Byla AS-143-663-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas) ir Skirgailės Žalimienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų H. K. (H. K.) ir S. M. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 7 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų H. K. ir S. M. skundą atsakovui valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei ,,Goldengrass“, valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjai H. K. ir S. M. (toliau – pareiškėjai) 2009 m. birželio 18 d. skundu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydami: 1) panaikinti valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos (toliau – Komisija) 2009 m. gegužės 25 d. sprendimą Nr. 169; 2) pripažinti Nekilnojamojo turto registro žymos apie juridinį faktą – žemės nuomos sutartį, 2003 m. rugsėjo 12 d. sudarytą tarp žemės sklypo, unikalus

5Nr. ( - ), esančio ( - ), savininko E. K. (E. K.), gimusio ( - ), ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Goldengrass“ (toliau – UAB ,,Goldengrass“), į. k. 111771518 – panaikinimą teisėtu, o atkūrimą – neteisėtu, ir įpareigoti valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialą (toliau – VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas) išregistruoti juridinį faktą (registro įrašo Nr. ( - )) apie 2003 m. rugsėjo 12 d. tarp žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), savininko E. K., gimusio ( - ), ir UAB ,,Goldengrass“ sudarytą žemės nuomos sutartį.

6Pareiškėjai nurodė, kad Komisija 2009 m. gegužės 25 d. posėdyje išnagrinėjo jų skundą dėl VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2009 m. kovo 20 d. priimto sprendimo, kuriuo ištaisyta tariama klaida, t. y. Nekilnojamojo turto registre (registro Nr. ( - )) atkurta žyma apie įregistruotą juridinį faktą – 2003 m. rugsėjo 12 d. sudarytą žemės nuomos sutartį. Komisija 2009 m. gegužės 25 d. priėmė sprendimą Nr. 169, kuriuo nuspręsta palikti galioti teritorinio registratoriaus priimtą sprendimą.

7Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2009 m. liepos 2 d. nutartimi pasiūlė pareiškėjams iki 2009 m. liepos 22 d. (įskaitytinai) pašalinti nurodytus skundo trūkumus. Išaiškino, jog laiku ir tinkamai neįvykdžius teismo nutarties skundas bus laikomas nepaduotu ir grąžintas pareiškėjams (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 37 str. 1 d., 105 str. 1 d., 106 str. 1 d.).

8Teismas nurodė, kad ABTĮ 23 straipsnio 2 dalies 7 punktas įpareigoja pareiškėją skunde suformuluoti konkrečius ir aiškius reikalavimus. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pasisakęs, kad administracinės bylos nagrinėjimo ribos negali būti neapibrėžtos (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. kovo 1 d. sprendimas administracinėje byloje

9Nr. A17-217/2007). Teismas konstatavo, kad pareiškėjo reikalavimai yra neatsiejamai susiję su VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2009 m. kovo 20 d. sprendimo teisėtumu. Būtent šis sprendimas sukelia pareiškėjams teisines pasekmes – juo buvo atkurta žyma apie įregistruotą juridinį faktą – 2003 m. rugsėjo 12 d. sudarytą žemės nuomos sutartį. Todėl siūlytina pareiškėjams papildyti skundo reikalavimus (ABTĮ 10 str.). Be to, teismui turi būti pateiktas skundžiamas administracinis aktas – VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2009 m. kovo 20 d. sprendimas (ABTĮ 24 str. 1 d.). Tikslintinos proceso šalys: VĮ Registrų centro Klaipėdos filialą laikant atsakovu, o Komisiją ir UAB „Goldengrass“ trečiaisiais suinteresuotais asmenimis. Atsižvelgiant į tai, nustatytinas terminas trūkumams pašalinti ABTĮ 37 straipsnio 1 dalyje numatyta tvarka.

10Pareiškėjai 2009 m. liepos 22 d. Klaipėdos apygardos administraciniam teismui pateikė patikslintą skundą, pareikšdami analogiškus reikalavimus.

11Pareiškėjai nurodė, kad tariamos klaidos, t. y. Nekilnojamojo turto registre (registro Nr. ( - )) žymos apie įregistruotą juridinį faktą atkūrimas pasireiškė veiksmu, o joks atskiras rašytinis sprendimas dėl to nebuvo priimtas.

12Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2009 m. liepos 27 d. nutartimi įpareigojo pareiškėjus iki 2009 m. rugpjūčio 24 d. pašalinti nurodytus skundo trūkumus. Išaiškino, jog laiku ir tinkamai neįvykdžius teismo nutarties skundas bus laikomas nepaduotu ir grąžintas pareiškėjams (ABTĮ 37 str. 1 d., 105, 106 str.).

13Teismas nurodė, kad ABTĮ 23 straipsnio 2 dalies 7 punktas įpareigoja pareiškėją skunde formuluoti konkrečius ir aiškius reikalavimus. Remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003 m. vasario 27 d. konsultacija Nr. 02-04-07, teismas pabrėžė, kad pareiškėjai turėtų pakartotinai apsispręsti, kuris iš priimtų sprendimų (teritorinio registratoriaus ar centrinio registratoriaus, ar abiejų) jiems sukėlė teisines pasekmes, kadangi nuo to priklauso bylos priskyrimo nagrinėti atitinkamam administraciniam teismui klausimas. Atsižvelgiant į tai, vadovaujantis ABTĮ 37 straipsnio 1 dalimi, pareiškėjams nustatytinas terminas skundo trūkumams pašalinti.

14Pareiškėjai 2009 m. rugpjūčio 24 d. Klaipėdos apygardos administraciniam teismui pateikė patikslintą skundą, palaikydami 2009 m. liepos 22 d. patikslinto skundo reikalavimus.

15Pareiškėjai nurodė, kad skundo dalyku laiko skundžiamus VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo veiksmus ir įpareigojimą šiai institucijai atlikti atitinkamus veiksmus, o reikalavimas panaikinti Komisijos sprendimą yra tik išvestinis. Byla priskirtina nagrinėti Klaipėdos apygardos administraciniam teismui.

16II.

17Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2009 m. rugsėjo 7 d. nutartimi pareiškėjų skundą laikė nepaduotu ir jiems jį grąžino, taip pat grąžino pareiškėjų atstovui advokatui Arūnui Žliobai sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį (ABTĮ 105, 106 str.).

18Teismas nurodė, kad pareiškėjai, kreipdamiesi į teismą, naudojosi advokato A. Žliobos teisine pagalba. Kvalifikuota teisinė pagalba pareiškėjams buvo teikiama nuo pat skundo teismui rengimo ir padavimo momento. Tačiau neaišku, kodėl prašomi pašalinti skundo trūkumai net du kartus nepašalinami – aiškūs ir konkretūs skundo reikalavimai taip ir nesuformuluojami. Pažymėjo, jog bet kokia ginčus dėl teisės sprendžianti institucija gali suteikti efektyvią gynybą tik tuo atveju, jeigu besikreipiantis į ją asmuo pakankamai aiškiai formuluoja savo reikalavimą ir to reikalavimo pagrindimą. Teismas negali būti pareiškėjo advokatu ir už jį suformuluoti skundo dalyką ir pagrindą, tai yra pareiškėjo pareiga (Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str.). Kadangi pareiškėjai iki nurodyto termino pakartotinai skundo trūkumų iš esmės nepašalino, skundas laikytinas nepaduotu ir grąžinamas pareiškėjams (ABTĮ 37 str. 1 d.).

19III.

20Pareiškėjai atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 7 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – priimti skundą.

21Pareiškėjai nurodo, kad visi teismo reikalavimai įvykdyti, nurodyti trūkumai pašalinti, pateikti paaiškinimai bei motyvai. Teismas pažeidė jų teisę į teisminę gynybą.

22Teisėjų kolegija

konstatuoja:

23IV.

24Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

25Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi iš esmės nutarė pareiškėjų skundą laikyti nepaduotu dėl to, kad jie nesuformulavo aiškių ir konkrečių skundo reikalavimų (ABTĮ 23 str. 2 d. 7 p.).

26Teismui paduodamas skundas turi atitikti ABTĮ 23, 24 ir 39 straipsnių reikalavimus (ABTĮ 37 str. 1 d.).

27ABTĮ 23 straipsnio 2 dalis nustato skundo turinio reikalavimus. Vienas esminių skundo turinio privalomų elementų yra skundo reikalavimas (ABTĮ 23 str. 2 d. 7 p.), t. y. tai, kokį sprendimą teismo prašoma priimti. Skundo reikalavimas turi būti toks, kad teismas, išnagrinėjęs bylą, galėtų priimti vieną iš ABTĮ 88 straipsnyje numatytų sprendimų ir nekiltų abejonių dėl galimybės įvykdyti teismo sprendimą.

28Iš pareiškėjų pirmosios instancijos teismui paduotų tiek pradinio skundo (b. l. 3 – 6), tiek patikslintų skundų (b. l. 19 – 22, 30 – 31) matyti, kad jų pareikšti reikalavimai iš esmės yra pakankamai aiškūs, jog teismas galėtų išnagrinėti bylą (prašo panaikinti sprendimą ir įpareigoti atlikti veiksmus). Todėl priešinga pirmosios instancijos teismo išvada yra nepagrįsta.

29Esant tokioms aplinkybėms, Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 7 d. nutartis negali būti laikoma pagrįsta, todėl naikintina, o pareiškėjų skundo priėmimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (ABTĮ 141 str. 1 d. 1 p., 142 str. 1 d., 148 str.).

30Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

31Pareiškėjų H. K. (H. K.) ir S. M. atskirąjį skundą patenkinti iš dalies.

32Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 7 d. nutartį panaikinti ir skundo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

33Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjai H. K. ir S. M. (toliau – pareiškėjai) 2009 m. birželio 18 d.... 5. Nr. ( - ), esančio ( - ), savininko E. K. (E. K.), gimusio ( - ), ir... 6. Pareiškėjai nurodė, kad Komisija 2009 m. gegužės 25 d. posėdyje... 7. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2009 m. liepos 2 d. nutartimi... 8. Teismas nurodė, kad ABTĮ 23 straipsnio 2 dalies 7 punktas įpareigoja... 9. Nr. A17-217/2007). Teismas konstatavo, kad pareiškėjo reikalavimai yra... 10. Pareiškėjai 2009 m. liepos 22 d. Klaipėdos apygardos administraciniam... 11. Pareiškėjai nurodė, kad tariamos klaidos, t. y. Nekilnojamojo turto registre... 12. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2009 m. liepos 27 d. nutartimi... 13. Teismas nurodė, kad ABTĮ 23 straipsnio 2 dalies 7 punktas įpareigoja... 14. Pareiškėjai 2009 m. rugpjūčio 24 d. Klaipėdos apygardos administraciniam... 15. Pareiškėjai nurodė, kad skundo dalyku laiko skundžiamus VĮ Registrų... 16. II.... 17. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2009 m. rugsėjo 7 d. nutartimi... 18. Teismas nurodė, kad pareiškėjai, kreipdamiesi į teismą, naudojosi advokato... 19. III.... 20. Pareiškėjai atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos... 21. Pareiškėjai nurodo, kad visi teismo reikalavimai įvykdyti, nurodyti... 22. Teisėjų kolegija... 23. IV.... 24. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 25. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi iš esmės nutarė... 26. Teismui paduodamas skundas turi atitikti ABTĮ 23, 24 ir 39 straipsnių... 27. ABTĮ 23 straipsnio 2 dalis nustato skundo turinio reikalavimus. Vienas... 28. Iš pareiškėjų pirmosios instancijos teismui paduotų tiek pradinio skundo... 29. Esant tokioms aplinkybėms, Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m.... 30. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4... 31. Pareiškėjų H. K. (H. K.) ir S. M. atskirąjį skundą patenkinti iš dalies.... 32. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 7 d. nutartį... 33. Nutartis neskundžiama....