėjo neteisėtų Klaipėdos m. apylinkės teismo hipotekos skyriaus veiksmų, nesiaiškino aplinkybių, kodėl duomenys apie laivo „Asta“ įkeitimą perduoti 1998 m. birželio 5 d. aktu, nebuvo įregistruoti hipotekos registro duomenų bazėje, nors pareiga įrodyti neteisėtus veiksmus atitenka ieškovui. Teisiškai reikšminga aplinkybe teismas laikė faktą, kad ieškovui buvo žinoma apie laivo savininko ir pavadinimo pasikeitimą, šį faktą teismas nustatė remdamasis prijungtos vykdomosios bylos medžiaga, pagal kurią 2000 m. rupjūčio 17 d. ieškovas, informavęs Teismo antstolių kontorą apie Bankui įkeisto laivo, nuosavybės teise priklausančio trečiajam asmeniui G. I., buvimo vietą bei prašęs laivą skubiai areštuoti. Tačiau jau 2000 m. rugpjūčio 21 d. raštu ieškovas pareikalavęs grąžinti vykdomąjį užrašą ir nutraukti išieškojimą. Teismas padarė išvadą, kad paties ieškovo veiksmai turėjo lemiamą įtaką daiktinės teisės praradimui, nes laivas buvo supjaustytas metalo laužui ir patirta žala priežastiniu ryšiu susijusi ne su atsakovų, bet su paties banko neatsakingais ir nerūpestingais veiksmais.

13Teismas taip pat nurodė, kad nepagrįstas yra ir ieškovo reikalaujamas žalos atlyginimo dydis, nes patirtos žalos dydis turėtų būti lygus tai sumai, kurią ieškovas, kaip įkaito turėtojas galėtų gauti realizavęs įkeistą turtą (laivą), atsižvelgiant į kitus tos pačios eilės kreditorius. Paskolos išieškojimą iš įkeisto turto bankas pradėjo 2000 m. rupjūčio 17 d., pateikdamas pareiškimą Klaipėdos m. apylinkės teismo hipotekos skyriui, todėl teismas padarė išvadą, kad ši diena laikytina žalos atsiradimo diena. Laivas „Natali“ 2001 m. gegužės 20 d. buvo supjaustytas, o jo savininkas uosto direkcijai liko skolingas 6444,97 Lt. Nors ir aktyviai veikdamas, ieškovas išieškojimo iš įkeisto turto (laivo) procese objektyviai tegalėjo perimti laivo metalo laužą, kurio vertė yra nustatyta UAB "Impekservis" 2004 m. gruodžio 22 d. ekspertizės akte - 6 600 Lt ( 2000 m. rugpjūčio 21 d.). Iš aukščiau nurodytų aplinkybių teismas padarė išvadą, kad ieškovas neįrodė atsakovų neteisėtų veiksmų, jų priežastinio ryšio su patirta žala, reikalaujamos žalos atlyginimo dydžio, teismas nenustatė atsakovų kaltės, todėl nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo ieškinį patenkinti.

14Apeliaciniu skundu ieškovas AB bankas ,,Nord/LB Lietuva“ prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2005 m. birželio 15 d. sprendimą ir patenkinti ieškinį iš dalies: priteisti solidariai iš atsakovų Valstybinės vidaus vandenų laivybos inspekcijos ir Lietuvos valstybės 110 000 Lt žalos atlyginimo.

15Apeliantas nurodo, jog pirmosios instancijos teismo padarytos išvados prieštarauja byloje surinktiems įrodymams, teismas netinkamai aiškino civilinę atsakomybę reglamentuojančias materialinės teisės normas. CK 6.246 straipsnio pirmoje dalyje įtvirtinta civilinė atsakomybė, kai nevykdomos įstatymais nustatytos pareigos. Hipotekos registro tvarkymo įstaigos, gavusios duomenis apie laivų įkeitimą, turėjo juos perkelti į duomenų bazę, neatlikdamos teisinio įkeitimo sutarčių vertinimo (Hipotekos registro steigimo įstatymo 4 str. 1 d.). Hipotekos skyrius, neįregistravęs laivo įkeitimo duomenų, pažeidė įstatymo nustatytą pareigą įrašyti duomenis, t.y. atliko neteisėtus veiksmus. Be to, Klaipėdos miesto apylinkės teismo hipotekos skyrius elgėsi neatidžiai ir nerūpestingai, nes, nustatęs neatitikimus, nesikreipė į banką ar turto savininką. Apeliantas nesutinka su teismo išvadomis, jog jis elgėsi neapdairiai ir nerūpestingai, ir teigia, kad, tik sužinojęs apie įkeisto laivo buvimo vietą, jis kreipėsi į vietos Teismo anstolių kontorą, kuri pareiškė, jog vykdymas negalimas, kadangi laivas yra nuosavybės teise priklauso kitam savininkui – trečiajam asmeniui G. I., o ne vykdomajame rašte nurodytam asmeniui - UAB „Tolimoji atlantida“. Apeliantas nurodo, kad apie daugelį įstatymo draudžiamų veiksmų, atliktų su jam įkeistu laivu (įregistravimas dviejose registruose, savininko pakeitimas), jis sužinojo tik teisminio nagrinėjimo metu ir anksčiau jų numatyti negalėjo. Apeliantas nesutinka ir su teismo išvadomis dėl žalos atlyginimo dydžio ir teigia, kad bankui buvo įkeistas tinkamas naudoti laivas, kuris toks buvo ir žalos padarymo metu, todėl 110 000 Lt žalos atlyginimas yra tinkamas dydis. Apeliantas pažymi, kad teismui konstatavus, jog atsakovo Valstybinės vidaus vandenų laivybos inspekcijos perduoti duomenys buvo netikslūs ir neregistruotini, atsiranda ir solidari atsakomybė (CK 6.279 str. 1 d.).

16LR Teisingumo ministerija, atstovaujanti Lietuvos valstybei, atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo palikti skundžiamą apygardos teismo sprendimą nepakeistą.

17Atsakovės atstovė teigia, kad ieškovas neįrodė, jog Klaipėdos miesto apylinkės teismo hipotekos skyriaus veiksmai buvo neteisėti, nes jie nebuvo skųsti instancine tvarka. Hipotekos registrų nuostatų 12 punkto nuostatos ir Hipotekos rejestro nuostatų 42 punkto nuostatos neprieštarauja Hipotekos registro steigimo įstatymo ketvirtojo straipsnio pirmos dalies nuostatoms, o tik jas papildo, nurodydamos, kokie duomenys neįtrauktini į registrus. Hipotekos skyrius neprivalo pranešti įkaito turėtojui ar daikto savininkui apie registro duomenų netikslumus. Ieškovas pradėjo vykdymo procesą tik 1997 m. liepos 9 d., tačiau, nesant tikslių duomenų apie įkeistą turtą, jis iki 2000 m. rugpjūčio 17 d. negalėjo būti areštuotas. Žala ieškovui atsirado dėl nesąžiningų trečiojo asmens UAB „Tolimoji atlantida“ ir paties ieškovo nerūpestingų veiksmų (CK 6.253 str. 5 d.). Įkeitimo teisės pasibaigimo pagrindai buvo nurodyti 1964 m. CK 210 ir 205 straipsniuose, tačiau teisės normose įkeitimo pasibaigimas nebuvo siejamas su įregistravimo ar išregistravimo momentu, todėl negali būti nustatytas priežastinis ryšys tarp ieškovui padarytos žalos ir atsakovų veiksmų. Teismas pagrįstai nurodė, kad ieškovas kreipėsi dėl priverstinio išieškojimo iš įkeisto daikto tik 2000 m. rugpjūčio 21 d., todėl žalos dydis nustatytinas pagal tai, kokia kaina tuo metu galėjo būti parduotas įkeistas laivas. Taip pat nurodo, kad byloje taikytinas CK 6.251 straipsnis.

18Atsakovas Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti bei priteisti advokato pagalbos išlaidas.

19Atsakovas nurodo, jog ieškovas patyrė žalą dėl savo paties neapdairių ir nerūpestingų veiksmų. Byloje nėra įrodymų, kad Centrinei hipotekos įstaigai atsakovas būtų perdavęs netikslius duomenis, o laivo „Asta“ įkeitimas neįregistruotas dėl nesąžiningų trečiojo asmens UAB „Tolimoji atlantida“ veiksmų: registruodama laivą antrame registre – Laivų registre, bendrovė jame įkeitimo neįregistravo, nors pagal LR Vyriausybės 1991 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 373 „Dėl laivų perregistravimo“ 8, 8.1 punktus, laivų registre turėjo būti įrašytas ankstesnis laivo pavadinimas, jo registracijos vieta. Tretysis asmuo Centrinė hipotekos įstaiga, perėmusi atsakovo duomenis, 2001 m. rugpjūčio 24 d. rašte Nr. 8031 patvirtino, kad atsakovas perdavė tikslius duomenis, nes juos galėjo keisti tik daikto savininkas.

20Tretysis asmuo Centrinė hipotekos įstaiga atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo palikti skundžiamą apygardos teismo sprendimą nepakeistą.

21Tretysis asmuo nurodo, jog Hipotekos registrų nuostatų 12 punktas nustatė, kad į registrą neturi būti įrašomi klaidingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys. Hipotekos skyriai nėra Centrinės hipotekos įstaigos teritoriniai padaliniai ir teisės aktai nenumato pareigos tikrinti skyrių duomenų įregistravimą ir jų teisingumą, nes teisėjų priimamų sprendimų neturi teisės kvestionuoti. Duomenys iš atsakovo Valstybinės vidaus vandenų laivybos inspekcijos buvo perduodami popieriniame pavidale ir suvedami į duomenų bazę rankiniu būdu, todėl netaikytina analogija su Nekilnojamojo turto registro duomenų perkėlimu. Be to, ieškovas turėjo elgtis atsargiai ir apdairiai, laiku pasidomėti, ar duomenys apie laivo įkeitimą yra teisingi ir išsamūs, ar jie įrašyti į hipotekos registrą, nes hipotekos duomenys yra vieši. Apelianto nurodoma patirta žala neturi priežastinio ryšio su atsakovų veiksmais, o daiktinės teisės neįrašymas į registro duomenų bazę nėra pagrindas jai pasibaigti. Ieškovo turėta daiktinė (įkeitimo) teisė baigėsi daiktą sunaikinus (laivą supjausčius). Žalos ieškovas dar nėra patyręs, todėl negali įrodyti jos dydžio. Reikalaujamas priteisti žalos dydis yra nepagrįstas, nes 2000 rupjūčio 21 d., kreipimosi į Klaipėdos miesto hipotekos skyrių dieną, įkeisto turto vertė buvo 6 600 Lt.

22Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

23Pagal 2000 m. liepos 18 d. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 47 straipsnio antrosios dalies nuostatą, Civilinio kodekso šeštosios knygos XXII skyriaus trečiojo skirsnio normos dėl deliktinės atsakomybės taikomos, kai žala asmeniui, turtui padaroma ir atsiranda, įsigaliojus šiam kodeksui. Jeigu žala asmeniui, turtui buvo padaryta iki Civilinio kodekso įsigaliojimo, tačiau žala atsiranda ir nukentėjęs asmuo kreipiasi dėl žalos atlyginimo įsigaliojus šiam kodeksui, žala atlyginama pagal šio kodekso normas.

24Kaip matyti iš šioje byloje pareikšto ieškinio turinio bei kitų bylos duomenų, žala ieškovui AB bankui ,,Nord/LB Lietuva“ (tuo metu AB „Žemės ūkio bankas“) atsirado ir ieškovas dėl žalos atlyginimo į teismą kreipėsi, neįsigaliojus 2000 m. Civiliniam kodeksui. Tad žalos atlyginimui pagal pareikštąjį ieškinį taikytinos 1964 m. Civilinio kodekso normos. Pagal šio kodekso 483 straipsnio pirmosios dalies nuostatą, žalą, padarytą fizinio asmens asmenybei ar turtui, taip pat žalą, padarytą organizacijai, turi atlyginti ją padaręs asmuo pilnutinai, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus atvejus. Pagal to paties civilinio kodekso 485 straipsnio pirmąją dalį, žala, padaryta fiziniam asmeniui ar organizacijai neteisėtais valstybės ar savivaldos institucijų, įstaigų, tarnybų bei jų pareigūnų ir valdininkų, einančių tarnybines pareigas, veiksmais ar neveikimu, atlyginama bendraisiais pagrindais. Būtent šiais teisiniais pagrindais ieškovas ir pareiškė ieškinį dėl žalos atlyginimo šioje byloje, faktiniu ieškinio pagrindu nurodydamas aplinkybę, kad dėl neteisėtų atsakovų veiksmų (neveikimo) jis prarado daiktinę teisę - įkeitimo teisę, tuo pačiu prarado galimybę patenkinti savo reikalavimą iš įkeisto daikto (laivo).

25Norint nustatyti, ar atsakovams arba kuriam nors vienam iš jų atsirado įstatymo nustatyta pareiga atlyginti ieškovui atsiradusią žalą, būtina nustatyti tokios žalos atsiradimo faktą bei jos dydį, atsakovų (ar vieno iš jų) neteisėtus veiksmus ir priežastinį ryšį tarp šių veiksmų bei atsakovui atsiradusios žalos. Išnagrinėjusi faktines šios bylos aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad nepagrįsta yra pirmosios instancijos teismo išvada, jog patirta žala priežastiniu ryšiu susijusi ne su atsakovų, bet su paties ieškovo neatsakingais ir nerūpestingais veiksmais.

26Byloje yra nustatytos ir faktiškai neginčijamos aplinkybės, kad tretysis asmuo UAB „Tolimoji Atlantida“ ieškovui įkeistą laivą įregistravo dviejuose registruose, tačiau įkeitimo sutartis buvo įregistruota tik Vandens transporto valstybinės kontrolės ir saugaus plaukiojimo inspekcijoje, o Lietuvos Respublikos laivų rejestre, kurį tvarko Klaipėdos valstybinio jūrų uosto kapitonas, laivo įkeitimo sutartis nebuvo registruota. UAB „Tolimoji Atlantida“ 1997 m. rugpjūčio 4 d. sutartimi laivą „Asta“ pardavus G. I. bei sutartyje pareiškus, kad laivas nėra niekam perleistas ir neįkeistas, G. I. laivą įregistravo Klaipėdoje laivų rejestre nauju pavadinimu - "Natali" (1t., b.l.180-182, 199, 206).

27Lietuvos Respublikos Hipotekos registro steigimo įstatymo antrojo straipsnio pirmosios dalies nuostata įpareigojo Nekilnojamojo turto registro, Lietuvos Respublikos laivų registro (rejestro) ir Lietuvos Respublikos laivų knygos tvarkymo įstaigas duomenis apie nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įkeitimo sutartis, įregistruotas nuo 1994 m. birželio 10 d. iki 1998 m. balandžio 1 d., perduoti hipotekos registro tvarkymo įstaigoms Teisingumo ministerijos nustatyta tvarka.

28Kaip matyti iš byloje esančių 1998 m. gegužės 27 d. ir 1998 m. birželio 5 d. duomenų perdavimo aktų nuorašų, Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos Valstybinės vidaus vandenų Laivybos inspekcijos 1998 m. gegužės 27 d. rašto Nr. R/98-08 bei Centrinės hipotekos įstaigos 2001 m. rugpjūčio 23 d. rašto (t. 1, b.l. 71, 74, 78), Inspekcija duomenis apie laivo ,,Asta“ įkeitimą akcinei bendrovei ,,Lietuvos žemės ūkio bankas“ 1998 m. gegužės 27 d. perdavė Centrinei hipotekos įstaigai, kuri savo ruožtu 1998 m. birželio 5 d. aktu perdavė juos Klaipėdos m. apylinkės teismo hipotekos skyriui. Taigi tiek Inspekcija, tiek Centrinė hipotekos įstaiga savo pareigą, kuri joms buvo nustatyta Lietuvos Respublikos Hipotekos registro steigimo įstatymo antrojo straipsnio pirmąją dalimi, iš esmės įvykdė, todėl šių įstaigų veiksmai negali būti siejami su žalos ieškovui atsiradimu.

29Negalima sutikti su apelianto teiginiu, kad įsiteisėjusiais teismų sprendimais – Klaipėdos miesto apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2000 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi bei Klaipėdos apygardos teismo 2000 m. lapkričio 9 d. nutartimi - yra nustatyta, jog duomenys apie laivo įkeitimą nebuvo perduoti Centrinei Hipotekos įstaigai. Šiais teismų sprendimais yra nustatyta, kad kreditorius AB ,,Lietuvos žemės ūkio bankas“ nepateikė duomenų įrašyti į Hipotekos registro duomenų bazę apie laivo įkeitimo sutartį. Pagal Lietuvos Respublikos Hipotekos registro steigimo įstatymo antrojo straipsnio antrosios dalies nuostatą, duomenis apie turto įkeitimo sutartis, sudarytas po 1994 m. birželio 10 d., kreditoriai privalėjo perduoti hipotekos skyriams tik tuo atveju, jeigu tos sutartys nebuvo įregistruotos turto registruose. Kaip jau minėta, ginčo laivo įkeitimo sutartis buvo įregistruota Vandens transporto valstybinės kontrolės ir saugaus plaukiojimo inspekcijoje, taigi pagal jau minėtą Hipotekos registro steigimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalies nuostatą, duomenis apie laivo įkeitimą hipotekos registro tvarkymo įstaigoms turėjo perduoti turto registro tvarkymo įstaigos, kas ir buvo atlikta. Dėl šios priežasties ieškovo reikalavimas atlyginti žalą, atsiradusią dėl įkeitimo teisės praradimo, atsakovo Inspekcijos atžvilgiu pareikštas nepagrįstai ir pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria ieškinys minėto atsakovo atžvilgiu atmestas, yra pagrįsta ir teisėta.

30Teisėjų kolegija nesutinka su ta pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi, kuria teismas visiškai atmetė ieškinį atsakovo Lietuvos valstybės atžvilgiu, padaręs išvadas, kad ieškovo patirta žala priežastiniu ryšiu susijusi su paties banko neatsakingais ir nerūpestingais veiksmais, kad ieškovas neįrodė nei vieno iš atsakovų neteisėtų veiksmų, jų priežastinio ryšio su patirta žala. Tokios teismo išvados neatitinka faktinių bylos aplinkybių ir padarytos, šių aplinkybių tinkamai neįvertinus, todėl yra nepagrįstos. Teismo sprendimas, kuriuo ieškovo AB banko ,,Nord /LB Lietuva“ ieškinys dėl jam atsiradusios žalos atlyginimo abiejų atsakovų atžvilgiu yra atmestas visiškai, priimtas pažeidžiant proceso teisės normas ir dėl šių pažeidimų byla išnagrinėta neteisingai. Todėl sprendimas yra naikinamas, priimamas naujas sprendimas, kuriuo ieškinys tenkinamas iš dalies (CPK 329 str. 1 d.).

31Pagal Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos 1998 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 51 patvirtintos ,,Duomenų apie įkeitimo sutartis, sudarytas iki 1998 m. balandžio 1 d., perdavimo Hipotekos registro tvarkymo įstaigoms tvarkos“ trečiojo punkto nuostatą, Centrinei hipotekos įstaigai šios įstaigos ir atitinkamos turto registravimo įstaigos nustatyta tvarka ir terminais perduoti duomenys apie įkeitimo sutartis, įregistruotas nuo 1994 m. birželio 10 d. iki 1998 m. balandžio 1 d., įrašomi į Hipotekos registro laikinąją duomenų bazę pagal turto registravimo įstaigų pateiktus duomenis be kreditoriaus prašymo. Taigi Klaipėdos miesto apylinkės teismo hipotekos skyrius, perėmęs duomenis apie laivo ,,Asta“ įkeitimo sutartį, sudarytą 1995 m. sausio 23 d. tarp AB „Lietuvos žemės ūkio bankas“ ir UAB „Tolimoji Atlantida“ bei 1995 m. sausio 24 d. įregistruotą LR Vandens transporto valstybinės kontrolės ir saugaus plaukiojimo inspekcijoje, privalėjo įrašyti į Hipotekos registro laikinąją duomenų bazę ir nesant kreditoriaus AB ,,Lietuvos žemės ūkio bankas“ prašymo. Klaipėdos miesto teismo hipotekos skyrius, neįregistravęs laivo įkeitimo duomenų, pažeidė minėtą įstatymo nustatytą pareigą, t.y. atliko neteisėtus veiksmus.

32Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 893 patvirtintų Hipotekos registro nuostatų 12 punkto nuostata, jog Hipotekos skyriai turi užtikrinti, kad į hipotekos registrą nebūtų įrašomi klaidingi, nereikalingi arba neišsamūs duomenys, neatleido Hipotekos skyriaus nuo pareigos įrašyti į Hipotekos registro laikinąją duomenų bazę jam perduotus duomenis apie registruotas įkeitimo sutartis. Todėl pagrįstas yra apelianto teiginys, kad Hipotekos skyrius elgėsi neatidžiai ir nerūpestingai, nes, ir nustatęs neatitikimus, nesikreipė į banką ar turto savininką.

33Klaipėdos miesto apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2000 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi bei Klaipėdos apygardos teismo 2000 m. lapkričio 9 d. nutartimi AB ,,Lietuvos žemės ūkio banko“, kaip kreditoriaus, prašymas ne ginčo tvarka priverstinai išieškoti UAB ,,Tolimoji Atlantida“ skolą iš įkeisto turto - krovininio laivo ,,Asta“ - buvo atmestas tuo pagrindu, kad duomenys apie laivo įkeitimo sutartį nebuvo įrašyti į Hipotekos registro duomenų bazę. Taigi daiktinę teisę – teisę gauti savo reikalavimo patenkinimą iš įkeistojo daikto - ieškovas prarado dėl to, kad duomenys apie įkeitimo sutartį nebuvo įrašyti į Hipotekos registro duomenų bazę, t.y. dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo hipotekos skyriaus veiksmų (neveikimo). Ieškovui atsiradusi žala yra susijusi su šiais veiksmais, nes dėl jų ieškovas neteko galimybės gauti dalies savo kreditorinio reikalavimo trečiajam asmeniui UAB ,,Tolimoji atlantida“ patenkinimo.

34Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad tuo metu, kai ieškovas kreipėsi į hipotekos skyrių su prašymu dėl priverstinio skolos išieškojimo iš įkeisto laivo, jau buvo vykdomas išieškojimas iš minėto laivo pagal naujo šio laivo savininko G.I. kreditorių reikalavimus. Taigi nebūdamas hipotekos kreditoriumi ir pasikeitus laivo savininkui, ieškovas prarado galimybę nukreipti išieškojimą į įkeistą laivą, o nesant jokių duomenų apie kitą UAB ,,Tolimoji atlantida“ turtą, pagrįstai paprašė nutraukti išieškojimą. Tuo atveju, jeigu laivo įkeitimo sutartis būtų įregistruota Hipotekos registro duomenų bazėje ir ieškovas nebūtų praradęs įkeitimo teisės, jis turėtų pirmumo teisę gauti savo reikalavimo patenkinimą iš įkeistojo turto, nepriklausomai nuo laivo savininko pasikeitimo (1964 m. CK 198 str. 1 d.). Todėl negalima sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovo veiksmai, jam žinant apie laivo buvimo vietą ir jau 2000 m. rugpjūčio 21 d. raštu pareikalavus grąžinti vykdomąjį užrašą bei nutraukti išieškojimą, turėjo lemiamos įtakos daiktinės teisės praradimui.

35Kaip pagrįstai nustatė pirmosios instancijos teismas, su prašymu dėl priverstinio skolos išieškojimo ieškovas kreipėsi 2000 m. rugpjūčio 17 d., pateikdamas pareiškimą Klaipėdos m. apylinkės teismo hipotekos skyriui. Taigi veiksmus, realizuojant savo teisę gauti reikalavimo patenkinimą iš įkeisto turto, ieškovas pradėjo būtent 2000 m. rugpjūčio 17 d. Būtent tuo metu įkeistas laivas galėjo būti realizuojamas pagal ieškovo reikalavimą nukreipti į jį išieškojimą UAB ,,Tolimoji atlantida“ skolai pagal paskolos sutartį padengti. Todėl pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad ieškovo patirtos žalos dydis turi būti nustatomas pagal tą sumą, kurią ieškovas, kaip kreditorius, galėjo gauti, realizavus įkeistą daiktą ir būtent tuo metu, kada jis pradėjo veiksmus, realizuojant savo teisę gauti reikalavimo patenkinimą iš įkeisto turto. Taigi teismas iš esmės pagrįstai nustatė žalos atsiradimo momentą.

362002 m. lapkričio 21 d. nutartimi pirmosios instancijos teismas paskyrė krovininio laivo ,,Asta“ vertės nustatymo ekspertizę ir pavedė ją atlikti uždarajai akcinei bendrovei ,,Vestus“ (t. 2, b.l. 81). Atlikusi ekspertizę, UAB ,,Vestus“ savo išvadoje nurodė, kad laivo ,,Asta“ vertė 2000 m. rugpjūčio 21 d. buvo 28 000 Lt. Taigi žalos atsiradimo ieškovui momentu jam įkeisto turto vertė buvo 28 000 Lt. - tokią sumą ieškovas galėjo realiai gauti, pardavus jam įkeistą daiktą, jeigu nebūtų praradęs įkeitimo teisės. Todėl daroma išvada, kad ieškovui padaryta žala yra lygi būtent 28 000 Lt.

37Teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad 2000 m. rugpjūčio 21 d. reali įkeisto turto vertė buvo 6 600 Lt. Nors tokia vertė ir nurodyta pirmosios instancijos teismo paskirtos papildomos ekspertizės išvadoje, tačiau su tokia išvada negalima sutikti. Teismo paskirta papildoma ekspertizė nors ir rėmėsi papildomais duomenimis, gautais iš Lenkijos laivų registro, tačiau UAB "Impekservis" ekspertizės aktas iš esmės nepaneigė ankstesniojo UAB ,,Vestus“ atliktos ekspertizės akto išvadų. Kolegija taip pat pažymi, kad atsižvelgiant į tai, kad laivas ,,Asta“ (vėlesniu pavadinimu ,,Natali“) buvo registruotas ir kaip jūrinis laivas - 320 t. vandentalpos (su kroviniu) krovininė savaeigė jūrinė barža, tai tokio laivo, nors ir nebetinkančio plaukiojimui, vertė, nurodyta UAB "Impekservis" ekspertizės akte – 6600 Lt., yra nepagrįstai maža ir neatitinkanti protingumo kriterijaus. Todėl kolegija, nustatydama laivo vertę, vadovaujasi UAB ,,Vestus“ atliktos ekspertizės aktu ir jo išvadomis.

38Pagal Lietuvos Respublikos 1964 m. civilinio kodekso 485 straipsnio pirmąją dalį, žala, padaryta fiziniam asmeniui ar organizacijai neteisėtais valstybės ar savivaldos institucijų, įstaigų, tarnybų bei jų pareigūnų ir valdininkų, einančių tarnybines pareigas, veiksmais ar neveikimu, atlyginama bendraisiais pagrindais. Pagal Hipotekos registro steigimo įstatymo (1996-09-24 redakcija) šeštojo straipsnio trečiąją dalį, fizinių ir juridinių asmenų patirtą žalą dėl klaidų hipotekos registre, atsiradusių tvarkant centrinį hipotekos registrą, atlygina valstybė įstatymų nustatyta tvarka. Analogiška nuostata buvo įtvirtinta ir žalos atsiradimo metu galiojusio Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 685 straipsnyje, pagal kurio pirmąją dalį fizinių ir juridinių asmenų, taip pat neturinčių juridinio asmens teisių įmonių patirtą žalą dėl klaidų hipotekos registre ir turto arešto aktų registre, atsiradusių tvarkant hipotekos registrą ir turto arešto aktų registrą, atlygina valstybė, žala išieškoma teismine tvarka, o valstybei civilinėse bylose dėl žalos atlyginimo atstovauja Teisingumo ministerija. Todėl žala, atsiradusi ieškovui akcinei bendrovei bankui „NORD/LB Lietuva“ dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo hipotekos skyriaus neteisėtų veiksmų (neveikimo), įvykdytų tvarkant hipotekos registrą, o būtent, neįrašius į Hipotekos registro laikinąją duomenų bazę duomenų apie laivo įkeitimo sutartį, priteisiama iš Lietuvos valstybę šioje byloje atstovaujančios Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos.

39Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

40Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2005 m. birželio 15 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą.

41Ieškinį patenkinti iš dalies.

42Priteisti ieškovui akcinei bendrovei bankui „NORD/LB Lietuva“ iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Teisingumo ministerijos 28 000 Lt (dvidešimt aštuonis tūkstančius litų) nuostolių atlyginimui bei 442,26 Lt bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. Ieškovas AB bankas ,,NORD/LB Lietuva“ (ankstesnis pavadinimas – AB... 4. Ieškovas nurodė, kad 1995 m. sausio 23 d. su trečiuoju asmeniu UAB... 5. UAB „Tolimoji Atlantida“ įsipareigojimų pagal paskolos sutartį... 6. 2000 m. rugpjūčio 21 d. hipotekos teisėjo nutartimi, kurią Klaipėdos... 7. Ieškovas nurodė, kad pagal Hipotekos registro steigimo įstatymo antrąjį... 8. Inspekcija 1998 m. gegužės 27 d. aktu nustatyta tvarka perdavė duomenis... 9. Centrinė hipotekos įstaiga neužtikrino perduotų duomenų įrašymo į... 10. Vilniaus apygardos teismas 2005 m. birželio 15 d. sprendimu ieškinį atmetė,... 11. Teismas nustatė, kad tretysis asmuo UAB „Tolimoji Atlantida“ ieškovui... 12. Teismas nurodė, kad ieškovo reikalavimas grindžiamas LR Hipotekos registro... 13. Teismas taip pat nurodė, kad nepagrįstas yra ir ieškovo reikalaujamas žalos... 14. Apeliaciniu skundu ieškovas AB bankas ,,Nord/LB Lietuva“ prašo pakeisti... 15. Apeliantas nurodo, jog pirmosios instancijos teismo padarytos išvados... 16. LR Teisingumo ministerija, atstovaujanti Lietuvos valstybei, atsiliepimu į... 17. Atsakovės atstovė teigia, kad ieškovas neįrodė, jog Klaipėdos miesto... 18. Atsakovas Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija atsiliepimu į... 19. Atsakovas nurodo, jog ieškovas patyrė žalą dėl savo paties neapdairių ir... 20. Tretysis asmuo Centrinė hipotekos įstaiga atsiliepimu į apeliacinį skundą... 21. Tretysis asmuo nurodo, jog Hipotekos registrų nuostatų 12 punktas nustatė,... 22. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 23. Pagal 2000 m. liepos 18 d. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo,... 24. Kaip matyti iš šioje byloje pareikšto ieškinio turinio bei kitų bylos... 25. Norint nustatyti, ar atsakovams arba kuriam nors vienam iš jų atsirado... 26. Byloje yra nustatytos ir faktiškai neginčijamos aplinkybės, kad tretysis... 27. Lietuvos Respublikos Hipotekos registro steigimo įstatymo antrojo straipsnio... 28. Kaip matyti iš byloje esančių 1998 m. gegužės 27 d. ir 1998 m. birželio 5... 29. Negalima sutikti su apelianto teiginiu, kad įsiteisėjusiais teismų... 30. Teisėjų kolegija nesutinka su ta pirmosios instancijos teismo sprendimo... 31. Pagal Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos 1998 m. balandžio 7 d.... 32. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 893... 33. Klaipėdos miesto apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2000 m. rugpjūčio 21... 34. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad tuo metu, kai ieškovas... 35. Kaip pagrįstai nustatė pirmosios instancijos teismas, su prašymu dėl... 36. 2002 m. lapkričio 21 d. nutartimi pirmosios instancijos teismas paskyrė... 37. Teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad 2000... 38. Pagal Lietuvos Respublikos 1964 m. civilinio kodekso 485 straipsnio pirmąją... 39. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 40. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2005 m. birželio 15 d. sprendimą ir... 41. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 42. Priteisti ieškovui akcinei bendrovei bankui „NORD/LB Lietuva“ iš Lietuvos...