Byla 2-6776-794/2011
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Vaclovas Paulikas, sekretoriaujant Giedrei Narmontaitei, dalyvaujant ieškovės UAB „Kaukla“ atstovei advokatei Aidai Urbonavičienei, atsakovės atstovams V. S., advokatui Ramūnui Girevičiui, viešame teismo posėdyje nagrinėdamas civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Kaukla“ ieškinį atsakovei UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

22011-04-19 šioje byloje buvo priimtas preliminarus sprendimas. Ieškovės ieškinys patenkintas visiškai ir iš atsakovės ieškovei priteista 18431,80 Lt skola, 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidos. 2011-05-19 nutartimi buvo priimti atsakovės prieštaravimai dėl preliminaraus sprendimo ir gavus ieškovės atsiliepimą į pareikštus prieštaravimus, 2011-06-16 nutartimi paskirtas teismo posėdis.

3Teismo posėdžio metu šalys nusprendė ginčą baigti taikiai. Ieškovės atstovė ir atsakovės atstovai prašo teismo sudarytą taikos sutartį patvirtinti, bylą nutraukti. Nurodė, kad bylos nutraukimo pasekmės šalims žinomos. Ieškovės atstovė taip pat prašo grąžinti 75 procentus paduodant ieškinį sumokėto žyminio mokesčio. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos LR civilinio proceso kodekso 293 ir 294 straipsniuose, t. y. bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

4Šalių prašymas tenkintinas.

5Bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi (CPK 42 str. 1 d., 140 str. 3 d.). Aplinkybių, kad taikos sutarties sąlygos ir jos sudarymo aplinkybės prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, pažeidžia šalių, kitų asmenų teises ar įstatymų saugomus interesus, nenustatyta. Šalims Lietuvos Respublikos CPK 42 str., 140 str. 3 d., 293 str. 5 p., 294 str., Lietuvos Respublikos CK 6.983 str. ir 6.985 str. numatytos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo bei civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės yra žinomos ir suprantamos. Esant tokioms aplinkybėms taikos sutartis tvirtintina, civilinė byla nutrauktina (LR CPK 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p.), 2011-04-19 teismo priimtas preliminarus sprendimas naikintinas (CPK 430 str. 9 d.). Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 str.).

6Šalims sudarius taikos sutartį, ieškovui grąžinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio sumos (CPK 87 str. 2 d.). Ieškovė paduodama ieškinį byloje sumokėjo 277 Lt žyminį mokestį (b.l. 6). Patvirtinus taikos sutartį ieškovei grąžintina 75 procentų, t.y. 207,75 Lt, žyminio mokesčio dalis (LR CPK 87 str. 2 d.).

7Šalims išaiškintina, kad nutraukus bylą vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (LR CPK 294 straipsnio 2 dalis).

82011 m. balandžio 19 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki nutarties, kuria patvirtinta šalių sudaryta taikos sutartis, įvykdymo (CPK 150 str. 5 d.).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 str. 2 d., 140 str. 3 d., 150 str. 5 d., 290 str., 291 str., 293 str. 1 d. 5 p., 295 str., 430 str. 9 d., teismas

Nutarė

10prašymą patenkinti, patvirtinti tarp ieškovės UAB „Kaukla“ ir atsakovės UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ sudarytą taikos sutartį, pagal kurią šalys susitarė užbaigti civilinę bylą šiomis sąlygomis:

11Atsakovė UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ įsipareigoja ieškovei UAB „Kaukla“ sumokėti 9.961,80 Lt (devyni tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt vienas litas 80 ct) sumą, pervedant ją į ieškovės atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), AB Danske bankas, ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų, šį terminą skaičiuojant nuo 2011 m. rugpjūčio 2 d.;

12Ieškovė UAB „Kaukla“ atsisako savo reikalavimų dėl 8.470,00 (aštuoni tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt litų 00 ct) skolos ir procesinių palūkanų priteisimo. Ieškovė įsipareigoja anuliuoti PVM sąskaitas – faktūras tokiu būdu, kad būtų panaikintas nuomos paslaugų pardavimas už 8.470,00 Lt sumą;

13Šalys susitaria, kad jos neatlygina viena kitai patirtų bylinėjimosi išlaidų; Šalys patvirtina, kad ši sutartis sudaryta be apgaulės, smurto, ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo, vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo, protingumo principais. Šalys atskleidė viena kitai visas šios taikos sutarties sudarymo aplinkybes. Šalys patvirtina, kad joms yra suprantamos taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo bei civilinės bylos nutraukimo pasekmės – teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią bei yra priverstinai vykdytinas dokumentas, šalys netenka teisės vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.

14Grąžinti ieškovei UAB „Kaukla“ 207,75 Lt žyminio mokesčio, sumokėto 2011-02-23 AB Danske banke, mokėjimo nurodymo Nr. 02231201.

15Panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. balandžio 19 d. preliminarų sprendimą.

162011 m. balandžio 19 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovei UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ įmonės kodas 141591198, buveinės adresas – Turgaus g. 23A, Klaipėdos m., nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, o jo nesant – ir kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančius atsakovei ir esančius pas ją arba trečiuosius asmenis, neviršijant 18431,80 Lt sumos, palikti galioti iki taikos sutarties sąlygų visiško įvykdymo.

17Civilinę bylą nutraukti.

18Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai