Byla e2-345-835/2020
Dėl nuosavybės teisės į turtą pripažinimo, turto arešto panaikinimo, trečiasis asmuo J. J

1Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Audra Dudzinskienė, sekretoriaujant A. Č., dalyvaujant ieškovui J. V., jo atstovei advokato padėjėjai A. T.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo J. V. ieškinį atsakovui valstybės įmonei Turto bankui dėl nuosavybės teisės į turtą pripažinimo, turto arešto panaikinimo, trečiasis asmuo J. J..

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti 1995 m. spalio 27 d. Teismo antstolių kontoros prie Alytaus rajono apylinkės teismo rašto Nr. 1176 pagrindu paskirtą turto areštą gyvenamajam namui, unikalus Nr. ( - ), ūkiniam pastatui, unikalus Nr. ( - ), ūkiniam pastatui, unikalus Nr. ( - ), ūkiniam pastatui, unikalus Nr. ( - ), ūkiniam pastatui, unikalus Nr. ( - ), ūkiniam pastatui, unikalus Nr. ( - ), viralinei, unikalus Nr. ( - ), kiemo statiniui – šuliniui, unikalus Nr. ( - ), esantiems( - ), valstybės įmonėje (toliau – VĮ) Registrų centre nuosavybės teise įregistruotiems ( - ) rajono ( - ) (toliau – ir ŽŪB) „Z.“ vardu, ir nustatyti, kad J. V. nuosavybės teise pagal 1995 m. sausio 27 d. pirkimo–pardavimo sutartį, sudarytą su( - ) rajono ( - ) bendrove „Z.“, įgijo 75,52 kv. m bendro ploto gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), 48 kv. m užstatyto ploto ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), 52,48 kv. m užstatyto ploto ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), 22,63 kv. m užstatyto ploto ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), 16,90 kv. m užstatyto ploto ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), 20,80 kv. m užstatyto ploto ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), 24,93 kv. m užstatyto ploto viralinę, unikalus Nr. ( - ), kiemo statinį – šulinį, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ) sav.

5Ieškovas ir jo atstovė ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti. Nurodė, kad 1994 m. lapkričio 23 d. ŽŪB „Z.“ visuotinis narių susirinkimas priėmė sprendimą parduoti J. V. gyvenamąjį namą ir ūkinius pastatus, esančius ( - ) sav., už 146,97 Lt pajaus. 1995 m. sausio 27 d. sutartimi ŽŪB „Z“, atstovaujama J. B., pardavė J. V. asmeninės nuosavybės teise gyvenamąjį namą ir ūkinius pastatus, kurie priklausė bendrovei nuosavybės teise už 146,97 Lt pajaus. Gyvenamasis namas ir ūkiniai pastatai nebuvo įkeisti, areštuoti, draudimas turtui neuždėtas, teisminių ginčų dėl parduodamo turto nebuvo. 1995 m. sausio 27 d. namas ir ūkiniai pastatai buvo perduoti J. V. už pajus. Pastatai yra ieškovui nuosavybės teise priklausančiame 0,2500 ha ploto žemės sklype, unikalus Nr. 4400-0822-3974, esančiame ( - ) sav. Ieškovas 2019 m. liepos 3 d. kreipėsi į VĮ Registrų centro Alytaus filialą dėl nuosavybės teisės į gyvenamąjį namą ir kitus pastatus įregistravimo, tačiau šis atsisakė registruoti sandorį, kadangi dokumentai neatitinka Nekilnojamojo turto registro įstatymo reikalavimų, juose nėra duomenų, identifikuojančių nekilnojamuosius daiktus ir asmenį (pirkėją), 1995 m. sausio 27 d. pirkimo–pardavimo sutarties forma neatitinka tuo metu galiojusių teisės aktų reikalavimų, nes sandoris sudarytas nesilaikant nustatytos notarinės formos, nekilnojamiesiems daiktams įregistruota žyma apie juridinį faktą – areštą. Kadangi pirkimo–pardavimo sutartimi ieškovas įgijo nuosavybės teises į turtą, nuo 1992 metų pastatais naudojasi, juos prižiūri, remontuoja, saugo ir valdo kaip savą nepertraukiamai, viešai ir atvirai, per visą nurodytą laikotarpį jokie kiti asmenys nepareiškė ieškovui pretenzijų dėl turto valdymo, jis yra šio turto faktinis savininkas, todėl prašo pripažinti nuosavybės teisę į minėtą nekilnojamąjį turtą. Taip pat prašo panaikinti nekilnojamajam turtui, esančiam ( - ) sav., įregistruotą areštą, nes skolininkė ŽŪB „Z.“ likviduota.

6Atsakovės valstybės įmonės Turto banko atstovas į teismo posėdį neatvyko, gautas prašymas bylą nagrinėti jam nedalyvaujant. Atsiliepime į ieškinį nurodė, kad neprieštarauja ieškinio patenkinimui, jei jis bus įrodytas.

7Trečiasis asmens J. J. į teismo posėdį neatvyko, prašė bylą nagrinėti jam nedalyvaujant.

8Teismas

konstatuoja:

9Dėl nuosavybės įgijimo

10( - ) rajono ( - ) apylinkės ŽŪB „Z.“ pagal 1994 m. birželio 22 d. Savivaldybės tarybos sprendimą Nr. 4 įregistravo nuosavybės teises į 75,52 kv. m bendro ploto gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), 48 kv. m užstatyto ploto ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), 52,48 kv. m užstatyto ploto ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), 22,63 kv. m užstatyto ploto ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), 16,90 kv. m užstatyto ploto ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), 20,80 kv. m užstatyto ploto ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), 24,93 kv. m užstatyto ploto viralinę, unikalus Nr.( - )., kiemo statinį – šulinį, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ) sav. Pastatai yra ieškovui nuosavybės teise priklausančiame 0,2500 ha ploto žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), esančiame ( - ) sav.

11ŽŪB „Z“ visuotinis narių susirinkimas 1994 m. lapkričio 23 d. priėmė sprendimą parduoti J. V. gyvenamąjį namą ir ūkinius pastatus, esančius ( - ) sav., už 146,97 Lt pajaus. 1995 m. sausio 27 d. pardavėja ŽŪB „Z..“, atstovaujama J. B., ir pirkėjas J. V. pasirašė sutartį pagal kurią, pardavėja jai priklausančius ir niekam neįkeistus, neareštuotus gyvenamąjį namą ir ūkinius pastatus pardavė už 146,97 Lt pajaus ieškovui asmeninės nuosavybės teise. ŽŪB „Z.“ likvidacinė komisija pagal 1995 m. sausio 27 d. priėmimo–perdavimo aktą perdavė gyvenamąjį namą ir ūkinius pastatus, 146,97 Lt balansinės vertės, bendrovės nariui J. V.. 1995 m. sausio 27 d. ŽŪB „Z.“ likvidacinės komisijos pažymoje Nr. 2 nurodyta, kad gyvenamasis namas ir ūkiniai pastatai buvo bendrovės balanse, bei už juos nuskaitytas 146,97 Lt pajus. ŽŪB „Z.“ likviduota ir 2016 m. gruodžio 13 d. išregistruota iš Juridinių asmenų registro.

122019 m. liepos 3 d. VĮ Registrų centras sprendimu Nr. 21220613 atsisakė ieškovo vardu įregistruoti nuosavybės teises į naudojamus nekilnojamuosius daiktus, esančius ( - ) sav., nes dokumentai, kurių pagrindu ieškovas prašo atlikti teisinę registraciją, neatitinka Nekilnojamojo turto registro įstatymo reikalavimų, kadangi juose nėra duomenų, identifikuojančių nekilnojamuosius daiktus ir asmenį (pirkėją), 1995 m. sausio 27 d. pirkimo–pardavimo sutarties forma neatitinka tuo metu galiojusių teisės aktų reikalavimų, sandoris sudarytas nesilaikant nustatytos notarinės formos, nekilnojamiesiems daiktams įregistruota žyma apie juridinį faktą – areštą. Todėl ieškovas prašo nustatyti, kad jis nuosavybės teise pagal 1995 m. sausio 27 d. pirkimo–pardavimo sutartį, sudarytą su ŽŪB „Z.“, įgijo gyvenamąjį namą ir ūkinius pastatus, esančius ( - ) sav.

13Nagrinėjant ieškinio reikalavimus būtina nustatyti, ar ginčo turto perdavimas pagal nurodytus dokumentus yra teisėtas bei gali būti pagrindu pripažinti, jog asmuo turtą įsigijo nuosavybės teise. Kaip matyti ieškovas buvo ŽŪB „Z“ narys ir pajininkas, dirbo bendrovėje, tai yra buvo bendrovės dalies savininkas pagal jo turimų pajų dydį. Tad, vadovaujantis bendrovės turto perdavimo už pajus metu galiojusio Žemės ūkio bendrovių įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi, ŽŪB „Z“ buvo fizinių asmenų įsteigta įmonė tam tikrai veiklai vykdyti, sujungus jų turtą į bendrąją nuosavybę. Žemės ūkio bendrovės turtas jos nariams priklausė bendrosios dalinės nuosavybės teise (1964 m. civilinio kodekso 1211 straipsnio 2 dalis). Bendrovės nariai susitarimu turėjo teisę atsidalyti savo dalis iš bendrosios dalinės nuosavybės (1964 m. civilinio kodekso 126 straipsnio 1 ir 2 dalys). ŽŪB „Z.“ turto dalies, atitinkančios nario pajų, atidalijimas iš bendrosios dalinės nuosavybės buvo detalizuotas Žemės ūkio bendrovių įstatyme. Nurodyto įstatymo 20 straipsnyje nustatyta, kad bendrovės narys, išstodamas iš bendrovės ir pageidaujantis už pajų gauti materialinių vertybių, pateikia rašytinį prašymą; su buvusiu nariu atsiskaitoma pagal rašytinį susitarimą su bendrove. Sandoriais laikomi veiksmai, kuriais siekiama sukurti, pakeisti arba panaikinti civilines teises ir pareigas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.63 straipsnio 1 dalis). Iš byloje esančių 1995 m. sausio 27 d. sutarties ir 1995 m. sausio 27 d. turto priėmimo–perdavimo akto matyti, kad ieškovas ir ŽŪB buvo sudarę tokį sandorį ir aiškiai išreiškė valią perduoti–priimti bendrovės turto dalį – pagal 1994 m. birželio 22 d. Savivaldybės tarybos sprendimą Nr. 4 ŽŪB „Z.“ nuosavybės teise įregistruotus gyvenamąjį namą ir ūkinius pastatus, esančius ( - ) sav., jų nedetalizuojant.

14Pagal civilinį kodeksą buvo nereglamentuota žemės ūkio bendrovės turto perdavimo tvarka, o notarinė forma ir trijų mėnesių terminas sandoriams įregistruoti buvo nustatyti tik pirkimo–pardavimo, dovanojimo ir mainų sutartims. Žemės ūkio bendrovių įstatymo nuostatos, kuriose reglamentuojama žemės ūkio bendrovės turto dalies perdavimo už nario pajų tvarka, yra specialiosios teisės normos 1964 m. civilinio kodekso normų atžvilgiu. 1964 m. civilinio kodekso 44 straipsnyje buvo nustatyta, kad sandorius notariškai patvirtinti privaloma tik įstatymo nustatytais atvejais. Žemės ūkio bendrovių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nebuvo nustatytas reikalavimas notariškai patvirtinti ir per tris mėnesius įregistruoti sandorį, kuriuo bendrovės nariui perleidžiama bendrovės turto dalis. Todėl ieškovui įgyjant atitinkamą bendrovės turto dalį, nebuvo pažeistos 1964 m. civilinio kodekso 43 straipsnio 1 dalies, 44 straipsnio, 47 straipsnio 1 dalies, 255 straipsnio 1, 2 dalių, 279 straipsnio, 281 straipsnio nuostatos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-598/2006). Pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 22 straipsnio 10 punktą ŽŪB „Z.“ 1995 m. sausio 27 d. sutartis ir 1995 m. sausio 27 d. turto priėmimo–perdavimo aktas yra nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą patvirtinantys dokumentai. Tad teismui nustačius, jog ŽŪB „Z.“ yra likviduota ir neturi teisės disponuoti nekilnojamuoju turtu dėl šios bendrovės atliktos likvidacijos, atsižvelgiant į nurodytus argumentus, teismas laiko, jog nuosavybės teisė į 75,52 kv. m bendro ploto gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), 48 kv. m užstatyto ploto ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), 52,48 kv. m užstatyto ploto ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ) 22,63 kv. m užstatyto ploto ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), 16,90 kv. m užstatyto ploto ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), 20,80 kv. m užstatyto ploto ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), 24,93 kv. m užstatyto ploto viralinę, unikalus Nr. ( - ), kiemo statinį – šulinį, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ) sav. buvo perleista ieškovui. Byloje esantys dokumentai patvirtina, kad ieškovas nuo 1992 m. rugsėjo 15 d. pastatais naudojasi, juos prižiūri, remontuoja, saugo ir valdo kaip savą nepertraukiamai, viešai ir atvirai, per visą nurodytą laikotarpį jokie kiti asmenys nepareiškė ieškovui pretenzijų dėl turto valdymo.

15Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes teismas konstatuoja, jog ieškinys yra pagrįstas ir teisėtas, todėl jame pateikti reikalavimai tenkinami (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 straipsnis).

16Dėl arešto turtui panaikinimo

17Iš teismui pateikto Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, jog gyvenamajam namui, unikalus Nr. ( - ), ūkiniam pastatui, unikalus Nr. ( - ), ūkiniam pastatui, unikalus Nr. ( - ), ūkiniam pastatui, unikalus Nr. ( - ), ūkiniam pastatui, unikalus Nr. ( - ), ūkiniam pastatui, unikalus Nr. ( - ), viralinei, unikalus Nr( - )., kiemo statiniui – šuliniui, unikalus Nr. ( - ), esantiems ( - ) sav., registruotiems ŽŪB „Z.“ vardu, nuo 1995 m. spalio 27 d. įregistruotas areštas, kuriuo apribota valdymo, disponavimo teisė nurodytu turtu. Areštą uždėjusi institucija: Teismo antstolių kontora prie Alytaus rajono apylinkės teismo, pranešimo Nr. 1176.

18Nagrinėjamoje byloje ieškovas prašo panaikinti areštą, taikytą Teismo antstolių kontoros prie Alytaus rajono apylinkės teismo, kuris buvo taikytas nuo 1995 m. spalio 27 d. jo įsigytam turtui. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 202 patvirtinta „Vykdomųjų bylų ir kitų dokumentų, neišmokėtų išieškotų piniginių lėšų ar turto, perimto bet neperduoto išieškotojui, antstolio archyvo perdavimo, pasibaigus antstolio įgaliojimams, tvarka” buvusio antstolio nebaigtas vykdomąsias bylas bei kitus dokumentus, neišmokėtas išieškotas pinigines lėšas ir turtą, perimtą, bet neperduotą išieškotojui, Lietuvos antstolių rūmai perduoda paskirtam perimančiam antstoliui (antstoliams). Pažymėtina, kad byloje nėra pateikta duomenų apie tai, kuris antstolis perėmė skolos ar baudos išieškojimą iš pareiškėjo. CPK 675 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad antstolis turi teisę panaikinti turto areštą tik tuomet, jeigu turtas areštuotas antstolio. Tuo tarpu įstatymas neapriboja teismo teisės panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, nors jos taikytos ne teismo, o antstolio. Teismas sprendžia turto arešto panaikinimo klausimus tik dėl turto arešto, taikyto antstolių kontorų prie apylinkės teismų vykdomosiose bylose, kurios užbaigtos iki šių antstolių kontorų likvidavimo ir kurios buvo perduotos į apylinkės teismo archyvą iki 2002 m. gruodžio 31 d. Teismo antstolių nebaigtos vykdyti vykdomosios bylos teisingumo ministro nustatyta tvarka 2002 m. buvo perduotos antstoliams, kurie gavę teismo antstolių kontorų prie apylinkių teismų pradėtas, bet nebaigtas vykdyti vykdomąsias bylas, turėjo atlikti procesinius veiksmus, būtinus sprendimams įvykdyti, taip pat spręsti ir turto arešto taikymo bei panaikinimo klausimus. ŽŪB „Z.“ yra likviduota, išregistruota iš Juridinių asmenų registro, todėl jos prievolės kreditoriams yra pasibaigusios, dėl ko turto areštas yra netekęs prasmės ir jam taikyti nėra pagrindo (CK 6.128 straipsnio 3 dalis). Trečiasis asmuo J. J. savo atsiliepime patvirtino, kad ŽŪB „Z.“ nuostolius jam atlygino.

19Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, panaikinamas 1995 m. spalio 27 d. Teismo antstolių kontoros prie Alytaus rajono apylinkės teismo rašto Nr. 1176 pagrindu taikytas turto areštas gyvenamajam namui, unikalus Nr.( - )., ūkiniam pastatui, unikalus Nr. ( - ), ūkiniam pastatui, unikalus Nr. ( - ), ūkiniam pastatui, unikalus Nr. ( - ), ūkiniam pastatui, unikalus Nr. ( - ), ūkiniam pastatui, unikalus Nr.( - )., viralinei, unikalus Nr. ( - ), kiemo statiniui – šuliniui, unikalus Nr. ( - ), esantiems( - ) sav., VĮ Registrų centre nuosavybės teise įregistruotiems ŽŪB „Z.“ vardu (CPK 149 straipsnio 1 dalis).

20Dėl bylinėjimosi išlaidų

21CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš antrosios šalies, nors ši būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

22Teismas, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo principais, atsižvelgdamas į priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos, į tai, kad ieškovas nuo bylinėjimosi išlaidų atleistas Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyriaus 2019 m. rugsėjo 2 d. sprendimu Nr. 2.1-(NTP-2)-19-T-3756-14039 suteikus antrinę teisinę pagalbą, nepriteisia bylinėjimosi išlaidų valstybei (CPK 96 straipsnio 5 dalis).

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 149 straipsnio 1 dalimi, 259 straipsniu, 268-270 straipsniais, 290-291 straipsniais,

Nutarė

24Ieškinį tenkinti visiškai.

25Nustatyti, kad J. V., asmens kodas ( - ) nuosavybės teise pagal 1995 m. sausio 27 d. pirkimo–pardavimo sutartį, sudarytą su ( - ) rajono ( - ) „Z.“, įgijo 75,52 kv. m bendro ploto gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), 48 kv. m užstatyto ploto ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), 52,48 kv. m užstatyto ploto ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), 22,63 kv. m užstatyto ploto ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), 16,90 kv. m užstatyto ploto ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), 20,80 kv. m užstatyto ploto ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), 24,93 kv. m užstatyto ploto viralinę, unikalus Nr. ( - ), kiemo statinį – šulinį, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ) sav.

26Panaikinti 1995 m. spalio 27 d. Teismo antstolių kontoros prie Alytaus rajono apylinkės teismo rašto Nr. 1176 pagrindu taikytą turto areštą gyvenamajam namui, unikalus Nr. ( - ), ūkiniam pastatui, unikalus Nr. ( - ), ūkiniam pastatui, unikalus Nr. ( - ), ūkiniam pastatui, unikalus Nr. ( - ), ūkiniam pastatui, unikalus Nr. ( - ), ūkiniam pastatui, unikalus Nr. ( - ), viralinei, unikalus Nr. ( - ), kiemo statiniui – šuliniui, unikalus Nr. ( - ), esantiems ( - ) sav., VĮ Registrų centre nuosavybės teise įregistruotiems ( - ) rajono ( - ) „Z.“ vardu.

27Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Audra... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti 1995 m. spalio 27 d.... 5. Ieškovas ir jo atstovė ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti. Nurodė,... 6. Atsakovės valstybės įmonės Turto banko atstovas į teismo posėdį... 7. Trečiasis asmens J. J. į teismo posėdį neatvyko, prašė bylą nagrinėti... 8. Teismas... 9. Dėl nuosavybės įgijimo... 10. ( - ) rajono ( - ) apylinkės ŽŪB „Z.“ pagal 1994 m. birželio 22 d.... 11. ŽŪB „Z“ visuotinis narių susirinkimas 1994 m. lapkričio 23 d. priėmė... 12. 2019 m. liepos 3 d. VĮ Registrų centras sprendimu Nr. 21220613 atsisakė... 13. Nagrinėjant ieškinio reikalavimus būtina nustatyti, ar ginčo turto... 14. Pagal civilinį kodeksą buvo nereglamentuota žemės ūkio bendrovės turto... 15. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes teismas konstatuoja, jog ieškinys yra... 16. Dėl arešto turtui panaikinimo ... 17. Iš teismui pateikto Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko... 18. Nagrinėjamoje byloje ieškovas prašo panaikinti areštą, taikytą Teismo... 19. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, panaikinamas 1995 m. spalio 27 d.... 20. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 21. CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 22. Teismas, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo principais, atsižvelgdamas į... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 149... 24. Ieškinį tenkinti visiškai.... 25. Nustatyti, kad J. V., asmens kodas ( - ) nuosavybės teise pagal 1995 m. sausio... 26. Panaikinti 1995 m. spalio 27 d. Teismo antstolių kontoros prie Alytaus rajono... 27. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti...