Byla 2S-2308-264/2012
Dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-4585-470/2009, suinteresuoti asmenys V. A. ir Danske bankas

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Baubienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos A. A. atskirąjį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. liepos 31 d. nutarties civilinėje byloje Nr. A2-3101-835/2012 pagal pareiškėjos A. A. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-4585-470/2009, suinteresuoti asmenys V. A. ir Danske bankas,

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3Pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama: atnaujinti terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti bei atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-4585-470/2009, kurioje 2009 m. rugsėjo 14 d. Alytaus rajono apylinkės teismas sprendimu nutraukė pareiškėjų A. A. ir V. A. santuoką bendru sutikimu ir patvirtino jų pasirašytą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių; atnaujinus procesą civilinėje byloje pripažinti pareiškėjos A. A. asmenine nuosavybe 51 procentą, o pareiškėjo V. A. asmenine nuosavybe 49 procentus Ribotos atsakomybės bendrovės ( - ), registruotos Rusijos Federacijoje, akcijų; pripažinti pareiškėjo V. A. asmenine nuosavybe 0,6814 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ). Reikalavimų įvykdymo užtikrinimui pareiškėja prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti V. A. ribotos atsakomybės įmonės ( - ) 100 procentų akcijų, uždraudžiant jų nuosavybės teisę perleisti kitam juridiniam ar fiziniam asmeniui, taip pat uždrausti perleisti įmonei priklausančio kilnojamojo ir nekilnojamojo turto nuosavybės teises. Pareiškėja nurodė, kad įmonės akcijų nominali vertė yra 955 448 Lt, įmonė registruota užsienio valstybėje. V. A. dar santuokos metu pareiškėjai melavo apie šios įmonės pardavimą, dėl ko turtas nebuvo padalintas santuokos nutraukimo metu, gali įmonės akcijas perleisti tretiesiems asmenims, parduoti įmonę, jos turtą, o nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti visiškai neįmanomu.

4II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5Alytaus rajono apylinkės teismas 2012 m. liepos 31 d. nutartimi atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštą V. A. turtui. Teismas nurodė, kad tai, jog pareiškėja galimai buvo suklaidinta ir sužinojo apie santuokoje įgytą ir vis dar turimą buvusio sutuoktinio turtą, kuris nebuvo padalintas nutraukiant santuoką, yra pagrindas pareiškėjai pasinaudoti teismine savo teisėtų interesų gynyba, bet nelaikytina pagrindu spręsti apie realiai galimą būsimo teismo sprendimo, galimai palankaus pareiškėjai, įvykdymo pasunkėjimą. Pareiškėja, prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nepateikė įrodymų, kad V. A. gali imtis nesąžiningų veiksmų ar neveikimo, galinčių apsunkinti teismo sprendimo įvykdymą, ir nenurodė jokių aplinkybių, kurios būtų pagrindu padaryti išvadai, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Pareiškėja A. A. atskiruoju skundu (b. l. 11-13) prašo panaikinti Alytaus rajono apylinkės teismo 2012-07-31 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti. Atskirąjį skundą apeliantė grindžia šiais argumentais:

81. Teismas nepagrįstai atmetė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nes pareikšto reikalavimo (dėl akcijų ir žemės sklypo padalijimo) suma yra labai didelė - 553 053 Lt. Teismų praktikoje pripažįstama, kad didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką.

92. Teismas nepagrįstai nurodė, kad pareiškėja nenurodė jokių aplinkybių ir nepateikė įrodymų, kad buvęs sutuoktinis gali imtis nesąžiningų veiksmų, galinčių apsunkinti teismo sprendimo įvykdymą. Įmonė veikia užsienyje, V. A. nuolat lankosi Rusijoje, duoda nurodymus įmonės administracijai. V. A. elgėsi nesąžiningai, nes nuslėpė santuokinį turtą, apeliantei sakydamas, kad jis parduotas. Atsižvelgiant į jo nesąžiningą elgesį apeliantės atžvilgiu darytina išvada, kad jis ir toliau gali elgtis netinkamai. Pagal santuokos nutraukimo sutartį jis yra skolingas apeliantei beveik 1 000 000 Lt kompensacijos, iš kurių yra sumokėjęs tik 13 000 Lt. Pardavus įmonės akcijas apeliantė neteks galimybės kompensuoti šio turto pinigais, nes V. A. yra skolingas daugeliui asmenų dideles pinigų sumas.

10Suinteresuotas asmuo V. A. atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 16-19) prašo Alytaus rajono apylinkės teismo 2012-07-31 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad jis valdo didelės vertės nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, kuris jam atiteko asmeninės nuosavybės teise po santuokos nutraukimo ir kurio vertė ženkliai viršija apeliantės turtinį reikalavimą. Šis turtas nėra apsunkintas įsipareigojimais, todėl V. A. bus finansiškai pajėgus įvykdyti priimtą procesinį sprendimą. Apeliantės reikalavimai padalinti turtą natūra šioje byloje negali būti sprendžiami, nes turtas jau yra padalintas įsiteisėjusiu teismo sprendimu, šalims pasirašius santuokos nutraukimo teisinių pasekmių sutartį, o procesas šioje byloje nėra atnaujintas. Apeliantės argumentai apie tariamas V. A. milijonines skolas yra deklaratyvūs, neparemti įrodymais. Teismas neturėjo teisinio pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių santuokos nutraukimo bendru sutikimu byloje, nes ieškinys dar nėra nei priimtas, nei nagrinėjamas, nėra atnaujintas procesas civilinėje byloje, kuri išspręsta ne ginčo teisenos tvarka. Nutraukiant santuoką apeliantė žinojo ne tik visas santuokos nutraukimo aplinkybes, bet ir šalių įgytą turtą bei įsipareigojimus. Turtą, įgytą santuokoje, visą šalys pasidalino jį objektyviai įvertinusios, atsižvelgiant ne tik į sukaupto turto kiekį, jo rinkos vertę, bet ir įsipareigojimus, kuriuos vykdo jis vienas, nors prievolės kreditoriams yra solidarios. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pakenktų įmonės prestižui Rusijos Federacijoje, įmonė netektų pajamų, esamų ir būsimų partnerių, gali tapti finansiškai nuostolinga, nemoki, būtų sutrikdyta įmonės ūkinė veikla. Apeliantės nuolatiniai neargumentuoti kreipimaisi į teismus trukdo ne tik normaliai įmonės veiklai ir V. A. asmeniniam gyvenimui.

11IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai bei išvados

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių ir teisinių pagrindų (CPK 329 str., 338 str.).

14CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Iš šios teisinės nuostatos darytina išvada, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirtis yra užtikrinti būsimo galimai ieškovui palankaus procesinio teismo sprendimo įvykdymą ir garantuoti šio sprendimo privalomumą. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas, kurį privalo įrodyti dalyvaujantis byloje ar kitas suinteresuotas asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 12 ir 178 str.).

15Nagrinėjamu atveju apeliantė pateikė prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje, kurioje bendru abiejų sutuoktinių sutikimu yra nutraukta santuoka ir patvirtinta Sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių tarp A. A. ir V. A., siekdama padalinti santuokoje įgytą turtą, kuris pačių pareiškėjų pateiktoje tvirtinti teismui sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių nebuvo nurodytas. Reikalavimų įvykdymo užtikrinimui pareiškėja prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti V. A. ribotos atsakomybės įmonės ( - ) 100 procentų akcijų, uždraudžiant jų nuosavybės teisę perleisti kitam juridiniam ar fiziniam asmeniui, taip pat uždrausti perleisti įmonei priklausančio kilnojamojo ir nekilnojamojo turto nuosavybės teises. Pareiškėja prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones nurodė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, jai palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali labai pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, nes buvęs sutuoktinis gali imtis nesąžiningų veiksmų, galinčių apsunkinti teismo sprendimo įvykdymą. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šiais apeliantės argumentais, nes nagrinėjamu atveju procesas nėra atnaujintas ir galioja įsiteisėjęs Alytaus rajono apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 14 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-4585-470/2009, laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos ginčo teisenoje. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad pareiškėja prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių nepagrindė, nenurodė faktų ir aplinkybių, patvirtinančių, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Pažymėtina, kad vien prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimas pats savaime nesuponuoja grėsmės būsimo galimai palankaus pareiškėjai teismo sprendimo įvykdymui egzistavimo. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad teismų sistemos LITEKO duomenimis pirmosios instancijos teismas yra priėmęs 2012-10-09 nutartį, kuria netenkino pareiškėjos prašymo dėl proceso atnaujinimo.

16Kiti atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

17Remiantis išdėstytais motyvais, teismas konstatuoja, kad bylą nagrinėjęs Alytaus rajono apylinkės teismas tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas, atskirojo skundo motyvais panaikinti skundžiamą nutartį nėra pagrindo. Skundas atmestinas, o Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. liepos 31 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

19Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. liepos 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai