Byla e2-41289-816/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jovita Einikienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo valstybės įmonės (toliau – VĮ) „Valstybės žemės fondas“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai (toliau - VšĮ) „Milžinų kaimelis“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2skolininkui paprieštaravus,

3ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 480,00 EUR skolą, 4,76 EUR delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovė su atsakovu 2015-09-03 sudarė Žemės sklypų kadastrinių matavimų darbų atlikimo sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atsakovui atlikti žemės sklypo, esančio ( - ) kadastrinius matavimus ir parengti minėto žemės sklypo kadastro duomenų bylą, o atsakovas įsipareigojo už atliktus darbus sumokėti 480,00 EUR. Ieškovas atsakovui 2016-01-12 išrašė PVM sąskaitą – faktūrą, kurią jis turėjo apmokėti iki 2016-01-22. Atsakovui jos neapmokėjus, ieškovas raštiškai ragino atsakovą padengti įsiskolinimą, tačiau atsakovas vengia bendradarbiauti ir šiai dienai nėra atsiskaitęs su ieškovu už atliktus kadastrinius matavimus. Ieškovas atsakovui paskaičiavo 0,02 proc. dydžio delspinigius, kurie sudaro 4,76 EUR. Prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

4Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 142 str. nuostatomis, atsakovui ieškinio ir pranešimo dėl atsiliepimo pateikimo kopijos įteiktos CPK 123 str. 4 d. nustatyta tvarka, t. y. neradus atsakovo juridinio asmens buveinės vietoje, procesiniai dokumentai pakartotinai išsiųsti buveinės adresu ir laikoma, jog praėjus 10 dienų nuo išsiuntimo, jie yra tinkamai įteikti. Apie bylos nagrinėjimą teisme, galimybę pateikti atsiliepimą į ieškinį ir jo nepateikimo procesines pasekmes atsakovą tinkamai informavus, atsakovas per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Ieškinys tenkintinas, priimant sprendimą už akių.

6CPK 142 str. 4 d. numato, kad tais atvejais, kai atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovui apie bylos nagrinėjimą teisme, galimybę pateikti atsiliepimą į ieškinį ir jo nepateikimo procesines pasekmes pranešta tinkamai, tačiau atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškinyje ieškovas išreiškė prašymą dėl sprendimo už akių priėmimo įstatymų numatytais pagrindais. Išdėstytų aplinkybių pagrindu pripažintina, jog yra visi įstatymo numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

7Priimant sprendimą už akių, atliktinas formalus byloje pateiktų įrodymų vertinimas, išdėstytini sutrumpinti motyvai (CPK 285 str. 2 d., 286 str. 1 d.).

8Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad ieškovas su atsakovu 2015-09-03 sudarė Žemės sklypų kadastrinių matavimų darbų atlikimo sutartį Nr. SR-1618 (e. b. l. 34-35), pagal kurią ieškovas įsipareigojo atsakovui atlikti žemės sklypo, esančio ( - ), kadastro Nr. ( - ), kadastrinius matavimus ir parengti minėto žemės sklypo kadastro duomenų bylą, o atsakovas įsipareigojo už atliktus darbus sumokėti 480,00 EUR. 2015-10-07 buvo surašytas Atliktų darbų aktas (e. b. l. 39), kurį 2015-10-26 pasirašė atsakovo vadovas. Apmokėjimui už atliktas paslaugas ieškovas 2016-01-12 pateikė atsakovui PVM sąskaitą – faktūrą Serija VZI Nr. 039510 (e. b. l. 36), pagal kurią atsakovas turėjo sumokėti ieškovui 480,00 EUR. Atsakovas su ieškovu neatsiskaitė, todėl 2016-03-22 ir 2016-05-25 išsiuntė Raginimus dėl skolos apmokėjimo (e. b. l. 37-38), tačiau duomenų, kad atsakovas ieškovui būtų sumokėjęs skolą, nėra. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. 1 d. numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.213 str. 1 d. numatyta, kad jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo. Atsakovas su ieškovu pagal išrašytą PVM sąskaitą - faktūrą neatsiskaitė, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 480,00 EUR skola (CK 6.38 str. 1 d., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str., 6.716 str., 6. 720 str.).

9Vadovaujantis 2015-09-03 Žemės sklypų kadastrinių matavimų darbų atlikimo sutarties 13 p. atsakovas, laiku nesumokėjęs sutartyje nustatytų mokėjimų, įsipareigojo ieškovui pareikalavus mokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo sumos, kurią sumokėti jis uždelsė, už kiekvieną uždelstą dieną. Ieškovas atsakovui už 181 uždelstą dieną paskaičiavo 4,76 EUR dydžio delspinigius, kurie iš atsakovo ieškovui priteistini teisminiu keliu.

10CK 6.37 str. numatyta, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl, ieškovui prašant, iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 484,76 EUR sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2016-07-22, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

11Vadovaujantis CPK 93 str. 1 d., iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 15,00 EUR žyminio mokesčio (e. b. l. 2, 33) (CPK 93 str. 1 d.).

12Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 197, 259, 285 - 287 straipsniais, teismas

Nutarė

13priimti sprendimą už akių.

14Patenkinti ieškinį visiškai.

15Priteisti ieškovui VĮ „Valstybės žemės fondas“, juridinio asmens kodas 120093212, iš atsakovo VšĮ „Milžinų kaimelis“, juridinio asmens kodas 304062543, 480,00 EUR (keturis šimtus aštuoniasdešimt EUR 00 ct) skolos, 4,76 EUR (keturis EUR 76 ct) delspinigių, 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos 484,76 EUR sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2016-07-22, iki teismo procesinio sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 EUR (penkiolika EUR 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

16Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Papildomai paskelbti apie sprendimo už akių priėmimą viešai, specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt ir, nepavykus kopijos įteikti paštu, skaičiuoti pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pateikimo terminą nuo viešo paskelbimo dienos.

18Ieškovas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai