Byla 2A-422-104/2015
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Nataljos Cikoto (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Antano Rudzinsko ir Rūtos Veniulytės-Jankūnienės, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Vilsta“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 2 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1687-728/2014 pagal ieškovo UAB „Raseinių statyba“ ieškinį atsakovui UAB „Vilsta“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas UAB „Raseinių statyba“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo UAB ,,Vilsta“ 139 803,15 Lt skolą, 4 599,21 Lt delspinigių, 7,38 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad UAB „Raseinių statyba“ ir UAB „Vilsta“ 2012-05-30 sudarė Statybos subrangos sutartį Nr. R-38/12. Šios sutarties pagrindu ieškovas iki 2013-03-06 vykdė darbus Betygalos miestelio nuotekų valymo įrenginių statybos objekte. Šiame objekte ieškovas buvo subrangovas, atsakovas - rangovas, o užsakovas - UAB „Raseinių vandenys“. Atsakovas pažeidė sutarties 3.2.2 ir 5.4 punkto nuostatas, nes sutartyje nustatyta tvarka ir terminais neatsiskaitė su ieškovu už ieškovo tinkamai atliktus ir atsakovo priimtus darbus. Tarp šalių buvo pasirašyta dešimt atliktų darbų aktų (forma K-2) (nuo Nr. l iki Nr. 10), kurių pagrindu atsakovas iš ieškovo priėmė pagal sutartį ieškovo atliktus darbus. Visi atliktų darbų aktai pasirašyti be išlygų, t.y. aktuose atsakovas jokių pretenzijų dėl darbų kokybės, kiekių ir jokių kitų pretenzijų nenurodė. Pagal šiuos aktus ieškovas sudarė pažymas F-3 ir išrašė PVM sąskaitas-faktūras.

3Atsakovas UAB „Vilsta“ prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškovą ir atsakovą siejo prievoliniai teisiniai santykiai, susiklostę statybos subrangos sutarties Nr. R-18/12, pagrindu. Sutartimi ieškovas buvo įsipareigojęs nustatyta tvarka ir terminais atlikti Betygalos miestelio nuotekų valymo įrenginių statybos darbus. Ieškovas atliko tik dalį statybos rangos darbų, darbus atliko nesilaikydamas projektinės dokumentacijos, sutartyje ir normatyviniuose statybos dokumentuose nurodytų darbų kokybės reikalavimų, sutartyje bei jos prieduose nustatytų darbų atlikimo terminų, darbų saugos ir gamtosauginių reikalavimų, tokiu būdu pažeisdamas savo kaip rangovo prievoles pagal sutartį. Dėl nurodytų aplinkybių atsakovas buvo priverstas su ieškovu sudarytą sutartį nutraukti ir Betygalos miestelio nuotekų valymo įrenginių statybos darbų užbaigimui pasitelkti trečiuosius asmenis. Sutarčiai pasibaigus vienašaliu nutraukimu dėl to, kad ieškovas nustatytu laiku, tvarka bei sąlygomis neatliko daugiau kaip trečdalio sutartyje numatytų statybos ir vandentiekio bei nuotekų tinklų įrengimo darbų, atlikti statybos rangos darbai buvo atlikti netinkamai, už atliktus statybos rangos darbus pagal sutartį ieškovui mokėtina kaina yra mažintina išlaidų, patirtų ištaisant netinkamai atliktus statybos rangos darbus, ir kainų skirtumo, atsiradusio neatliktiems Betygalos miestelio nuotekų valymo įrenginių statybos darbams atlikti pasitelkus trečiuosius asmenis, verte. Ieškovui nepateikus atliktų statybos rangos darbų garantijos, atsakovas garantinio laikotarpio terminu turi teisę sulaikyti dalies (10 (dešimties) proc.), ieškovui už pagal sutartį atliktus darbus mokėtinų sumų mokėjimą, o ieškovas atitinkamai neturi teisės reikalauti sumokėti šias sumas, nepasibaigus statybos rangos darbų garantiniam terminui.

4Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. gegužės 2 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai – priteisė iš atsakovo UAB ,,Vilsta“ 139 803,15Lt skolos, 4 599,21 Lt delspinigių, iš viso 144 402,36 Lt, 7,38 proc. procesinių palūkanų nuo priteistos 144 402,36Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2013-10-16 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos, 2 916Lt žyminio mokesčio bei 4 500 Lt advokato išlaidų ieškovo UAB ,,Raseinių statyba“ naudai.

5Teismas nustatė, kad šalys 2012-05-30 sudarė statybos subrangos sutartį Nr. R-18/12, pagal kurią ieškovas įsipareigojo Betygalos miestelio nuotekų valymo įrenginių statybos objekte atlikti sutartyje numatytus darbus, kurių vertė 958 106,02Lt. Atsakovas 2013 m. vasario 20 d. pranešimu Nr. SR-74 nuo 2013-03-06 vienašališkai nutraukė subrangos sutartį. Pagal sutarties 3.2.2 p. atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui už tinkamai atliktus darbus bei sutartyje nustatyta tvarka, t.y. atitinkamais etapais. Pagal 5.4 p. atsakovas turėjo atsiskaityti po darbų priėmimo. Visi 10 darbų priėmimo aktai atsakovo buvo pasirašyti, pretenzijų dėl kokybės, kiekio nepareikšta. Viso pagal sąskaitas-faktūras atsakovas liko skolingas ieškovui 508 710Lt, tačiau atsakovas atsisakė sumokėti, motyvuodamas aptiktais darbų defektais. Ieškovas 2013-01-30 kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu dėl 368 877,89 Lt priteisimo, atsakovas pareiškė byloje priešieškinį dėl darbų kainos sumažinimo, kurią sudaro darbų trūkumų šalinimo išlaidos.

6Teismas pažymėjo, kad šioje byloje ieškovas prašo priteisti likusią skolos dalį, kuri nebuvo priteista Vilniaus apygardos teismo, t.y. 139 803,15Lt - 69 932,05 Lt sudaro skola pagal 2013-04-24 sąskaitą-faktūrą, o 69 871,10 Lt sulaikyta subrangos sutarties 5.4 p. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad nuo 2013-03-06 nutraukus sutartį išnyko sutarties 5.4 p. nustatytas mokėjimų sulaikymo pagrindas ir mokėjimų sulaikymas tapo neteisėtu. Nurodė, kad pagal CK 6.221 str. 1 d., sutarties nutraukimas atleidžia abi šalis nuo sutarties vykdymo, įskaitant ir nuo garantijos pateikimo, tačiau ne nuo pareigos atsakovui atsiskaityti su ieškovu. Teismas taip pat pažymėjo, kad atsakovas skolos dydžio neginčija.

7Atsakovas UAB „Vilsta“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 2 d. sprendimą ir ieškovo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, pirmosios instancijos teismas, remdamasis Civilinio kodekso 6.221 str. 1 d., nepagrįstai sprendė, kad Subrangos sutarties 5.4. punkte numatytų sumų sulaikymo teisė galiojo tik Subrangos sutarties galiojimo laikotarpiu. Anot apelianto, subrangos sutarties nutraukimo faktas pats savaime nelemia jos pagrindu atsiradusių šalių teisių ir pareigų pasibaigimo ar jų turinio modifikavimo. Nesiaiškinęs aplinkybių, su kuriomis ginčo šalys susiejo sulaikytų sumų išmokėjimą, bylą nagrinėjęs teismas nepagrįstai pripažino atsakovo prievolę sumokėti ieškovui pagal Subrangos sutartį sulaikytą sumą vykdytina. Subrangovo atliktų darbų kokybės garantiją numatančios ir subrangovo garantinių įsipareigojimų vykdymą užtikrinančios Subrangos sutarties nuostatos, nutraukus Subrangos sutartį, yra taikomos tol, kol pasibaigia Subrangos sutartyje ir/ar įstatyme numatytas pagal Subrangos sutartį iki jos nutraukimo atliktų statybos rangos darbų garantinis terminas. Civilinio kodekso 1.9 str. nustato, kad įstatymas turi būti aiškinamas sistemiškai, tai yra ne analizuojant vieną normą izoliuotai, bet atsižvelgiant į jos ryšius su kitomis normomis. Tuo tarpu Vilniaus miesto apylinkės eismas, spręsdamas, kad Subrangos sutarties nutraukimas atleidžia ieškovą nuo su darbų kokybės garantija susijusių įsipareigojimų vykdymo, aplinkybės, kad Subrangos sutarties 10.4 punkto, numatančio garantinių įsipareigojimų įvykdymą užtikrinančią priemonę, galiojimas yra sietinas ne su Subrangos sutarties, o jos pagrindu atsiradusios garantinės subrangovo prievolės, kurios tinkamą vykdymą jis užtikrina, galiojimu (Civilinio kodekso 6.221 str. 3 d.) iš viso nevertino ir dėl šios Subrangos nuostatos priskyrimo prie sutarčių sąlygų, kurios pagal savo esmę lieka galioti po sutarčių nutraukimo, nepasisakė. Taip pat atsakovo nuomone, bylą nagrinėjęs Vilniaus miesto apylinkės teismas nepagrįstai sprendė, kad klausimas dėl 69 932,05 Lt skolos už pagal Subrangos sutartį atliktus Betygalos miesto nuotekų valymo įrenginių statybos rangos darbus priteisimo pagrįstumo gali būti sprendžiamas, nesant išspręstam klausimui dėl Subrangos sutarties kainos.

8Ieškovas UAB „Raseinių statyba“ atsiliepimu prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 2 d. sprendimą palikti nepakeistą, taip pat priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą į apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais. Pirma, 69 932,05 Lt pradelstos skolos nei pirmosios instancijos teisme, nei apeliaciniame skunde atsakovas neginčija. Su šios skolos priteisimu nesutinka motyvuodamas vien tik tuo, kad byloje Nr. 2-3802-590/2014 yra sprendžiamas ieškovo pagal sutartį atliktų darbų kainos sumažinimo klausimas, kuris gali turėti įtakos šioje civilinėje byloje pareikštam reikalavimui dėl skolos priteisimo. Tačiau tokia atsakovo pozicija visiškai nepagrįsta, nes kitoje civilinėje byloje jokių aplinkybių, kurios turėtų reikšmę šios bylos nagrinėjimui nustatyta nebuvo. Pažymi, kad Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2-3802-590/2014 tenkino ieškovo reikalavimą dėl 368 877,81 Lt skolos priteisimo ir atmetė atsakovo priešieškinio reikalavimus. Pasisakydamas dėl sulaikytos 69 871,10 Lt sumos priteisimo, nurodo, kad nutraukus sutartį jos 10.4 punkto nuostata, nustačiusi ieškovo sutartinę prievolę pateikti garantinio laikotarpio garantiją arba laidavimo raštą, nustojo galioti. Pagal minėtą punktą ieškovas garantinio laikotarpio garantiją arba laidavimo raštą turėjo pateikti po visų sutartyje numatytų darbų atlikimo, t.y. baigiamojo darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo. Nutraukus sutartį, ieškovas neatliko visų sutartyje numatytų darbų, o juo užbaigė kiti subrangovai. Tarp ieškovo ir atsakovo baigiamasis darbų perdavimo-priėmimo aktas nebuvo sudarytas, atitinkamai ieškovo sutartinė prievolė pateikti garantiją arba laidavimo raštą neatsirado. Be to, ieškovas objektyviai negali pateikti garantijos ar laidavimo rašto darbams, kuriuos užbaigė kiti subrangovai. Atsakovas teigdamas, kad sutarties 10.4 punkte įtvirtinta ieškovo prievolė pateikti garantinio laikotarpio garantiją arba laidavimo raštą ir po sutarties nutraukimo, nepagrįstai sutapatina ieškovo, kaip subrangovo, prievolę atlikti garantinio remonto darbus ir ieškovo sutartinę prievolę pateikti garantinio laikotarpio garantiją arba laidavimo raštą. Pirmoji prievolė yra įstatyminė, o antroji sutartinė, todėl, nutraukus sutartį, ieškovas atleidžiamas nuo jos vykdymo.

9Apeliacinis skundas atmetamas

10Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 dalyje ir 3 dalyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą anksčiau nurodytais pagrindais, konstatuoja, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl nagrinėja bylą neperžengdama apeliacinio skundo ribų.

11Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad šalys 2012-05-30 sudarė statybos subrangos sutartį, pagal kurią ieškovas (subrangovas) pagal atsakovo (rangovo) užsakymą įsipareigojo Betygalos miestelio nuotekų valymo įrenginių statybos objekte atlikti sutartyje numatytus darbus, kurių vertė 958 106,02 Lt. Sutartis 2013-03-06 buvo atsakovo vienašališkai nutraukta. Pagal sutarties 3.2.2 p. atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui už tinkamai atliktus darbus bei sutartyje nustatyta tvarka, t.y. atitinkamais etapais. Pagal 5.4 p. atsakovas turėjo atsiskaityti po darbų priėmimo. Visi 10 darbų priėmimo aktai atsakovo buvo pasirašyti, pretenzijų dėl kokybės, kiekio nepareikšta. Viso pagal sąskaitas-faktūras atsakovas liko skolingas ieškovui 508 710 Lt, tačiau atsakovas atsisakė sumokėti, motyvuodamas aptiktais darbų defektais.

12Ieškovas 2013-01-30 kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu dėl 368 877,89 Lt priteisimo. Atsakovas pareiškė byloje priešieškinį dėl darbų kainos sumažinimo, kurią sudaro darbų trūkumų šalinimo išlaidos. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. kovo 28 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-3802-590/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Raseinių statyba“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Vilsta“ dėl skolos priteisimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Vilsta“ priešieškinį ieškovui dėl nuostolių atlyginimo pagal ginčo sutartį priteisė iš atsakovo UAB „Vilsta“ ieškovo UAB „Raseinių statyba“ naudai 368 877,81 Lt skolą, o atsakovo priešieškinį sumažinti atliktų statybos darbų kainą 179 211,47 Lt suma, atmetė. Šis sprendimas įsigaliojo Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2014 m. gruodžio 5 d. nutartimi. Teismas nustatė, kad atsakovas neturėjo teisės sulaikyti pradelstos 368 877,81Lt skolos mokėjimo ir kad kai kurie darbai laiku neatlikti ir dėl atsakovo kaltės.

13Šioje byloje ieškovas prašo priteisti likusią skolos dalį 139 803,15 Lt - 69 932,05 Lt skolą pagal 2013-04-24 sąskaitą-faktūrą bei sulaikytą 69 871,10 Lt sumą. Minėta, kad tenkindamas ieškinį, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad nuo 2013-03-06 nutraukus sutartį išnyko sutarties 5.4 p. nustatytas mokėjimų sulaikymo pagrindas ir mokėjimų sulaikymas tapo neteisėtu. Pagal CK 6.221 str. 1 d., sutarties nutraukimas atleidžia abi šalis nuo sutarties vykdymo, įskaitant ir nuo garantijos pateikimo, tačiau ne nuo pareigos atsakovui atsiskaityti su ieškovu. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad tokia teismo išvada atitinka įstatymo (CK 6.221 str.) nuostatas, todėl visi apelianto teiginiai dėl minėtos sumos sulaikymo pagrįstumo, atmetami, kaip nepagrįsti. Minėta, kad Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2014 m. gruodžio 5 d. nutartimi konstatavo, kad atsakovo vienašališkas sutarties nutraukimas buvo neteisėtas, tai reiškia, kad atsakovas nutraukus neteisėtai sutartį, prisiėmė sau rizika dėl sutarties nutraukimo pasekmių.

14Nepagrįstas ir apelianto teiginys dėl teismo priteistos 69.932,05 Lt skolos už atliktus darbus, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas nepagrįstai sprendė, kad klausimas dėl 69.932,05 Lt skolos už pagal Subrangos sutartį atliktus Betygalos miesto nuotekų valymo įrenginių statybos rangos darbus priteisimo pagrįstumo gali būti sprendžiamas, nesant išspręstam klausimui dėl Subrangos sutarties kainos, nes atsakovas ieškovui yra pareiškęs reikalavimą dėl Subrangos sutarties kainos sumažinimo nuostolių, patirtų ištaisant netinkamai pagal Subrangos sutartį atliktų statybos rangos darbų trūkumus, ir kainų skirtumo, atsiradusio neatliktiems Betygalos miestelio nuotekų valymo įrenginių statybos darbams atlikti pasitelkus trečiuosius asmenis, verte.

15Teisėjų kolegija pažymi, kad iš informacinės teismų sistemos LITEKO nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2014 m. kovo 28 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-3802-590/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Raseinių statyba“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Vilsta“ dėl skolos priteisimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Vilsta“ priešieškinį ieškovui dėl nuostolių atlyginimo pagal ginčo sutartį priteisė iš atsakovo UAB „Vilsta“ ieškovo UAB „Raseinių statyba“ naudai 368 877,81 Lt skolą, o atsakovo priešieškinį sumažinti atliktų statybos darbų kainą 179 211,47 Lt suma, atmetė. Taigi, ginčo sutarties kaina nustatyta teismo sprendimu, kuris turi priejudicinę reikšmę šiai bylai. Taigi, teismas pagrįstai tenkino ieškinį ir priteisė delspinigius.

16Dėl išdėstyto, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pagrindų, nurodytų CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti naikinamas ar keičiamas apeliaciniame skunde išdėstytais motyvais, nenustatyta, todėl sprendimas paliekamas galioti kaip pagrįstas ir teisėtas (CPK 263 str.)

17Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

18CPK 93 str. nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovas pateikė apeliacinės instancijos teismui įrodymus, kad už atsiliepimo į ieškovės apeliacinį skundą parengimą turėjo 1200 Lt išlaidų. Todėl iš apelianto ieškovui priteisiami 347, 54 eurų (1200 Lt) atstovavimo išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme. Apeliantas taip privalo sumokėti valstybei 844, 53 eurų (2916 Lt) žyminio mokesčio, kuris Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. birželio 6 d. nutartimi buvo atidėtas iki skundo išnagrinėjimo.

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p., apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija

Nutarė

20Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 2 d. sprendimą palikti nepakeistą.

21Priteisti ieškovui iš atsakovo 347, 54 eurų atstovavimo išlaidų

22Priteisti iš atsakovo valstybei 844, 53 eurų žyminio mokesčio už apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovas UAB „Raseinių statyba“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo... 3. Atsakovas UAB „Vilsta“ prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškovą ir... 4. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. gegužės 2 d. sprendimu ieškinį... 5. Teismas nustatė, kad šalys 2012-05-30 sudarė statybos subrangos sutartį Nr.... 6. Teismas pažymėjo, kad šioje byloje ieškovas prašo priteisti likusią... 7. Atsakovas UAB „Vilsta“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto... 8. Ieškovas UAB „Raseinių statyba“ atsiliepimu prašo atsakovo apeliacinį... 9. Apeliacinis skundas atmetamas... 10. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 11. Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad šalys 2012-05-30 sudarė statybos... 12. Ieškovas 2013-01-30 kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu dėl... 13. Šioje byloje ieškovas prašo priteisti likusią skolos dalį 139 803,15 Lt -... 14. Nepagrįstas ir apelianto teiginys dėl teismo priteistos 69.932,05 Lt skolos... 15. Teisėjų kolegija pažymi, kad iš informacinės teismų sistemos LITEKO... 16. Dėl išdėstyto, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pagrindų, nurodytų... 17. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 18. CPK 93 str. nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 19. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1... 20. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 2 d. sprendimą palikti... 21. Priteisti ieškovui iš atsakovo 347, 54 eurų atstovavimo išlaidų... 22. Priteisti iš atsakovo valstybei 844, 53 eurų žyminio mokesčio už...