Byla 2-1085/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno (kolegijos pranešėjas), Viginto Višinskio ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Archyvų sistemos“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 17 d. nutarties, kuria nutraukta civilinė byla Nr. 2-598-619/2011 pagal uždarosios akcinės bendrovės „Archyvų sistemos“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras“ dėl viešojo pirkimo rezultatų (tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Saugūs dokumentai“, uždaroji akcinė bendrovė „Docpartner“) ieškovui atsisakius nuo ieškinio ir išspręstas atsakovo bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas, bei

Nustatė

3

4I. Ginčo esmė

6Byloje kilo ginčas, ar ieškovui atsisakius nuo ieškinio, atsakovui priteistinos jo patirtos išlaidos dėl naudojimosi advokato paslaugomis.

7Atsakovas prašė priteisti 4 791,60 Lt bylinėjimosi išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti. Nurodė, kad ieškovui kreipusis į teismą su ieškiniu, atsakovas buvo priverstas imtis gynybos priemonių ir kreiptis į profesionalų teisininką, kad jam būtų suteikta teisinė konsultacija, parengti procesiniai dokumentai. Atsakovas pateikė teismui mokėjimo nurodymą Nr. 1122, PVM sąskaitą – faktūrą (serija PARTN Nr. 450), bei 2010 m. lapkričio 23 d. atstovavimo sutartį, patvirtinančius atsakovo turėtas išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti 4 791,60 Lt sumai.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 17 d. nutartimi ieškovui atsisakius nuo ieškinio nutraukė civilinę bylą pagal UAB „Archyvų sistemos“ ieškinį atsakovui VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras“ dėl viešojo pirkimo rezultatų.

11Šia nutartimi taip pat buvo iš dalies patenkintas atsakovo prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas, susidariusias dėl advokato paslaugų, t.y. iš ieškovo UAB „Archyvų sistemos“ atsakovo VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras“ naudai priteista 2.500,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias šis patyrė apmokėdamas už advokato paslaugas.

12Teismas nurodė, kad, vadovaujantis LR CPK 98 straipsniu, 2004 m. balandžio 2 d. LR Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 7 d., 8 d. bei atsižvelgiant į bylos sudėtingumą ir advokato darbo ir laiko sąnaudas, išlaidų advokatų pagalbai apmokėti atlyginimo dydis yra apvalinamas ir mažintinas iki 2 500 Lt.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

15Ieškovas atskiruoju skundu prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 17 d. nutartį dalyje dėl atsakovo išlaidų advokato pagalbai priteisimo ir atsakovo prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas pilnai atmesti. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

161. Gavęs ir išanalizavęs atsakovo atsiliepimą į ieškinį ieškovas nusprendė ieškinio atsisakyti. Pagrindinis ieškinio motyvas buvo būtinybė išsiaiškinti, ar kiti konkurso dalyviai turi reikiamą įranga perkamoms paslaugoms tiekti. Šios ieškovo abejonės gavus atsiliepimą į ieškinį buvo išsklaidytos. Į ieškovo pretenzijas ir prašymus pateikti šią informaciją, atsakovas iki ieškinio pareiškimo atsakydavo tik formaliai. Taigi ieškinys buvo pareikštas tinkamai, o ginčas su atsakovu ikiteismine tvarka nebuvo išspręstas taikiai tik dėl atsakovo kaltės, todėl atsakovo turėtos išlaidos neturi būti jam priteisiamos iš ieškovo.

172. Atsakovas turi Teisės ir personalo skyrių, kuriame dirba 3 juristai ir vyr. personalo inspektorė. Šio skyriaus darbuotojai yra įgalioti atstovauti atsakovui teismuose, todėl advokato paslaugos atsakovui nebuvo reikalingos.

183. Atsakovo už teisines paslaugas sumokėta suma yra neprotingai didelė.

194. Atsakovas buvo nurodęs, kad bylą ves ne per advokatą. Ant lydraščio, su kuriuo pateiktas atsiliepimas, nurodyta, kad jį parengė atsakovo darbuotoja.

20Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jo netenkinti ir nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

211. Dalis atsakovo turėtų bylinėjimosi išlaidų, patirtų dėl advokato paslaugų, priteista pagrįstai. Nors procesinius dokumentus pasirašė atsakovas, advokatas rengė jų projektus, kuriuos derino su atsakovo darbuotojais. Tai, kad atsakovas turi darbuotojų teisininkų nepaneigia atsakovo teisės naudotis advokatų paslaugomis. Tai, kad atsiliepime nurodyta, jog atsakovas ves bylą ne per atstovą, neatima iš atsakovo teisės vėliau procese turėti atstovą advokatą. Ieškinį ieškovas atsiėmė ne dėl to, kad atsakovas būtų patenkinęs reikalavimus, o todėl, kad ieškinys buvo nepagrįstas, todėl ir atsakovo dėl advokato paslaugų turėtas išlaidas ieškovas privalo atlyginti.

222. Ieškovą atsakovas dar iki ieškinio pareiškimo ne kartą buvo informavęs apie ieškovo pretenzijų nepagrįstumą. Ieškovas turėjo galimybę susipažinti su pirkimo, kuriame pats dalyvavo, vykdymo tvarka ir buvo atstovaujamas, taigi ir konsultuojamas profesionalo (advokato).

233. Ieškovas siekė neteisėtai konkuruoti su pirkimo dalyviais prašydamas perkančiąją organizaciją į pirkimo sąlygas įrašyti papildomus kvalifikacinius reikalavimus, tačiau perkančioji organizacija pirkimo sąlygų nekeitė.

244. Nepagrįstomis pretenzijomis bei ieškiniu ieškovas tik tariamai siekė ginti savo teises. Tikrasis tikslas buvo ekonominė nauda ir pirkimo procedūrų vilkinimas, dėl ko, nesant galimybės sudaryti naujos sutarties, buvo tęsiamas su ieškovu anksčiau sudarytos sutarties vykdymas.

255. Atsakovas, siekdamas nutraukti ieškovo dėl piktnaudžiavimo gaunamą ekonominę naudą, nutraukęs su ieškovu sutartį jo saugotus dokumentus patalpino savo patalpose ir dėl to patyrė išlaidų, kadangi negalėjo jų iš karto perduoti naujajam saugojimo paslaugas teikiančiam subjektui. Tikėtina, kad nutraukus sutartį su ieškovu, jis prarado ekonominį interesą tęsti bylą ir todėl ieškinį atsiėmė.

26IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

27Atskirasis skundas netenkintinas.

28CPK 98 straipsnio pirmojoje dalyje yra nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. Šia nuostata įstatymų leidėjas siekia, kad asmuo, kuris savo pažeistas teises ar teisinius interesus apgynė teisme, dėl to nepatirtų neigiamų finansinių pasekmių, pasireiškiančių turėtomis bylinėjimosi išlaidomis.

29Šioje byloje nagrinėjama situacija, kai ieškovas atsisakė nuo ieškinio ir todėl atsakovui iš ieškovo buvo priteistos atsakovo turėtos bylinėjimosi išlaidos. Teisėjų kolegija pažymi, kad šiuo atveju pirmosios instancijos teisme procesas pasibaigė materialiąja teisine prasme ieškovui nepalankiu, o atsakovui palankiu teismo procesiniu sprendimu ir todėl atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos turėtų būti priteisiamos iš ieškovo (CPK 93 str. 1 d.). Dėl ieškovo pareikšto ieškinio atsakovas buvo priverstas įsitraukti į teismo procesą, rengti procesinius dokumentus ir taip naudoti tiek žmogiškuosius resursus, tiek finansinius (atsakovas naudojosi atlygintinomis advokato paslaugomis).

30Aplinkybė, kad atsakovas turi darbuotojų teisininkų, kurie yra įgalioti atstovauti atsakovą teismuose, nepaneigia atsakovo teisės dėl įvairiausių priežasčių (reikalingumo pasisamdyti specialios siauros teisės srities žinių turintį teisininką, atsakovo darbuotojų pernelyg didelio užimtumo ar kitų priežasčių) kreiptis į advokatą dėl teisinių paslaugų. Šia teise proceso dalyvis gali pasinaudoti bet kurioje proceso stadijoje. Be to, su advokatu gali būti įvairiai susitariama dėl teikiamų teisinių paslaugų apimties, t.y. ar advokatas tik suteiks konsultaciją, ar taip pat parengs ir pasirašys bei teismui pateiks procesinius dokumentus ir atstovaus proceso dalyvį, ar atliks tik kai kuriuos iš šių veiksmų. Nepriklausomai nuo advokato paslaugų apimties, šalis, kurios naudai priimtas teismo sprendimas ar kitas baigiamasis procesinis sprendimas, turi teisę į dėl naudojimosi advokato paslaugomis turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Todėl už advokato paslaugas sumokėtų išlaidų dalis atsakovui iš ieškovo šioje byloje priteista pagrįstai.

31Apelianto argumentas, kad iš ieškovo atsakovui priteistos bylinėjimosi išlaidos yra nepagrįstai didelės, atmestinas. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs prašomų priteisti išlaidų dydį ir bylos sudėtingumą bei advokato darbo laiko sąnaudas, taip pat atsižvelgęs į Teisingumo ministro įsakymu patvirtintus rekomenduojamus maksimalius priteistinų išlaidų už advokato pagalbą dydžius, atsakovo prašymą priteisti išlaidas patenkino iš dalies ir iš ieškovo priteisė 2500 Lt.

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

33Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. ... 4. I. Ginčo esmė... 6. Byloje kilo ginčas, ar ieškovui atsisakius nuo ieškinio, atsakovui... 7. Atsakovas prašė priteisti 4 791,60 Lt bylinėjimosi išlaidų advokato... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 17 d. nutartimi ieškovui atsisakius... 11. Šia nutartimi taip pat buvo iš dalies patenkintas atsakovo prašymas... 12. Teismas nurodė, kad, vadovaujantis LR CPK 98 straipsniu, 2004 m. balandžio 2... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 15. Ieškovas atskiruoju skundu prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2011 m.... 16. 1. Gavęs ir išanalizavęs atsakovo atsiliepimą į ieškinį ieškovas... 17. 2. Atsakovas turi Teisės ir personalo skyrių, kuriame dirba 3 juristai ir... 18. 3. Atsakovo už teisines paslaugas sumokėta suma yra neprotingai didelė.... 19. 4. Atsakovas buvo nurodęs, kad bylą ves ne per advokatą. Ant lydraščio, su... 20. Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jo netenkinti ir nurodo... 21. 1. Dalis atsakovo turėtų bylinėjimosi išlaidų, patirtų dėl advokato... 22. 2. Ieškovą atsakovas dar iki ieškinio pareiškimo ne kartą buvo informavęs... 23. 3. Ieškovas siekė neteisėtai konkuruoti su pirkimo dalyviais prašydamas... 24. 4. Nepagrįstomis pretenzijomis bei ieškiniu ieškovas tik tariamai siekė... 25. 5. Atsakovas, siekdamas nutraukti ieškovo dėl piktnaudžiavimo gaunamą... 26. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 27. Atskirasis skundas netenkintinas.... 28. CPK 98 straipsnio pirmojoje dalyje yra nustatyta, kad šaliai, kurios naudai... 29. Šioje byloje nagrinėjama situacija, kai ieškovas atsisakė nuo ieškinio ir... 30. Aplinkybė, kad atsakovas turi darbuotojų teisininkų, kurie yra įgalioti... 31. Apelianto argumentas, kad iš ieškovo atsakovui priteistos bylinėjimosi... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 33. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 17 d. nutartį palikti nepakeistą....