Byla e2-8148-615/2018
Dėl žalos atlyginimo regreso teise, tretieji asmenys, AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Nemuno būstas“, UAB „Kauno butų ūkis“, DNSB „Pramonės pr. 30“

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Mindaugas Plučas rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Kauno miesto savivaldybės ieškinį atsakovams R. K., K. Ž., G. L., R. V., Ž. K., D. B., A. J. V. M., V. M., D. T. dėl žalos atlyginimo regreso teise, tretieji asmenys, AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Nemuno būstas“, UAB „Kauno butų ūkis“, DNSB „Pramonės pr. 30“.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama Kauno miesto savivaldybės naudai priteisti: atsakovų R. K. 122,65 Eur, K. Ž. 148,97 Eur, G. L. 27,84 Eur, R. V. 189,45 Eur, Ž. K. 130,82 Eur, D. B. 18,14 Eur, solidariai iš A. J. V. M. ir V. M. 616,74 Eur ir D. T. 728,53 Eur žalos atlyginimą, taip pat iš atsakovų priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistas sumas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Atsakovams ir tretiesiems asmenims ieškinys ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pareikšti, įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 123 straipsnio 1, 3 dalyse, 1751 straipsnio 10 dalyje nustatyta tvarka.

5Atsakovai per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Trečiasis asmuo AB „Energijos skirstymo operatorius“ atsiliepimu prašo ieškinį tenkinti.

6Ieškovė ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jei nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba paruošiamasis dokumentas.

7Atsakovams be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis). Atsakovams nepateikus atsiliepimo, byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą.

8Teismas konstatuoja:

9ieškinys tenkintinas.

10Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad gyvenamosios patalpos esančios adresais ( - ), skolos susidarymo laikotarpiu nuosavybės teise priklausė ieškovei Kauno miesto savivaldybei. Skolos susidarymo laikotarpiu šios gyvenamosios patalpos buvo išnuomotos, jose gyveno ir buvo deklaravę savo gyvenamąsias vietas R. K., K. Ž., G. L., R. V., Ž. K., D. B., R. Š., M. Š., A. V. M., V. M. ir D. T..

11Butas, gyvenamoji patalpa adresu ( - ) 2013 m. rugsėjo 19 d. Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi Nr. 201-9-284 (1) buvo išnuomota R. K.. Laikotarpiu (nuo 2014 m. rugpjūčio iki 2015 m. rugpjūčio) susidarė 122,65 Eur skola ESO. Gyvenamoji patalpa esanti ( - ) 2005-12-29 Savivaldybės bendrabučio gyvenamosios patalpos nuomos sutartimi išnuomota K. Ž.. Laikotarpiu (nuo 2014 m. birželio iki 2015 m. rugpjūčio) susidarė 148,97 Eur skola ESO. Gyvenamoji patalpa adresu ( - ) 2014 m. lapkričio 5 d. Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi Nr. SR-1729 išnuomota G. L.. Laikotarpiu (nuo 2014 m. kovo iki 2015 m. vasario) susidarė 27,84 Eur skola ESO. Gyvenamoji patalpa esanti ( - ), 2005-11-29 Savivaldybės bendrabučio gyvenamosios patalpos nuomos sutartimi išnuomota R. V.. Laikotarpiu (nuo 2014 m. gegužės iki 2015 m. rugpjūčio) susidarė 189,45 Eur skola ESO. Gyvenamoji patalpa esanti ( - ), 2001-05-18 Kauno miesto savivaldybės bendrabučio nuomos sutartimi išnuomota Ž. K.. Laikotarpiu (nuo 2015 m. kovo iki 2015 m. rugpjūčio) susidarė 130,82 Eur skola ESO. Gyvenamoji patalpa ( - ), 2001-03-28 Kauno miesto savivaldybės bendrabučio nuomos sutartimi išnuomota D. B.. Laikotarpiu (nuo 2013 m. vasario iki 2013 m. kovo) susidarė 18,14 Eur skola. Butas, gyvenamoji patalpa adresu ( - ) 2001-01-26 Gyvenamosios patalpos valstybinio ir visuomeninio butų fondo namuose nuomos tipine sutartimi buvo išnuomota A. J. V. M.. Gyvenamosiomis patalpomis naudojosi A. J. V. M. ir V. M. ir susidarė 616,74 Eur skola ESO. Butas, gyvenamoji patalpa adresu ( - ) 2011 m. kovo 16 d. Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi Nr. 201-9-172 išnuomota D. T.. Skolos susidarymo laikotarpiu patalpose faktiškai gyveno ir šioms patalpoms ESO teikiamomis paslaugomis naudojosi atsakovė D. T., ir susidarė 728,53 Eur skola. Kauno apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 30 d. nutartimi patvirtino LESTO ir Kauno miesto savivaldybės taikos sutartį, kuria Kauno miesto savivaldybė įsipareigojo sumokėti 1983,14 Eur skolą. Nutarčiai įsiteisėjus Kauno miesto savivaldybė sumokėjo 1983,14 Eur skolą ESO. Skolos susidarymo laikotarpiu minėtomis gyvenamosiomis patalpomis ir teikiamomis paslaugomis faktiškai naudojosi atsakovai.

12Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.564 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad mokestis už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas (šiukšlių išvežimą, liftą, bendro naudojimo patalpų ir teritorijos valymą ir kitas), kai nuomojamos valstybės ar savivaldybių gyvenamosios patalpos, imamas atskirai nuo buto nuompinigių.

13Nagrinėjamu atveju, atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad atsakovai, gyvendami ieškovei priklausančiose patalpose, naudojosi elektros energija, už kurią ieškovė, kaip gyvenamųjų patalpų savininkė, sumokėjo AB „LESTO“ pagal Kauno apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 30 d. nutartį. Byloje nėra ir atsakovai nepateikė įrodymų apie tai, kad jie, turėdami CK 6.564 straipsnio 1 dalyje nustatytą pareigą mokėti už energiją, suteiktą savivaldybės gyvenamojoje patalpoje, sumokėjo ieškovei mokesčius už gyvenamosios patalpoms suteiktą elektros energiją. Pagal CK 6.280 straipsnio 1 dalį atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo, jeigu įstatymai nenustato kitokio dydžio. Byloje formaliai nustatytos visos būtinos sąlygos ieškovės atgręžtiniam reikalavimui į atsakovus. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovei priteistina iš: atsakovų R. K. 122,65 Eur, K. Ž. 148,97 Eur, G. L. 27,84 Eur, R. V. 189,45 Eur, Ž. K. 130,82 Eur, D. B. 18,14 Eur, D. T. 728,53 Eur, solidariai iš A. J. V. M. ir V. M. 616,74 Eur ir žalos atlyginimą.

14Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovų priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistas sumas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Patenkinus ieškinį, valstybei iš kiekvieno atsakovo priteisiama po 5 Eur žyminio mokesčio, nuo kurio sumokėjimo ieškovė atleista Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 83 straipsnio 1 dalies 10 punkte nustatyta tvarka (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 93 straipsnio 1 dalis, 96 straipsnio 1 dalis).

16Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos iš atsakovų valstybei nepriteisiamos, nes jų dydis paskirsčius tarp šalių, mažesnis už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, nustatytą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-287 straipsniais,

Nutarė

18ieškinį tenkinti.

19Priteisti ieškovei Kauno miesto savivaldybei (juridinio asmens kodas 111106319), iš atsakovo R. K. (asmens kodas ( - ) 122,65 Eur (vieno šimto dvidešimt dviejų eurų 65 ct) žalos atlyginimą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (122,65 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. vasario 26 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

20Priteisti ieškovei Kauno miesto savivaldybei (juridinio asmens kodas 111106319), iš atsakovės K. Ž. (asmens kodas ( - ) 148,97 Eur (vieno šimto keturiasdešimt aštuonių eurų 97 ct) žalos atlyginimą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (148,97 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. vasario 26 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

21Priteisti ieškovei Kauno miesto savivaldybei (juridinio asmens kodas 111106319), iš atsakovės G. L. (asmens kodas ( - ) 27,84 Eur (dvidešimt septynių eurų 84 ct) žalos atlyginimą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (445,40 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. vasario 26 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

22Priteisti ieškovei Kauno miesto savivaldybei (juridinio asmens kodas 111106319), iš atsakovės R. V. (asmens kodas ( - ) 189,45 Eur (vieno šimto aštuoniasdešimt devynių eurų 45 ct) žalos atlyginimą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (189,45 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. vasario 26 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

23Priteisti ieškovei Kauno miesto savivaldybei (juridinio asmens kodas 111106319), iš atsakovo Ž. K. (asmens kodas ( - ) 130,82 Eur (vieno šimto trisdešimties eurų 82 ct) žalos atlyginimą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (130,82 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. vasario 26 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

24Priteisti ieškovei Kauno miesto savivaldybei (juridinio asmens kodas 111106319), iš atsakovės D. B. (asmens kodas ( - ) 18,14 Eur (aštuoniolikos eurų 14 ct) žalos atlyginimą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (18,14 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. vasario 26 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

25Priteisti ieškovei Kauno miesto savivaldybei (juridinio asmens kodas 111106319), iš atsakovės D. T. (asmens kodas ( - ) 728,53 Eur (septynių šimtų dvidešimt aštuonių eurų 53 ct) žalos atlyginimą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (728,53 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. vasario 26 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

26Priteisti ieškovei Kauno miesto savivaldybei (juridinio asmens kodas 111106319) solidariai iš atsakovų A. J. V. M. (asmens kodas ( - ) ir V. M. (M.) (asmens kodas ( - ) 616,74 Eur (šešių šimtų šešiolikos eurų 74 ct) žalos atlyginimą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (616,74 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. vasario 26 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

27Priteisti valstybei iš atsakovų R. K. (asmens kodas ( - ) K. Ž. (asmens kodas ( - ) G. L. (asmens kodas ( - ) R. V. (asmens kodas ( - ) Ž. K. (asmens kodas ( - ) D. B. (asmens kodas ( - ) D. T. (asmens kodas ( - ) A. J. V. M. (asmens kodas ( - ) ir V. M. (M.) po 5,00 Eur (penkis eurus 00 ct) žyminio mokesčio. Ši suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752), į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

28Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 dalies, 3 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

29Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Mindaugas Plučas rašytinio... 2. Teismas... 3. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama Kauno miesto savivaldybės naudai... 4. Atsakovams ir tretiesiems asmenims ieškinys ir teismo pranešimas, kuriame... 5. Atsakovai per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį... 6. Ieškovė ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jei nebus pateiktas... 7. Atsakovams be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus... 8. Teismas konstatuoja:... 9. ieškinys tenkintinas.... 10. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad gyvenamosios... 11. Butas, gyvenamoji patalpa adresu ( - ) 2013 m. rugsėjo 19 d. Savivaldybės... 12. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.564 straipsnio 1... 13. Nagrinėjamu atveju, atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų... 14. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi,... 15. Patenkinus ieškinį, valstybei iš kiekvieno atsakovo priteisiama po 5 Eur... 16. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos iš atsakovų valstybei... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 18. ieškinį tenkinti.... 19. Priteisti ieškovei Kauno miesto savivaldybei (juridinio asmens kodas... 20. Priteisti ieškovei Kauno miesto savivaldybei (juridinio asmens kodas... 21. Priteisti ieškovei Kauno miesto savivaldybei (juridinio asmens kodas... 22. Priteisti ieškovei Kauno miesto savivaldybei (juridinio asmens kodas... 23. Priteisti ieškovei Kauno miesto savivaldybei (juridinio asmens kodas... 24. Priteisti ieškovei Kauno miesto savivaldybei (juridinio asmens kodas... 25. Priteisti ieškovei Kauno miesto savivaldybei (juridinio asmens kodas... 26. Priteisti ieškovei Kauno miesto savivaldybei (juridinio asmens kodas... 27. Priteisti valstybei iš atsakovų R. K. (asmens kodas ( - ) K. Ž. (asmens... 28. Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 29. Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...