Byla T-186-950/2015
Dėl T. M. (asmens kodas: (duomenys neskelbtini) gyvenančio: (duomenys neskelbtini)) priverstinio gydymo ir stebėjimo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėjas Tomas Ridikas, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Gailinai Jankauskienei, dalyvaujant Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorui Jonui Gyliui, asmens kurio atžvilgiu taikyta priverčiamoji medicininio poveikio priemonė T. M. gynėjai adv. O. B., Prienų rajono PSPC Psichikos sveikatos centro atstovei A. T., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs Prienų rajono PSPC Psichikos sveikatos centro komisijos priverstinio ambulatorinio gydymo ir stebėjimo aktą dėl T. M. (asmens kodas: ( - ) gyvenančio: ( - )) priverstinio gydymo ir stebėjimo,

Nustatė

2Prienų rajono apylinkės teismo 2001 m. rugsėjo 21 d. nutartimi T. M. už visuomenei pavojingos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 118 str. 3 d. (1961 m. Lietuvos Respublikos BK redakcija), padarymą, buvo taikytos priverčiamojo medicininio pobūdžio priemonės - atidavimas į psichiatrijos ligoninę bendro stebėjimo sąlygomis. 2001 m. gruodžio 6 d. Kauno rajono apylinkės teismo nutartimi, T. M. priverčiamoji medicininio poveikio priemonė pakeista į griežtesnę - atidavimą į psichiatrijos ligoninę sustiprinto stebėjimo sąlygomis. 2005 m. birželio 16 d. Rokiškio apylinkės teismo nutartimi, T. M. priverčiamoji medicininio poveikio priemonė pakeista į ambulatorinio stebėjimo sąlygas, o 2008 m. kovo 7 d. Kauno rajono apylinkės teismas nutartimi, T. M. taikytas priverčiamąsias medicinos priemones – ambulatorinį stebėjimą pirminės sveikatos priežiūros sąlygomis, pakeitė į gydymą bendro stebėjimo sąlygomis Rokiškio psichiatrijos ligoninėje. 2009 m. kovo 24 d. Rokiškio rajono apylinkės teismas nutartimi, T. M. priverčiamąją medicininio poveikio priemonę – stacionarinį stebėjimą Rokiškio psichiatrijos ligoninėje bendro stebėjimo sąlygomis pakeitė į priverčiamąją medicinos priemonę - ambulatorinį stebėjimą pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis. 2010 m. birželio 2 d. Prienų rajono apylinkės teismas nutartimi, T. M. paskirtą priverčiamąją medicinos priemonę – ambulatorinį stebėjimą pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis pakeitė į priverčiamąją medicinos priemonę – stacionarinį stebėjimą Rokiškio psichiatrijos ligoninėje sustiprinto stebėjimo sąlygomis. 2010 m. gruodžio 7 d. Rokiškio rajono apylinkės teismo nutartimi priverčiamoji medicinos priemonė – stacionarinis stebėjimas Rokiškio psichiatrijos ligoninėje sustiprinto stebėjimo sąlygomis pratęstas. 2012 m. birželio 6 d. Rokiškio rajono apylinkės teismo nutartimi T. M. paskirta priverčiamoji medicinos priemonė – stacionarinis stebėjimas Rokiškio psichiatrijos ligoninėje sustiprinto stebėjimo sąlygomis pakeista į priverčiamąją medicinos priemonė – stacionarinį stebėjimą bendro stebėjimo sąlygomis. 2012 m. gruodžio 7 d. Rokiškio rajono apylinkės teismo nutartimi T. M. paskirta priverčiamoji medicinos priemonė – stacionarinis stebėjimas bendro stebėjimo sąlygomis pratęstas. 2013 m. birželio 18 d. ir 2013 m. gruodžio 12 d. Rokiškio rajono apylinkės teismo nutartimis, T. M. paskirtos priverčiamosios medicinos priemonės – stacionarinio stebėjimo bendro stebėjimo sąlygomis taikymas pratęstas. 2014 m. birželio 11 d. Rokiškio rajono apylinkės teismo nutartimi, T. M. paskirta priverčiamoji medicinos priemonė – stacionarinis stebėjimas Rokiškio psichiatrijos ligoninėje bendro stebėjimo sąlygomis pakeista į priverčiamąją medicinos priemonę – ambulatorinį stebėjimą pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis.

32014 m. birželio 11 d. Rokiškio rajono apylinkės teismo nutartimi T. M. paskirtos priverčiamosios medicinos priemonės – ambulatorinio stebėjimo pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis taikymas buvo pratęstas 2014 m. gruodžio 23 d. ir 2015 m. liepos 3 d. Prienų rajono apylinkės teismo nutartimis.

4Prienų rajono apylinkės teisme 2015 m. lapkričio 27 d. gautas Prienų rajono PSPC Psichikos sveikatos centro komisijos 2015 m. lapkričio 26 d. priverstinio ambulatorinio gydymo ir stebėjimo aktas dėl T. M. priverstinio gydymo ir stebėjimo, kuriuo prašoma T. M. nenutraukti priverstinio ambulatorinio gydymo ir stebėjimo. Pateiktame akte nurodoma, kad T. M. lankosi Prienų rajono PSPC Psichikos sveikatos centre pas psichiatrą ir socialinį darbuotoją. Vaistus vartoja savo nuožiūra. Dažnai gydosi psichiatriniame stacionare. T. M. išlieka įtarus, dirglus, jo kritika savo būsenai formali. Kalbėtis su socialiniu darbuotoju labai vengia, yra įtarus, piktas, kaltina personalą. Nors teigia, kad alkoholio nevartoja, tačiau į psichiatrinį stacionarą dažnai papuola dėl alkoholio sukeltų problemų. Priverstinio ambulatorinio gydymo ir stebėjimo akto surašymo metu T. M. gydosi psichiatriniame stacionare. Įvertinusi paciento psichinę būklę, nepakankamą kritiką savo veiksmų atžvilgiu, nenorėjimą vartoti paskirtų vaistų, dažną alkoholio vartojimą, Prienų rajono PSPC Psichikos sveikatos centro komisija prašo nenutraukti T. M. priverstinio ambulatorinio gydymo bei stebėjimo.

5Teismo posėdžio metu dalyvavusi Prienų rajono PSPC Psichikos sveikatos centro atstovė A. T. patvirtino 2015 m. lapkričio 26 d. komisijos akte dėl T. M. priverstinio gydymo ir stebėjimo nurodytas aplinkybes ir padarytas išvadas. Papildomai paaiškino, kad T. M. sveikatos būklė yra sudėtinga ir trapi, jis sunkiai serga, nuolat stebimi jo asmenybės sutrikimai. T. M. nereguliariai vartoja medikamentus, pats jų neperka, dėl ko jį būtina nuolat stebėti ir kontroliuoti. Todėl T. M. reikalinga pratęsti priverčiamosios medicinos priemonės - priverstinio gydymo ambulatorinio stebėjimo sąlygomis - taikymą. Tokios priemonės taikymo nutraukimas jokiomis aplinkybėmis nėra galimas.

6Asmens kurio atžvilgiu taikyta priverčiamoji medicininio poveikio priemonė T. M. gynėja adv. O. B. prašymui dėl priverčiamosios medicinos priemonės - priverstinio gydymo ambulatorinio stebėjimo sąlygomis - tolesnio taikymo neprieštaravo. Nurodė, jog toks gydymas yra būtinas paties T. M., taip pat ir visos visuomenės, interesais.

7Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokuroras Jonas Gylys prašė T. M. pratęsti priverčiamosios medicinos priemonės - priverstinio gydymo ambulatorinio stebėjimo sąlygomis - taikymą.

8Teikimas tenkintinas.

9Išnagrinėjus baudžiamosios bylos Nr. 1-3-06/2001 faktinius duomenis, gautą Prienų rajono PSPC Psichikos sveikatos centro komisijos 2015 m. lapkričio 26 d. aktą, teismo posėdyje išklausius specialistės išvadą, kitų proceso dalyvių pasisakymus, matyti, kad ir šiuo metu T. M. serga lėtine psichikos liga – paranoidine šizofrenija, vangia vartoti medikamentus, pozityvių pokyčių jo ligos eigoje nėra, nuolat stebimi jo asmenybės sutrikimai. Duomenų, kad T. M. sveikatos būklė būtų žymiai pagerėjusi, nei Prienų rajono PSPC Psichikos sveikatos centro komisija, nei teismo posėdyje dalyvavusi specialistė, nepateikė. Iš Prienų rajono PSPC Psichikos sveikatos centro komisijos 2015 m. lapkričio 26 d. akte nurodytų aplinkybių ir specialistės paaiškinimų, duotų teismo posėdžio metu, matyti, kad T. M. pastaruoju metu nėra kritiškas savo ligos ir veiksmų atžvilgiu. Be to, minėto akto surašymo metu T. M. gydėsi psichiatriniame stacionare, kas taip pat liudiją sunkią ir nesikeičiančią jo psichinės sveikatos būklę. Atsižvelgdamas į nurodytų faktinių aplinkybių visumą, teismas mano, kad T. M. psichinei sveikatos būklei nepagerėjus, jam nekritiškai vertinant savo veiksmus, vengiant vartoti medikamentus, nuolat gydantis psichiatriniame stacionare, jis ir toliau lieka pavojingu sau ir visuomenei, todėl tikslinga pratęsti priverčiamosios medicinos priemonės taikymą (Lietuvos Respublikos BPK 405 str. 3 d. 1 p.).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BK 98 str. 1 d. 1 p., Lietuvos Respublikos BPK 405 str. 2 d. ir 3 d. 1 p.,

Nutarė

11T. M. (asmens kodas: ( - ) gyvenančiam: ( - )) 2014 m. birželio 11 d. Rokiškio rajono apylinkės teismo nutartimi paskirtos priverčiamosios medicinos priemonės - ambulatorinio stebėjimo pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis - taikymą pratęsti 6 mėn. (šešiems mėnesiams).

12Nutartis per 7 d. (septynias dienas) nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai