Byla 2-1009/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės, Marytės Mitkuvienės (pranešėja ir pirmininkė) ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Blonis“ atskirtąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2008 m. spalio 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-1356-605/2008 pagal ieškovų UAB „Granitas“, VSDFV Prienų skyriaus, UAB „Flameksas“ ir Ko, Kauno apskrities VMI, UAB „Blonis“ ieškinius dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Medga“.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3Ieškovai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Prienų skyrius, UAB „Flameksas“ ir Ko, Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcija, UAB „Blonis“ ir UAB „Granitas“ teismui pateikė pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Medga“. Pareiškimuose nurodė, kad prašo iškelti UAB „Medga“ bankroto bylą, kadangi ji neatsiskaito su kreditoriais. Atsakovo atstovas taip pat prašė kelti bankroto bylą.

4Kauno apygardos teismas įvertinęs byloje pateiktus rašytinius įrodymus, padarė išvadą, kad UAB „Medga“ yra akivaizdžiai nemoki, todėl jai 2008 m. spalio 20 d. iškėlė bankroto bylą. Administratoriumi teismas paskyrė UAB „Flameksas“ ir Ko pareiškime siūlomą UAB „Verslo konsultantai“, kadangi ji atitinka keliamus kvalifikacinius reikalavimus. Administratoriumi skirti UAB „Verslo konsultantai“ prašė ir Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcija.

5Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Blonis“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2008 m. spalio 20 d. nutarties dalį dėl UAB „Verslo konsultantai“ paskyrimo UAB „Medga“ administratoriumi ir klausimą išspręsti iš esmės. Jis nurodo, kad:

61. Kauno apygardos teismo nutartis dalyje dėl UAB „Verslo konsultantai“ paskyrimo UAB „Medga“ prieštarauja CPK 291 straipsnio 1 dalies 5 punkto normai, kuri numato, kad nutartyje turi būti nurodomi motyvai, kuriais vadovaujantis teismas padarė išvadas, todėl ši teismo nutarties dalis naikintina dėl absoliučių negaliojimo pagrindų.

72. Teismas nenurodė, kodėl atmetė apelianto prašymą administratoriumi skirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ ir kitų ieškovų pasiūlytus administratorius. Visų ieškovų pateikti asmenys atitinka keliamus kvalifikacinius reikalavimus, tačiau teismas pasisakė tik dėl vienos kandidatūros.

83. Teismas neatsižvelgė į aplinkybę, kad apelianto siūlomas administratorius turi didesnę patirtį ir neatsižvelgė į UAB „Blonis“ nurodytas aplinkybes, kad paskirtas administratorius neturi patirties administruojant didelius objektus statančias bendroves, todėl nebus pajėgus užtikrinti greito, ekonomiško ir teisingo bankroto proceso.

9Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Prienų skyrius atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą Kauno apygardos teismo 2008 m. spalio 20 d. nutartį palikti nepakeistą ir nurodo, kad teismas išsamiai ištyrė byloje pateiktus įrodymus ir priėmė pagrįstą nutartį.

10Ieškovas UAB „Flameksas ir Ko“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti, o Kauno apygardos teismo 2008 m. spalio 20 d. nutartį palikti nepakeistą ir nurodo, kad teismas parinko tinkamą administratoriaus kandidatūrą, nes apelianto pasiūlyto UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ bankroto administratoriai šiuo metu administruoja didesnį bendrovių kiekį nei paskirto administratoriaus.

11Atskirasis skundas netenkintinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant atskirajame skunde ir atsiliepimuose į jį nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

13Byla nagrinėjama atskirojo skundo ribose, t.y. tik dėl administratoriaus paskyrimo.

14ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Bankrutuojančios įmonės administratorius - tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas (ĮBĮ 11 str. 1 d.). Jis valdo, naudoja bankrutuojančios įmonės turtą bei bankuose esančias įmonės lėšas ir jais disponuoja, užtikrina bankrutuojančios įmonės turto apsaugą, vadovauja bankrutuojančios įmonės ūkinei komercinei veiklai, taip pat privalo ginti visų kreditorių ir bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoti ir atlikti būtinus bankroto proceso darbus (ĮBĮ 11 str. 3 d.). Taigi administratorius turi įstatyme apibrėžtus plačius įgaliojimus bankroto procese. Būtent nuo administratoriaus veiksmų didžia dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo efektyvumas. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad bankrutuojančios įmonės administratorių skiria teismas iš bankroto bylos dalyvių pasiūlytų kandidatų, o kai jie nepateikia pasiūlymų, kandidatą pasiūlo Valstybės įgaliota institucija Vyriausybės nustatyta tvarka. Taigi, teismas turi diskrecijos teisę spręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Ši teisė reiškia, kad teismui pačiu įstatymu yra suteikta bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyva, todėl teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros. Tokia teisė užtikrina galimybę priimti racionalų, pagrįstą, protingą bei pateisinantį tuos tikslus, dėl kurių ši diskrecijos teisė suteikta, sprendimą parenkant nešališką ir pajėgų tinkamai administruoti įmonę administratorių. Administratoriaus paskyrimo klausimu priimtas teismo sprendimas turi būti pagrįstas ir paremtas įstatymu, todėl teismo diskrecijos teisė negali būti laikoma absoliučia, ypač tais atvejais, kai yra pasiūlomos kelios administratoriaus kandidatūros. Skirdamas bankroto administratorių teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę. Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, atitinkantį administratoriaus kandidatūrai įstatymo keliamus reikalavimus, reikia siekti, kad administratoriaus paskyrimu būtų maksimaliai užtikrinamas kuo sklandesnis ir operatyvesnis bankroto procedūrų atlikimas, būtų išvengta ginčų tarp administratoriaus ir kreditorių dėl jų bei įmonės interesų atstovavimo tinkamumo, arba tokių ginčų kiltų kuo mažiau, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys partnerystės santykiai būtų grindžiami garbės, moralės, sąžinės ir nešališkumo principais.

15Kaip jau minėta, apeliantas nepritaria teismo pasirinktai UAB „Verslo konsultantai“ administratoriaus kandidatūrai ir nurodo, kad paskirtas administratorius nėra pakankamai kompetentingas administruoti tokias dideles bendroves kaip atsakovas. Apeliantas taip pat nurodo, kad tinkamiausia yra jo pasiūlyta UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ bankroto administratoriaus kandidatūra.

16Remiantis Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos skelbiamais duomenis UAB „Verslo konsultantai“ yra baigusi 47 bankroto procedūras. Šiuo metu bendrovėje dirba 4 darbuotojai, kurie vykdo 25 bankroto procedūras. Šie duomenys patvirtina didelę UAB „Verslo konsultantai“ patirtį administruojant įvairaus dydžio bankrutuojančias ir bankrutavusias įmones, todėl, teisėjų kolegijos nuomone, nepagrįstas apelianto argumentas, jog pirmosios instancijos teismas paskyrė administratorių, kuris neturi patirties administruojant tokias bendroves, kaip atsakovas.

17Nepagrįstas apelianto argumentas, kad jo siūlomos UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ kandidatūra tinkamesnė ir užtikrintų greitesnį ir ekonomiškesnį bankroto procesą. Remiantis Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos skelbiamais duomenis UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ šiuo metu dirba 5 darbuotojai, kurie vykdo 66 bankroto procedūras, o UAB „Verslo konsultantai“ 4 darbuotojai vykdo 25 bankroto procedūras. Taigi UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ darbuotojų užimtumas tenkantis vienam darbuotojui kur kas didesnis, nei pirmosios instancijos teismo paskirto administratoriaus.

18Remdamasi išdėstytais motyvais, teisėjų kolegija sprendžiam, kad naikinti ar keisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl administratoriaus paskyrimo atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

20Kauno apygardos teismo 2008 m. spalio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. Ieškovai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Prienų skyrius, UAB... 4. Kauno apygardos teismas įvertinęs byloje pateiktus rašytinius įrodymus,... 5. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Blonis“ prašo panaikinti Kauno apygardos... 6. 1. Kauno apygardos teismo nutartis dalyje dėl UAB „Verslo konsultantai“... 7. 2. Teismas nenurodė, kodėl atmetė apelianto prašymą administratoriumi... 8. 3. Teismas neatsižvelgė į aplinkybę, kad apelianto siūlomas... 9. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Prienų skyrius... 10. Ieškovas UAB „Flameksas ir Ko“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 11. Atskirasis skundas netenkintinas.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 13. Byla nagrinėjama atskirojo skundo ribose, t.y. tik dėl administratoriaus... 14. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį... 15. Kaip jau minėta, apeliantas nepritaria teismo pasirinktai UAB „Verslo... 16. Remiantis Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos... 17. Nepagrįstas apelianto argumentas, kad jo siūlomos UAB „Įmonių bankroto... 18. Remdamasi išdėstytais motyvais, teisėjų kolegija sprendžiam, kad naikinti... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 20. Kauno apygardos teismo 2008 m. spalio 20 d. nutartį palikti nepakeistą....